mëhrigül turdi

bu yil yazda qeshqerge tughqan yoqlashqa bërip, Yëzidiki bir tughqinimning öyige chiqtim. uning ëri baldurla tügep këtip, Töt bala bilen qalghanidi. biz körüshüp qizghin mungdashtuq. uning gep arisida dëyishiche balilirining hemmisini öy – ochaqliq qilip emdila ‹‹uh›› dëginide, Ikki baliliq bolghan chong oghli ayali bilen azariliship qëlip, Ayali bilen ajrashmaqchi boptu. anining qilghan nesihetliri ularning quliqigha kirmeptu, Këlini özining gëpini rast qilip, Ikki balini ëlip anisining öyige yamanlap këtiptu. ana oghlini mingteste köndürüp, Yurt chonglirini ëlip këlinining öyige barsa, Këlini yene özining gëpini qilip ketkili unimaptu. shu arida yurt chongliridin biri: ‹‹balilirim, Bir ailini qurmaq asan emes. er – xotunchiliqta undaq – mundaq jëdeller bolup turidu, Qushning changgisi buzulsa tuxum saq qalmaydu dëgen gep bar. baliliringlarni oylanglar, Aile emes, Qush uwisimu buzulmisun!...›› deptu. bu söz hemmeylen'ge yëqiptu. qizning ata – anisimu qizigha nesihet qilip ulargha qoshup qoyuptu. hazir ular balilirini obdan bëqip, Ëjil – inaq ötüwëtiptu....

‹‹ aile emes, Qush uwisimu buzulmisun!›› dëgen söz mëni chongqur oygha saldi. jemiyetning tereqqiyatigha egiship, Eneniwi turmush aditimiz we aile ëtiqadimizda qismen ghelitilikler bash kötürüwatidu. yashlar hazir asasen dëgüdek özliri xalap, Siniship toy qilidighan boldi. emma, Ashundaq siniship, Özi xalap toy qilghanlarning beziliri bir öyge kirgendin këyin, Yoqilang ishlar seweblik ajrishishqa aranla turidu. ‹‹toy qiptu›› dëgen söz qulaqqa yaqqini bilen, ‹‹ajrishiptu›› dëgen söz köngülni ghesh qilidu. qarshi terepni tonuyli yaki tonumayli, Bu sözni anglighanda kishining ixtiyarsiz ‹‹ balisi barmiken?›› dep sorighusi këlidu. chünki, Hemme kishi ajirishish seweblik bolghuluqning baligha bolidighanliqini hës qilalaydu. chünki changga buzulsa, Tuxumning saq qalmaydighanliqi hemmige ayan. ata – anisi tirik turup anisiz, Atisiz qalghan ashu naresidiler kichik turup judaliq azabini, Yëtimlik derdini tartmasmu?...

aile insan üchün muqeddes qesir. er – xotunning uni öz jennitige, Perzentlerning güzel yayliqigha aylandurush mejburiyiti bar. mëningche, Dunyada mukemmel adem bolmaydu. hemme kishining ya undaq, Ya bundaq yaxshi – yaman xuy – peyli bolidu. ‹‹isning achchiqini mora bilidu›› dëgendek, Öy tutqanlar bir – birining mijezini özi bilidu. peqet herkim közige kirgen istin waysimay, Bir – birining artuqchiliqinimu, Kemchilikinimu ortaq qobul qilsa, Öz ara kechürüsh, Chüshinish bilen ötse, Bext her qachan külüp baqidu. hemmeylen ailimizge, Balilirimizgha mesuliyetchanliq bilen muamile qilip, Mëhir – muhebbitimiz bilen ailimizni jennetke aylandurush üchün tirishsaq, Balilirimizmu bu muqeddes, Illiq qesirde xatirjem yashisa, Hayatta buningdin artuq bext bolamdu?! chonglar nahayiti toghra deydu: ‹‹aile emes, Qush uwisimu buzulmisun!››