yaz - dedim Qelemge xitaben munglunup,
pighanda yighlidi heslirim ah! urup.
ne ilham, shewq bolsunki Sinemde,
Tal chiwiqtek yatatti Qelem tolghunup.
.....
qehrimdin titridi yer - yerildi ufuq,.....
xarab eylidi tuyghumni yardin ghullutup.
sezimni yoqatti jismim murdidek,
Qehritan aldi pikrimni muzlutup.....