+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: Türkçü Başbuğ Atatürk Diyorki

 1. #1
  Turkistan Guest

  Default Türkçü Başbuğ Atatürk Diyorki

  BAŞBUĞ ATATÃœRK'ÃœN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ, ATATÃœRKÇÜLÃœĞÃœN ÖZÃœDÃœR

  "Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Tanrı nasip eder, ömrüm vefa ederse; Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım" Türkçü Başbuğ Atatürk
  "İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar'da ki Türk de anlayacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türkiye Türklerindir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Kanını taşıyandan başkasına inanma!" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Dünya yüzünde, Türk'ten daha büyük,ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bir gün, ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse, yıldırımı alsınlar, yapıversinler." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk'lerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor, buluyorsanız bunları sadece ve yanlız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ãœlkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk'tü bugün de Türk tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî an'anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak, kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Taş kırılır, Tunç erir, ama Türklük ebedidir" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendime maletmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şÃ¼mullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Asla şÃ¼phem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Yeni Türk yazısı, Türk'ün yaradılıştan gelen zeka ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Kanını taşıyandan başkasına inanma!" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milletleri yükselten bu hususa bir amil daha ilave edelim; Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil, hayatına, istikbaline, refahına düşman olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bütün dünya bilmeli ki; karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır; bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk Milletinin karakteri yüksektir, Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Şu anda, büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyacanı içindeyim." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk, Türk olduğu için asildir. çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Asla şÃ¼phem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bana, insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir." Başbuğ Atatürk
  "Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı...'Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!' diyelim." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Evvela, millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "TÃœRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki ASİL kanda mevcuttur!" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bir Türk, cihana bedeldir!" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin , namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. " Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. " Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Yeni nesil, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. " Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ancak kendilerinden sonrakileri düşÃ¼nebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir.Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Biz uygarlıktan,ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  " Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Dünyada ne görüyorsak KADIN'IN eseridir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Korku üzerine egemenlik kurulamaz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temelidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kasdolunmaktadır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Tarihimiz en mutlu dönemi, hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşÃ¼rmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bütün zorba hükümdarlar hep dini alet edindiler; Hakiki ulema, dini bütün alimler hiçbir vakit bu zorba hükümdarlara boyun eğmediler. Fakat gerçekte alim olmamakla beraber, sırf o kılıkta bulundukları için alim sanılan, çıkarına düşkün haris ve imansız bir takım hocalar da vardır. Hükümdarlar işte bunları ele aldılar ve işte bunlar dine uygundur diye fetva verdiler. Gerektikçe yanlış hadisler uydurmaktan çekinmediler. Gerçek ve imanlı ulema her vakit her devirde bunların kinine hedef oldu." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatimizi yok etmeyi göze alırız." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Sayın öğretmenler, hiç bir zaman düşÃ¼ncelerinizden çıkmasın ki cumhuriyet sizden "fikri hur, vicdani hür, irfanı hür" nesiller ister." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Öğretmenler, yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Milletin kaynağı toplum hayatinin esasi olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluğundadır. Gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak sözleşmeye dayanan hakkımızın isteğicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem milletimin huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir. Benim düşÃ¼ncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Benim naciz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyyen payidar kalacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burda direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin temeli burada atıldı. Bu meydanda akan Türk kanları, bu gökte dolaşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz bekçileridir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besliyerek geliştirmek milli ülkümüzdür." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Asla şÃ¼phem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "NE MUTLU TÃœRKÃœM DİYENE" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medeni bir bir millet nazariyle bakılabilir mi?" Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Tekkeler de behemahal kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti her şubede irsatlarda bulunacak kudreti haizdir. Hiçbirimiz tekkelerin irsadina muhtaç değiliz. Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını "Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim" diyemez." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şÃ¼kran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Türk kadını dünyanın en aydın ve faziletli ve en ağır kadını olmalıdır." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Benim Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Zafer "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet, "muvaffak olacağım" diye başlayanın ve "muvaffak oldum" diyebilenindir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  "Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir." Türkçü Başbuğ Atatürk

  Derleme: Türk İntikam Birliği Teşkilatı

  KAYNAK ALINTI: www.basbugataturk.tr.cx

  ++ALINTIDIR++

 2. #2

  Default Türkçü Başbuğ Atatürk Diyorki

  ü. edebiyat fakültesinde öğrencilerine sarkıntılık eden öğretim üyesi ... atatürk hak ve hürriyete önem vermiÅŸmidir neler yapmıştır ... nayasamızın türkçeyle ilgili maddesi hangisidir açıklaması nedir ...... Bir de diyor ki: - Bir hükümet başkanı şaibe altında kaldığı müddetçe, o memlekette

+ Reply to Thread

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •