Essilamu eleykum kherindashlar,

Hemminglarning aldimizda kelivatkhan KHURBAB HEYTinglarni bu post card http://al-habib.tripod.com/cgi-bin/c...=1197916028jrf bilen tebriklesh bilen bille www.munber.org tor bettin Khurbanlikh ve khurban heytkha dair ishlarni okhup paydilnishinglarni umit khilimen. Allah uchun atighan Khurbanlikhinglarni Allah khobul khilsun ve silerdin Allah razi bolsun! Shundakhlar, ailenglargha Allah beriket berip bu bayramda silerge hatirjemlik ve hoshallikh berishigha tilekdashmen!

Guzel tilekler bilen:

Kherindishinglar Hejje