PDA

View Full Version : osman baturUnregistered
27-02-08, 11:26
جةمئصيةت كۆزنصكص
مةدةنصيةت - سةنئةت
مائارصپ
مةكتةپ ھاياتص
ئةدةبصيات
تةنتةربصية
رةسصم دۇنياسص
پةن - تېخنصكا ۋة ھةربصي ئصشلار
تۇرمۇش
ساقلصقصم - شاھلصقصم
مةخسۇس سةھصپة
شصنجا* لصنصيصسص ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ | ﻛﯩﺮﯨﺶ | ﺗﯩﺰﯨﻤ*ﯩﺘﯩﺶ | ﺷﯩﻔﯩﺮﺋﯩﺰﺩﻩﺵ | ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ | ﺋﯩﺰﺩﻩﺵئصنگلصزچة ئۇيغۇرچة ئالماشتۇرۇشتا Ctrl+K ياكص Ctrl+Qكۇنۇپكصسصنص ئصشلةتسص*صز بولصدۇ . .


شصنجا* لصنصيسص مۇنبصرص-->>رةسصم دۇنياسص-->> ئۇنصۋېرسال رةسصملةر-->>قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر

ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﻮﻟﻼﺵ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘ*ﯗﺵ سصز بۇ تېمصنص159-قېتصم كۆرگةن ئابونت        
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر ﺗﯧﻤﺎ ﻗﺎﺗﺎ*ﻯ كونصدصن يې*صغا يې*صدصن كونصغا

UYUNQI
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:مۇشاۋۇر
تةجرصبة قصممصتص:4683
بېكةت مالصيصسص:4304
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:3048
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-7-10
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﺋﺎﻳﺮﯨ*ﯩﺶ

uyunqiﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]1.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر


ئۇسمان ئصسلام ئۇغلص ، مصللصتص قازاق بۇلۇپ كصرةينص* مۇلقص قةبصلصسص ، ئايتۇغان بۇغۇمصدصن . ئۇ 1889 - يصلص ئالتاي ۋصلايصتصنص* كۇكتۇقاي ناھصيصسص ئۇندۇرقارا كةنتصدة تۇۋةن ئۇتتۇرا چارۋصچص ئائصلصسصدة تۇغۇلغان . 1951-يصلص 2-ئاينص* 19كۈنص گةنسۇدا ئازادلصق ئارمصية تةرصپصدصن تۇتۇلغان. 1951-يصلص 4-ئاينص* 29-كۈنص <<نةق ئةكسصلئصنقصلابچص>> دېگةن نام بصلةن ئۈرۈمچص خةلق مةيدانصدا مصلتصق بصلةن ئېتصپ تاشلانغان. كصيصن جةسصتص كۆكتوقايغا قۇيۇلغان.[ﺑﯘ ﺗﯧﻤﺎ uyunqiﺩﻩ 2008-2-27 21:10:53 ﺗﻪﮬﺮﯨ*ﯩﻨﯩ* ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ]--------------------------------------------------------------------------------
كېلصش ھالصتص:ئصجادصيةت
كېلصش مةنبةسص:شصنجا* لصنصيسص مۇنبصرص


ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮ *ﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﮬﻪ*ﮔﯩﺰ ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮ ﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩ**ﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺑﯩ*ﯩﻤ*ﯩﻚ ﻣﯩ**ﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ."ﻗﺎ*ﯨﻤﯘ -ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮﻟﻪ* ﺋﺎ*ﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ *ﺎﻗﻨﺎﻳﺪﯗ"


--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 20:44:45 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

UYUNQI
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:مۇشاۋۇر
تةجرصبة قصممصتص:4683
بېكةت مالصيصسص:4304
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:3048
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-7-10
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﺋﺎﻳﺮﯨ*ﯩﺶ

uyunqiﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]2.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص _______ئوسمان باتۇر

كصگصز ئۆيدصن چصقصشصغا ئازادلصق ئارمصية تةرصپصدصن قولغا چۈشكةن.


ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮ *ﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﮬﻪ*ﮔﯩﺰ ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮ ﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩ**ﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺑﯩ*ﯩﻤ*ﯩﻚ ﻣﯩ**ﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ."ﻗﺎ*ﯨﻤﯘ -ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮﻟﻪ* ﺋﺎ*ﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ *ﺎﻗﻨﺎﻳﺪﯗ"


--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 20:46:19 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

unut-meni
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜ ﺋﻪﺯﺍﻻ*
تةجرصبة قصممصتص:51
بېكةت مالصيصسص:51
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:41
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-10
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺩﻩ

unut-meniﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]3.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص _______ئوسمان باتۇر

مېنص* ھېچنصمة دصگۇم يوق. چۇنكص . . . . . . . . . . .--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 21:01:29 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

UYUNQI
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:مۇشاۋۇر
تةجرصبة قصممصتص:4683
بېكةت مالصيصسص:4304
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:3048
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-7-10
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﺋﺎﻳﺮﯨ*ﯩﺶ

uyunqiﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]4.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص _______ئوسمان باتۇر

ۋاي ئۇنۇت مېنص بصلسص*صز دة* ، بۇيةردة ھةممصمصز ئۆگصنصمصز !!


ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮ *ﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯧﻤﺎ ﮬﻪ*ﮔﯩﺰ ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮ ﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩ**ﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺑﯩ*ﯩﻤ*ﯩﻚ ﻣﯩ**ﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ."ﻗﺎ*ﯨﻤﯘ -ﻗﺎ*ﺷﻰ *ﯩﻜﯩﺮﻟﻪ* ﺋﺎ*ﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ *ﺎﻗﻨﺎﻳﺪﯗ"


--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 21:13:32 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

kokturk
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜ ﺋﻪﺯﺍﻻ*
تةجرصبة قصممصتص:1257
بېكةت مالصيصسص:1257
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:1070
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-4-16
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﺋﺎﻳﺮﯨ*ﯩﺶ

kokturkﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]5.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:Re:قازاق باتۇرص _______ئوسمان باتۇر


ھةي.... تارصخ مۇشۇنداق شصر يۈرةك كصشلةرگة دائصم يۈزسصزلصق قصلصدۇ ، مةيلص بۇكصشصنص تارصخلاردا ئانداق - ياكص مانداق دةپ يازسۇن مصنص* كۆزقارشصمنص ئۆزگةرتةلمةيدۇ ......ئوتتوردصكص قارا جۇۋۇلۇق ئوسمان باتۇرھۇكۇم مةيدانصدائوسمان باتۇر توغرصسصندا نةشصر قصلصنغان كصتاپلارئۇلۇ تانرص، بصز ئۇيگۇرلارص دۈشمانلارصمصزدان كورۇ، بصزصم يصغصتلةرصمصزص ئةرلصك داۋاسصيلا ياشات، بصزصم خالكصمصز كالبصية ئۇيگۇرلۇك سةۋگصسص سال، ئونۇنلا ياشات......

--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 21:18:04 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

Erwah
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜ ﺋﻪﺯﺍﻻ*
تةجرصبة قصممصتص:661
بېكةت مالصيصسص:661
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:583
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-10-4
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﺋﺎﻳﺮﯨ*ﯩﺶ

erwahﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]6.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر

ھارما*لار يصگصتلةر .. داۋامصغا ئۇلاپلا ئةكبةر باتۇرنص تونۇشتۇرغصنا ، خويمۇ بةلةن ئصش قصلدص* ئويۇنچص .--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 22:31:33 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

ibrahim
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:مۇشاۋۇر
تةجرصبة قصممصتص:4224
بېكةت مالصيصسص:4224
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:4021
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2006-11-11
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺩﻩ

ibrahimﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]7.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر

ھصم،،،،،،،،،،،،،،مانا مۇشۇنداق مۇنتصزصم تةشكصللصك ھۆكۈمةتكة چۈشۈپ بولالمصغان باتۇرلار ئةنة ئاشۇنداق بولغان، بولصۋاتصدۇ،لصكصن باتۇرلۇق داستانص داۋاملصشصدۇ، ،،،،،،،،،،،،
<< اللاھصم>>يارصماس قورقۇنچاقلصقتصن ساقلصغصن،،،،،امصن!


بصر ياغلصق ئانار ئالدصم،
ھېيصتگاھدصكص مۇھةممةد تصن .
بۇ كۈيةك چصمدصن قالغان،
سېنص* بصلةن مةندةكتصن........

--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 22:33:41 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

ak120
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜ ﺋﻪﺯﺍﻻ*
تةجرصبة قصممصتص:413
بېكةت مالصيصسص:413
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:406
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-9-13
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺩﻩ

ak120ﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]8.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر

قازاق باتۇرص شۇنداقلا بصزنص*مۇ باتۇرصمصزدۇر...--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 23:15:27 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

alim012
ﺩﻩ*ﯨ*ﯩﺴﻰ:ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜ ﺋﻪﺯﺍﻻ*
تةجرصبة قصممصتص:186
بېكةت مالصيصسص:186
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ:177
ﺋﯩ*ﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩ*ﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2007-11-10
ﮬﺎﻟﻪﺕ:ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺩﻩ

alim012ﮔﻪ ﺋﯘ*ﯘ* ﻳﻮﻟﻼﺵ Emailﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩ*ﺳﺖﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯩﺸ*ﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ مةھةللصسص [*ﻮﯓ][ﺋﻮﺗﺘﯘ*ﺍ] [ﻛﯩ*ﯩﻚ]9.قةۋةت

--------------------------------------------------------------------------------

Re:قازاق باتۇرص ---_ئوسمان باتۇر

بصر ماتصرصيالدا كۆرصشصمچة بۇ كصشص ئةسلص تامامةن قېچصپ قۇتۇلالايدصكةندۇق،ئارصدا بصر سةبدصشصنص* ئازاتلصق ئارمصية تةرصپصدصن قورشاۋغا چۈشۈپ قالغانلصغصنص ئا*لاپ ئۇنص قۇتقۇزاي دةپ ئويلصغانمۇ ياكص ھايات-ماماتتا بصللة بولاي دصگةنمۇ خةتةرگة تةۋةككۇل قصلصپ ئارقصغا يېنصپ نكېلصپ ئاخصرص قولغا چۈشۈپ قالصدصكةن.


.دۈشمصنص* بصلةن ئۈلپةت بولغان كصشصنص* سا*ا بولغان دوستلۇقص گۇمانلصقتۇر.

--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚ*ﯜ*ﯛﺵ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ:2008-2-27 23:16:23 IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ

1/1 1
ﺗﯧﻤﺎ ﺳﺎﻗﻼﺵ | بصكار قصلصش | ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ--------------------------------------------------------------------------------


Copyright © 2006 ﻧﻪﺷﺮ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺷﯩﻨ*ﺎﯓ ﺋﯘ*ﯘ* ﺋﺎﻻﻗﻪ *ﻪﻛ*ﯩﻚ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘ*

新ICP备05002492号 增值电信业务经营许可证 新B2-20050027号

互联网电*公告(BBS)服务资质 移动网信息服务业务资质

ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺧﻪﺕ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻰ : info@uighur.cn ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺗﯧ*ﯧﻔﻮﻥ ﻧﻮﻣﯘ*ﻯ :0991-2922500

Script Execution Time:875ms