PDA

View Full Version : Ekrem Muhbirge!Unregistered
26-09-07, 13:09
(Muhemmetjan Rashidin)

--------------------------------------------------------------------------------

He, Dep Qoy

Muhemmetjan Rashidin

Maxtanghanlar maxtanghanda, he, dep qoy,
Kök örüktin qaq salghanda he, dep qoy.
Asmandiki yultuzlarni yaratmay,
Ay bolghini tas qalghanda, he, dep qoy.

Yalghan éytsa, sürüshtürme “rasmu?” dep,
Geptin qalsa heyran bolma “gasmu?” dep.
Éghiz - burutni purap yürme “mestmu?” dep,
Yalghan sözge at salghanda, he, dep qoy.

Birliri bar: eng beygisi men! deydu,
Bu alemde mendin aqil kem! deydu.
Adem bolsang méningdek bol, sen deydu,
Uningghimu anda-sanda, he, dep qoy.

Birliri bar: ustirangni kaplashqa,
Aldiraydu ketminingni saplashqa.
Xushametning otlirigha qaqlashqa,
Tonurunggha shax salghanda, he, dep qoy.

Jimi bashliq unung yéqin “tughqini”,
Shunga köptur anglighini, uqqini.
Ölüp qalsa anga haza tutqili,
Eldin awal aq salghanda, he, dep qoy.

U- özini bashliq saylap köngli xosh,
Yaqturmasmish: qanche orun qaptu bosh!
Shu tüpeyli marjanlarni ésip qosh,
Xotunliri chach salghanda, he, dep qoy.

Menbe: http://www.hantangri.