PDA

View Full Version : Kasghar YumurliriUnregistered
01-07-07, 21:19
Külke köngulge ozuq ,dillargha huzur béghishlaydu

Bir aghinimiz bar shundaq qiziqchi. Bir küni bir sorunda olturup mushu letipe chaqchaq toghriliq gep boldi. Biz hemmimiz ghuljidiki bir nechche qiziqchilirimizning gipini qilsaq, bu aghinimiz qopup :-''xatalashtinglar ,emiliyette gepning qiziqini qeshqerliq qilidu,ghuljiliqning gipige shu waqitta külseng , qeshqeliqning gipige etisi külisen, hetta bezide digen gipini heptidin kéyin oylisang ichingge ötüp kitidu. On mo yerge ughut bolghidek sésiq gep qilidu. Men silerge bir ikki parang qilip birey''- dep ,qeshqer shiwiside awaz birip gepni bashlidi....

☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

*Töt burader qeshqerde bir ashxanigha kiriptu. Tamaqni yep bolup, pul töleshni untup qélip ashxanidin sirtqa méngishigha ,tangjang qopap eng axirida qalghan birige:
- Hajéééééém, mawu ashqan pulni chimge qayturimen"-deptiken, shuan ularning isige tamaqning pulini téxi tölimigenligi keptu.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

**Birsi mashinini heydep qizil chiraqqa kelgende toxtap , öziche may téjey jumu dep matorni öchüriwétiptu. Yéshil chiraq yénishigha ot aldursa , qérishqandek mashina ot almaptu. Qizil ,sériq ,yéshil chiraqlar almishiwériptu. Buni körgen qeshqeliq qatnash saqchisi mashinining yénigha kélip :'
-- Hajééééém, qayda chiraq bolsa mangitile -dégidek.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

***Ikki qeshqerliq ürümchide ''jam'' digen ashxanigha kirip , uningdin buningdin aziraq burutup, tamaqni yep bolup, qanche pul boldi dise, pokeydiki pul yiqquchi 220 koy diyishige , yénini kolighan birsi keynige bir qariwitip ,'' biz yigen tamaqning pulimu ya , ashxanidiki hemme adem yigen tamaqning pulimu''-digidek.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

***Bir'adash tamaqni yep bolup ashxanining aldidiki toxtutup qoyghan birsining welspitige olturup bir tal tamakini emdi tutashturishigha welsipitning égisi kilip:'' olturap bollima~~, yene pishki oturiwalamliya''-deptiken , héliqi adash ornidin derhal turup, ''bashqighu ish yoqti, uburna nedidu dep oylap, olturap qaptimen''-deptiken , welsipitning égisi :"mang qaylisa, éwu chikedin ütüp baghu, onggha qiysila tüz yol bar, shu yolni boylap, méngiwesile bunilirigha purayda~, shu yer shu ''- digidek.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Qeshqerdiki bir méhmanxanining aldida mashinilar qatar qatar qoyulghan iken .
Bir pasat markiliq mashinining igisi mashinini qozghitay dése aldida sel koniraq sériq renglik shyali mashina barken .
Shuning bilen u mashina dérizisidin béshini chiqirip towlaptu :
-Héyy , ma sériq chuxey chimning?
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bashqa sheherlik birsi qeshqerning gilem bazirini arilap qaptu. U bir gilemni körüp uning zawut gilimi yaki qolda toqulghan gilem ikenligini sorimaqchi bolup deptu:
- Bu tuqighan gilemmu ya ...
- Yaq ukam, bu quyghan gilem. Digidek tumshuqini örüp.
U adem yene démini ichige yutup gilemning bahasini soraptu.
-600 Koy.
- 300 Koygha kilema? - Dise. Gilemchi xéridarning qolidin yitilep yolni körsitip digüdek:
-- I yoldin onggha burulup shunda ötsile bora baziri bar.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Qeshqerde bir ashxanining aldida kona bir shyali mashina toxtilghan iken. Tangjang buni körüp yügrap chiqip mashinigha birni tipiwitip :
- Ma eski das chimning?- Dep waqiraptu. Mashinidin saqalliq we ajayib tembel birsi chüshüptiken, tangjang digüdek:
-Mawu otqashtek santana özliriningmiti.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Menmu öz béshimdin ötken bir weqeni sözlep bérey:
Bazargha chapan alghili chiqip bir chapanni nahayiti teste sodiliship aldim. Özem digen bahadin bir sintmu örlimidim. Sodigermu axiri shu bahagha berdi. Chapanni élip bolup mangidighan waqtimda:
- Ukam, sili xetnilirinimu özliri qilghanma?- Dimesmu .
U chaghda nime diyishimni uqmaptimen. Aptubusqa chiqip bolghanda bu gep ichimge ötüp ketti. Shu gepning derdide kichiche uxliyalmidim."
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir küni bireylen tamaq yégili bir ashpuzulgha kérip xéli saqlisimu chay bermeptu, shuning bilen towlaptu:
-- Ustoooom! ma ashxanilirida éghiz nemdigidek su tépilarma???
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Ürümchide bir ashxanida tamaq yep chiqqan biri pul tölewétip, "bügen seymachang(beyge meydani)gha chiqmapsiler- he!?" Deptu. Bu gepni angqirip bolalmay hangwéqip qalghan xojayinning yénidiki birsi "terjime" qilip deptu: "hey, hey, awular qeshqerliqken, qorumangda gösh didari yoq, dégen gep awu", shundila xojayinning kallisi "tiring" qilip yishuningkidek yorup kétiptu.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Etigende sheherning sey-köktatlarni top tarqitidighan bir baziri bolidighan, bir küni etigende bir 20 yashlar chamisidiki yigit oydiki nezre-chiraqqa ishlitidighan sey-köktat alghili bazargha birip, bir ottura yash ayalning köktat yaymisining aldigha kilip soraptu:
-Shoxla qanche pul?
- xx Koy.
- Laza qanche pul?
- xx Koy...
- Beseychu?
- xx Koy xx mo.
Yigit könglide bashqa yerlerdinmu sorap biqip, andin almaymenmu.. Dep oylap, shundaq mingishigha hiliqi köktatchi ayal sorighudek:
- Ukam, achiliri etigende bazargha chiqip seyning bahasini sorap chigin digenmiti?
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Tébbiy uniwérsitéta oquydighan chéghimizda , biz bir qanche buraderler dawamliq balilar baghchisining yéinighiraq toghra kélidighan << Dolan Tez Tamaqhanisi >> da tamaq yeytuq, bu ashxanining taamliri yaxshi bolghini seweblik , bu yerge kélip ghizlinidighanlar köp idi. Bolupmu chingqi chüshte orun saqlash daimiy ishlar idi. Shundaq künlerning biride biz bir qancheylen bu tamaqxanigha kirip kelduq , adem nahayiti köp , bosh orun yoq idi . Biz amalsiz ishik aldida bir az turup qalduq. Qarisam yéqinla jaydiki 4 méhman ( chirayidin hakuwurliqi chiqip turidighan studént xénimla ) tamaqlirini yep bolup , hozur bilen chay ichip olturuptu ... Qarisam bir - ikki piyalini bikarlapmu héch orniliridin turishidighandek emes ... Shuning bilen taqet qilalmidim:

-- Ustooooooooom ! ma méhmanlargha dua qilp bersek boptiken , tamaq yep bolghan oxshaydu .....
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir aghinem bolidighan qizziqchi, balisi sel yawashraq bala idi. Bir küni parangliship oltursaq, balisi sirttin yighlap kirip keldi:
- Nime boldung?
- Turaxunkamning balisi tillawatidu.
- Hey balam, shuningghimu yighlamsen? Sining aghzingni ishik qisiwalmighandikin senmu tillisang bolmamdu?
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Xalmurat ömerning qeshqerge barghan künliri iken.Bir küni tamaq yey dep muqam tamaqxanisgha kirip tamaq buyritay dep tursa tangjang kilip :
-- Nime tamaq yeyla Eysajooooon ?- Deptu.
-- Qara mawu guyning yamanliqini. Méni toniwapsende !- deptiken tangjang:
- Hélighu séli kenla , bir yil burun kirgen chiwinnimu toniwalmen , digüdek
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir kishi qeshqerge bérip aylinip yürüp örük yigüsi kélip qaptu -de qatar tizilip örük sétiwatqan bir qanche örükchilerning yénigha kélip birinchi örükchining örükidin bir tal yep béqip qanche pul deptiken örükchi :
--Besh koy.-- Deptu.
Héliqi adem béshini lingshitip qoyupla méngip ikkinchi örükchining yénigha kélip uningkinimu bir tal yep bahasini sorap béqipla kétip qaptu.3-Örükchining aldigha kélip bir tal yep qanche pul diyishige bayatinqi ishlarni körüp turiwatqan örükchi bahasinimu dimeyla:
-- Mushundaq yep mangsila i bashqa chiqquche örük almaymu toyula- deptu......
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


Bir kuni dustum bilen bille nashta qilili dep bir ashxan'gha kirduq. Bu ashxanning bolaq mantisi uxshighachqa xiridarmu köp idi. Bir xiridar pul tulgech ustamgha:
-Ustam bu mantining göshi nimandaq az??--Diyishgila, ustam :
-Besh mochenlik mantining ichidin paqlan merep chiqsa bulamti emse??Dewatidu .
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

U chaghda biz 4bala qoghun almaqchi bolup <ئÛ*ستەÚ*بوÙ*Ù‰> bazirigha chüshüp , bir dihqan ademdin 3chilge qoghun sitiwalduq . Biz bekla töwen baha qoyup turiwalghach , u adem ret qildi .Shuning bilen biz chilgilerni qoyup mingishimingzgha , u bizni chaqirip :
-- Mang qaylangla ukilurum , ilingla boldi , trektek töööt oghabala turup 2tal qughunni alammay ketmengla yana !!!! .....Dep ghiq qilip qoydi.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir küni bir qeshqerlik ghuljigha bérip xitay bazirida qoghun yey dep qoghun pichip sétiwatqan birining aldigha kélip qoghundin bir tilim deptiken héliqi qoghunchi qeghezdek qilip bir tilip késip bériptu.Qeshqerlik kishi qoghunni qoligha élip örüp chörüp qarap béqipla shapaq tashlaydighan siwetke tashlaptu,qoghunchi yene birni yeydighan oxshaydu dep yene shundaq népiz qilip bir tilim késip bériptiken unimu élipla udul siwetke tashlaptu.Qoghunchi 3-tilimni kisey dep turishigha héliqi kishi soraptu-de:
-- Ustoooooooooom nime ish qiliwatimiz?
- Silige qoghun tilip bériwatimen'ghu .
-He..............Men téxi qoghunni qiriwatqan oxshaydu deptimen
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Bir küni xelq'ara chong bazarning aldida bir dostum bilen kétip barsam 6-7 yashlar chamisdiki ikki maylamchi bala uchrap qaldi.
-Aka ayaghlirini mayliwetmeylima?
-Boldi rehmet ukam!- déyishimge:
-Nechche pulgha maylaysen?- Dédi méning dostum qopal tegdi.
-Aka, bi댼 koyghila mayliwitey (esildinla bir koyghu shu)\
Biz boldila maylatmayli dep tursaq,yene bir maylamchi bala bir hemrahigha:
-Adash, qarisam ma akilrim yaxshi ademdek qilidu. Iesh mochen'ge bay bolup ketmeymiz, etigenlik bazada ikkini bir koyghila mayliwetmemduq-ya? Dep közning quyruqida bizge qarap qoydi.
6-7 Yashliq balilarmu bosh emesken.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Birküni ürümchidin ikki xizmetdash qeshqerge xizmet bilen chüshüptu, kech bolghanda bazar aylinip baqayli dep ,östengboyigha birip , palek sétiwatqan bir yashning aldigha birip soraptu :
-- Palekni qandaq sattingiz ?
-Bi koygha 5baghdin berdim
-10Baghdin almamduq?Diyishige.
-Ghojooom, tayinliq bikaghila bemeyma ... ???
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Etisi hiliqi ürümchilik yene kechke yiqin bazar aylinip östengboyigha birip qaptude ,qarisa bir qéri boway palek sitiwatqan , shuning bilen oylaptu de , qeshqerlikning yashlirighu ashundaq sisiq gep qilidiken, qirilirimu shundaq gep qilamdighandu? Dep bir sorap baqmaqchi bolup :
-Tagha , palekni qandaq sattingiz?
-Bi koygha 8din berdim balam.
Qarisa bu boway xili erzan sitiwatqan ,shuning bilen bir bagh palekni ilip ,uyan örüp ,buyan chörüp soraptu :
-Tagha, bu palekning topisi barken'ghu?
Hiliqi boway soraptu :
-- Balam sile qeshqerlik emes oxshimamla ?
-Shundaq ,men ürümchidin .
-Silining ürümchide palekni yerge tirimay,gilemge térydighan oxshimamdu??
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Östengboyida dekkisini yigen hiliqi ürümchilik kadir ,yekshenbe küni yingi bazargha chiqiptu de, shuning bilen ürümchige quruq ketküche , birer-ikki kilo badam alghach kitey dep ,bir quruq yel yimishchining aldigha birip soraptu:
-Ustam badamni qandaq sattingiz?
-Mawu yekenning yerlik badimi , badamning eng yamini mushu shu ,sile alsiliri kilosini 50koyghila birey.
-Ustam erzanraq bermemsiz? Men ürümchige alghach kitey digen, kilosini 40koydinla almaymu diyishige ,hiliqi baqqal:
-Ghojooom ,silining pullirining nechche tamghisi bar????
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Héytkahtin anche yiraq bolmighan jaydiki dukanda akamning ornida mal satqach komputérda intérnét arqiliq qeshqerlik heqqidiki mushundaq bir yumurni oqup taza külüwatsam bir bala keldi,(men bilen teng démetlik bolsa kirek) qolida besh mochen:
-- Yow'alla........Tas qapsile külüp ongdangligha uchup ketkili,ném bolapta bu denshide?
Téximu külüp ketsem:
-- Ma baba xongxé nechpul? Dep sorighanti,
-- 10Koy disem:
Qoldiki besh mo ni tenglep turup:
-- Iiwu........Yangchingdin besh mochenlik iliwétinglar _ deydu.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Atushning numur taxtisini asqan bir mashina qeshqerde yolning ottursidiki sériq siziqqa dessep saptu.
Buni körgen qatnash saqchisi asta mashinining yénigha kélip shopurdin:
- Qeshqening sériq siziqi atushningkidin tomraq oxshimamda ,dessepbaqqilliri keptehe? Digüdek.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Bir ösmür siyaset derisdin chiqipla uburnigha kirwilip taza moxorka shorap olturuptu .Del shu chaghda muellimi kirip qélip yérilghudek bolup warqiraptu:
-Héy shum , kichikkine turup néme tamaka sanga?..
Bala qorqush tügül qattiq uhsin'ghan halda muellimige qarap deptu :
-Ependum , shu jonggu hazirghiche birlikke kélelmigech könglüm bek yérim!
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Bir qétim atushta mundaq bir ish boptu :
Ismail ehmed reis waqtida atushqa kelgende dangliq ölima rustem qarihajim uninggha béghini körsitiptu , ismayil emet :
- Qarihajim , bu yil enjür qaltis oxshaptuhe ?? - Deptu .
Rustem qarihajim mundaq deptu :
- Emdi , he , jushi , enjürge pilanliq tughutni yolgha qoymighandin kéyin , mushundaq köp bolidighan gepken !! ( pilanliq tughut ismail ehmed dewride yolgha qoyuluptiken . )
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Medeniyet inqilabiy mezgilide qeshqer shehri etrapidiki bir yézida bir zalim sékritar (kent shujisi) ötken'iken. Daim déhqanlarni qaxshitidiken. Melum bir küni kent kishilirige syaset teshwiq qilish üchün déhqanlarni chaqirghili öymu öy keptu , we yighin'gha barmisa qattiq jaza qollinidighanliqini deptu. Shu arida bir ayal déhqan deptu:
-Way sékritar , sili künde bundaq ittek qawap , quliqimizni aghritqiche , heremge bérip hej qilip kesilirimu boptiken...
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir adem yéngi bazada choyla amaqchi bop bir dukan'gha kirip choylining pulini sorisa on koy besile deptu,u adem yandiki dukanni körep baqay dep mangsa dukandar:
-Ghojom!!!iliwese!u yede chöpini qoshap satmayda! -- dep towlaptu.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Reyhan abliz rol alghan "anamning tughulghan küni " digen kino hemmimizning éside bolsa kirek . Filim rijisori shirzat yaqup qeshqer bulaq bishi kochisini filim ilish orni qilip bikitiptu , tunji küni bulaq bishi kochisidiki yekke tijaretchiler dukanlirini taqap rijisorning qumandanliqigha boysunup digendek shundaq yaxshi maslishiptu , bir kün ötüptu , ikki kün ötüptu , ularmu tijaret qilmisa bolmaydu de , üchinji küni bir ademning shundaq achchighi keptu de shirzat yaqupqa :
- Manga qaylashsa , nime ish qilishwatila ?
- Kino ishlewetqan
- Nime kinoken u
- Anamning tughulghan küni digen kino .
- Anisi ma kochida tughuluptikenma?
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Yataqdishim bilen mektep derwazisi aldigha chiqip qoghun sitiwatqan baqqalni körüp miningmu qoghun yigüm kep qaldi . Bir top xittay oqughuchilar oriwaptiken qistilip yürüp sorudum :
- Aka, qandaq sattuq qoghunni .
- Talliwilingla , birsi ikki koy ukam .
- Bizmu mushu bahada alamduq .
- He boldi , ikkini üch koygha ekitingla .
Ikkini tallap pulinimu birip bolup bashqilarning titip biqishi üchün parchilap qoyghan qoghun'gha közüm chüshüp qaldi .
- Hey aka , éningdin bi댼 tilim pichiwetse , titip baqay , temi qandaqraq .
- Qoghunda so yoq juma ukam , mektipingligha ichirip xatirjem yengla .
- Shundaq bosimu , pichsila bi댼 tilim .
Shunda yisem peqet temi yoq, eslide washanggha qalghan qoghunkende bu ..
- Hey aka hoy , nimadaq temi yoq qoghun bu .
- Ukamoy , nawatta chay demlep ichip chiqqan oxshimamla .
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


Bizning qorada dilshad dégen adem bolidighan ,qeshqerde qayta terbiye alghan, shu adem birküni öz öyige télifon qilip qesten qeshqer shéwiside sözleydiken:
-- Wey, té댼liqma? Dilshad bamuya?
Ayali télifonni élip , öz érini tonuyalmay qalidiken:
Y-- aq dilshad yoq, siz kim bolisiz?
-- Men aghinisi, özingizchu ? Özingiz chim bolisiz?
-- Men ayali bolimen.
-- He.... Shundama? Qaysi ayali ?
-- Wu béshingni yeydighan! qanche ayali bar idi?!
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir qétim aptowuzda qeshqerge mangghanda qeshqerlik bir chokan bilen hemseper bolup qalduq. Qarisaq bu chokanning aghzidin chiqiwatqan bézepchilikke zadila chidap olturghili bolmidi. Shuning bilen yénimdiki qeshqerlik aghiynem jile bolup:
-- Mang qaylisila xénim, sili qeshqerning qandaraq yéridin?- Dep soriwidi, u chokan buyunlirini shaptul qéqip turup:
-- Qeshqerningcha, taza kindikidin, qayda , özliricha? -- Dédi. Shuning bilen aghinem :
-- Kindikidin désile! men téxi u yerning bir ghérich töwenrek yéridinmikin dep qaptimen ... Démesma, külüp téliqip qaldim.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


Bir küni tagham qeshqerning kochilirida arilap kétiwétip bir tumaq dukinigha kiriptu de tumaq sétiwalmaqchi bolup qozuqtiki bir tumaqni élip kiyip béqip eynekke qarap dukandargha deptu :
- Ustam , mawu tumaq yarashtima?
Shuning bilen tumaqchi taghamgha qarap kétip ...
- Hajiyyyyyyyyyym ,manga qaylisila ...Awu qozuqqa yarashqan tumaq silige yarashmasma ?Deptudek .,..
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Xotenlik ikki adem qeshqerde bir doghchining dukinigha kirip bir koyluq dogh élip ichip olturuptu . Dukandiki lushang (sin'alghu) bek qizip ketkenmu qandaq ikkiylen bir koyluq doghni uyan - buyan qilip ichkech lushang tügigiche kinogha kiriship olturup qaptu .Kino tügishige mangayli dep turushigha doghchi deptu :
- Ghojam .... Yene birdem oltamamla ...Axirida << Tügidi >> dep xéti chiqatti emesma ?!
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir adem yéngidin bézewatqan öyige pol élish üchün qeshqerdiki bir dukan'gha kiriptu we bir polni körüp soraptu :
-Ustam , ma polgha chay , su dégendek nersiler tökülüp ketse qéyip qalmaydighandu ?
Dukandar :
-Xatirjem bolsila deymen , qéyip qalmaydu ...Herast soriwalay , sili ma polni kölge salamla öygimu ?

☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Uyghur turup pichaq asmisam qandaq bolidu dep wijdanim örkeshlep ,pichaq élish üchün pichaq satidighan dukan'gha kirdim.
-Köse ukam ,köse ...
Birni tallap bolghandin keyin soridum:
--Ma pichaq nechche pul?
-xx Koy.
-Ghilipi bardu-he.
-Bommamdighan, mana köse.
Shundaq qilip birmunche ghilaplar arisidin tallap yürüp muwapiq kélidighandin birni tallidim.Pichaqni ghilapla sélip,bahasini sözliship élip mangidighanda soridi :
-- Ghilapnimu alamtili ? Ghilapqa 5 koy besile ...
-Baya 'ghilipi bar dewatqantilirghu ? Ayrim pul töleymenma ?
- Néme deydighandu ma ukam, i shangchanggha chirip kesh alsilirimu paypaqni qoshup bemeydighandu silige?
Shu chaghda 'bommamdighan' dégen gepni dégendiki bir xil bopketken chirayi ésimge keldi
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Mining bir xoshnam bolidighan. Bir küni bazar chögilewétip bir béliqchining aldigha kilip:
-- Béliqni qandaq sattila?- Dep soraptiken, béliq sétiwatqan kishi:
-- Ottrap qopap sattim,--deptu. Xoshnam turup kitip :
-- Nechche puldin sattila ?- Dep soraptiken
--5Koy sattim- deptu.
-- 2Koydin bememla dise , béliqchi turup kitip:
-- Manga qaylisila, 2koylirgha köldin tutup yésile juma!- digidek.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


Bir kuni kocha aptuzigha bir dostum bilen chiqsam birsi dostumning dolisgha bir qolini qoyiwaldi , bir uzun'ghiche qoyiwetmidide dostum sel achchiqlighandek qilip :
--Ma dolam bek tilip ketti, emdi qollirni ma dolamgha qoyiwalsila . Dimesmu
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Menmu öz közüm bilen körgen bir ishni dep birey:
Ottura mektepte oquwatqan künlirimizti bir küni qilidighan'gha ish yoq bi seypung aghinemningkige chirip parangliship oltasam bir chokan chirip:
-- Ustaaaaam, mining ishtinim püttimu ya ?
-- Az qaldi,bi댼dem ottirap tumamla xénim.
-- Chaqqanraq bosila emse lömship ottirawemey,mining yana ishim bar.
-- Maqa hazirla bolida,dep aghinem bi댼demde ishtanni püttürüp bop :
-- Körep baqamla xénim diwidi ,héliqi chokan uyan-buyan örüp béqip:
- Bulapta,dezmal sammisila qanda kiyimen?Didi.
Shu chaghlarda chogh dezmili (otning choghida qizitip salidighan dezmal) ishlitetti ,uning üstige shuküni chogh dezmiligha chogh salmaptiken bu aghinem ,"qandaq qilar emdi" dep qarap tursam aghinimiz chogh dezmilini élip ishtanni uyan-buyan'gha örüp choghi yoq dezmalda dezmal séliwitip:
-- Boldima?- Digenti ,héliqi chokan :
-- He emdi boldi,ishtan digenni manda dezmili bilen kiyidu!--- dep chiqip ketti. Ikkimiz bir-birimizge qarap taza külüptuq.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir qeshqerlik urumchige kilip bir ashxanigha tamaq yigili kirip tamaq buyrutuptu.
Tamaq sel-pel tuzluq bolup qalghan chighi hiliqi qeshqerliq:
-- Ustuuuuum -ashxanlirida tuz bamu ya ?
Xojayin tamaq tuzsiz bolup qalghan chighi dep oylap:
-- Tuz bar, bar.-- Deptu.
Qeshqerliq:
-- Men tixi tuzning hemmini mining ishimgha siliwetkenmikin deptimen!-- digudek.

☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir kuni bir adem qeshqerning taza awat bazirigha kirip ayliniptu, dukan arilap kétiwétip chirayliq ayaqqa közi chüshüp qaptu.
--Xojayin ayaq nechche pul ? Dep soraptu.
--150 Somgha bériwétey alsila ghojam deptu.
-- 50 Somgha béremla ?
Xojayin yénidiki mal körüp turghan ademge qarap:
--Way ghojam, ma ademge dep qoysila, özining ayiqini kiyip yoligha méngiwersun !deptu
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Biz teyyarliq oquwatqanda özi tamaka almay anche- munche bashqilardin sorap chékip qoyidighan bir bala bolidighan . Birküni u bizning yataqqa tamaka sorap nechche qétim kirdi ,shuning bilen qeshqerlik yataqdishimiz yénidin tamakisini chiqirip qépi bilenla uninggha tutquzup:
-- Manga qaylangla adash , siligimu dukan ayrip béridighan chagh boldi emdi! -- dégenti . Shunngdin kéyin umu kespiy benggiler qatarigha ötüp ketken .
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bizning bek sepra mijez , gepke kegende héchkimni ayap qoymaydighan bir tagham bar. Ayali tughuptiken, bu xewerni anglighan xoshnisi soridi: ayaling néme tughdi?...
- Néme tughatti, edem shu..
Bizning mehellide yashqa chong birsi xaman sorighach iriqta <<Teyyar >> iqiwatqan suni tosapla etizigha bashlap qoyup qoligha arini ilip xaman sorighili turuptiken. Öz nöwétini bashqilarning tartiwalghinni körgen hiliqi tagham kilipla ichiqni örüp özining itizigha bashlaptu, hiliqi adem qopup:
- Qari ghojoooom, néme bolatimiz, men némish qilidighan ademkenme, deptiken, tagham qopap.:
-- Qolliridiki ara bilen saman sorimay kala soyghili bolamtiki ... Saqmu ya, ma tomuz issiqta bashlirigha issiq ötep ketmigendu, özlirining némish qiliwatqinni bilmey mendin soraydighan edem qanda bolap 4 balining dadisi bolap qaghanla...Deptiken,
.. Bu gep jinidin ötep ketken hiliqi adem , men emdi ikkinji kichik ballagha bundaq gep qilmaymen dep yighlap ketkenmish...
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


Qeshqerge barghanda bir kuni aghinilirim bilen bir ashxanigha chirip tamaq yiduq , tamaqni yep bolup , parang bilen uzunraq olturup qaptimiz , bir waqitta kutkuchi qiz kilip qacha -quchilarni yighishturp ilip ketti we birdemdin kéyin qaytip kélip :
--- Nime tamaq yeysile? -- Dimesma gep sözqilalmay chiqip kettuq .
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


* Bashqa yurtluq birsi héytgahning aldidin ötüp kitiwitip qarisa 12-13 yashlardiki bir bala bir epchil olturup mis cheynekke tigh bilen gül oyuwatqidek. Shuning bilen u baligha :
-'' Ukem, men bir oyup baqaymu ?''-Deptiken, héliqi bala shuanla:
-Chataq yiri buni öchegili bolmaydu emesma ! -dep hijiyip turghidek. Shuning bilen:
-Emise manga sate rawrus cheynikingdin birni , mushu giping üchün bolsimu birni alay ,ezan ber jumu! -dise, héliqi bala:
-- Kem bola, ezan digen ong tereptiki awu mechitte-digidek.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

** Bir küni ikki amrikiliq qeshqer héyikah jamesi aldidiki bir ashxanigha kirip olturishigha tangjang bir cheynek chay ekilip quyuptu ,héliqi ikkisi tengla: " senkiyu wéruymach(rehmet)! "deptiken,hiliqi tangjang derhalla tamaq buyrighan oxshaydu dep:
_ Héyyyyyyyy, mawu ikki mihman'gha sey quymay yérim ash !!!»-dep towlaptu.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bir aghinimizbati dayim özi tamaka almay xeqtin sorap chikidighan,bir küni yana bi qeshqerlik aghinimizdin tamaka sorighanti ,héliqi aghinimiz:
_ Mang qaylangla edesh .Silige dukanchi tamaka satmamdiken.............
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Bi aghinimiz shéshangchi (toyni sin alghugha alidighan)idi,birküni yinigha barsam :
Hé! a-exmetke dep qoy ma toyining diyini eketsun bommisa échiqip a héyitkadiki doghchiningkide qoyimen baka ................
Esli exmet toyni shéshanggha alghan pulni téxi bemeptiken.......

☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Bir küni chirayliq bir chokan osma sitip ottasa bir aghinimiz uchokanni gepke sep qoymaqchi bolup :
He-! acha osma sétip ketlima !?
-Hee! ayallirigha aghach ketmemla!?
-Nime!?Huy balla juma biz digentéxi !
-He! achillirighu badu!!?
-Sellattek ikki akam ba ,achisi bagha chong bolatqan!!
-Anangghu badu pishit yepqaghan maz......................!!!?
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª
Atushtin chiqqan töt köreng baywetche qeshqerge oynighili kirip héytgahtiki bir ashxanigha kirip bir üstelge olturushigha ayighi yénik tangjang yügürüp kélip:
-- Akilirim nime yeydikin? -- Dep soraptu .Ular"qeshqerlikni bir koldurlitip oynayli" dégen niyette chirayiini qilche özgertmey turup:
-- Muz salghan leghmendin tötni ! – deptu. Tangjang bala nime diyishini bilelmey bir bu puzur xéridarlargha bir xojayinigha qaraptiken, jahanni jiq körgen xojayin tangjang balini:
- Ishinggha mang !- dep buyrup qoyup, méhmanlargha chay quyuptu. Bir kemde teyyar bolghan leghmen'ge seyni sélip üstige muzlatqudiki muzdin choqup bir azdin bésip méhmanlarning aldigha qoyuptu.Köreng baywetchiler "qeshqerlikni bir maymun oynattuq " dep xoshal bolup,ghizalinip bolghanda tamaqning pulini béridighan'gha yanchuqini kolighach :
- Ustam, nechche boldi?- Dep soraptiken, xojayin bixaraman :
-- Tötinglarning jem'i yüz koy boldi! – deptu. Baywetchiler térikip:
- Ustam hoy, bizni sehraliq körüp qalmighanla? Qeshqerde leghmen mushundaq qimmetma?-- Deptiken, xojayin:
-- Yaq, ukilirim. Bu dégen muz salghan leghmen!!! – deptu.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª


Weten dawasidiki qérindashlar!dawamini bilidighanlar bu yerge chaplap qoyunglar. Inqilapmu muhim, kongul azadilikimu muhim.Bu hergizmu qeshqerlikni kemsitkenlik emes. Belki mediynet nuqtisidin küzetkende buning özi tépilmas bir sen'et, shundaqla bir chéchenlik.Inqilapni chaqchaqtin kéyin yene qeshqerlik bilen yanmu yan qiliwérimiz.
☪☪☪☪☪☪☪☪⠘ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ªâ˜ª

Toy qilish

Qorqunchtin jiddiliship ketken bir qeshqerlik adowkatning soallirigha jawab bériwatatti .
Adowkat tolimu jarangliq awazda soridi :
--- Sen toy qilghanmu ?
--- Qilghan , ependi , bir qétim qilghan , --- uning awazi tolimu pes , titrenggü idi .
--- Undaqta kim bilen toy qilghan ?
--- Hi , bir ayal bilen .
Adowkat térikti :
--- Shumu gep boldimu , elwette ayal kishi bilen toy qilisen -- de ! sen birerining er kishi bilen toy qilghinini anglap baqqqanmu ?
Héliqi qeshqerlik titrenggü awazda jawab berdi :
--- Anglighan. Méning hedem bir erkishi bilen toy qilghan .


Qara yumur

Qeshqerdiki melum bir zegerxanigha salapetlik kiyin'gen bir ayal 19-20yashlar chamisidiki bir balini bashlap kiriptu, ana bala ikkeylen xitayche birnimilerni kottilidiship bir dane uzuk buyrutuptu. Chiqip kétidighan waqitta,bala tamdiki mehmud qeshqiri , yüsup xas hajiplarning resimige heyran bulup xitayche :
-- Apa ,awu tamdiki ademler kimler? Dep soraptu . Balining apisi resimlerge bir haza qarap turup ketkendin kiyin :
-- Mushu zegerlerning ata-bowiliri oxshaydu ,-- dep jawap bériptu.


Teleylik

Ikki mes haraq ichip olturup aridiki birsi deptu:
-- Mini tazimu nes basti, xotunum pütün bayliqlirimni iliwilip qechip ketti .
Yene birsi : sen miningdin teleylikkensen , mining xotunum barliq bisatimni iliwaldi , likin ketkili unimaywatidu .

Mümkinlik

Padishah ordining peshtiqida turup xalayiqqa qol pulanglitwatqanda tuyuqsiz kishiler arsida özige quyup qoyghandek oxshaydighan bir qelenderni körüp uni chaqiriptu we:
--Éyitqina,burun séning anang ordida kénizek bolghanmu?-Dep soraptu.
---Yoqsu aliyliri,-deptu qelender,-biraq dadam burun ordida xizmet qilghan.

Axirqi arzu

-- Sen étip öltürülüsh aldida turisen, eng axirqi arzuyungni éyt -dédi sotchi.
Jinayetchi ötündi:
-- Manga oq ötmes kiyim keygüzüp qoyghan bolsanglar.

Tépish we ijat qilish

Bir kuni bir uqutquchi uqughuchillirigha: << tepish we ijad qilish >> ( discovery and invent) digen sözni chüshendürüp:
--«Tépish»digen emeliyette bar nersilerni izdep tépip tépishni körsitidu; «Ijat qilish» digen emeliyette yoq nersilerni barliqqa kelturush, yeni ijat qilish digenliktur.Siler mushu sözlerge jumle tuzünglar deptu,
Del shu waqitta bir oqughuchi oynap olturghaniken, muellim u uqughuchini chaqirip ,sen jumle tüzüp baqqin digeniken, u uqughuchi birdem turwétip mundaq deptu:
-- Dadam bolsa apamni izdep tapqan, ikkisi birliship mini ijat qilghan.

Asan'gha toxtimidi

Jawapkar aqlighuchi adwukatqa wede biriptu :
-- Bingsingizni ishlitip mini türmide peqet yirim yilla yatidighan qilalisingiz , kélishkinimizdin sirt yene on ming dollar bérimen .
Jawapkar axiri muradigha yitiptu , adwukat pulni sanawitip , jawapkargha :
-- Bu ish taza teske chüshti , eslide sodiye sizni gunahsiz dep qoyiwetmekchikentuq,-- deptu.


Özgertelmigen adet

Shopurluq pirawisi tarqitish xizmiti bilen yigirme yil shughullan'ghan bir xadim toy xiti béjiridighan yerge yötkilip kilip uzaq ötmeyla awarchiliqqa yoluquptu . Toy xti alghili kelgenler uning aldidin achchiqlinip qaytidiken . Bashliq kilip buning sewebini soraptu . U kishi:
- Peqet özgertelmidim, deptu pes awazda, kona aditimni tashliyalmaywatimen , hedisila , toy xti alghili kelgenlerdin , xet ilishtiki meqstingiz tijaret qilishmu yaki köngül ichishmu dep sorap qalidikenmen.

Emeliy jawab

Bir küni meschidte jamaet imamdin soraptu:
-- Imam axunum ! anglisaq sheytan ölgendin kiyinmu oxshashla dozaxta jazalinidken, insanni dozaxta köydurse azablindu, emma sheytan digen esli ottin bolghan nerse tursa ,qandaqsige dozaqta köydürgili boldu?
Imam hichnime dimestin sözini tügitip ,dua qilip ,namazdin yéniptu, sirtqa chiqip imam qoligha yoghan késektin birni élip héliqi sual sorighan ademning biéshigha birni qoyup deptu :
-- Sizmu tupraqtin yartilghan ,tupraq bilen ursa aghramdiken ?

Qimmetlik resim

Tom özining ishxanisida ultursa, bir adokat kirip:
-- Awal shum xewer anglamsiz yaki qorqunchluq xewernimu?-- Deptu.
-Aldi bilen shum xewerni deng, deptu tom.
- Ayalingiz 500 ming dollargha yaraydighan bir parche resim tépiwaptu.
Tom bek hayajanlinip kétiptu:
- Bu xosh xewerken'ghu, undaq bolsa qorqunchluq xewerni téz éyting.
-Qorqunchluq xewer shuki, u resim siz bilen ayal katipingizning monchidiki resimi iken.

Méning yadimgha xalmurat ömerning bir qanche yumuri kélip qaldi:
Bir til bilen

Xalmiratning yiqin arlishdighan bir aghinisi xalmiratqa ayalni maxtap biriptu:
-Bizning xotunni démeysen, moshu künlerde bashqichila tirishchan bolup kétip bardu jumu. Bir tereptin ishlep bir tereptin qushumche til ügünüp ...Mana, o démeng- bu démeng bilen öch xil tilda rawan süzleydighan bolup qaldi.
-Alamet chidashliq némikensen jumu-deptu xalmirat ,- bizning xutun bir xil til bilen juluqimizni
Chiqiriwétip bardughu mushu künlerde.


Maxtash

Yézida bolghan bir olturushta tazimu köreng bir sheherlik adash itini maxtap qaptu:
-Wah,bizning sheherning itlirize ,natunush ademnng hidini alghan haman tük -tükni yep qawap ,ademning aramni qoymaydu.
-Bizning jaghistayning itilirni démeysen, dep maxtiniptu xalmiratmu nöwitide,- kechqurunlirqi derwaza aldigha chiqip ingkini ikki qolning üstige qoyup ,mögdep olturup kétiduki ,ötken-kechken'ge
Qaway dise jimi adem tonush.


Egitme jawap

Örümchi sharaitida qiz-yigit birge mangsaolarni gheyri munasiwet nuqtisidin chüshüniwaldighan ehwal adetke aylinip qaptu.Bir köni xalmirat hedisi güzelnur ömer bilen kochida kétwatsa ,oning bir yéqin tonushi uchirap qaptu -de xalmiratni chetke tartip soraptu.
-Peyzing bar sehraliq jumu sen , nedin tépiwalding bu setengni?
Xalmirat chandurmay jawap biriptu:
-Waytangey ,ishqip men toghulghanda öyimizde barken'ghu?
Aghinisigha asman yiraq ,yer qattiq bilinip kétiptu.

Mukapat

Xalmirat bashlan'ghuch mektepte oquwatqan chaghlirida bir küni öyige ruhi chüshken halda qayitip keptu.
Apsi:néme boldung balam, chiraying bashqichilighu?- Dep suraptu.
-Mektepte uzun'gha yügürüsh musabiqisi ötküzgen ,-deptu xalmirat,-ikkinchi bolsam ,muellim mini mukapatlimidi.
-Jénim quzam -deptu apsi xalmuratning qolgha bir sum tutquzup ,
-Ependiming mukapat bermigen bolsa özum birey ,qanche bala yügürgentinglar?
Xalmirat jawap biriptu.
-Ikkiylen.

Unregistered
05-07-07, 16:05
Menmu birni sozlep birey.

Bir kunisi Qumderwaza doqidiki ashxanigha tamaq yigili kirduq de. men yene 3 dostimiz bar. tamaq buyritti aghiniler, tamaqtin burun chay ichkech turduq. aghiniler bilen heli u heli bu geplerni sozlishiwatsaq, qarisaq kiyimliri bek kona hem topa olep turghan bir adem kirdi hem tangjanggha "leghmendin birni" dedi. bu kishi turiqidin dehqangha oxshayti. del shu waqtida sirttin kiyimliri aliy hem pakiz, apichaq kiyingen yash balidin ikki yash bala kirdi hem "leghmendin ikkini" dedi.

tangjang kelip bu yengi kirgen 3 xeridargha birer piyalidin chay quydi hem "yerim yemla putunmu?" dep dehqandin soridi. dehqan putun dep jawap berdi. tangjiang keynidin heliqi 2 apiche balilardin soridi. yash ballar "bizbi leghmenni putun yeydighan Toqizaqliqmituq? leghmenni digen yerim yise bolidu!" dep jawap berishti.

dehqan tamaqni yep bolghiche yashlarning tamiqi az bolghandikin baldurraq yep boldi. shu chaghda tangjanggha "mentangdin ikkini" dep waqiridi. tangjang mentang ekilip berip bolup turishigha heliqi dihqanmu tamaqni yep bolghan edi. tangjang soridi;

-ustam siligimu mentang ekilip bireyma?
-ukam menbi Qeshqeliqmitim yerim leghmen yep putun mentang ichidighan..

Unregistered
10-07-07, 18:26
Yuqarqi bir yumurgha kichik bir tuzutush;Etigende sheherning sey-köktatlarni top tarqitidighan bir baziri bolidighan, bir küni etigende bir 20 yashlar chamisidiki yigit oydiki nezre-chiraqqa ishlitidighan sey-köktat alghili bazargha birip, bir ottura yash ayalning köktat yaymisining aldigha kilip soraptu:
-Shoxla qanche pul?
- xx Koy.
- Laza qanche pul?
- xx Koy...
- Beseychu?
- xx Koy xx mo.
Yigit könglide bashqa yerlerdinmu sorap biqip, andin almaymenmu.. Dep oylap, shundaq mingishigha hiliqi köktatchi ayal sorighudek:
- Ukam, achiliri etigende bazargha chiqip TERXEMEKNING bahasini sorap chigin digenmiti?