PDA

View Full Version : Çinli korsanlardan, resmi japon internet sitelerine bombardýmanXitayning Yapongha Karshi Neyrengliri
26-04-05, 05:15
Çinli korsanlardan, resmi japon internet sitelerine bombardýman
14 Nisan 2005 09:01

Japonya'da bazý resmi internet sitelerinin Çinli korsanlarýn saldýrýsýna uðradýðý bildirildi.

Japon medyasýna göre, Çinlilere ait bir internet sitesinde, Japonya'nýn emniyet ve savunma sitelerinin hizmet saðlayýcýlarýnýn felç edilmesi için çaðrýda bulunuldu.

Bir emniyet sözcüsü, "siber" saldýrýyý doðruladý ve "Durumu araþtýrýyoruz. Ýnternet sitemize devasa boyutlarda bir taarruzdan söz edilebilir" dedi, ancak saldýrýnýn nerden geldiðini belirtmedi.

Savunma Bakanlýðý da, dün akþamdan bu yana internet sitesine girmekte sýkýntý yaþandýðýný açýkladý.

Çin ve Güney Kore'deki Japon aleyhtarý hareketler, son zamanlarda internette sýk sýk "hacker"lýk yapýyorlar. Geçenlerde de Japonya Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn internet sitesi saldýrýya uðramýþtý.


http://www.haberanaliz.com/haber.php?id=49797