Ozan Değilsin

Bir sosyal yaraya kalem oynatıp,
Anamazsan ey dost ozan değilsin.
Yanlışı doğuran haksıza çatıp,
Kınamazsan ey dost ozan değilsin.

Başparmağa geçen yüzüğün kaşı,
Sistemin çarkında değirmen taşı,
Öğütüp giderken vay garip başı,
Kanamazsan ey dost ozan değilsin.

Sılayı gurbeti gezsen Fizan’ı,
Halkın dili olur halkın ozanı,
Sevgiyle kaynatıp kara kazanı,
Sunamazsan ey dost ozan değilsin.

Gelsen elli altmış doksan yaşına,
Kor olup düşmezsen kara kışına,
Fakir sofrasında bulgur aşına,
Banamazsan ey dost ozan değilsin.

Dadaloğlu vardı ferman dinlemez,
Koç Köroğlu dersen boşa ünlemez,
Eğer Pir Sultan’ca sazın inlemez,
Yanamazsan ey dost ozan değilsin.

Bir Karacaoğlan bir Yunus Emre,
Ne sevdalar sığmış nice can ömre,
Vuslatî der güle düşerken cemre,
Konamazsan ey dost ozan değilsin.

Osman Öcal-TÜRKİYE