Wetenni sighenghansiz xuddi mendek? Bu muzikilarni anglisingiz seghinish hessiyatingiz teximu chongqurliship, wetenge we millitimizge bolghan soygungiz teximu ashidu.


Esqer Muxter orunlishida

"Temburum"

http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...urum-Achil.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...um-Amriqim.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...-AshiqKuyi.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...xarSeylisi.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...m-Chayhana.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...-Chimbulaq.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...um-Ejem-2.mp3T
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...burum-Ejem.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...m-Katyusha.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...-LiwenYala.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...um-TotPede.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu..****m-YarYar.mp3
http://bizuyghur.net/temp/Esqer%20Mu...-Yashliqim.mp3