PDA

View Full Version : Hittay ghalchilirigha Muhemmes !!!Oqughuchi
06-12-06, 18:28
Zehrini tiqqach ténimge bu Xitay ـــــ yilan ـ chayan,

Zulmidin ingrashqimu yetmeydu hal, yoq imkan,

Yighlisam derdimge bille yighlighay pütkül jahan,

Qan ـ yéshimdin boldi hasil shu mehel derya ـ qiyan,

Sözlisem qismetlirim titrer yürek yapraqsiman.Berdi qurban hörriyet dep, bu xelq köptin béri,

Hörriyet arzusi elning ashti shundaq künséri,

Ghelibe yoq, emma sawaqlar berdi aqqan qan ـ téri,

Bildi Xitayning niyet ـ pilanini yash hem qéri,

Ot we sudek birge bolmaymiz Xitayle biz haman!Xumsilarche birliri hemkar bolup Xitay bilen,

Ish qilarmish birliship shu paskina tompay bilen,

Xuddi yirtquchni qoshup qoy ـ qoza, yilqa ـ tay bilen,

Bille qoyghandek we yaki ateshni ـــــ otni may bilen,

Hörriyet yollirigha soqmaqchi tosma, tagh ـ dawan!Qish küni zulmetni ــــ tünni chillighan shum qagha sen,

El béshida qamcha oynatqan munapiq dogha sen,

Bi kérek bizge peqet, risqimni qilma ogha sen,

”fidratsiye“, ”muxtariyat“ni xotnunggha qilghin sogha sen,

Emma elning könglini chegme, yéyip bulut, tuman.Wa derixa, toydi el Xitay dégendin ghiqqida,

Kördi Xitayning quruq ”shepqet“lirini jiqqida,

Bu kebi shum gepni ishtse turmamdu herkim tikkida,

Doppimizgha jigde salmaqchi bolushsang shippida,

Yan'ghusi yamanliqing, bashinggha chiqqay shu haman!Sen Xitaygha qanmighan, ya toymighan bolsang eger ـــــ

Bol quda we ya baja, ya anang, achangni ber!

Keynidin ket egiship, bolghanda Xitay der ـ beder,

Sen eger adem iseng, bolma iplas u qeder,

Bolmiqinggha ne kérek Xitay qéshida it ـ qawan?Istiking bolsa néme erkinliking, bilgenni qil,

Emma u öz istiking, héch emes köpke wekil!

Elni satma, xahlisang singlingni sat, özeng sétil,

Anche bek ezweylime, kötüngni qis, özengni bil!

”el terep bolmaq ــــ haman erkek ishi“ ـــــ bizning mizan!Wedisige pütmigey héchkim Xitayning, shu bügün,

Chünki dilda bar azaptin shu Xitay tükken tügün,

Aq Xitay, qizil Xitay hemmisi birdur pütün,

Shu Xitaylar destidin chiqti mana bashtin tütün,

Bu Xitaymu u Xitaydek qan icherdur bi guman!”yémiki poq bolghusi, qaghigha ülpet bolsa kim“,

Talisa ghaljir séni ger, qanjuqi bolmas hékim,

Su süzük bolmaydu, bashtin kelse lay derya ـ éqim,

Müshüku ـ chashqan kebi tughma küshende qismitim ــــ

Biz we Xitay eyni shu halda imiz, köpke ayan!Changqighan chöllerde bolghandek goyaki sugha zar,

Boldi elmu hörriyetke ashiqane intizar,

Bolsa ger el oghli kim, düshmen'ge tinmay gör qazar,

Bolmisa pushti haramliq toghra yoldin kim azar?

Bed du/a, el qarghishi bek yamandur, bek yaman!

2000 - yili Dikabir, Istanbul.

Unregistered
07-12-06, 06:31
kerindixim ALLAH sandin razi bolsun! aklingni tihemu ziyada kilsun! nahayitimu janlik yezipsan, bak tasirlandim ,bolsa muxundak yahxi narsilarni koplap yezip tur ,maniwi baylikka tolimu muhtajmiz!