Tordaxlar Tor Betidin elindi

Kéchilik bezmixanilardiki "nazinin" lar

Yéqinqi yillardin buyan herxil sewebler tüpeylidin nahayiti az
sandiki stodéntlirimiz teste kelgen oqush purstini ching
tutmay "égiz-pes" yollargha méngip qéliwatidu.Bu kishni tolimu
epsuslanduridu.
Hazirqi stodéntlar kelgüsining igiliri ,ulargha köngül
bölüsh ,ularni yaramliq izbasarlardin qilip yétishtürüshte
hemmizning mesuliyti bar.Shunga hemmizning oylinip béqishi üchün ,bu
maqalini hozurunglargha sunduq.
Men deslep bezi studént qizlar kéchilik bezmixanilarda "üchke hemra"
bolup pul tapidiken ,dep anglighinimda heyran bolup qalghanidim .Shu
qizlarning shuyolni tallashtiki sewebige bekla qiziqtim .Bu qizlarni
ziyaret qilish ,ular bilen söhbetlishsh xéli teske toxtidi .
Kéchilik bezmixanilar etrapida nechche kün chörgilep baqtim ,"ish"
tin baldurraq chüshken qizlar bilen sözleshkenmu boldum .Ulardin gep
élish ,ular bilen söhbetlishsh mumkin emestek qilatti .Men axiri
saqchixanilargha tayinip bezmixanilargha kirdim .Bir nechche studént
qiz bilen söhbetleshtim .Men 1-qétim bezmixanigha kirgende heyran
qaldim .Chünki bezmixanidiki "xénim" larning üchtin biri bizning
qizlirimiz iken .Téxi studéntlarmu az emes idi .Közüm qizlarning
arisidiki melum unwéristta oquydighan tolimu chirayliq bir
qizghachüshti .Erler emes ,herqandaq ademning uning shu güzel
lataptige qarisa amraqliqi kéletti .Xéli köp tirishchanliqlardin
kéyin ,qiz manga özining kechürmishilirini ,oy -xiyallirini dep
bérishke maqul boldi .U dümbisi ochuq ,köksning yérimi körünüp
turidighan ,kasssini aranla yépip turidighan könglek
kiywalghanidi.Biz etsi körüshüshke déyishken jaygha kelduq.U üstige
tizigha kélidighan qara xurum peltu,boynigha chaqmaq sharpa artqan
bolup ,qapqara ,tüptüz ,qunduzdek qara chachliri yelkisni yépip
turghan bolup ,shu turqida kinolarda chiqidighan éslzade xénimlargha
oxshaytti .
Gülzar "ismi özgertildi" öyde yalghuz qiz idi. Gülzar kichikidila
dadsi ana-bala ikkylenni tashliwetken bolup ,ana-bala ikkisi anining
maashigha taynip kün alatti .U aliy mektep imtahanidin yuqiri nomur
bilen ötüp ,özi arzu qilghan unwérsttqa qobul qilindi .U pütün zéhni
bilen öginidighanlar qatarigha kirmisimu ,her halda tiriship
öginetti .Sinpta otturhal sewiyede turatti .2-Yilidin bashlap
etrapidiki sawaqdashliridek ésl kiyimlerni kiygüsi ,téliwézorlardiki
qizlardek ayrim öylerde olturghusi keldi .Buning üchün puldar biri
bilen arilshshnimu oylayti ,lékin biri bilen muqim arilashsa nede
turdung ,nede yürdüng ,dep soraq qildighan gep ,özini -özi kishenlep
nime keptu?!U köp oylanmayla ,kéchilik bezmixanilargha bérip "xénim"
bolushni tallidi .Derweqe u chirayi ,yéshning kichikliki ,aly
melumatliqi bilen etiwarlandi .Adette méhmanlar bergen pulning
üchtin biri xojaynning bolup ,békitilgen puldin bashqa tartuq
bérilginini "xénim" lar özi alatti .U 10 ming yüen tapqan künüm bu
ishni qilmaymen ,dep oylighanidi .Lékin u 10 ming yuennimu
tapti ,bir öymu sétiwaldi ,emma bu ishtin qol üzelmidi .U mundaq
dédi ."Nechche ret bu shtin qol üzmekchimu boldum ,chünki bizning
méhmanlar teripidin xorlinidighan waqitlirimizmu köp ,kéiyn pul
bermey qoghliwétidighan waqitlarmu bolghan ,shundaqtimu pulning
meridin kéchelmidim .Uning üstige bu yolgha ichkirlep mangghanche
özümni bek töwen köridighan ,manga buningdin bashqa chiqish yoli
yoqtek bilnidighan boldi." U yene muhebbet kechürmishni mundaq bayan
etti .Siz ge yürükümni tunji titiretken ,méni eng azaplighan bir
ishni sözlep bérey:
Bir yil ilgirighu deymen ,bezmixanigha bir méhman bilen ikki uyghur
yigit keptu.Uyghurlarni amal bar kütüshke chiqmaymen.Chünki
bashqilarning tonup qélishidin ,namimning yaman atilip qélishidin
ensireymen.Ular uyghur "xénim"kérek ,dep ching turwalghachqa,amalsiz
chiqtim .Ularning ichken haraqliri ,chekken tamaka,kiynishlirige
qarisam xéli pul jiqtek qilatti .Yigitlerning kélishkenreki méni
tallidi .Bu yigtimu qizlargha düm chüshidighanlardin emes
idi.Ikkimiz uzaq paranglashtuq.Haraqning tesiridinmu bilmidim ,men
uninggha kichikmide apamning qandaq japalarda méni chong
qilghanlirini,dadamning bizni tashliwetkenlikni sözlep
bériptimen .Umu özning sezgüreshtilrini sözlep kélip ,yéshi bir
yerge barghan bolsimu téxi toy qilmghanliqini éytti .Ikkimiz
bezmixanidin chiqip qehwe ichtuq ,tamaq yéduq,andin kéyin bir
saettek qoltuqliship méngip yene mungdashtuq.Etigende közümni achsam
méhmanxanida yétiptimen .Uninggha qarapla uning bilen
muhebbetleshkim ,künde uning bilen körüshüp turghum keldi .Umu
axsham "sizni yaxshi körüp qalghandek qilimen " dégenidi .Uni
oyghitiwetmeslik üchün putumning uchida dessep ,sirtqa chiqip polu
ekirdim ,könglikige axsham haraq témip ketkenidi .Shunga uning üchün
150yüen'ge bir könglek,bir paypaq sétiwaldim .Yataqqa kiripla uning
könglek ,paypaqlirini yuyup qoydum.Ikki istakan'gha chay
demlep ,ekirgen tamaqlarni shirege tizip ,andin uni oyghattim .U
ornidin turup "némanche aware bolup kettingiz" depla qoydi .Axshamqi
qizghinliqliri yoq idi ."Siz méngiwéring ,men sel turup mangimen "
dédi u. Men uning télifun nomurini soridim .U manga qarap külgisi
kelgendek "kériki barmu? " Dédi .Andin pul qapchuqini élip 200
yüenni manga tenglidi .Pulni élishqa uzatqan qollirim
titireyti .Muxibir hede ,bilersizmu? ,Mushu chaghda yürüküm
yighlidi .Uning pul tengligen shu qiyapti manga "sen özüngning
kimlikin untup qaldingimu?Séni bir..." Dégendek bilindi .Men pulni
aldim-de,sirtqa özümni attim .Mektep aldigha kélip kira
aptomobilning shopurigha ubergen pulni bersem 100yüen saxta iken ...
Gülzar xatirisige mundaq yazghanidi ."Bu yolgha kirip qalghinimgha
bezide shundaq pushayman qilimen ,kochida men bilen tengtush
qizlarning yigtiliri bilen qoltuqliship kétiwatqalqini körsem
yüreklirim échiship kéitidu".
Men ziyaret dawamida nechchiligen gülzarlarni kördüm ,ularning
éytishiche bu yolda pul tépish unche ongaymu emesken ,bezi méhmanlar
haraqqa zorlisa,bezi méhmanlar usul oyna,naxsha éyt deytti ,könglige
aziraqla ish yaqmay qalsa ,aghzini buzup tillayti ,hetta bezi
méhmanlar pul ornigha tayaq bérip heydiwétetti .Bu yolgha
méngip ,melum bir yerge kelgen bu qizlar özning hayat tarixidiki bu
bir musapini yoq qilwetküsi kélidu ,pushayman qilidu,emma ......
Maqalemnng béshida bezmixana "xénimi" gülzarning kechürmshiliri
üstide toxtalghan idim .Uning apisimu méni heyran qaldurdi .Gülzar
bilen uning öyige barsaq apsi qazan'gha gösh sélip qoyuptu,uyni
uyghur tibabet dorsining küchlük puriqi bir alghaniken .Gülzar
méning telipim boyiche "dostum" dep tonushturdi .Gülzarning
éyshiche ,u adette öyge 2-3künde bir qaytidiken .Herkelgende apsi
quwwet bolidighan ,issqliq tamaqlarni étip béridiken .Tebiiti issq
dorilarni qaynitip heptide bir qétim hordap qoyidiken .Bezi künliri
gülzar haraqni jiq ichip yaki bashqa sewepler bilen ornidin qopmay
yatqan bolsa ,apsi etigende uninggha polu ekirip béridiken .
Démek ,ana qizining ishliridin xewerder,u qizning halsirap
qélishidin ,soghiqining éishp qélishidin ensirigen .Mundaqche
éytiqanda ,qizning shu yol bilen tapqan puligha kön'gen ,pul tépshni
qollaydu dések xatalashmaymiz.
Men bezmixanilardiki studéntlarni ziyaret qilish dawamida mundaq bir
ishni kördum ,gülzar ishleydighan bezmixanida yashqa chongraq
bireylen bolup ,qizlarning éytishiche uning bir balisi bar
iken .Érining xizmti yoq iken .U ,bu ishni qiliwatqili 5-6yil
boluptu.Men xiyalimda uning érini xizmet qilish iqtidari
yoq,késelchan yaki méyip bolsa kérek ,dep oylighanidim.Bezmixanining
aldida u éri bilen uchiriship qaldi .Uning éri künde kechte uni
wélisipt bilen alghili kélidiken .Démek u béjirim er.
Men bu ish üstide yene bir qanche"xénim" lar bilenmu sözliship
qaldim .Bezi qizlarning muhebbetlishiwatqan yigti bar
iken .Bezilirining yigitiliri shu qizning bezmixanida "xénim"
bolidighanliqinimu bilidiken.Beziliri tapqan pulni teng
xejleydiken.......

Muxbirdin: buninggha néme dégülük?Uyghur erliridiki ghorur,söygen
qizini ,xotunini qoghdash éngi nerlerde qaldi.Yigitlirimizdiki
ghorur,erlik jasaret qéni ?

Urumchi kechlik gézitidin élindi .