(7- iyul Ürümchi qirginchiligida düxmen tankisi aldidiki jesur aniga begixlaymen)

Mert iding qeyser iding jenim ana,
Yalwurmiding bax egmiding yaw aldida,
Heq adalet mensüp bolghax herdem sanga,
Turmudung mükünüp sen bir daldida.

San sanaqsiz bolsimu ger yaw eskiri,
Qortti sendin tanqisini heydep keldi.
Betlep yene qoral bilen oqni sanga,
Deweylidi emma sanga ajiz keldi.

Putung ajiz, yürmek qiyin boldi sanga,
Qedem taxlap hassa tayaq qoltuqungda,
Baturlarche towlap xoar kerip meydeng,
Qimildalmay qaldi düxmen qorqqinida.

Yawuz chinning qanhorligi exip ketti,
Mihman emes yilan boldi cheqip ketti,
Mensep, abroy, hoxametqe ögengenler,
Pul mal üchün millitini setip ketti.

Bariqalla ana sening geyritingge,
Gheplet uyqu boldi yeter hemmimizge,
Iptiharliq naming dilda dastan bizge.
Izing boylap xerep quxqan helqimizge.