PDA

View Full Version : Özi soqup chin seddini, deydu Uyghur bölgüchiSha'ire
23-12-07, 13:39
Bundaq mexluqni körmigen:
She'ir Körmigen (Sha'ire Zeynure Isa)

Bu dunya dunya bolup, mundaq rezalet körmigen,
Ikki ayaqliq kelkündidin mundaq palaket körmigen.

Uyghurning bostanigha atqan atom ellik qetim,
Bu chewre iqlim jahan mundaq qabahet körmigen.

Yüzminglighan Ipar 1 Nozuk2 sachtin tutup sörilidu,-
Seddichin ichi taman mundaq haqaret körmigen.

Böshüktiki oghlan qeder, erkekni qildi axita,
Qurutmaqchiu neslimizni mundaq “saxawet” körmigen.

Bowaqlar tughulchiche qarin yérip pushurup yigen,
Insanning étige sézik, mundaq bitaqet körmigen.

Özi soqup chin seddini, deydu Uyghur bölgüchi,
Oghri der: “Oghrini tut!”- mundaq adalet körmigen.

Uyghur gödek minglap bala, dashqazanning tuzimu,-
Chachidu milyart ara mundaq zarapet körmigen.

Tirnaqqa qéqip mixini, jan yerge tiqip zixini,
Iskenjidin alghan hozur mundaq latapet körmigen.

Uyghurni qomurup yurtidin almini buzup sortidin,
Her üch kishige bir jasus, mundaq qiyamet körmigen.

Hey’et kelse chet’eldin, yip igiridu u yeldin,
Köz boyar, éghiz yaghlar mundaq ziyaret körmigen.

Seher yultuzida étizda, axsham yultuzida étizda,
Yalang ayaq put éngizda, mundaq matanet körmigen.

Dan’gha ishlep nansiz ölur, rast yighlap yalghan külur,
Ghunchilar échilmay solur, mundaq nadamet körmigen.

Xanimlar yudgen taghar, tagharda tupraq oghuti,
Shemshad qed bolghan oghaq, mundaq r,yazet körmigen.

Qepez ichide qush iduq, kesti xitay tilimiz,
Ejdirxa dewlet yigen, mundaq jahalet körmigen.

Su keltürgen boldi xar, koza chaqqan ezizan,
Qildi yaw aqni qara, mundaq malamet körmigen.

Ezra’il alursa bir jan, xitay alidu mingini,
Jan élish bazarida mundaq riqabet körmigen.

Ash ewliya, nan tutiya, böki yamaq hemme gaday,
Altun tawaq tutqan tilemchi, mundaq sapalet körmigen.

Barche Uyghur bir niyet, tutmisa ger peytni ching,-
Silinir tarix yüzidin, mundaq halaket körmigen.

Xitay qilirdi herzaman jasus qizini hediye,
Ar-nomusni untughan mundaq “nazaket” körmigen.

Bayliq aqar, Beijin taman, xitay aqar Qeshqer taman,
Mikrop xitay wehshi sel, mundaq kasapet körmigen.
....
dawami
Uyghur kona yéziqche nusxisi:
http://www.turkistanim.org/uyghurce/sheirlar/kormigen.htm
Uyghur Latin Yéziqidiki nusxisi:
http://www.turkistanim.org/uyghurche/sheirlar/kormigen.htm