PDA

View Full Version : Horekshiir
21-02-05, 18:57
Horek
Muhemmetjen Raxidin


Bolmayin hupten tihi sizlerge adettur horek,
Periz emes Hajyip emes qiziq ibadettur horek.
Belki Yastuq aldida erzi muhebbettur horek,
Uyqusiz adem uchun nurghun ahanettur horek,
Neq ahanet tunliri hetta dehxettur horek.

Sizde yoq hergiz eyip bu digen uyqu ixi,
Uyquluq ademge kar qilsunmu yerning tewrixi.
Yoq idur xundaqtimu sizning horekning tengdixi,
Gahki gheyret gahida dehxetke qepqalghan kixi,
Biz uchun nurghun muxeqqet sizge rahettur horek.

Karwat digen bu anche gep hattaki tamlar tewridi,
Bu yiqimliq nahxini tam-huxnilarmu anglidi.
Uyghunup ketti ular bundaq muqamni danglidi,
Gahi penjir, gahi ixiktin sogha-in'am taxlidi,
Didi bizge bihe kirek sizge amenettur horek.

Siz uchun bolghan iken bu ixmu suhret en'ene,
Ewjige chiqti mana qildi horek bek ten-tene.
Itimizki halidin uzge sadalar hes-sehne,
Tam tixilse dawza sunsa kim uni sezgey yene,
oghrigha tugmes hayat bizge talapettur horek.

Bayqisam desleptila epsiz ghelepla yatsingiz,
Qox suhenge toldurup andin horekni tarsingiz.
Eytinga postekchiliktin qanchilik pul taptingiz,
Yama boldi peyzimiz bizni bek qahxattingiz,
Uyqimizni hix qilip tapqan tapawettur horek.

Neghmingiz angliduq ittiqqi jeddal turdimu,
Yaki isra'il eley bu kiche sur urdimu.
Neh hejep ketse turup bundaq horektin nurdimu,
Bunche choqan chiqmighay ehtimal mehxerdimu,
Ikki halem bixigha tugmes palakettur horek.

Bu muqamni ixitkiche uhlap qilixmu yahxiraq,
Zewqidin epsus uning kelmeydiken uyqu biraq.
Tartsingizmu way adax tartmaydikensiz astiraq,
Zoq hayajan ilkide aldim qolumgha chingfiraq,
Bizni yering astigha qilghan balawettur horek.

Renjimeng kem qalsimu uxbu horekning teswiri,
El-jama'et aldida kupqu uningki tebiri.
Eslighu dasqan tapar bundaq horekning teqdiri,
Yetkusi dastighanghimu dilkex qelemning sepiri,
Siz tugul xa'irghimu tugmes ghenimettru horek.