PDA

View Full Version : Uyghur ressam Kanada yolundaoguzh
07-03-08, 11:08
Şimdiki zaman Uyghur ressamları arasında ayrı bir yeri olan sayın Turdi Emin efendi,
Biliwal.com dan öğrendiğim üzere Kanada'ya taşınmakta;

Kanaatimce Kanada'da en seviyeli Uyghur uygarlığı tanıtımı en kısa zamanda gerçekleşir.


Japonya'da gönüller fetheden ve Uyghur sanatlarını en iyi şekilde tanıtan

kıymetli ressam Eminjan bey,

Keriya'lı Uyghur hanımları ebedi kılan kıymetli eşi

ve grafik sanatlarında usta kızlarını unutmamak gerekir.


Almanya'daki Merwayt Hanımın mevcudiyeti


Uyghurların kendilerine çok zaruri olan


kültür ve sanat elçiliği sorununu en entellektüel ve çağdaş bir şekilde

şimdilik çözmüş olmakta olup,

kendilerine icra ettikleri sanatlarında bencillik etmeden,

milli konulara sadık kaldıklarından ötürü teşekkür borçluyuz.
Batı sanat dünyası ve ilgili pazarlarda kendilerini kabul ettirmiş bu sanatçılar,


isterler ise para kazanmak için piyasada ilgi duyulan farklı konular çalışabilirlerdi,


Uyghur eşeklerinin çizilmiş resimlerine batıda müşteri bulmak kolay iş değil,


ama Çin'li ressam Huang Zhou karakalem ve Çin usulu çizdiği Uyghur eşek resimlerini


Uygur sanatseverlere de satabiliyordu.


Sanatta sevginin hududu yoktur,dünya milletlerine Uyghur milletini sevdirmenin

yollarından biri de budur.


Kabiliyetli Uyghur ressam ve diğer güzel sanatlarda usta olanlara

layık oldukları hürmeti gösterip ,itibarlarını yüceltelim.saygılarımla,


oguzhnot.sayın prof.Ghazi Ahmed beyi seneler evvel video filme belgelediğimde,

resimlerindeki kılık kıyafet,müzik aletleri,başka etnoğrafik değeri olan detayları

onlarca sene etüd etmiş olduğunu,


Kaşgarlı Mahmud ve Yusuf Has Hajip resimlerinin ise o dönemde verilmiş olan tasvirlere göre vücuda getirdiğini söylemişti.


Geçenlerde bu sitede yapılan haksız ve cevap hakkı vermeyen bir tenkitden dolayı

bu bilgileri yazmak gereği duydum.