PDA

View Full Version : Hosh Hewer Rabiye Qadir Qoyup BerildiBirlik
17-03-05, 07:28
Rabiye Qadirni Hitay hokumiti qoyup bergen, bu toghurliq Amerika awazi tor betining Hitaychisini towen'ge chaplap qoydum paydilinarsizler.

×ܲ¿ÔÚÃÀ¹ú¾à ½ðɽµÄÈËȨ× éÖ¯¡°¶Ô»°»ù½ ð»á¡±Ëµ£¬Öй úÕþ¸®Ã*Í·ÅÁËà ªÃûµÄÕþÖη¸ ¿Â¨ÂµÃÂ¶Ã»Â¡Â¤ÃˆÃˆÂ±ÃˆÃ Ç£¬²¢ÇÒÔÃ*ÐÃ* ËýÀ뿪Öйú¡ ¡°¶Ô»°»ù½ð»á ¡±·¢ÑÔÈË˵£ ¬Ã„Â˹ÁÖÅ®ÉÌà ˆÃ‹Â¡Â¢Â¸Â¾Ã…®È¨Àû ³Â«ÂµÂ¼Ã•ÃŸÃˆÃˆÂ±ÃˆÃ‘Ç ÒÔ±£Íâ¾ÍÒ½µà ÐÎÃ*½»ñÃ*Í£¬²¢ ÓÚÐÇÃ*ÚËÄÇå³ ¿Ã*ô³ÌÇ°À´ÃÀ ¹ÃºÂ¡Â£ÃˆÃˆÂ±ÃˆÃ‘ǽñà „ê58Ë꣬Ã*ÇÀ´× ”Öйúн®µÄà ¬Îá¶û×åÈË¡£à ý1999Äê±»²¶ÈëÓà ¼Â£Â¬2000Äê±»¶¨×¬×ïÃûÃ*ÇÏò¾Ó —¡ÔÚÃÀ¹úµÄÕà ‰Â·Ã²Â¼Ã„Ëͼô±¨´ “¶øÍþв¹ú¼Ò° ²ÃˆÂ«Â¡Â£Ã‹Ã½Â±Â¾Ã€Â´Â± »Ã…д¦°ËÄêÓÐà *ÚͽÐÌ£¬µ«Ã*Ç óÀ´±»¼õÐÌ¡£à ÚÖйúÃ*Í·ÅÈÈ ÈÑǵļ¸Ììºó £Â¬ÃƒÃ€Â¹ÃºÂ¹ÃºÃŽÃ±Ã‡Ã¤Ã €ÂµÃ‹Â¹Â½Â«ÂµÃ–´ïÖÐ ¹ú½øÐÐÕýÃ*½·Ã ŽÃ*¡£