Mekkidiki muqeddes meschidil Heremning Imami Sheik SUdeyis 2008 yiliiq Hetme Quran tamam bolghanda qilghan tesirlik dua,

The touching supplication made by Imam of Herem mosque Shiek Sudais when finishing Quran.

http://www.islamictube.net/watch/ce716b244599862fd220/[English-Trans!]-Khatmul-Quran-Duaa-Sheikh-Sudais-(2008