Closed Thread
Results 1 to 7 of 7

Thread: GULCE YENi EDEBIYAT AKIMI-TURKIYE

 1. #1
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default GULCE YENi EDEBIYAT AKIMI-TURKIYE

  GÜLCE YAZAN ŞAİRLER
  Mustafa Ceylan
  Osman Öcal
  Ekrem Yalbuz
  Harun Yiğit
  Refika Doğan
  Yusuf Bozan
  Mehmet Nacar
  İbrahim Sağır
  Ozan Sentezi
  Mehmet Özdemir
  Ali Gözütok
  Rahime Kaya
  Ali Oskan
  İhsan Ertem
  Gülten Ertürk
  Ramazan Efe
  Şemsettin Dervişoğlu
  Melahat Temur
  Ümran Tokmak
  Ali Altınlı
  Neva Selçuk
  Köksal Kırlıoğlu
  Zübeyde Gökbulut
  Vecdi Murat Soydan
  Asuman Soydan Atasayar
  Mevlüde Demir
  Ahmet idrisoğlu
  Mikdat Bal
  Ayşenur Ökten İzgin
  Serap Hoca
  Kerim Baydak
  Fatma Kalkan
  Gökmen Yılmaz Erdem
  Şükran Günay
  Hülya Ekmekçi
  Berrin Stammer
  Abdullah Ramazan
  Ozan İrşadî
  Sabit İnce
  Gülşen Şenderin
  Sevgili Özbek
  Ömer Öztürk
  Turan Ufuktan
  Rengin Alacatlı
  Afet Kırat
  Coşkun Mutlu
  İsmail Kara
  İbrahim Coşar
  Arif Bilgin
  Meral Adak
  Hatice Katran
  Mübeccel Zeynep Ünalan
  Feriha Ceylan
  Birdal Can Tüfekçi
  Yusuf Ziya Karahasanoğlu
  Fesih Aktaş
  Onur Bilge
  Sabiha Serin
  Aşık Kevserî
  Necdet Arslan
  Nermin Terzi
  Feyzullah Kırca

 2. #2
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default

  GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

  MANİFESTO(*)

  EY ŞAİR!

  Birinci vazifen, Türk Şiirini, bütünüyle Türk Edebiyatını sevmek, ana dilimiz Türkçe ile kültür ve sanatını nakış nakış işlemek ve kalıcı eserleri üretmektir.

  Bugün ve gelecekte ki varlığının değişmez temeli budur.

  Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

  Unutma ki, dilini kaybeden Milletlerin bağımsızlığı da olamaz.

  Kültür emparyalizminin işgâli altında inleyen Yüce Milletin, şairlerinin haykırmasını, kültür ve sanat adamlarının üreteceği eserleriyle yüreğine ses olmasını beklemektedir.

  İçinde bulunduğun vaziyete dön de şöyle bir bak!

  Bütün Dünyada emsâli görülmemiş bir galibiyetin temilcileri,Cennet Anadolu'yu Cehenneme çevirebilmek için her türlü şer planı, projeyi uygulamaya koymuşlar ve koymaya devam etmektedirler.

  Aziz yurdumuz bir ateş çemberi içindedir. Başları bulutlu, özgür dağlarımızda bölücü-dış destekli, kalleş bir örgütün eşkiyâsı vardır. Anadolu'nun her köy ve kasabasına gün geçmiyor ki bir Mehmetcik tabutu gelmesin. Kahraman ordumuza bu mücadelede şairin-yazarın, kültür ve sanat adamının destek vermesi gerekmez mi?

  Anadolu insanı, kırsal kesimden Büyük kentlerin varoşlarına göçmüş ve göçmeye devam etmektedir. Şimdi, % 65'i 30 yaşın altında olan Halkımızın % 85'i kentlerde yaşamaktadır.

  Adına sayısız şiirler yazdığımız İstanbul şehrimizin nüfusu,yüzlerce ülke nüfusundan bile fazladır.Bugün kişisel dertler ve sancıların temelinde toplumsal sorunlar bulunmaktadır.

  Moda, özenti,kendini bilmezlik; havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirlettiği gibi, dil ve edebiyatımızı da kirletmiştir.

  Para-madde ve ekonomi kültür ve sanata da hükmetmektedir.Manâ-gönül zenginliği yerini maddeye terketmiştir.

  Dünya ölçeğinde bir şairimiz-ozanımız da yoktur

  Senelerden bu yana boş vezin kavgaları yapmaktayız.

  Sanat-şiir sanatı adına internetin sağladığı imkânlar da kullanılarak sanat-şiir katledilmektedir.

  Okumayan, araştırmayan, tefekkür etmeyen, düşlerini gerçekleştirmek heyacanıyla yüreği gümbürdemeyen, halkın gündeminden ve kaygılarından uzak bir şair-şiir kara bulutunun içindeyiz.

  Edep'ten kaynaklanan Edebiyatımız, bir asırdır, köklerinden koparılmadan yenilenmeyi, daha doğrusu yeni bir akımı beklemektedir.

  Ey Türk Kültür ve Sanatının şairi!

  İşte bugün, bu hâl ve şartlar içinde bulunmaktasın. Şu halde vazifen, Türk Şiirini, bütünüyle Türk Edebiyatını kurtarmak ve Dünya'da hak ettiği yere getirmektir! Muhtaç olduğun kudret, Türk Edebiyatının başarılı mazisinde mevcuttur!

  Dünü bugünle yoğurarak geleceğe yürümek zorundasın!

  Haydi, durmak, susmak zamanı değil şimdi!

  Saygılarımızla.

  GÜLCE EDEBİYAT AKIMI

 3. #3
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default

  Be Cahil (TUĞRA)

  Kulsan hine; hayret! Ne denizler, ne sahil
  Paklar mı ki sabret, buna mülkün de dahil.
  Bir gün kırılırsın, başınız kabre düşer;
  Kaldırmaya kudret bulamazsın be cahil!

  Gönlümüz Sazdan Gelir (TUĞRA)

  Gülce kartal, gülce düldül, gülce özgür, gülce şah
  Gülce destan, gülce bülbül, gülce yıldız, gülce mah;
  Tuğra benden, ben gönülden, gönlümüz sazdan gelir
  Gülce ömrüm: Gülce bir gül! Gülce aşkım dön semah!

  Osman Öcal

  Rübai’ ye özgü aruz vezni:
  mef'ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fa’ûl

  Aruz vezni:
  fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün


  ---------------------------------------------
  Çile Banıp Döner Semah(YİĞİTCE)

  Bendin yıkıp çağlayarak,
  Sele dönüp iner semah.
  Varlığımız çağlar üstü,
  Hile akmaz pınar semah.

  Ter ateşler hak yolumuz,
  Pir aşkına her dolumuz,
  Bir uhdedir gönlümüzde;
  Dile gelip kanar semah.

  Kavis çizmez omuzda baş,
  Yunus Emre Hacı Bektaş,
  Halis yaşar benliğimiz;
  Ele, bele fener semah.

  Yağı kesik kandil söner,
  Ağı versen yine döner,
  Doğu, batı Anadolu;
  Güle sevgi sunar semah.

  Kurgan bilmez al kanımız,
  Kurban olsun her can’ımız,
  Harman harman yığıla et;
  Tele düşüp yanar semah.

  Yörük, Avşar hepsi Türkmen,
  Türük dersen öz Türk’üm ben.
  Buruk koyma Vuslatî’yi;
  Çile banıp, döner semah.

  Osman Öcal


  ---------------------------------------------
  Gülistan Vermeden Himmet(GÜLİSTAN)

  Yanarken dertli bir mecnun; su, çölden savrulan rüzgâr
  Bulunmaz her yürek sargın; sazından çalmayan bilmez.

  Neyinden mey sunanlardan, figan kalkar boğar hasret
  Kapanmaz başlanan gergef; gönülden bulmayan bilmez.

  Bakın bir yol nasıl düşmüş, yiğit gönlün kelâmından
  Kanar dağlarda bir Ferhat; yaşından dolmayan bilmez.

  ‘Umutlarla açılmış saracakken kollarım
  Bir haberle kurudu birer birer dallarım
  Hayallerle yaşarken kapandı hep yollarım
  Şu gözlerim yollara dönüp dönüp bakıyor.’*

  Hayallerden kopan düşler, şaşarken beklenen gelmez
  Durulmaz sevda yalnızlık, zorundan kalmayan bilmez.

  Akan yaşlar yağan çığlık, vurulmuş bağra har toplar
  Kızıl kaynar da her volkan, derinden dalmayan bilmez.

  ‘Sensizlik bir sel gibi dinmez gözümden yaşlar
  Benim dünyam yıkıldı başıma yağdı taşlar
  Gönül yangın yerinde çevirmiş kor ateşler
  Özlemin kor ateşi alev alev yakıyor.’*

  Nasıl yakmaz ki aşk candan, kurulmuşsan yeter postu
  Başından yükselir dağlar, gönüldür salmayan bilmez.

  Varıp dergâha yaslarsın, helal dersin başım dünden
  Duyan ceylansa ses vermez, kederden yılmayan bilmez.

  ‘Bilsem ki geleceksin etmem mi canı feda
  Kimim var ki şurada senden başka dünyada
  Yaşananlar bir düş mü kalsın desem rüyada
  Hasretin öyle zor ki buram buram kokuyor.’*

  ‘İçimde bir sıkıntı terk edip de gitmiyor
  Yalnızlık kâbus oldu artık resmin yetmiyor
  Yırtık pırtık hayaller oda yama tutmuyor
  Gel de dinsin gözlerim çisil çisil akıyor.’*

  Bu kulvar tüm koşanlardan, bedel bekler kalem kesmez
  Gülistan vermeden himmet, çekersin solmayan bilmez.

  Osman Öcal
  Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün)

  ---------------------------------------------
  Tükenir Son Otuz Beş (SONE’M-GÜLCE)

  Hayaller lime lime, her dikişte bir sökük;
  Bir ömrün gazasında kırılmış omzun dalın.
  Yolun muhtaç asâya, ne gül kalmış ne çalın;
  Sıralansa birebir, anılar boynu bükük.

  Bâki olan kubbede bir yıldızdın bir güneş;
  Delerdin bulutları, gün görürdü yürekler.
  Her gün bahar mevsimi uçardı kelebekler;
  Gönül yaşından bile, tükenir son otuz beş.

  Yastığında uyur düş, istek tutan her gencin;
  Dar bir zaman içinde dünya o kadar geniş...
  Son dönemeç üstünde var mı geriye dönüş.

  Sebebi mâlum işte kırılan her direncin;
  Düşür aynalara da, hele bir gör hâlini;
  Çözeceksin bakınca anlamsız suâlini.

  Osman Öcal


  ---------------------------------------------
  Gülce Yeni Edebi Akım(AKROSTİK)

  G ülistandan küfül küfül eser yel;
  Dokun, ü lger gibi yan be közünde.
  Odda yanar l eyla mecnuna yemin,
  Taşar sevda sevda c eylan izinde;
  Yürür aydınlığa kendinden e min.

  Y ol bulur kar altı açar kardelen,
  Gönül e nginlerde coşar ha coşar.
  On dokuz n azımla gül dizer gelen,
  Sonsuz bir azimle i ncim der koşar.

  E debiyat için can olan canlar!
  Akıl d ivaneyse fikir neylesin?
  Tozar elif e lif anlayan anlar,
  Yıldızlar suskunsa b ulut söylesin;
  Altında kalanlar vah ile i nler.

  A ynamız tarihtir dönük yüzümüz,
  Geçip k arşısına nakış işleriz.
  Vuslatî’yem ı lgın şendir izimiz,
  Maziden atiye m iras düşleriz.

  Osman Öcal

 4. #4
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default

  Uygur kardeşlerimizle tanışmak bizim için şereftir. Selam olsun tüm kardeşlerimize.

 5. #5
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default

  Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı(GÜLCE BULUŞMA

  Yiğit Oğuz elinde Kam Gan oğlu ünüyle,
  Ağırlardı beyleri her yıl şölen günüyle;
  Her ziyafet bir şölen her şöleni bir düğün,
  Hanlar Hanı Bayındır yerinden kalktı bir gün.
  Şam dokuma otağı diktirdi yeryüzüne,
  Alaca, han sayvanı yükseldi gökyüzüne.
  İpekten halıları bin bir yere döşetti,
  Üç ayrı renk otağı otağına eş etti.
  Koyundan koçu seçip nice emir estirip,
  Deveden buğra ile attan aygır kestirip:

  ‘Kimin oğlu kızı yok kara otağa kondurun,
  Altına kara keçe önüne kara koyun yahnisi
  Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin.
  Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa
  Oğlu kızı olmayanı Allah Teâlâ karalamıştır,
  Biz de görmeyiz bunu böyle bilsin,’ dedi.

  Haberi alan beyler
  Pusatlanıp atlandı,
  Şölen yapılan yere
  Birer birer toplandı.

  Meğer Dirse Han derler vardı bir beyin oğlu,
  Gelmemişti dünyaya ne kızı var ne oğlu.
  Haberi aldığında tez varmayı yeğledi,
  Söyledi bir görelim Han’ım neler söyledi:

  ‘Serin serin tan yelleri estiğinde
  Sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
  Sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
  Büyük cins atlar sahibini görüp kişnediğinde
  Aklı karalı seçilen çağda
  Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca
  Bey yiğitlerle cilasunların birbirine koyulduğu çağda’

  Sabahın er vaktinde ilk ışıkla Dirse Han,
  Kalkıp geldi şölene kırk yiğidi oldu can.
  Otağında altına kara keçe sürdüler,
  Yesin diye önüne kara yahni verdiler.

  Anlamadı Dirse Han
  Dedi: ‘Bu kara ayıp,
  Benim suçum ne ola’
  Sordu beyleri sayıp.

  Dediler: ‘Han’dan gelen böyledir buyruk bize,
  Oğlun kızın yok imiş kara otağ hak size.’
  Bu ayıbı duyunca olan neşesi söndü,
  Kırk yiğitle doğruldu hemen evine döndü.
  Bağırdı hatununa Han’ım neler söyledi:

  ‘Beri gel başımın bahtı evimin tahtı
  Evden çıkıp yürüdüğünde selvi boylum
  Topuğunda döklüm döklüm kara saçlım
  Kurulu yaya benzer çatma kaşlım
  İki badem sığmayan dar ağızlım
  Kavunum yemişim düvleğim
  Görüyor musun neler oldu.’

  Dirse Han hatununa anlattı yaşananı,
  Kara otağ çeker mi bu beyliği bu şanı.
  Topaç gibi bir oğul o an düştü diline,
  Aslanlaştı aniden bu da böyle biline.
  ‘Senden midir benden mi’ deyip yine söyledi:

  ‘Han kızı yerimden kalkayım mı
  Yakan ile boğazından tutayım mı
  Kaba ökçemin altına alayım mı
  Kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı
  Öz gövdenden başını keseyim mi
  Can nasıl tatlıymış sana bildireyim mi
  Alca kanını yeryüzüne dökeyim mi
  Han kızı sebebi nedir söyle bana
  Korkunç gazap ederim şimdi sana’

  Dirse Han’ın karısı
  Han sözüne üzüldü,
  Çekik kara gözünden
  Damla yaşlar süzüldü.

  ‘Ne bendendir ne senden hanlar hanı Dirse Han,
  Üstümüzde bulunan, ne gelirse Allah’tan.’
  Diyerek devam etti. ‘Bana gazap eyleme,
  İncitecek ey beyim kötü sözler söyleme.
  Alaca çadırını kalk yeryüzüne diktir,
  Şanınıza yakışan yapacağın beyliktir.
  Deveden buğra koyundan koç attan aygır
  Kestir, İç Oğuz Dış Oğuz beylerini çağır.
  Nerde aç görsen doyur çıplak görsen giyindir,
  Yapılacak dualar Allah bilir beyindir’

  Hatununun sözüyle büyük ziyafet verdi,
  Aldığı dualarla derken murada erdi.

  Oğlancığı büyüdü
  Olunca yaşı on beş,
  Öyle bir delikanlı
  Sanki aslanlara eş.

  Meğer Bayındır Han’ın azgın boğası vardı,
  Boynuz vursa bir taşa taşın dünyası dardı.
  Güreştirir deveyle bir yaz bir de güz günü,
  Eğlenirdi beylerle sanki Han’ın düğünü.
  Altı kişi zincirle yine bir yaz gününde,
  Çıkardılar boğayı kim durur ki önünde.

  Koy verdiler boğayı
  Düşünmeden o anda,
  Dirse Han’ın oğluyla
  Üç yoldaşı meydanda.

  Kaçın dedilerse de beyin oğlu kaçmadı,
  Üç arkadaşı gibi kanatlanıp uçmadı.
  Boğa sürdü oğlana burnundan soluyarak,
  Koşup geldi hemencik rüzgârı yalayarak.
  Oğlan yumruğu ile tutup alnına vurdu,
  Darbeyi alan boğa daha fazla kudurdu.
  Tekrar hücuma geçip saldırınca yerinden,
  Güçlü bir nefes aldı yenmesine, derinden.
  Bu sefer yumruğunu tam alnına koyarak,
  Sürdü meydan dışına kuvvetini yayarak.

  Çekiştiler bir süre
  Ama dövüş bitmedi,
  Boğanın azgınlığı
  Yiğitliğe yetmedi.

  Oğlan çekip elini boşta koydu rakibi,
  Düşmesine vesile yaptı başı takibi.
  Davranıp bıçağına kesince boğazını,
  Güreşi izleyen beyler yükseltti avazını.

  Bütün oğuz beyleri
  Meydana kaçıştılar,
  Aferinler kuş oldu
  Havada uçuştular.

  Dediler; ‘Dedem Korkut bu yiğide ad versin,
  Yanına kataraktan doğru babaya varsın,
  Beylik isteyiversin hak etmiştir tahtını,
  Mevla daim eylesin açsın artık bahtını.’
  Çağrılıp Dedem Korkut varınca babasına,
  Hele neler söyledi Han’ım neler söyledi:

  ‘Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana
  Taht ver erdemlidir
  Boynu uzun yüğrük at ver bu oğlana
  Binit olsun hünerlidir
  Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana
  Şişlik olsun erdemlidir
  Katarından kızıl deve ver bu oğlana
  Yük taşıyıcı olsun hünerlidir
  Altın başlı otağ ver bu oğlana
  Gölge olsun erdemlidir
  Omuzu kuşlu kaftan ver bu oğlana.
  Giyer olsun hünerlidir.’

  Dedem Korkut oğlana Boğaç adını koydu,
  Beylik aldı taht aldı diyarda herkes duydu.
  Kulda olmaz kötülük şaşıp yanılmayınca,
  Dirse Han yiğitleri tahtta anılmayınca,
  İzzeti hürmet için şöyle karar aldılar;
  Şikâyet için Han’a yirmi namert saldılar:

  ‘Boğaç kırk yiğitle Oğuz üstüne yürüdü,
  Ak sakala sövdü pürçekliyi sürüdü.
  Akan sudan geçip Ala Dağ’dan haber aştı,
  Derler hanlar hanı Han Bayındır’a ulaştı.
  Han Bayındır çağırır Ve sana gazap eyler.’
  Namertler Dirse Han’a pervasız yalan söyler

  Sonra diğer namertler
  Gelirler Dirse Han’a,
  Oğlu kötülemeye
  Başlar yeni yalana:

  ‘Göğsü güzel koca dağa ava çıktı sensiz,
  Avdan dönülünce anasına vardı densiz.
  Şarabın keskininden içip sohbet eyledi,
  Senin oğlan kötüdür canına kast eyledi.’

  ‘Böyle evlat gerekmez gidip getirin onu,
  Uçurayım boynunu kapansın burda konu’
  Dedi amma Dirse Han yalanlara kanarak,
  Tek oğulcuk tek evlat ak yüreği yanarak.

  ‘Oğlun dinlemez bizi
  Dediler ava götür,
  Av avlarken habersiz
  Okla işini bitir.’

  ‘Serin serin tan yelleri estiğinde
  Sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
  Yüğrük atlar sahibini görüp kişnediğinde
  Sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
  Aklı karalı seçilen çağda
  Kudretli Oğuzun gelinin kızının bezendiği çağda
  Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca
  Bey yiğitlerle cilasunların birbirine koyulduğu çağda’

  Sabah gün doğumunda ava çıktı Dirse Han,
  Yanında kırk yiğidi oğulcuğu tek bir can.
  Oğlancığa dediler birkaç namert gelerek,
  ‘Sürüp gelsin geyiği bir bir tepeleyerek.’
  Göreyim der babanız; Sevinip kıvanayım,
  Bundan sonra oğluma bey diye güveneyim’
  Haberi yok yalandan Boğaç bilmez oyunu,
  Bir bir vurur geyiği sanki keser soyunu.

  Kırk namert döner bu kez
  Derler ki Dirse Han’a:
  ‘Vururken geyikleri
  Kıyacak senin cana.’

  Oğlancık ok atarken geride kalanlara.
  Dirse Han da inandı alçakça yalanlara.
  Kurt sinirinden yapılmış sert yayını çekti,
  Oğlancığın iki kürek arasına çaktı.
  Fokur fokur fışkırdı oğlanın alca kanı,
  Düştü atından yere yürüdü alçağın şanı.
  Yere düşen oğlanın benzi sararıp soldu,
  Geri dönen Dirse Han yurduna gelir oldu.

  Avdan dönüldüğü
  Her tarafa duyuldu,
  Dirse Han’ın hatunu
  Ziyafete koyuldu.

  Sonra alıp at tepti kırk ince belli kızı,
  Görmeyince oğlunu düştü gönlüne sızı.
  Bütün yüreği oynadı ay yüzü birden soldu,
  Kara bağrı sarsıldı süzme göze kan doldu.
  Çağırır Dirse Han’ı söyler Han’ım ne söyler:

  ‘Beri gel basımın bahtı evimin tahtı
  Han babamın güveyisi
  Kadın anamın sevgisi
  Babamın anamın verdiği
  Göz açıp da gördüğüm
  Gönül verip sevdiğim
  A Dirse Han
  Kalktın oğlunla birlikte yerinden doğruldun
  Yelesi kara soylu atına bindin
  Göğsü güzel koca dağa ava çıktın
  İki vardın bir geliyorsun yavrum hani
  Karanlık gecede bulduğun oğul hani
  Çıksın benim görür gözüm a Dirse Han yaman seğiriyor
  Kesilsin oğlumun emdiği süt damarım yaman sızlıyor
  Sarı yılan sokmadan akça temin kalkıp şişiyor
  Yalnızca oğul görünmüyor bağrım yanıyor
  Kuru kuru çaylara su saldım
  Kara elbiseli dervişlere adaklar verdim
  Aç görsem doyurdum çıplak görsem donattım
  Tepe gibi et yığdım göl gibi kımız sağdırdım
  Dilek diledim Tanrıya bir oğul zorla buldum
  Yalnız oğul haberini a Dirse Han söyle bana
  Karşı yatan Ala Dağdan bir oğul uçurdunsa söyle bana
  Taşkın akan koşan sudan bir oğul akıttınsa söyle bana
  Aslan ile kaplana bir oğul yedirdinse söyle bana
  Kara cübbeli azgın dinli kâfirlere bir oğul aldırdınsa söyle bana
  Han babamın katına ben varayım
  Ağır hazine bol asker alayım
  Azgın dinli kâfire ben varayım
  Paralanıp soylu atımdan inmeyince
  Yenim ile alca kanımı silmeyince
  Kol but olup yer üstüne düşmeyince
  Yalnız oğul yollarından dönmeyeyim
  Yalnız oğul haberini a Dirse Han söyle bana
  Kara başım kurban olsun bugün sana’

  Bekli de Oğuz boyu böyle figan görmedi,
  Seslenmedi Dirse Han cevap bile vermedi.
  Beyinin suskunluğu yüreğine oldu dert,
  Kaçırmadı fırsatı yine geldi kırk namert:

  ‘Oğlun sağdır esendir
  Hâlâ geyik peşinde,
  Dolanır göğsü güzel
  Koca dağın döşünde.’

  Ana yüreği dayanır mı kırk ince kızla,
  Oğlunu aramaya atlanıp çıktı hızla.
  Yazlı kışlı kar olan Kazılık dağa baktı,
  Alçaktan yücelere hemen koşturup çıktı.
  Yüksekten enginlere bir kartal gibi bakar,
  Bir dere kenarında kuzgunlar iner kalkar.
  Soy atını çevirdi süzüldü ona doğru,
  Volkan gibi alevli yanıktır ana bağrı.

  Oğlan düşüp kalınca
  Orada hazır oldu,
  Yarayı sıvazlayan
  Boz atlı Hızır oldu.

  ‘Korkma’ dedi oğlana;
  ‘Ama yaran çok kötü,
  Merhemi dağ çiçeği
  Bir de ananın sütü.’

  Oğlanın anacığı üstüne çıka geldi,
  Gördüğü al kızıl kan yanık bağrını deldi.
  Oğulcuğuna söyler Han’ım neler söyler:

  ‘Kara çekik gözlerini uyku bürümüş aç artık
  On iki kemikçiğin param parça topla artık
  Tanrının verdiği tatlı canın gitmekteyse tut artık
  Öz gövdende canın var ise oğul söyle bana
  Kara başım kurban olsun oğul sana
  Akar senin suların Kazılık Dağı
  Akar iken akmaz olsun
  Biter senin otların Kazılık Dağı
  Biter iken bitmez olsun
  Koşar senin geyiklerin Kazılık Dağı
  Koşar iken koşmaz olsun taşa dönsün
  Ne bileyim oğul aslandan mı oldu
  Yoksa kaplandan mı oldu ne bileyim oğul
  Bu kazalar sana nereden geldi
  O gövdende canın var ise oğul söyle bana
  Kara başım kurban olsun oğul sana
  Ağız dilden bir küçücük söz et bana’

  Oğlan sesi alınca açtı hemen gözünü,
  Gördü anacığının aya benzer yüzünü.
  Söyledi anasına Han’ım neler söyledi:

  Beri gel ak sütunu emdiğim kadınım ana
  Ak pürçekli yüce bildiğim canım ana
  Akarlı sularına kötü söyleme
  Kazılık Dağı’nın günahı yoktur
  Biterli otlarına. Kötü söyleme
  Kazılık Dağının suçu yoktur
  Koşan geyiklerine kötü söyleme
  Kazlık Dağının günahı yoktur
  Aslan ile kaplanına kötü söyleme
  Kazılık Dağının suçu yoktur
  İlenirsen babama ilen
  Bu suç bu günah babamdandır

  Oğlan anacığına; ‘Korkma bundan korkma’ der,
  ‘Sıvazladı boz atlı Hızır sen etme keder.
  Yaram ölümcül değil dağ çiçeği ve bir de,
  Senin akça sütündür derman olan bu derde.’
  Dağ çiçeği topladı kırk ince kız can ile
  Ana sıktı memeyi sütü geldi kan ile.
  Karışık merhem yapıp yarasına çaldılar,
  Yurtlarına dönerken oğlancığı aldılar.

  Hekime teslim edip
  Gizlendi Dirse Han’dan,
  Baba geçer olsa da
  Ana geçer mi candan.

  ‘At ayağı çabuk ozan dili çevik olur,’
  Oğlanın yaraları kırk günde iyi olur.
  Kılıç kuşanarak ata binmeye başladı,
  Babasından habersiz av edip kuş kuşladı.
  Bunu duyan kırk alçak doymadı hıyanete,
  Tuttular Dirse Han’ı kan oturdu ak ete.
  Boynunda sicim ile onlar atlı Han yayan,
  Gittiler kâfir ele beylerden olmaz duyan.
  Dirse Han’ın hatunu bu haber patlayınca,
  Hemen vardı oğluna soy ata atlayınca.
  Söyledi ki oğluna Han’ım neler söyledi:

  ‘Görüyor musun ay oğul neler oldu
  Sarp kayalar oynamadı yer oyuldu
  Yurtta düşman yok iken
  Senin babanın üstüne düşman geldi,
  O kırk namert babanın arkadaşları babanı tuttular,
  Ak ellerini ardına bağladılar,
  Kıl sicimi ak boynuna taktılar,
  Kendileri atlıydı
  Babanı ise yayan yürüttüler,
  Alıp kanlı kâfir ellerine yöneldiler,
  Hanım oğul kalkarak yerinden doğrul,
  Kırk yiğidim beraberine al,
  Babanı o kırk namertten kurtar.
  Yürü oğul.
  Baban sona kıydı ise
  Sen babana kıyma,’

  Boğaç anasını kırmayıp sözüne baktı,
  Kara çelik öz kılıcını beline taktı.
  Altın mızrağı ak kirişli yayı silkindi,
  Soy atını tutarak hemen sıçrayıp bindi.

  Kırk yiğidin kırkıyla
  Her birisi fırtına,
  Acele düştü hemen
  Babasının ardına.

  Namertler yol üstünde kayıtsız içerlerken,
  Boğaç Han atını koşturup yetişti erken.
  Dediler yiğidi alalım tutsak tutup ikisini bir,
  Varıp teslim edelim sevinsin kara kâfir.
  Dirse Han söyledi ki Han’ım neler söyledi

  ‘Kırk yoldaşım aman
  Tanrının birliğine yoktur güman
  Benim elimi çözün,
  Kolca kopuzumu elime verin,
  O yiğidi döndüreyim,
  İster beni öldürün ister diriltin,
  Bırakıverin’

  Çözülünce elleri aldı kolca kopuzu,
  Tanımadı oğlunu sandı yabancı kuzu.
  Söyledi bir bakalım Han’ım neler söyledi:

  ‘Boynu uzun yüğrük atlar gider ise benim gider
  Senin de içinde bineğin var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri
  Ağıllardan on bin koyun gider ise benim gider
  Senin de içinde şişliğin var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri
  Katarlardan kızıl deve gider ise benim gider
  Senin de içinde deven var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri
  Altın başlı otağlar gider ise benim gider
  Senin de içinde odan var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri
  Ak yüzlü ela gözlü gelinler gider ise benim gider
  Senin de içinde nişanlın var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan alıvereyim dön geri
  Ak sakallı kocalar gider ise benim gider
  Senin de içinde ak sakallı baban var ise yiğit söyle bana
  Savaşmadan vuruşmadan kurtarayım dön geri
  Benim için geldin ise hay yiğit oğulcuğumu öldürmüşüm
  Bana yazık değil sana yazık dön geri’

  Sonunda Dirse Han’ın
  Depreşti eski derdi,
  Sözünü bitirince
  Oğlu karşılık verdi:

  ‘Boynu uzun yüğrük atlar gidiyorsa senin gider
  Benim de içinde bineğim var
  Bırakamam kırk alçağa
  Katarlardan kızıl deve gidiyorsa senin gider
  Benim de içinde devem var
  Bırakamam kırk alçağa
  Ağıllarda on bin koyun gidiyorsa senin gider
  Benim de içinde etliğim var
  Bırakamam kırk alçağa
  Ak yüzlü ela gözlü gelin gidiyorsa senin gider
  Benim de içinde nişanlım var
  Bırakır mıyım kırk alçağa
  Altın başlı otağlar gitmekteyse senin gider
  Benim de içinde odam var
  Bırakır mıyım kırk alçağa
  Ak sakallı kocalar gitmekteyse senin gider
  Benim de içinde bir aklı şaşmış bilmesini unutmuş kocamış babam var
  Bırakır mıyım kırk alçağa’

  Dedikten sonra hemen yiğitlere el etti,
  At tepip baş düşürdü boz toprağı sel etti.
  Babasını kurtarıp döndü yurduna geri,
  Anladı ki Dirse Han bu yiğit kendi eri.
  Hanlar Hanı Bayındır beylik verdi taht verdi,
  Tanrı Oğuz eline önü açık baht verdi.
  Dede Korkut geldi şu Oğuzname’yi koştu:

  ‘Onlar da bu dünyaya geldi geçti
  Kervan gibi kondu göçtü
  Onları da ecel aldı yer gizledi
  Fani dünya yine kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Son ucun ölümlü dünya

  Kara ölüm geldiğinde geçit versin.
  Sağlıkla, akılla devletini Hak artırsın.
  O öğdüğün yüce Tanrı dost olarak medet eriştirsin.

  Dua edeyim Han’ım:
  Yerli kara dağların yıkılmasın.
  Gölgeli ulu ağacın kesilmesin.
  Taşkın akan güzel suyun kurumasın.
  Kanatlarının uçları kırılmasın.
  Koşar iken ak boz atın tökezlenmesin.
  Vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin.
  Dürtüşürken alaca mızrağın ufanmasın.
  Ak pürçekli ananın yeri cennet olsun.
  Ak sakallı babanın yeri cennet olsun.
  Hakkın yandırdığı çırağın yana dursun.
  Yüce Tanrı seni kötülere el açtırmasın Han’ım hey! …’

  Osman Öcal

 6. #6
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default

  Mukaddime-Dedem Korkut Kitabı (Gülce Bahçe)
  Bismillâhirrahmânirrahim

  Soyu kamların soyundan,
  Oğuz’un Bayat boyundan,
  Fırlamış bir ok yayından,
  Doğdu ölmez Dedem Korkut.

  Tanrı’nın sevgili kulu,
  Sunulunca içti dolu,
  Gösterdi Oğuz’a yolu,
  Doğdu ölmez Dedem Korkut.

  Bilgesidir tüm Oğuz’un,
  Piridir kolca kopuzun,
  Gezer il il yollar uzun,
  Doğdu ölmez Dedem Korkut.

  Hak verdi ilham doldurdu,
  Ne istediyse oldurdu,
  Ağlayanları güldürdü,
  Doğdu ölmez Dedem Korkut.

  Türk’ün bulunduğu yerde,
  Er belinden düşen erde,
  Yaşar gider gönüllerde,
  Doğdu ölmez Dedem Korkut.

  Her müşkülü halleden Oğuz üstünde gölge,
  Gaipten haber eden hem erendir hem bilge.
  Bir can ile bir beden ölümsüz Korkut Ata.

  Ne buyursa kabul gördü,
  Danışan hak yolu sürdü,
  Nice nice öğüt verdi,
  Doğdu ölmez Dedem Korkut.


  Korkut Ata söyledi ki: ‘Hanlık Kayı’ya geçecek,
  Alamayacak hiç kimse Kıyamet kopuncaya dek’

  Dedem korkut hak söyledi,
  Bilen başa taç eyledi:

  ‘Bir iş düzenini almaz,
  Allah Allah demeyince.
  Kişi yoktan zengin olmaz,
  Ulu Tanrı vermeyince.

  Kul başına kaza gelmez,
  Alın yazı görmeyince.
  Yaratılan kimse ölmez,
  Ecel vakti ermeyince.

  Kişide devlet olmaz gönlünde varsa benlik,
  Yağan kar yaza kalmaz kalmaz güze çimenlik.

  Eski pamuk bez olmaz kalleş düşman dost olmaz,
  Kalkmazsa kara kılıç düşman imana gelmez.

  Kara eşek başına başlık vur olmaz katır,
  Hanım olmaz cariye giydirip süse batır.

  Bir yiğit dağlar kadar
  Mal mülk edinip yığar,
  Yenmez nasip fazlası
  Kısmeti kendin boğar.

  El oğlunu büyütüp beslesen de faydasız,
  Yalnız başına koyup bırakır gider evden.
  Oğul olmaz katiyen el oğlundan, güveyden,
  Külden tepe yığılmaz düşlesen de faydasız.

  Er malına kıymazsa ölür gider adı çıkmaz,
  Çağıldayan su taşsa yine de dolmaz deniz.
  Özünden öğüt almaz anadan görmese kız,
  Oğul töre bilmese yabana sofra çekmez.

  Oğul babanın sırrı iki gözden birisi,
  Devletli oğul olsa ocağı gönendirir;
  Devletsiz oğul olsa ocağını söndürür.

  Devam eder Korkut’ça işte sözün gerisi;
  Oğul neyler babadan kendine mal kalmasa,
  Baba malı faydasız başta devlet olmasa.’


  Dedem korkut bir daha
  Söyledi bir görelim,
  Hele neler söyledi
  Hikmetine erelim:

  ‘Vurup keser kılıcı
  Kötü yüreklilerin,
  Vurmasın daha iyi
  Yarası olur derin.

  Vurmasını bilen yiğit
  Ne şer olur ne ahmak,
  Ok ile kılıçtan öte
  Daha iyi ağaç çomak.

  Atın yemediği ot bitmese daha iyi,
  Yalancının ocağı tütmese daha iyi.

  Sert yürürken soylu ata
  Dönek yiğit binebilmez.
  Bineceğine binmesin
  Binmemesi yeğdir, bineceğine.

  Misafiri bilmez evin
  Bir lokması yenebilmez.
  Yeneceğine yenmesin
  Yenmemesi yeğdir, yeneceğine.

  Soyu belli bir babadan
  Hoyrat oğul inebilmez.
  İneceğine inmesin
  İnmemesi yeğdir, ineceğine.

  Atasına saygı duyan şefkatli oğul iyi,
  Baba adını yürüten devletli oğul iyi.’


  Dedem korkut yine söyledi
  Görelim Hânım ne söyledi:

  Ala dağın otlağını
  Yer otunu geyik bilir.
  Gece kervan göçtüğünü
  Çayır kuşu, ayık bilir.

  Akar suyun zorluğunu
  Yük taşıyan kayık bilir.
  Kötülüğün acısını
  Doldurulan oyuk bilir.

  Akça kımız al şarabı
  İmbiğinden süzen bilir.
  Öleceği güzel Tanrı
  Olacağı sezen bilir.

  Yedi dere kokusunu
  Tilki gibi gezen bilir,
  Koç yiğidi cömert eri
  Kopuz çalan ozan bilir.

  Varlığının kıymetini
  Geleceği gören bilir.
  Vatan nedir bayrak nedir
  Uğrunda can veren bilir.’


  Dedem korkut yine söyledi
  Görelim Hânım ne söyledi:

  ‘Ağız açıp el açıp övdüğüm Tanrı güzel,
  Can özüm iki gözüm sevdiğim Tanrı güzel.

  Tanrı dostu Muhammed, Âmme güzel cüz başı,
  Ebubekir ve Ömer, Mekke’nin her bir taşı,
  Erlerin şahı Ali din içindi savaşı;
  Ağız açıp el açıp övdüğüm Tanrı güzel

  Hasan ile Hüseyin, Tanrı bilgisi Kur’an,
  Cuma günüyle Yasin ve Affanoğlu Osman,
  Hutbe dinlerken ümmet, minareden okunan,
  Can özüm iki gözüm sevdiğim Tanrı güzel.

  Ak süt emziren ana
  Helâlce kadın güzel.
  Evladı seven baba
  Oğul, kız tadın güzel.

  Uslu yol alan aygır
  Elin kınası güzel.
  Ala otağı, çadır
  Gelin odası güzel.

  Yiğit soylu alp erence,
  Kopuz çalan ozan güzel.
  Deyişlerle yol gösteren,
  Bu destanı yazan güzel.’


  Ve kutlu Oğuz elinden,
  Dede Korkut’un dilinden,
  Destan düşer her telinden,
  Çalar kopuz söyler ozan:

  Devletlisin bey oğul
  Devletin kutlu kalsın,
  Dili sevip koruyan
  Bir ömür mutlu kalsın.

  Türkçe oku Türkçe söyle,
  Köküm Türkçe, ana dilim.
  Yaşatır sonsuza kadar,
  Türkçe sanat Türkçe ilim.

  Kulak ver sözüme dinle ey oğul,
  Burçları deviren yankıdır sesim.
  Kanlı meydanlarda oynarken atım,
  Boğardı cihanı anlık nefesim.

  Kutlu törelisin anla toy oğul,
  Orhun’da abide bilgece hansın.
  Dirlikli, düzenli sürsün birliğin,
  Bozdurma ilini sen bir cihansın.

  Yükselir temelden kinle oy oğul,
  Yeni Çin setleri, durdurmak için.
  Oyunlar, hileler, sahte alkışlar,
  Kardeşi kardeşe kırdırmak için.

  Yürüsün varlığım senle ay oğul,
  Maziden atiye dirilik gerek.
  Koru benliğini, sarıl köküne,
  Bir vatan bir bayrak bir atsın yürek.

  Geleceğin temeli sonsuzluğun güvenci,
  Son asrın kıskacında iyi dinle Türk genci.
  İlk ödevin olmalı Türk yurdunu korumak,
  Türk’ün bağımsızlığı, varlığın tek direnci.

  Varlığına kast eden hem içerde hem dışta,
  Kötücüller çıkacak bu düşmanca yarışta.
  İçinde bulunduğun duruma bakmaksızın,
  Görevin savunmaktır hem savaş hem barışta.

  Bağımsız devletine kıymak isteyen düşman,
  Seni, varken vatansız koymak isteyen düşman,
  Görülmemiş bir utku var sayalım kazanmış,
  Türk’ün soylu kanıyla doymak isteyen düşman.

  Düşse zorla, hileyle kaleler birer birer,
  Dağıtılıp tüm ordu koyulmasa bir nefer,
  Ele geçip gemiler kaldırılsa her sefer,
  Aşkın özgürlük olsun bağımsızlık savaşın.

  Bu durumdan acıklı daha da korkunç olan,
  Aymaz ve sapkın çıksa iş başında bulunan,
  Mutlaka hain olur düşmanla yatıp kalkan,
  Aşkın özgürlük olsun bağımsızlık savaşın.

  Yönetime gelenler damat, oğul, bacıyla,
  Yurda girmiş düşmanın siyasi amacıyla,
  Birleşirse çıkarı ulus yanar acıyla,
  Aşkın özgürlük olsun bağımsızlık savaşın.

  Ey Türk geleceğinin, varlığımın güvenci!
  Böyle ortamda bile göster haklı direnci.
  Devletli olmak için gerek duyacağın güç
  Damarında dolaşan soylu kanda Türk genci;
  Aşkın özgürlük olsun bağımsızlık savaşın.

  Osman Öcal


  Atandan miras kaldı bu topraklar helalin
  Koruyamazsan eğer çok büyüktür vebalin
  Sızlatma kemiğini atan Gazi Kemalin
  Damarında dolaşan soylu kanda Türk genci;
  Aşkın özgürlük olsun bağımsızlık savaşın........... Metin gürbüz


  Osman Öcal

 7. #7
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  16

  Default

  Ozan Dede Korkut (GÜLCE-BAHÇE)

  ‘Hani övdüğümüz bey erenler
  Dünya benim, diyenler
  Ecel aldı, yer gizledi,
  Fani dünya kime kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Son ucu ölümlü dünya…’

  Ozanların başı ozanlar piri,
  Doğumu ölümü neredir yeri,
  Ne kadar yaşamış bilinmez biri;
  Rivayet edilip söylene gelir.

  Yaşadığı yüzyıl bile belirsiz
  Kimi der;
  Peygambere elçi hanlara vezir
  Kimi der;
  Akkoyunlu dönemi…
  Her söylence med-cezir.

  Kopuzun telinde bir ulu ozan,
  Türkün tarihine destanlar düzen,
  Derleyip toplayıp Aytur’dur yazan,
  Rivayet edilip söylene gelir.

  Dedem Korkut’un boyu,
  Hanlar hanı Bayındır Han’la
  Horasan’dan göçerek
  Ulu dağlar, zor ırmaklar geçerek
  Kars-Anı’ya gelmiştir,
  Kağızman-Akçakale’yi yaylak,
  Iğdır-Sürmeli Karakale’yi kışlak bilmiştir.

  Büyük destan bilgesi
  Derler ki, Korkut Ata
  Oğuz’un Bayat Boyundan,
  Babası Kara Hoca.
  Dokuz ve on birinci yüzyıllar arasında,
  Doğum yeri; Türkistan’da Sir-Derya.
  Bir de oğlu olmuştur, adı da: Ürgeç Dede
  Türk elinin kocası,
  Dedem Korkut bir derya.

  Her rivayet makbul bize
  Devam edelim söze:
  Bir evliya O, bir eren
  Hazreti Muhammed’den hayır dualar alıp
  Yüce Oğuz halkına O’dur İslam ilmini veren.
  Dedik ya; bir söylence sadece
  Belki de bir ekleme…
  Oğuznameye göre:
  İki yüz doksan beş yıl yaşamış;
  Ne bilen var ne gören.

  Rivayet rivayet rivayet…

  Türk kavminin atası soyu kamlar soyundan,
  En saygın rivayette, der ki: Bayat boyundan.

  Hayır ve şerri bilen, kılavuzdur her zaman,
  Geçmişten geleceğe kopuzu olur derman.
  O gün ki töremizde hem ozandır hem şaman,
  Türk kavminin atası soyu kamlar soyundan.

  Türkmen Kazak ve Özbek Karakalpak Başkurt’ta,
  Bilinir Korkut Ata Türk’e vatan her yurtta.
  Şölenlerle dillenir kültür kenti Bayburt’ta,
  En saygın rivayette, der ki: Bayat boyundan.

  Tartışılmaz bir gerçek,
  Gerçeği Hak bilir ancak.
  Ancak destanlar söyler ki bize;
  Bizim dilimizden bizim ilimizden,
  İlimizden Bayburt çevresinde yaşamış.
  Yaşamış aynı bölgede Oğuzlarla Kıpçaklar,
  Kıpçaklarla Gürcülerle savaşları anlatır Korkut Ata.
  Korkut Ata, şayet yaşamamışsa da Bayburt’a,
  Bayburt’ta yüzyıllardır destan destan dildedir,
  Dildedir ihtiyarında gencinde erkeğinde kadında.

  O Ulu kişi
  Bir dahidir bir bilge,
  Oğuz elinde doğan güneş
  Hanlara beylere övgüler düzen,
  Kavurur alevi, yanıp sönmeyen ateş.

  Birer birer anlatır Türk kavminde töreyi,
  Gaipten haber edip sezgi alır gününde
  Yol gösterir Oğuz’a gider kendi en önde,
  İmana gelmeyene silah kılar pireyi.

  Desturudur doğruluk erce sözünde durur,
  Gönlü birlikten yana büyük aşkı vatandır.
  Güçlünün karşısında hep zayıfı tutandır,
  Ölümü göze alıp olmayanı oldurur.

  Esirgemez hürmeti aksakallı kocalar,
  Danışmanı zor işin Türk’ün akıl danesi;
  Çözümüyle şenlenir hanlar beyler hanesi.

  Geçmişini bilmeyen gelecekte bocalar,
  Kılavuz olsun bize yol göstersin atiye;
  Haram lokma gibidir ele giden methiye.

  Bakın hele ne demiş,
  Dirse Han’a a beyler!
  Yemez yiğit hakkını,
  Sözünü haktan söyler.

  ‘Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana,
  Taht ver, erdemlidir.
  Boynu uzun yüğrük at ver bu oğlana,
  Binit olsun, hünerlidir.
  Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana,
  Şişlik olsun, erdemlidir.
  Katarından kızıl deve ver bu oğlana,
  Yük taşıyıcı olsun, hünerlidir.
  Altın başlı otağ ver bu oğlana,
  Gölge olsun, erdemlidir.
  Omuzu kuşlu kaftan ver bu oğlana,
  Giyer olsun, hünerlidir.’

  Türk dünyasında kabul görmüş
  Efsanevi ululardan bir ilki,
  Boy boylayan soy soylayan
  Hem destancı hem ozan.
  Şiiri nesre yakın belki
  Nesirleri şiire;
  Kopuzu yeter ona,
  Kim demez ki çağlayan.

  Töre onsuz ad koymaz yetişen tahtsız gezer,
  Yiğitlik göstermeyen bir ömür bahtsız gezer.

  Hak eden alır adı yapılan bir törenle,
  Eğlenir hanlar beyler en görkemli şölenle.

  ‘Ünümü anla sözümü dinle Pay Püre Bey,
  Allah Teâlâ sana bir oğul vermiş, uzun yaşatsın.
  Ak sancak kaldırınca Müslümanlar arkası olsun.
  Karşı yatan kara karlı dağlardan aşar olsa,
  Allah Teâlâ senin oğluna güç versin.
  Kanlı kanlı sulardan geçer olsa, geçit versin.
  Kalabalık kâfire girince,
  Allah Teâlâ senin oğluna fırsat versin.
  Sen oğlunu ‘‘Bamsam’’ diye okşarsın,
  Bunun adı boz aygırlı Bamsı Beyrek olsun.
  Adını ben verdim, yaşını Allah versin.’


  Birisine Boğaç der birine Bamsı Beyrek,
  Yiğitsiz olmaz destan işte bir örnek Segrek.

  Bir ihanet simgesi Kazan Han’ın dayısı,
  Destan dedik ya sık sık tam on iki sayısı.

  Her birisi bir boy’un aynı Oğuz töresi,
  Doğu Anadolu’muz Azerbaycan yöresi.

  Basmış bağrında saklar Ortaysa Kazakistan,
  Derler onsuz olur mu Türk yurdu Türkmenistan.

  Ata Rahmanov’dan dört tane:
  İğdir, Dışoğuzların Gever Hanlığına Karşı Savaşı,
  Oğuzların Melâllaşması, Korkut’un Kabri Kazıldı.
  Nurmırat Esenmıradov’dan iki:
  Teke Muhammet, Salur Kazan ve İtemcek.
  Derlenerek yazılmış
  Her biri ayrı destan;
  Bunları da eklersek tam on sekiz edecek,
  Yaşıyor gönül gönül yaşatacak gelecek.

  Dedem Korkut işte bu
  Nerde Türk var orda var,
  Balkanlardan Altay’a
  Her boy kendinden sayar.

  Tiyatroda filmde
  Rastlanılır adına,
  Şiirlerde masalda
  Doyulmuyor tadına.

  Öyle bir ulu ozan ünü dünyayı aşan,
  Kazılırken görür hep nerde olsa mezarı.
  Sonunda teslim olur ecel önünde koşan,
  Sir-Derya’nın ağzı der, rivayetin yazarı.

  ‘Hani övdüğümüz bey erenler
  Dünya benim, diyenler
  Ecel aldı, yer gizledi,
  Fani dünya kime kaldı
  Gelimli gidimli dünya
  Son ucu ölümlü dünya.
  Bu kara yer bizi de yiyecektir,
  En nihayet uzun yaşın ucu ölüm,
  Sonu ayrılık!’

  Kim ki sahip çıkarsa Ozan Korkut Ata’ya,
  O da onun sahibi Hak düşürmez hataya.

  Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahapzade,
  Ne diyor bakın hele gönül olmuş azade.

  “Bir yerde ölüp beş niye bin yerde mezarı
  Çünkü kazılır her gün gönüllerde mezarı
  Otlarda, çiçeklerde ve güllerde doğuldu
  Bir yerde ölüp beş niye bin yerde doğuldu
  Efsane mi gerçek mi bu insan, ince insan
  Varlı sesidir, kopmuş o Türk’ün kopuzundan!”

  Türkistan’da bir mezar bir mezarda Bayburt’ta,
  Yaşayacak her daim varsa tek Türk bir yurtta.

  Dua edeyim Han’ım:
  ‘Karlı dağların yıkılmasın,
  Gölgeli ulu ağacın kesilmesin,
  Taşkın akan güzel suyun kurumasın.
  Yüce Tanrı seni kötülere el açtırmasın,
  Koşar iken ak boz atın tökezlenmesin,
  Vuruşurken kara çelik öz kılıcın çentilmesin,
  Dürtüşürken alaca gönderin ufanmasın.
  Aksakallı babanın yeri cennet olsun,
  Ak pürçekli ananın yeri cennet olsun,
  Son nefeste imandan ayırmasın.
  Âmin diyenler tanrının yüzünü görsün,
  Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun.
  Allah’ın verdiği umudu kesilmesin,
  Derlesin toplasın günahınızı;
  Adı güzel Muhammed Mustafa yüzü suyu hürmetine bağışlasın,
  Hânım hey!..’

  Osman Öcal

  Aytur: Dede Korkut hikâyelerini yazıya ilk geçiren olduğu rivayet edilen Akkoyunlu Ozan.

Closed Thread

Posting Permissions

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •