Ey wetenning oglanliri nege ketting bilelmiduq.
Mertlik bilen basqan qedem izing öchti körelmiduq.
Sen söygenting eziz weten biz hich sendek söyelmiduq.
Qalmidi hich ishenchimiz tang atarmu bizge tang tang.

Ogul baqtuq ogul bala wetenning bir yöliki dep.
Bu yöleksiz turmas hergiz heqiqetning töwriki dep.
Azap dilni azat qilar menzilimning köwriki dep.
Shu menzilghe yetelmestin hayat tügermikin tang tang.

Xelqim yighlar yash ornigha qan aqidu közliride.
Bizmu insan tang nurigha teshna deydu sözliride.
Azap bilen oqubetning izliri bar yüzliride.
Shu azaptin qurtulushqa chare bolarmikin tang tang.


30- May 2017 Germaniye