PDA

View Full Version : Fransa, Çin Tekstili konusunda resmi baºvuruda bulundu...X
26-04-05, 16:57
Fransa, AB Komisyonu'na ilettiği resmi baºvuruda, Çin tekstil ürünleri ithalatına karºı koruyucu önlemlerin en kısa zamanda baºlatılmasını istedi.
AB Komisyonu sözcülerinden Claude Veron-Reville, Fransa Sanayi Bakanı Patrick Deveciyan ve Ticaret Bakanı François Loos'un imzasını taºıyan yazılı baºvurunun bu sabah Brüksel'e ulaºtığını, baºvuruda 9 Çin tekstil ürününe karºı acil koruyucu önlemler alınması talebinin dile getirildiğini bildirdi.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) bünyesinde, 1995 yılında imzalanan Marakeº Anlaºması'na göre, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, WTO üyesi ülkeler tekstil ithalatlarına kısıtlama getiremiyor.
AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Peter Mandelson, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'den 9 çeºit tekstil ithalat ürünü hakkında soruºturma baºlatıldığını açıklamıº, 2005 yılının ilk 3 ayında Çin'den tiºort ithalıtının yüzde 164 oranında arttığını, fiyatların ise yüzde 26 düºtüğünü bildirmiºti.
Çin'den 9 tekstil ithalat kategorisinde ''dramatik bir artıº'' kaydedildiğini belirten Mandelson, kazak ithalatının yüzde 4 arttığını, bu kategoride fiyatların yüzde 47 düºtüğünü duyurmuºtu.
Yürütme organı olan Komisyon, Çin'e karºı somut önlemler alınabilmesi için üye ülkelerin resmi baºvuru yapması gerektiğini belirtiyordu.
AB tekstil ürünlerinin de Çin pazarında önemli bir yer tuttuğunu belirten Mandelson, bazı kapıları açık bıraktıkları, Çin ile uzlaºma halinde hiçbir kısıtlamaya gidilmeyebileceği mesajı veriyor.
Komisyon, ''ticari bir savaº'' istemediğini ve ''ölçülü tepki eylemleri'' yapacağını belirtirken Çin'in tekstil ihracatının artıºının tamamen yasal olduğunu ancak bunun, Avrupa ve üçüncü dünya ülkeleri endüstrisine zarar vermemesi gerektiğini ifade ediyor.
Mandelson, Avrupalı tekstilcileri de uyardı ve alınabilecek önlemlerin geçici olduğunu, olası kısıtlamaların birkaç yıl içinde kaldırılması gerekeceğini belirtti.
Peter Mandelson, bugün, Hong Kong'da basına yaptığı bir açıklama çerçevesinde, Çin'e tekstil ihracatını kendiliğinden kısıtlama çağrısında bulundu ve böyle bir tavrın, AB'nin koruma önlemleri almasını engelleyebileceğini, Çin'in kendi menfaatleri icabı olacağını söyledi.
Çin, AB'nin önlemler baºlatması halinde ''iliºkilerin bozulabileceğini'', bunların yasal olmayacağını belirtti. Çin Ticaret Bakanı Chong Quan, ''AB'nin alacağı kararın olumsuz etkilerinin bilincinde olduğunu, tek taraflı kararlarla ikili ticareti etkilemekten uzak duracağını umuyoruz'' dedi.