Chaghlima

Séytinsa Loqman

Ey nijis jallat xitay, bizni “yawash” dep chaghlima !,
Uyghurni ezdim mijip, qildim “yawash” dep chaghlima!,
Qénini ichip madarsiz qildim “yawash” dep chaghlima!,
Boynigha sirtmaq sélip qildim “yawash” dep chaghlima!,
Bashini héch kötürelmes qildim “yawash” dep chaghlima!


Héchbir zaman biz sanga bash egmiduq ezeldin,
Sanga qarshi ghezeplik mush tügüp kelduq ezeldin,
Almaq üchün qanliq qisasni dilgha püktuq ezeldin,
Yetmek üchün hörlükke her an ümid küttuq ezeldin,
Qul kebi heqsiz-hoquqsiz qildin “yawash” dep chaghlima!

Tagh partilap tozghaq bolur, bash kötersem bir küni,
Yérilghay it yüriging hem bash kötersem bir küni,
Qan déngizida gherq bolarsen bash kötersem bir küni,
Kül bolur yan’ghinda nesling, bash kötersem bir küni,
Neslini qurutup tügettim, boldi “yawash” dep chaghlima!


Oghuzxanning nesli biz, kelduq arslandin süt émip,
Yétilduq hem heq üchün, weten üchün biz jan tikip,
Sanga qarshi qilduq jihad biz, rebbimizdin küch élip,
Qoghliduq tarixta qanche aghzi-burnungni qan étip,
Tügimes bizde jasaret, bizni “yawash” dep chaghlima!

Wetinim burküt uwasi tagh yürektur xelqimiz,
Qurimiz xanliq u yurtta, bizge yardur rebbimiz,
Bizni héchkim yoqitalmas qehrimandur eslimiz,
Qanche qilsang zulum külpet, héch pükülmes qeddimiz.
Axiri halak qilimiz séni, bizni “yawash” dep chaghlima!

Özengni bek küchlük déme, heqiqi lüch Allahtidur,
Qilghan ashu qanxorliqingdin mezlum ahi üstüngdidur,
Tökken ashu qan-u yashtin Allah gheziwi üstüngdidur,
Islamgha qilghan shumluqingdin halaket üstüngdidur,
Qehrimiz yalqun bolup yaqqay séni, bizni “yawash” dep chaghlima!

URL:
http://www.turkistanim.org/uyghurche.../chaghlima.htm
Uyghur kona yéziqche nunsxisi:
http://www.turkistanim.org/uyghurce/.../chaghlima.htm

Sherqiy Türkistan Axbarati
2007-Yili 12-Ayning 23-Küni

www.turkistanim.org
E-Mail: uyghur@turkistanim.org