Essalamu eleykum eziz dostum! bu hetni yizish pursitige bekmu teste irishkenligim üchün gepni egitmey udullam dewirey.
Insan dunyagha köz ichip ajayip ishlargha duchkilidiken.her insanning bishigha kelgen ishlar herhil bolsimu,emma bizning bishimizgha kelgenni Allah hishkimge körsetmisun.shundaq qilip bizning nahyidin birinchi türkümde 207 balini ilip mangdi.eng chongimiz 22 yash,kichikimiz 16 yash idi.mining bu sepke qitilip qilishim sanga melüm,men mangmisam bularning qara qoli omaq singlim Leyligülge tigetti.ishqilip birailidin azdigende birsimiz mingishimiz kirek.eger undaq bolmighanda,Ata-bowimizdin miraz qalghan,hayatliq memberimiz bolghan tirilghu yerdin ayrilip qilishimiz tebi´i idi. bizning busipimizde omaq singlim leylining jan dosti qedryemu bar idi. biz mingishtin birkün ilgiri,KedryeningAta- Anisi Kedryeni ilip bizning öyge kirip keldi,aldi bilen Kedryening anisi söz ichip:awwal allahqa,andin sanga tapshurdum balam,qizimizning bishini silam qoyarsen didi.
men ularni hatirjem qilish üchün, ensirmenglar hudayim buyrisa salamet qaytip kilimiz didim.
Shundaq qilip biz yolgha chiqtuq.ikki kün yol yürüp bizning ziminimiz bilen hittay ziminining chigrasi bolghan shingshingshagha yitip kelduq.bu muqeddes chigradin ötüpla bularning bizge tutqan muamilisi özgerdi.hemmimizni kelgen poyizdin chüshürüp,bashqa bir poyizgha yötkidi.bu poyiz shunchilik eski weyraniki til bilen teswirleshke ajizliq qilimen.
Ikki künlük achliq,ussuzluq,we harghinliq üstüge bu özgürüshning bolishi,bizni bekmu azaplandurdi.
Közüm birdinla Kedryege chüshüp qaldi,3 künlük yol azawi we ularning bizge qilghan horluqliri tüpeyli,Kedryening ot chaqnap turidighan birjüp közi hunükleshken,anardek qizarghan ikki mengizi birdinla sarghayghan idi.men bu haletni körüp yürükümge pichaq tiqqandek azaplinishqa bashlidim.
5 künlük seperdin kiyin biz ishleydighan Ayaq-kiyim zawutigha yitip kelduq we etisidin bashlap ishlepkettuq.
aridin 4 ay ötti,Kedryening renggi-royi sarghiyip körnüshidin bashqiche bir ehwal bilinip turatti. men ilgiri birnechche qitim söhbetleshken bolsammu,Kedrye manga hishqandaq ehwalni iytmighan idi.bu qitim men tihimu ishkirlep paranglashqandin kiyin bolghan barliq ehwalni manga iytip berdi.
bu ehwal mundaq bolghan.
Bir küni zawut bashlighi Kedryeni ,sizge ailingizdin telifun keldi dep ishhanisigha chaqiritqan we nomusigha tigidighan herketlerni qilghan.Kedrye bununggha naraziliq bildürüp ishhanidin qichip chiqqan.
Aridin uzaq ötmey, zawut bashlighi yene birsining wastisi bilen bashqa biryerge chaqirtip basqunchiliq qilghan,hem bu ehwalni hishkimge dimeslikni,eger bashqilar bilip qalsa,Qeshqerdiki ailisining bütün mal-mülki musadire qilindighanlighi,hetta öltürwitidighanlighinidep qorqutqan.Kedrye liwini chishlep 6 ayni ötküzidu.ayni etek bilen yapqili bolmighinidek,Kedrye ahiri özining,qarniyetler terpidin basqunchiliqqa uchurghanlighini birliri arqiliq anisigha yetküzidu.buni anglighan bichare Ata-Ana,öydiki barliq mal mülkini sitip,Ana yalghuz özi yolgha chiqidu.
Shundaq qilip bichare ana izdep sorap zawut derwazisi aldigha yitip keldi.derwaza aldida ikki hittay qarawuli turatti.bichare ana qizining ismi yizilghan bir parche qeghezni qarawulgha uzatti.qarawul bu yerde bundaq adem yoq dep qopalliq bilen jawap berdi.
Bichare anining kelgenligidin hewer tapqan zawut bashlighi,tizdin bu ayalni közdin ghayip qilish toghurluq qarawullargha buyruq chüshürdi.
Bunung bilen qarawullar bichare anining chichidin tutup söreshke bashlidi,ana qet`i chikinmidi.saetlerche ana bilen hepileshken qarawullar ahiri baghlaghliq itni qoyupbirip anini talatmahchi boldi.it oqtek etilip keldi,emma bichare ana qet;i hoduqmay Itqa qarap sözleshke bashlidi:
Hey It senmu mini chishlemsen!Hojayinliringning chishligenliri yitip ashmamda! bizni sen chishlimigin,bizge bek uwalbolupkitiwatidu,bizning Allahtin bashqa hich yardemchimiz yoq,sen It bolghan bilen bulargha hergiz ohshimaysen!bizning öydimu sinining neslingdin bolghan bir It bar,biz ununggha katektin birni yasap berduq,nan birimiz,su birimiz,bizni hergiz chishlimeydu,hojayinliring bizning zimingha barghanda,huddi shununggha ohshash öylirimizni bergen,qosqigha nan bergen.emdi bolsa bizni chishlep chaynap yütüwetmekchi boluwatidu sen bularni dorima,mushu qanhorlar aldida mini chishlime dep yalwurdi.
Allahning qudriti bilen It birdinla peylidin yinip quyruqlirini shipangshitip ekilep anigha isilishqa bashlidi.buni körgen qarawullar,Itqa waqirap urmahchi boldi.emma It arqigha örülüp ikki qarawulgha etildi,bir qarawul qachti yene birini talap hili zehmilendürdi.derwaza bolsa ochuq qaldi.It aldida,Ana keynide mingip zawut qorasigha kirdi.yolnung chitide biryerde Kedrye nirwisidin azghan haletteöz-özige sözlep yüretti.bichare ana qizini körüp oqtek itildi,qiz bolsa hishnerse bolmighandek öz-özi bilen sözlimekte idi.bichare Ana qizni baghrigha basti we Allahqa nale qilip yighlashqa bashlidi.
Bu nale peryattin Itningmu közidi yash chiqishqa bashlidi,hem asmangha qarap qattiq bir howlighandin kiyin zawut bashlighi ishhanisi terepke qarap oqtek etildi!