PDA

View Full Version : Bir KunUnregistered
16-08-07, 09:35
Bir kün
Shaire séytinsa loqman

Ey munapiqlar! xarlinip ittek ölersen aqiwet bir kün,
Qilghan shu jinayitining jazasini chékersen aqiwet bir kün,
Weten'ge xiyanetning hésabini bérersen aqiwet bir kün,
Satqinliqtin zeher - ogha ichersen aqiwet bir kün,
Lenetning tamghisi birle dunyadin kétersen aqiwet bir kün,

Fashsitlargha qilip xizmet sétip rohingni az pulgha,
Töküp qan - yashni elning aylanding sen nijis qulgha,
Bolup elchi - jahaletke zulum salghachqa mezlumgha,
Hayating toldi nepretke mangghachsen rezil yolgha,
Qisas zindanida chirip yatarsen aqiwet bir kün!.

Séning azghinliq birle weten qaldi asarette,
Jallatqa bolup sirdash sörüp elni halaketke,
Séning shumluqingdin biz yételmey hör - saadetke.
Yürekler boldi qan - zerdap, sen qilghan ahanetke,
Ghezep yalqunida kül bop yanarsen aqiwet bir kün!

Közüng körmemdu ey mel'un tökülgen qan bilen yashni,
Weten el dep shehidlerche késilgen shu eziz bashni,
Yétip zindan ara ingrap azap chekken qérindashni,
Chékilgen ahu - peryadtin yérilghan tagh bilen tashni,
Waba yuqqan yirginishlik bop qalarsen aqiwet bir kün!

Séni qollan'ghan shu qatillar atar bashtin bizde ishik yoq dep,
Xelqni bizge satqandin bizgimu héch xeyir yoq dep,
Tilingni hem késer axir ich - sirimizni sözliyelmes dep,
Séni yaki tirik kömgey bizge zerer bérelmes dep,
Qara yüz bop ikki dunyada yürersen aqiwet bir kün!

Tépip eqlingni ey mexluq rezilliktin arqigha yansang,
Qilip tewbe munapiqliqtin heqiqet yolida mangsang,
Yüyüshqa gunahingni jallatqa qehringdin oq atsang,
Qutquzushqa elni zulmettin hayatingni pida qilsang,
Tépip rohing huzur birle kölersen aqiwet bir kün!


www.maariponline.org

*Sherqi türkistan maarip we hemkarliq jemiyti axbarat merkizi