hitaylar heli burunlam 1000 lap wetendaxlirimizni tutkun kilixka baxlaptikenduk. er-ayal
dimestin,alla bizge yardem kilgaysen ..--------------------------------------------------------------------------------

http://ntdtv.com/xtr/gb/2009/01/06/a242434.html