PDA

View Full Version : Peyghembirimiz Tarixidin Parchilar 2Abdureshid haji
13-09-07, 18:34
Nahayti shepqetlik mihriban allaning nami bilen bashlaymen .
Essalamu eleykum hörmetlik qérindashlirim:
mubarek roza- ramizadn munaséwiti bilen,
pat yiqinda neshirdin chéqish aldida turghan, merhum dini ustazimiz , sherqiy türkistan islam jumhuriyitining qurghuchisi , marshal Elixan Töre Saghuni yazghan " Tarixi Muhemmidi " namliq kitaptin parchilar ilan qilishni layiq kördüm.
Kitapning mukemmel neshirdin chiqishigha yardimi bolsun üchün , dini ölima ustazlarning tüzütüsh birishini qézghin qarshi alimen .
Hormet bilen : Abdureshid Haji Kerimi


"Tarixi Muhemmidi " namliq kitaptin parchilar .

Resulilla ( s e w) tebukqa chüshgen künliride bütün eskerlerge bir xutbeoqighan idi. Bu oqighan xutbide insanlar üchün dunya we axiretlikke ait eng muhim süzlerni qildi. Eger bizmusulmanlargha bu xutbidin bashqa her qandaq bir süz rusululladin qalmighan teqdirdimu, yalghuz bu xutbining üzi ikki dunyaliq üchün bizni toghra yolgha bashlashqa yiterlik bolghan bolar idi. Bu qutluq xutbini hedis alimlirining ellemmaliridin bir nechche zatlar üz kitablirida tekrar zikri qilip ütidu.
Menki ushbu kitabni yazghuchi peqir elixan türesaghuni,bu kitabning esli erepchisini islam alimining ellammasi ibni qéyyom jewziyning " zadulmehod " digen kitabdin küchürüp yazdim. Buni oqoghanlarning chüshünüp, uning mezmunidin paydilinishi üchün üz tilimizge terjime qildim.
Xutbining terjimisi mundaq:
hemdu ـ sanadin kiyin eytidurmenki: ــــــ süzning eng toghrisi ــ qur'an süzidur.
Insanning eng ishenjilik nersisi uning imanidur.
Dinlarning yaxshisi ibrahim xelilullah tutqan islam dinidur.
Yolning yaxshisi muhemmed eleyhissalamning yolidur.
Süzlerning sharafetligi allaning zikridur.
Egishish toghra kelse yenila qur'an'gha egeshmekliktur.
Din ishlerning ulugh perzidur. Eng yamini uninggha qoshomche qilmaqliqtur.
Süpetlerning yaxshisi peyghember süpetliridur.
Ülimlerning yaxshisi shiéhidlik ülimidur.
Korlarning kori ـــــ islam dinidin chiqqanliridur.
Emelning yaxshisi, axiretde paydiliqidur.
Shning béshi yaxshiliqqa egeshgenlikdur.
Korloqning eng yamini ـــ dil korlighidur.
Üstinki qol astinqi qoldin yaxshidur.
Az bolop yiterlik bolmisa, azdin küpi yaxshidur.
Üzirlerning eng yamini ülüm yetgende eytilghinidur.
Pushaymanlar yamini , axiret pushayminidur.
Ixlasi yoq kishi, namazgha kiyin kilur.
Beziler alla zikrini yalghandin tilida qilur. Til yalghini ـ gunahlarning zoridur.
Bayliqning eng yaxshisi ـ küngül baylighidur.
Ozoghluqning eng yaxshisi ـ teqwa ـ ibadetdur.
Hemme yaxshiliqning béshi xudadin qorqushdur.
Küngülde saqlighan nersilerning eng yaxshisi ــ allagha ishinishdur.
Din ishlirida guman qilmaq ــ kuffurluqdur.
Yaqa yirtip,chach yulup yighlimaq jahaliyet aditidur.
Yoshorun xiyanet qilmaq ــــ temugh téshigha baraberdur.
Zakatsiz yighilghan altun ـ kümüshler ـ dozaq tamghusidur.
Yaman qoshaqlar eytish ـ sheytan sunéyidur.
Haraq ichish hemme buzuqluqning anisidur.
Xotonler (yaman xotonlar) sheytan tozéghidur.
Yashliq ـ telwilikning bir putighidur. Kasplarning eng yamini ـ sütxurluqdur.
Sheqqiy (yaman) anidin sheqqiy tughulur.
Her bir kishining barar jayi türt gez yerdur.
Her ishqa axirida baha birilur. Hemme ishning asasi uning tügenjisididur.
Chüshning yamini ـ yalghanchining chüshidur. Musulmanni soqmaq ــ gunahdur, uninggha qural kütürmek ــ kuffurluqdur, uning gheywitni qilimaq ـ ulugh yaziqdur (gunahdur).
Müminning qéni haramdur. Uning mal ـ mülkimu haramdur.
Bir ishni qilimen dep qesem ichgenler uni qilalmasdur,'alla uni yalghanchi qilur.
Kishi xatasini kéchirgenni alla kéchirur, uni efü qilghanni alla efü qilur.
Achchighini yütgen kishilerge alla ulugh ejir biror. Musibet kürüp sebir qilghuchilar ornini alla tolduror.
Riya qilghuchi kishilerge allamu riya qilur.
Köplep sebir qilghuchilargha sawap qatmu ـ qat bolor. Emrini tutmighanlargha alla azap qilur.
Ibara xudaya. Mining we hem ümmetlirimning gunayini kéchirgin " dep üch qitim tekrarlidi. Andin jamaetge qarap ــــ üzüm üchün. Siler üchün alladin efü soraymen ـــ dep sözini toxtatti. 547 we 552 ـ bet
Shiwetsiye - Eskilstuna
"tarixi muhemmidi " namliq kitaptin parchilar .

Resulilla ( s e w) tebukqa chüshgen künliride bütün eskerlerge bir xutbeoqighan idi. Bu oqighan xutbide insanlar üchün dunya we axiretlikke ait eng muhim süzlerni qildi. Eger bizmusulmanlargha bu xutbidin bashqa her qandaq bir süz rusululladin qalmighan teqdirdimu, yalghuz bu xutbining üzi ikki dunyaliq üchün bizni toghra yolgha bashlashqa yiterlik bolghan bolar idi. Bu qutluq xutbini hedis alimlirining ellemmaliridin bir nechche zatlar üz kitablirida tekrar zikri qilip ütidu.
Menki ushbu kitabni yazghuchi peqir elixan türesaghuni,bu kitabning esli erepchisini islam alimining ellammasi ibni qéyyom jewziyning " zadulmehod " digen kitabdin küchürüp yazdim. Buni oqoghanlarning chüshünüp, uning mezmunidin paydilinishi üchün üz tilimizge terjime qildim.
Xutbining terjimisi mundaq:
hemdu ـ sanadin kiyin eytidurmenki: ــــــ süzning eng toghrisi ــ qur'an süzidur.
Insanning eng ishenjilik nersisi uning imanidur.
Dinlarning yaxshisi ibrahim xelilullah tutqan islam dinidur.
Yolning yaxshisi muhemmed eleyhissalamning yolidur. Süzlerning sharafetligi allaning zikridur.
Egishish toghra kelse yenila qur'an'gha egeshmekliktur.
Din ishlerning ulugh perzidur. Eng yamini uninggha qoshomche qilmaqliqtur. Süpetlerning yaxshisi peyghember süpetliridur.
Ülimlerning yaxshisi shiéhidlik ülimidur.
Korlarning kori ـــــ islam dinidin chiqqanliridur.
Emelning yaxshisi, axiretde paydiliqidur.
Shning béshi yaxshiliqqa egeshgenlikdur.
Korloqning eng yamini ـــ dil korlighidur.
Üstinki qol astinqi qoldin yaxshidur.
Az bolop yiterlik bolmisa, azdin küpi yaxshidur.
Üzirlerning eng yamini ülüm yetgende eytilghinidur.
Pushaymanlar yamini , axiret pushayminidur.
Ixlasi yoq kishi, namazgha kiyin kilur.
Beziler alla zikrini yalghandin tilida qilur. Til yalghini ـ gunahlarning zoridur.
Bayliqning eng yaxshisi ـ küngül baylighidur.
Ozoghluqning eng yaxshisi ـ teqwa ـ ibadetdur.
Hemme yaxshiliqning béshi xudadin qorqushdur.
Küngülde saqlighan nersilerning eng yaxshisi ــ allagha ishinishdur.
Din ishlirida guman qilmaq ــ kuffurluqdur.
Yaqa yirtip,chach yulup yighlimaq jahaliyet aditidur.
Yoshorun xiyanet qilmaq ــــ temugh téshigha baraberdur.
Zakatsiz yighilghan altun ـ kümüshler ـ dozaq tamghusidur.
Yaman qoshaqlar eytish ـ sheytan sunéyidur.
Haraq ichish hemme buzuqluqning anisidur.
Xotonler (yaman xotonlar) sheytan tozéghidur.
Yashliq ـ telwilikning bir putighidur. Kasplarning eng yamini ـ sütxurluqdur. Sheqqiy (yaman) anidin sheqqiy tughulur.
Her bir kishining barar jayi türt gez yerdur.
Her ishqa axirida baha birilur. Hemme ishning asasi uning tügenjisididur.
Chüshning yamini ـ yalghanchining chüshidur. Musulmanni soqmaq ــ gunahdur, uninggha qural kütürmek ــ kuffurluqdur, uning gheywitni qilimaq ـ ulugh yaziqdur (gunahdur).
Müminning qéni haramdur. Uning mal ـ mülkimu haramdur.
Bir ishni qilimen dep qesem ichgenler uni qilalmasdur,'alla uni yalghanchi qilur.
Kishi xatasini kéchirgenni alla kéchirur, uni efü qilghanni alla efü qilur.
Achchighini yütgen kishilerge alla ulugh ejir biror. Musibet kürüp sebir qilghuchilar ornini alla tolduror.
Riya qilghuchi kishilerge allamu riya qilur.
Köplep sebir qilghuchilargha sawap qatmu ـ qat bolor. Emrini tutmighanlargha alla azap qilur.
Ibara xudaya. Mining we hem ümmetlirimning gunayini kéchirgin " dep üch qitim tekrarlidi. Andin jamaetge qarap ــــ üzüm üchün. Siler üchün alladin efü soraymen ـــ dep sözini toxtatti. 547 we 552 ـ bet
"tarixi muhemmidi " namliq kitaptin parchilar .

Resulilla ( s e w) tebukqa chüshgen künliride bütün eskerlerge bir xutbeoqighan idi. Bu oqighan xutbide insanlar üchün dunya we axiretlikke ait eng muhim süzlerni qildi. Eger bizmusulmanlargha bu xutbidin bashqa her qandaq bir süz rusululladin qalmighan teqdirdimu, yalghuz bu xutbining üzi ikki dunyaliq üchün bizni toghra yolgha bashlashqa yiterlik bolghan bolar idi. Bu qutluq xutbini hedis alimlirining ellemmaliridin bir nechche zatlar üz kitablirida tekrar zikri qilip ütidu.
Menki ushbu kitabni yazghuchi peqir elixan türesaghuni,bu kitabning esli erepchisini islam alimining ellammasi ibni qéyyom jewziyning " zadulmehod " digen kitabdin küchürüp yazdim. Buni oqoghanlarning chüshünüp, uning mezmunidin paydilinishi üchün üz tilimizge terjime qildim.
Xutbining terjimisi mundaq:
hemdu ـ sanadin kiyin eytidurmenki: ــــــ süzning eng toghrisi ــ qur'an süzidur.
Insanning eng ishenjilik nersisi uning imanidur.
Dinlarning yaxshisi ibrahim xelilullah tutqan islam dinidur.
Yolning yaxshisi muhemmed eleyhissalamning yolidur. Süzlerning sharafetligi allaning zikridur.
Egishish toghra kelse yenila qur'an'gha egeshmekliktur.
Din ishlerning ulugh perzidur. Eng yamini uninggha qoshomche qilmaqliqtur. Süpetlerning yaxshisi peyghember süpetliridur.
Ülimlerning yaxshisi shiéhidlik ülimidur.
Korlarning kori ـــــ islam dinidin chiqqanliridur.
Emelning yaxshisi, axiretde paydiliqidur.
Shning béshi yaxshiliqqa egeshgenlikdur.
Korloqning eng yamini ـــ dil korlighidur.
Üstinki qol astinqi qoldin yaxshidur.
Az bolop yiterlik bolmisa, azdin küpi yaxshidur.
Üzirlerning eng yamini ülüm yetgende eytilghinidur.
Pushaymanlar yamini , axiret pushayminidur.
Ixlasi yoq kishi, namazgha kiyin kilur.
Beziler alla zikrini yalghandin tilida qilur. Til yalghini ـ gunahlarning zoridur.
Bayliqning eng yaxshisi ـ küngül baylighidur.
Ozoghluqning eng yaxshisi ـ teqwa ـ ibadetdur.
Hemme yaxshiliqning béshi xudadin qorqushdur.
Küngülde saqlighan nersilerning eng yaxshisi ــ allagha ishinishdur.
Din ishlirida guman qilmaq ــ kuffurluqdur.
Yaqa yirtip,chach yulup yighlimaq jahaliyet aditidur.
Yoshorun xiyanet qilmaq ــــ temugh téshigha baraberdur.
Zakatsiz yighilghan altun ـ kümüshler ـ dozaq tamghusidur.
Yaman qoshaqlar eytish ـ sheytan sunéyidur.
Haraq ichish hemme buzuqluqning anisidur.
Xotonler (yaman xotonlar) sheytan tozéghidur.
Yashliq ـ telwilikning bir putighidur. Kasplarning eng yamini ـ sütxurluqdur.
Sheqqiy (yaman) anidin sheqqiy tughulur.
Her bir kishining barar jayi türt gez yerdur.
Her ishqa axirida baha birilur. Hemme ishning asasi uning tügenjisididur.
Chüshning yamini ـ yalghanchining chüshidur.
Musulmanni soqmaq ــ gunahdur, uninggha qural kütürmek ــ kuffurluqdur, uning gheywitni qilimaq ـ ulugh yaziqdur (gunahdur).
Müminning qéni haramdur. Uning mal ـ mülkimu haramdur.
Bir ishni qilimen dep qesem ichgenler uni qilalmasdur,'alla uni yalghanchi qilur.
Kishi xatasini kéchirgenni alla kéchirur, uni efü qilghanni alla efü qilur.
Achchighini yütgen kishilerge alla ulugh ejir biror.
Musibet kürüp sebir qilghuchilar ornini alla tolduror.
Riya qilghuchi kishilerge allamu riya qilur.
Köplep sebir qilghuchilargha sawap qatmu ـ qat bolor.
Emrini tutmighanlargha alla azap qilur.
Ibara xudaya. Mining we hem ümmetlirimning gunayini kéchirgin " dep üch qitim tekrarlidi. Andin jamaetge qarap ــــ üzüm üchün. Siler üchün alladin efü soraymen ـــ dep sözini toxtatti. 547 we 552 ـ bet