PDA

View Full Version : Ishekler heqqide her xil yezilmilarUnregistered
25-12-07, 13:53
Eshek bolsam deymen bezide

Eshek bolsam deymen bezide
Tan'ghinimda insanlighimdin
Eshek bolush rahettur rahet
Mening insan bolghanliqimdin

Yawashlarni urup mushtlaymen
yamanlargha sulap koshlaymen
Nepsim uchun cheppip taxlaymen
Biz yaq! menla shundaq ademmen

Kirip kalsa chushumge dozah
Yaki wijdan siqsa gelimdin
Oylinimen menmu ademmu?
Torelgenmu yaki haywandin

Yaki bolsam jengdiki duldul
Oghuz hanni dawan ashurghan
Lekin hiyal bubir ham-hiyal
Shunga ichim zedapqa tolghan

Shunga tengrim mendek insanni
Exek suret yaratqan bolsang
Yaki mendin eshekche rohni
Rehiming bilen ajratqan bolsang

Unregistered
25-12-07, 13:53
Chiraydin muz yighip turidighan A Nazir (Tingjang) Shopiuridin soraptu:
-Qini dep baqe,shopiur bilen ishekning ottursidiki perq nime?
Shopiur biraz oylanghandin kiyin xosh yaqmighan halda jawap biriptu:
-Tapalmidim Nazir.
-Ishekke hutchüsh,shopiurgha toxta dise toxtaydu,perq mana bu-dep jawap biriptu Nazir korenglep turup.
Buni anglighan shopiurning qattiq achchighi keptuyu emma qarshisidiki Nazir bolghachqa bir nerse diyelmeptu.
Hem aridin xili künler otkendin kiyin peytini tipip Nazirdin soraptu:
-Bir sualim bar idi,sorisam bolamdu?
Nazir ireng qilmighan halda deptu:
-Sora.nime sualdi u?
-Ishek bilen Nazir otturasidiki perq nime ?
Nazir birdem oylanghandin kiyin deptu:
-Tapalmidim,qini sen dep baqe.
-Rastini disem-deptu shopiurmu jawap birip-menmu tapalmidim……

Unregistered
25-12-07, 13:55
1. At tapquche ishek min.
2. Quruq gep ishekke yük.
3. Ishek bir patqan yerge qayta patmaydu.
4. Ishiki yoq mollamning quliqi tinch.
5. Adem köp yerde ishek haram boptu.
6. Ishek'ishektin qalsa quliqini kes.
7. Horun'ishek yükning éghirini kötürer .
8. Ishek ölewatsa, qongi ghijek tartiptu.
9. Sehrada hangrighan ishek sheherde hangriyalmaptu.
10. Bügün min'gen ishekni ete min'gili lazim bolidu.
11. Men aldiraymen mangghili, ishikim aldiraydu yatqili.
12. Attin yiqilsang paxtigha, ishektin yiqilsang taxtigha .
13. Heremge barghan ishek haji bolmas, quran artqan ishek qari bolmas.
14. Altundin hel berse kisektur kisek, tawardin ton keyse ishektur ishek.
15. Yiraqtiki mihmanning ishigini baghlighiche, yiqindiki mihman uzaptu.
16. Ishek min'gen kishining ikki puti shük turmas.
17. At alsang iger al, ishek alsang toqum.
18. Ighildin qachqan ishek börige yoliqar.
19. Ishek texiyige isheklikidin bashqisini ügetmes.
20. Atning tepkini ar emes, ishekning tepkini ar.
21. Ishekke küchüng yetmise, ur toqum.
22. Oghlum, ögen dadanggha oxshash, ishek bolma.
23. Ishekke halwe itip berseng, halwigha qarmay saman'gha qaraydu.
24. Ishekning özi haram, küchi halal.
25. Qoshqun'gha olturwalmaq.
26. Xudayim bilip ishekke monggüz bermeptu.
27. Birbikar onni bikar qildi, it ishekni nakar qldi.
28. Atqa iger yaxshi, ishekke tuqum.
29. Ishekning quyrighni tartsang yerge yiqiliptu.
30. Ademinining quyruqini tartsang beder qichéiptu.
31. Ishek alsang minip al, xutun alsang sinap.
32. Altun hel yalatsang kisektur-kisek,
33. Ger halwa bersengmu tizekler ishek.
34. Éldam éshekning seri yéghir.
35. Éshigi üch tengge ,toqumi besh tengge .
36. Maqul digen aghzimgha éshek baghlaymu?
37. Ishekmu yatar jayini quyruqida süpürüwétip andin yatidu.
38. Ishekning dümbisi qichishsa yük qishigha chapar.
39. (Uchisi qichishqan ishek tugmen'gebériptu).
40. Ishekning texiyi köp bolsa yüki ighirlishar.
41. At bilen at tipishse, aridin ishek ölüptu.
42. Toqumi özgergen bilen ishigi shu.
43. It yilidin ishek yilighiche unutmaptu.
44. Amrikiliq aygha chiqqiche, atushluq ishigi bilen aygha chiqiptu.
45. At tapidu, ishek yeydu.
46. Ishek sheytanni körse hangraydu, xuraz perishtini körse chillaydu.
47. Ishekning quliqigha satar chalghandek.
48. Oghlum, dap taranglighan yerde, ishek hangrighan yerde yürme.
49. Quliqi ishekningkidinmu uzun.
50. Ishqi yoq ishek, tam tüwidiki kisek.