III. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ

“Bir Asya Yüzyılına Doğru”

III. Uluslararası Türk-Asya Kongresi 21-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrenin bu yılki ana teması “Çin-Hindistan-Rusya Asya’da Güvenlik ve Stratejik İşbirliği”. Kongreye Devlet Bakanı Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU’nun yanı sıra Rusya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinden çok sayıda bilim adamı, uzman ve diplomat katılıyor.
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, kongrenin bugüne dek Çin, Hindistan ve Rusya’nın Asya kıtasındaki stratejik açılımlarını ve etki unsurlarını konu alan ilk kongre olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. TASAM Direktörü Dr. Engin Selçuk, “Soğuk Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana getirdiği değişim sürecine paralel olarak, Asya-Pasifik Bölgesinin güvenlik ve barış stratejileri de ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Bölgedeki güç dengelerinin enerji, nüfus artışı, ekonomik büyümenin getirdiği pazar ve ileri teknoloji mücadelesi, aktörlerin güven ve istikrar arayışlarını körükleyerek silahlanma ve savunma ittifaklarını güçlendirme eğilimlerini ön plana çıkarmaktadır” dedi.
Bu durum bir yandan kitle imha silahlarının yayılması eğilimini tırmandırırken, diğer taraftan da bölgede Çin-Hindistan-Japonya-ABD-Rusya arasındaki güvenlik dengelerinin mevcut parametrelerinde de yeni açılımlara yol açtığını belirten Selçuk, “Bölgenin bir parçası olan Türkiye için Asya’daki tüm oluşumlar önem arz etmektedir. Bu nedenle, var olan veya oluşacak siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel açılımları değerlendirmek ve geleceğe yönelik yeni bir vizyon geliştirmek Türkiye için çok önemli. ” dedi.
Kongrede iki gün boyunca toplam yedi oturum gerçekleştirilecek. “Bölgesel Güvenlik ve Asya Jeopolitiği”, “Asya’da Stratejik İşbirliği Perspektifleri”, “Terörizm, Radikalizm ve Asya Güvenliği”, “Asya’da Enerji Kaynakları ve İşbirliği İmkanları”, “Ekonomik İşbirliği Olanakları” gibi konular tartışılacak.
Kongrenin amacı, Asya jeopolitiği bağlamında Çin, Hindistan ve Rusya’daki mevcut potansiyelleri dikkate alarak, yeni işbirliği alanlarını ortaya koymak ve geleceğe yönelik bir perspektif çizmek.
Kongre Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor.
BİR ASYA YÜZYILINA DOĞRU
Kongrede, Rusya İlimler Akademisi’nden Ord. Prof. Dr. Mikhail Titarenko, “Rusya-Çin-Hindistan: Ortak Barış ve Gelişme Adına Stratejik İşbirliği Perspektifleri”; Hindistan Politik Etütler Merkezi’nden Prof. Dr. Brahma Chellaney, “Çin-Hindistan-Rusya Stratejik Üçgeni: Bir Asya Yüzyılına Doğru”; Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kulbhushan Warikoo, “Dinsel Radikalizm ve Terörizm: Orta Asya Güvenliğine Dönük Meydan Okumalar” başlıklı bildiriler sunacaklar. ABD Heritage Vakfı’ndan Dr. Ariel Cohen, “21. Yüzyılda Enerji Güvenliği: Rusya-Hazar Denizi Ekseni ve Çin Üzerindeki Etkileri”, Çin Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Xiaodang Zhang, “Çin’in Büyük Ortadoğu’ya Stratejik Yaklaşımı”; İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Dr. Seyed Rasoul Mousavi, “Asya Güvenliği ve İran”; T.C. Dışişleri Bakanlığı’dan Büyükelçi Aydemir Erman, “Afganistan’daki Gelişmelerin Asya Jeopolitiği ve Stratejileri Üzerine Etkileri” konularını ele alacak.
KÜRESEL VE BÖLGESEL DENGELER ASYA MERKEZLİ YENİDEN TANIMLANIYOR
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy küreselleşme sürecinin, Türkiye ekseninde değerlendirilmesi, çok yönlü bir vizyon geliştirebilme yetisine sahip olmayı gerektirdiğini belirtti. Şensoy’a göre, Çin hızla büyüyen bir ekonomiye sahip. Rusya Soğuk Savaş’ın ardından yeniden yapılanarak ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Hindistan 21. yüzyılın “bilgi” yüzyılı olacağını kestiren bir ülke ve ciddi anlamda enformasyon teknolojilerine yatırım yapıyor.
Asya Kıtasının gelecekte de yükselen siyasi ve ekonomik gücü ile önemli bir konuma sahip olmayı sürdüreceğini vurgulayan Şensoy; “Türkiye’nin küreselleşme sürecini yakından izlemesi ve bu ülkelerle ile geliştirilecek ilişkilerin yönünü ve stratejisini iyi belirlemesi gerekiyor” dedi. TASAM Başkanı Şensoy şunları söyledi:
“21. yüzyılın ilk on yılı içerisinde yaşanan gelişmeler nerdeyse tüm yüzyılı etkileyecek potansiyele sahiptir. Asya kıtasının önemi artmaktadır. Asya’nın, yeni yüzyılın dinamik ve belirleyici gücü olacağına dair ortak bir kanı vardır. TASAM olarak biz de bu görüşü paylaşıyoruz. Asya’yı ülkemiz için fırsat alanı olarak görmekle birlikte, bölgeyi yeniden tanımlayan dinamiklerden güvenlik, ekonomi ve enerji alanlarında ortak paydaşlar çıkarmalı ve işbirliği olanaklarını geliştirmemiz gerekmektedir. Kuşkusuz Asya Kıtasının kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi ekonomik ve politik bir entegrasyonu imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıtanın başat aktörleri arasında işbirliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir. Ülkemiz ve Asya’nın çıkarları bağlamında yeni Asya’nın şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl etkili olabileceğinin ortaya konulması gerekmektedir. III. Uluslararası Türk-Asya Kongresi’ni gerçekleştirmedeki temel gerekçemizi bu inanç oluşturmaktadır.”