Hasiliq ayal we kok maykiliq qizning teghridiri toghrisida melumati barlardin iltimas! Bilidighininglarni ortaqlassaq qandaq deysiler?Remet!