PDA

View Full Version : Ittipakhlikh Omluk ve Yekkilik ToghrisidaUnregistered
16-11-06, 12:58
Ittipakhlikh Omluk ve Yekkilik Toghrisida


Arsalda ixekni bore yeptu.

Arpa iqide bir bughday.

Atisi baxkhini huda khoxidu,
Oyri baxkhini nohta (khoxidu).

Avare boldi yekke,
Hosulni yidi dekke.

Ayrilghanni iyikh yer,
Bolungenni bore (yer).

Ayrilghanni khar basar,
Bolungenni boran (basar).

Bax kheyerde bolsa, put xu yerde.

Bir it khavisa, hemme it teng khavaptu.

Birlik bolmay, tiriklik bolmas.

Birning kasapiti minggha.

Dili birning tili bir.

Ikki khoxkharning kallisi bir khazanda khaynimas.

Ikki khoxkhar usuxkende, borining khosighi aqidu.

Ikki oyning khurghunlughi bir oyge ax bolar.

Eiq at tartsa, yandakh tartmaptu,
Ayghir tartsa, baytal tartmaptu.

Ix omlukte, kuq birlikte.

Janmu-jan- ozining jeni,
Kixining jini - itning jeni.

Kokke bakhma, kopke bakh.

Kopning kuqi kop.

Kopning melini oghri almas.

Kopqiliktin toxkhan kheqip khutulmas.

Koptin yahxi ekhil qikhar.

Koptin yamanlap, komulmey khaptu.

Kop tukurse kol tolar.

Kop yilkha arisida tokur khulun bilinmes.

Sening-mening digen kongul tarlighi.
Neri yat, beri yat digen orun tarlighi.

Tirik bolsakh bir yerde biz,
Oluk bolsakh bir gorde biz.

Top topkha yikhilar,
Yalghuz azgalgha (yikhilar).

Topkha kharap tax atma.

Teng yegen tenge singer,
Yalghuz yigen yerge (singer).

Yalghuz atning qengi qikhmas,
Qengi qikhsimu dengi qikhmas.

Yalghuz hix tam bolmas.

Yalghuzning sozi otmes.

Yalghuz yaghaq oy bolmas,
Yalghuz yigit beg bolmas.

Yalghuz yurup yol tapkhiqe qixing tokuler.

Yengne khayakhkha mangsa, yipmu xu yakhkha mangar.

Herkimning derdi ozi uqun togidin yoghan.

Herkimning qirighining yorughi ozige quxer.

Herkim oz aghrighini sozleydu.

Herkim oz olugi uqun yighlar.

Her kixi oz ghimide,
Kor kixi koz ghimide.

Her oyning morisi baxkha.

Khum yighilsa tagh bolidu,
El yighilsa bagh bolidu.

Elni kelixturguqi - qapangha tugme takhighuqi.

Omeklik itning khuyrughi ding.

Ozi uqun uhlighan,
Kixi uqun qux korer.

Oz koz ozige lazim,
Midestan kozge lazim.

Ozemning dermen,
Olturup - khopup yermen.

Ozengni bil, ozgini khoy,
(ghit khisip yolunggha mang).

Ozeng yimiseng ghemingni,
Khagha qokhar teningni.

Ozung urukni korse ala bolar.

Unregistered
16-11-06, 17:36
ha balli!!! mana bu uyghur makal -temsilirini har bir uyghur oylinip bekishi kirek. torga koyghichi ependimge kop rehmet,