PDA

View Full Version : Mücadelemizi KuvvetlendirelimDTCSH
13-09-06, 05:03
Milli Bağımsızlık Yolundaki Mücadelemizi Daha da KuvvetlendirelimProf.Dr.Sultan Mahmut Kaşgarlı

Sürgündeki Doğu Türkistan Millet Meclisi’nin Başkanı

(Yurtdışındaki Doğu Türkistan Hükümeti ve Millet Meclisi’nin Kuruluşunun 2.Yıllığı Münasebetiyle)

Rusya ve Çin’den ibaret iki sosyal emperyalist tarafından Doğu Türkistan Halkının Milli Bağımsız devleti yok edilip 54 yıl geçtikten sonra Doğu Türkistan Halkının yurtdışındaki milli münevverlerinin vekilleri 12-13.09.2004 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinin Başkenti Washington’da bir araya gelerek toplantı düzenleyip ciddi ve etraflı müzakereler neticesinde,Doğu Türkistan davasını Uluslararası siyasi platforma taşımak maksadında Sürgünde Doğu Türkistan Milli Meclisi ile Sürgünde Doğu Türkistan Hükümetini kurarak 14.09.2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’daki Kongre binasında bu Hükümet ve Millet Meclisi’nin kurulduğunu tüm dünyaya gür sesle ilan etmiştir.
Bu haber bütün dünyada yıldırım süratinde yayılarak uluslararasındaki pek çok devlet ve halkların dikkatini çekmiş ve onların televizyon,radyo,gazete,dergilerinde mühim haber olarak yayınlanmıştır.
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ve Meclisi’nin kurulduğu hakkındaki bu müjdeli haber Doğu Türkistan içindeki ve dışındaki Doğu Türkistan halkının sevinç gözyaşları ile karşılanmış ve onlara büyük ilham,teselli,cesaret ve umut bahşetmiştir.
Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti ve Millet Meclisi’nin kuruluşunu ülkemizin içindeki ve dışındaki Doğu Türkistanlılar,özellikle Uygur Halkı ve onların münevverleri : “Bu olay Doğu Türkistan Milli Bağımsızlık davasında Uluslararası yeni bir sayfanın açılışı ve bu davanın yeni bir tarihi gelişme merhalesine ulaşması” olarak değerlendirip bu yeni Hükümet ve Millet Meclisine başarılar diledi ve kutladı.Ama Çin müstemlekecileri ve onların az sayıdaki yandaşları Hükümetimiz ve Millet Meclisimizin kuruluşundan ölesiye korkarak,onu halkımıza duyurmamaya ve bu Hükümet ve Millet Meclisini hakaretleyip onun itibarını yok etmeye ve inkılabı faaliyetlerinin yolunu kesmeye bütün gücünü sarf etti.
Ama Milli Bağımsızlığın özlemini çeken,doğru ve yanlışı fark etme kabiliyetine sahip olan halkımız ve Doğu Türkistan dostları onları şiddetle kınayarak lanet yağdırdı.Çin müstemlekecileri ve onların yandaşlarının Hükümetimiz ve Millet Meclisimizi karalamayı ve onun yolunu kesmeyi hedefleyen faaliyetleri mağlup oldu.İt ürüdü,kervan yürüdü.
Yurtdışında Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümetinin kuruluşu aniden meydana gelen hareket planının gerçekleşmesi ve teşkili yapısı değildi.
Stalin önderliğindeki Emperyalist Komünist Sovyet yönetimi ile Mao Zedung önderliğindeki Komünist Çin hakimiyetinin birlikte ayarladıkları suikastlık planları neticesinde 12 Kasım 1944 tarihinde Gulca’da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Hükümeti 1950 yılının başında ortadan kaldırıldıktan sonra geçen 54 yıl cereyanında halkımız Hürriyet ve kendi kaderini kendi tayin etme hukukunu elde etmek için büyük bir mücadele yürüttü ve bu yolda yüz binlerce şehit verdi.
1950 yılının başında Doğu Türkistan’ın İli vilayetinde Milli Bağımsızlığı hedefleyen 51’ ler Harekatı (“Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nde önemli görevlerde bulunan 51 aydının bir araya toplanarak,Çin Komünist Partisi ve Çin Hükümetinden Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını itiraf etmesi hakkındaki müracaatnameyi onaylayarak Bağımsızlık isteğinde bulunması”). Çöçek vilayetindeki 21’ler Harekatı (“Çöçek vilayetindeki tanınmış ünlü 21 Ziyalinin toplantı düzenleyerek Çin Komünist Hakimiyetinden Milli Bağımsızlık isteğinde bulunması”).Gulca’da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Milli Ordusunun subaylarından biri olan Yakupcan Rahmanov’ un önderliğinde kurulan Asker ve Halk vekillerinden müteşekkil olan Devrim Komitesinin Başkanlığında 1950 yılı 3. ayın 28. gününden 8. ayın 17. gününe kadar İli vilayetinde silahlı ayaklanma ile Doğu Türkistan Cumhuriyetini tekrardan kurmak için yürütülen hazırlık faaliyetleri ve mücadelesi.
1950 yılı 8. ayın 18 günü Eski Doğu Türkistan Cumhuriyeti Milli Ordusunun subaylarından İdris Nurbas önderliğinde İli vilayetinin Moğulküre ilçesinde patlak veren silahlı ayaklanma harekatı. 1951 yılı 10.ayın 27. günü İli vilayetinin Tokuztara ilçesinde başlanarak 1952 yılı 1. ayın başına kadar devam eden Malik Hacı önderliğindeki silahlı ayaklanma harekatı.1954 yılı 12. ayın 31 günü Hoten vilayetinde Abdulhamit Damullam ve Fetheddin Mehsum başÃ§ılığında patlak veren silahlı ayaklanma harekatı .1957 yılı 4.ayın 15. günü yine Hoten’de meydana gelen Helçıhan Hanım önderliğindeki silahlı ayaklanma harekatı.1969 yılı Doğu Türkistan Halk İnkılabı Partisi Güney Doğu Türkistan Bürosunun sekreteri Eski Doğu Türkistan Milli Ordusu 41.Tümen’inin subaylarından Ahunov ve Mecit Kumandanların Kaşgar vilayetinde Umumi halkın katılımıyla silahlı ayaklanma başlatarak Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni tekrar diklemek yolunda yürüttüğü faaliyetler ve o sene 8. ayın 20. gününde Kaşgar vilayetinin Karacül bölgesinde Çin kuvvetlerine karşı silahlı çatışma harekatı.1981 yılı 5. ayın 27. günü Kaşgar vilayetinin Peyzavat ilçesinde “ Doğu Türkistan Yalkun Partisi” ile “Milli Halk Özgürlük Cephesi” önderliğinde meydana gelen silahlı direniş harekatı.1990 yılı 4. ayın 5. günü Kaşgar Aktu ilçesinin Barın köyünde Zeydin Yusuf önderliğindeki İnkılapçıların Çin Komünist hakimiyetinin aşırı zulüm ve zorbalıklarına karşı patlak veren silahlı ayaklanması.1997 yılı 2. ayın 5. günü Çin hakimiyetinin zulmüne karşı Gulca’da meydana gelen Özgürlük ve Demokrasi isteğinde Gulca halkı ve gençlerinin gösterisi,bu gösterinin Çin Komünist hakimiyeti tarafından kanlı biçimde cezalandırılışı ve bu kanlı cezalandırma harekatına karşı direniş harekatı.Ondan sonraki yıllarda Doğu Türkistan’da meydana gelen zulüm ve esarete karşı Doğu Türkistan halkının İnsan Hak-hukuklarını elde etmek,kendi kaderini kendi tayin etmek yolundaki mücadelelerinin hepsi Doğu Türkistanlıların bağımsızlık ve devlet statüsünü tekrar kazanmak için yürüttüğü mücadele faaliyetleridir.Bu İnkılabı hareketler Çin hakimiyeti tarafından kanlı bir biçimde bastırılsa da Doğu Türkistan halkının binlerce Milli münevverleri “Pantürkist,Panislamist,Milli ayrılıkçı,terörist,radikal İslamcı” gibi suçlarla öldürülmüş olsalar da bu hadise ve olaylar Doğu Türkistan halkının Hürriyet ve Bağımsızlık yolundaki mücadelesinin aralıksız devam ettiğini göstermiştir.

Doğu Türkistan içerisinde 1950. yılından beri Çin esaretine karşı milli bağımsızlık yolunda birçok milli münevverlerimiz mücadele yürüterek bu mukaddes gaye yolunda şehit olmuşlardır.Bunlar:Doğu Türkistan eski milli ordusunun subaylarından Uygur Özerk Bölgesi hükümetinin başkan yardımcısı General Mehemmet Eminov,Uygur Özerk Bölgesi hükümetinin başkan yardımcısı Eshet İshakov,Doğu Türkistan Milli Ordusunun albaylarından Abdulgapur Sabir Hacı,cemaat erbabı ve şair İbrahim Turdi,cemaat erbabı ünlü vatansever şair Abdulaziz Mehsum, İli Oblastlık hükümet başkan yardımcısı Abdurehim Eysa Uygur Özerk Bölgesi Ticaret Nezaretinin Nazırı Abdülaziz Kari,gazeteci ve yazar Tohti Kurban,milli bağımsızlık mücadelesinin kahramanı Niyaz Ömer gibi münevverlerden ibarettir.Bunlar halkımızın kalbinde ebediyen yaşayacaklardır.
Doğu Türkistan dışında Sürgünde bir Doğu Türkistan Parlamentosu ve Hükümetini kurarak Doğu Türkistan davasını Uluslar arası bir davaya dönüştürmek-Merhum liderlerimiz Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekinlerin uzun yıllık arzusu idi.Yurtdışında Doğu Türkistan Sürgün Hükümetini kurmak suretiyle Doğu Türkistan’ın Milli Bağımsızlığını elde etmek-Eski Sovyet Rusya’sı hükümranlığı altındaki Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinde ikamet etmekte olan Doğu Türkistanlıların da mukaddes gayesi idi.Bu gaye yolunda Doğu Türkistan Milli Ordusunun Başkumandan yardımcısı General Zunun Teyipov,General Mergup İshakov Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Başkatibi Abdurauf Mehsum ve ünlü aydınlardan Yusufbek Muhlis,Haşırvahidi,Ziya Semedi,Savut Abdurahman gibi münevverler büyük gayret gösterdi.Sovyetler Birliğinde Komünizmin çökmesi neticesinde Sovyetler Birliğinin parçalanmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yaşamakta olan Doğu Türkistanlıların Milli Bağımsızlığı elde etme yolundaki arzusu ve iradesi daha da kuvvetlendi.
Kazakistan’da ikamet etmekte olan Uluslar arası Doğu Türkistan Komitesi’nin Başkanı ve Doğu Türkistan Milli Bağımsızlık harekatının liderlerinden biri olan Merhum Yusufbek Muhlis 26.07.1992 tarihinde Almaata’da Orta Asya ve Kazakistan’daki Doğu Türkistanlı Milli münevverlerin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.Bu toplantıya 60 dan fazla vekil iştirak etti.Toplantı uzun müzakerelerden sonra muhacerette Doğu Türkistan Cumhuriyeti Hükümetini tesis etme doğrultusunda karar aldı.Bu toplantının ilan edilen bildirisinde “Toplantıda muhaceretteki Doğu Türkistan Hükümetini tesis etmek samimi,birlik-beraberlik içinde karardan geçirildi.Bu hükümetin kuruluşuna hazırlık yapmak için her sahadan 7 vekil seçilip, bunlar hazırlık heyeti olarak belirlendi.Neticede bugün ki toplantı ulu vatanımız Doğu Türkistan kaderindeki en önemli bir tarihi toplantı şeklinde son buldu.” “Vatanımız içindeki ve dışındaki bütün Doğu Türkistanlı Vatandaşlar! Milletimizin bugün ki En yüksek hukuki,siyasi,kanuni organı-muhaceretteki Hükümetimizi kurmaya büyük Milli cesaret,yüksek dini itikat,hakiki vatanperverlik mecburiyeti ile hepimiz beraber katılalım!” denilen idi.Hazırlık heyeti Ağustos 1992 tarihinde sekiz bölüm 32 maddeden müteşekkil “ Muhaceretteki Doğu Türkistan Hükümeti’nin Devlet Siyaseti Taslağı”nı “Muhaceretteki Doğu Türkistan Hükümeti’nin 10 maddeli siyasi Deklarasyon Taslağı”nı “Muhaceretteki Doğu Türkistan Hükümeti’nin dünya haklarına müracaatnamesi Taslağı”nı ilan etti fakat aynı zamandaki bazı sebepler,özellikle Hükümetin merkezi aparatının yeri meselesinde ortaya çıkan zorluklar ve fikir ihtilafları neticesinde bu Hükümet resmiyet kazanamamıştır ve ilan edilememiştir.
Doğu Türkistan halkının uzun yıllık arzusu ve bu yoldaki çabaları neticesinde Cenabı Allah’ın takdiri ile 14.09.2004 tarihinde Amerika’nın başkenti Washington’da Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu resmi kuruldu.Hükümetin kurulduğu ve onun rehberlik terkibi Amerika Kongre Binasından bütün dünyaya gür sesle duyuruldu.
Hükümetimiz ve Parlamentomuz kurulduktan sonra çeşitli maddi ve manevi engeller ve zorlukları yenerek,Çin müstemlekecilerinin siyasi baskısı ve tahribatlarına karşı mücadeleyi devam ettirip birçok önemli faaliyetleri gerçekleştirerek halkımızın takdirini kazandı.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümetimiz ve Parlamentomuz 21-22 Kasım 2004 tarihinde Amerika’nın başkenti Washington’daki Washington Otel’inde 2. Umumi Toplantısını başarılı bir şekilde gerçekleştirip “Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Anayasası”nı karardan geçirdi ve Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümetinin 4 Yıllık Hizmet Programı ve Dünya Halkına Müracaatnamesini onayladı ve ilan etti.
23 Kasım 2004 tarihinde Hükümetimiz ve Parlamentomuz Washington’daki Amerika Milli Basın Kulübünün 13. katında Basın Toplantısı düzenleyerek 2. Genel Toplantı neticelerini ilan etti.Toplantı internetten canlı şekilde yüzden fazla ülkede seyredildi.Basın Toplantısında Hükümet ve Parlamento rehberleri muhabirlerin sorularına cevap vermekle beraber Hükümet ve Parlement üyelerinin Ant içerek göreve başladıklarını duyurdu.
Komünist Çin Hükümeti Doğu Türkistan Parlamentosu ve Hükümetinin Amerika’da gerçekleştirilen 2.Umumi Toplantısından hemen sonra 24 Kasım 2004 tarihinde Amerika Hükümeti’ne itiraz bildirdi.Beijing Hükümeti Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Kön Chuven Beijing’da düzenlediği Basın Toplantısında Hükümetimizin kurulduğunu kınayarak “Doğu Türkistancılar bir terörist teşkilattır.Çin Hükümeti onlara kesinlikle karşıdır.” dedi.
Ondan sonraki zamanlarda Sürgün Hükümetimiz ve Parlamentomuz Amerika,Avustralya,Türkiye,Almanya gibi ülkelerde Basın Toplantıları ve Hükümet Programı ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Anayasası’nı tanıtım toplantıları düzenleyerek halkımızı Hükümetimiz ve Parlamentomuzu desteklemeye seferber etti.
Temmuz 2005 tarihinde Parlamento ve Hükümetimiz on dört bölüm 70 maddeden müteşekkil olan “Doğu Türkistan Cumhuriyeti Anayasası”nı Uygurca(Türkiye Türkçe’si dahil),İngilizce,Japonca ve Çince’den ibaret 4 dilde neşir ederek bütün dünyaya dağıttı.Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü İsmail Cengiz tarafından hazırlanan Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti’nin kuruluşu ve onun Uluslar arasındaki yankılarını içine alan “Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti” başlıklı 128 sayfalı kitabı yayımladı.
Bu faaliyetler ile birlikte Amerika,Avustralya,Türkiye,Almanya,Hollanda gibi ülkelerde Hükümet ve Parlamento yetkilileri basın toplantıları,hükümet programı ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Anayasa’sını tanıtış toplantıları düzenleyerek Hükümet ve Parlamentomuz hakkında halkımız ve kamuoyunu bilgilendirdi.Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti’nin Başbakanı Nisan 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice a mektup yazarak Guatanamo da suçsuz halde tutuklu bulunan 21 Uygur gencinin salıverilmesini,onların Çin Halk Cumhuriyetine iade edilmemesini,onların Amerika veya üçüncü bir demokratik ülkeye yerleştirilmesini istedi.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu Japonya’daki Doğu Türkistan dostları ile irtibat kurarak Tokyo’da Fahri Konsolosluk tahsis etti.Fahri Konsolosluk görevini Sayın Sato hanım üzerine aldı.
Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu Hükümet ve Parlamento Başkanlarını ziyaret etmek için Japonya’dan gelen Prof.Dr.Toonoko, Prof.Dr.Kocimato Başkanlığındaki Japonyalı dostları samimi şekilde ağırladı ve onlar ile fikir alışverişinde bulundu.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu 15.07-25.07.2005 tarihleri arasında Türkiye’nin Yalova şehrinde Yalova Folklor Eğitim Merkezi tarafından tertiplenen 8.Türk Boyları Kültür Şenliğine iştirak eden Doğu Türkistanlı fikir ve bilim adamlarının katılımı ile gerçekleşen “Türk Dünyası Coğrafyasında Doğu Türkistan” konulu konferansın başarılı geçmesine önemli katkı sağladı.Bu konferans Hürriyet Gazetesi ve Yalova’daki yerli gazetelerde geniş ölçüde aksettirildi.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu 26-28.07.2005 tarihleri arasında Türkiye’de 3.Toplantısını gerçekleştirerek Parlamento ve Hükümetin 2.Toplantısından bu yana Doğu Türkistan ve dünyada meydana gelen önemli gelişmeleri değerlendirdi.Hükümet ve Parlamento liderleri bir yıl içerisinde Hükümet Programı çerçevesinde yürüttüğü hizmetleri ve onun tecrübeleri,alacak dersleri yekünledi.Hükümet ve Parlamento terkibini sağlamlaştırmak için bazı önemli tedbirleri yola koyarak çok önemli kararlar aldı.Bu kararlar içinde 28.07.2005 tarihli karar ve beyanat.19.03.2006 tarihli karar çok önemli tarihi karar ve beyanatlardandır.

Çin Komünist yönetiminin Doğu Türkistan’da yürütmekte olduğu zorbalık,ırki soykırım ve asimilasyon politikasını dünya kamuoyuna bildirmek ve uluslararası destek elde etmek maksadında Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet eden Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosunun bazı mesulleri Amerika Kongre Binası önünde devamlı protesto gösterisi tertiplemektedir.Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentinin üyeleri kendileri ikamet ettiği ülkelerdeki radyo,televizyon,gazete,dergi ve Internet aracılığıyla bağımsızlık davasının hakkaniyet davası olduğunu dünya halkına devamlı duyurmaktadır.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu yetkilileri Doğu Türkistan davasında çok önemli olan ciddi aktival meseleler üzerinde mühim beyanatlar ve açık mektuplar ilan ederek Hükümet ve Parlamentonun meydanı ve görüşlerini ortaya koydu.Bunların içinde Sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhur reisi Muhterem Ahmet İgamberdi’ nin 10.08.2005 tarihinde Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti’nin terkibindeki bazı değişiklikler hakkında ilan eden beyanatı,Türk Dünyası Tarih dergisinin Eylül 2005 sayısında yayımlanan röportajı,Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Cumhur reisi Yardımcısı Muhterem Abduvelican ın 25.09.2004 tarihinde “Vakit” gazetesinde muhabir Adem Özköse ile yaptığı röportajı,Sürgündeki Doğu Türkistan Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr.Sultan Mahmut Kaşgarlı tarafından 12.11.2004 tarihinde Gulca’da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruluşunun 60.yılı münasebetiyle ilan edilen beyanatı ve Kayseri’de neşir edilmekte olan “İstiklal” gazetesinin Haziran 2005 tarihli sayısında yayımlanan “Birlik-Beraberliğimizi Daha da Kuvvetlendilerim” başlıklı makalesi.Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Başbakanı Muhterem Damiyan Rehmet in 15.06.2006 tarihinde Çin Komünist hakimiyetinin Doğu Türkistan’da yürütmekte olan devlet terörü temelindeki katliam ve asimilasyon siyaseti ve Uygurların Manevi Annesi ve İnsan Hak-Hukuklarını koruma mücadelesinin aktif faaliyetçisi Rabiye Kadir Hanımın evlatları Alim Abdurehim,Ablikim Abdurehim,Kahar Abdurehim’in Çin Hükümeti tarafından Doğu Türkistan’da tutuklanarak hapsedilmesi,Rabiye Hanım’ın kızı Roşengül Abdurehim’in gözaltına alınması ve Doğu Türkistan’da yüzbinlerce suçsuz Uygur gençlerinin hapishanelerde,ceza ve değiştirme kamplarında ağır şekildeki fiziki ve ruhi cezalara maruz kalmakta olduğu münasebetiyle,bu suçsuz insanların hemen salıverilmesini isteyerek,Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen Jia Bao’ya yazdığı açık mektubu,Sürgün Hükümeti Başbakan Yardımcısı Hızırbek Gayrettullah,Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü İsmail Cengiz tarafından ilan edilen makale ve beyanatlar çok önemli beyanat ve makalelerdir.
Vatanımız Doğu Türkistan’ın başına gelen felaketler karşısında Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosunun yaptığı hizmet ve çalışmaların yeterli olduğu kanaatinde değiliz,bu yüzden daha çok çalışmamız,daha çok mücadele etmemiz gerekmektedir.Bugün vatanımız Doğu Türkistan Çin Komünist hakimiyetinin katliam ve asimilasyon politikası neticesinde tarihte görülmemiş facialı günleri başından geçirmektedir.Bugün Çin göçmenleri yuvası bozulmuş karıncalar gibi Doğu Türkistan’ın şehir,köylerini istila etmektedir,Doğu Türkistan’ın değerli yer altı –yerüstü zenginlikleri Çin istilacıları tarafından yağmalanarak Çin’in iç eyaletlerine götürülmektedir,Doğu Türkistan Halkının İnsani Hak-hukuklarına Dili ve Dini inançlarına karşı yürütülmekte olan hücum ve kampanyalar Doğu Türkistan’daki siyasi istikrarsızlığın temel sebeplerinden ibarettir.Bu facialı gelişmeleri durdurmak Doğu Türkistan’ı özgürlüğüne kavuşturmak yalnız Doğu Türkistan Halkının özellikle zengin kültür ananesine sahip Uygur halkının değil bütün dünyadaki hürriyet ve demokrasi prensiplerine saygılı ülkeler ve halkların,İslam dünyası ve Türk dünyasının vazgeçmesi mümkün olmayan tarihi mesuliyetindendir.
Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu dünyanın hür ülkelerinde kurulan Doğu Türkistan teşkilatları ve cemiyetleri ile birlikte Çin Komünist hakimiyetinin Doğu Türkistan’daki zorbalığına ve esaretine son vermek için,Doğu Türkistan Halkının Hürriyet ve Bağımsızlığını elde etmek için bütün güç ve kudreti ile mücadelesini sürdürecektir.Hükümetimiz ve Parlamentomuz kurulduğu günden beri çeşitli engeller ve zorluklara göğüs gererek elinden gelen çabaları göstererek çalışmalarını devam ettirmektedir.
Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu ve Hükümetine öncelikle kendi halkımızın sahip çıkması gerekmektedir.Bu Hükümet Parlamentoya hangi devlet ve ona bağlı kurum ne zaman yardım edecek diye bekleyip durmadan,halkımız elinden geldiğince maddi ve manevi açıdan destek vermesi lazım.Kendi takdirine biperva kalan,kendi davasına ilgi göstermeyen millete hiç kimse yardım elini uzatmayacaktır,böyle bir millet her zaman esarete mahkum olarak kalacaktır.
Biz Yurtdışındaki bütün Doğu Türkistanlıların birlik-beraberliğini kuvvetlendirerek Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu ve Hükümetini maddi ve manevi bakımdan desteklemesini umuyoruz.
Biz Uluslararasındaki demokrasi,hürriyet taraftarı,İnsan Hak-hukuklarına saygılı olan devlet ve hakları Doğu Türkistan Halkının haklı mücadelesini desteklemeye,Doğu Türkistan Halkının Sürgündeki Hükümeti ve Parlamentosuna maddi ve manevi yardımcı olmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Doğu Türkistan Halkının Milli Bağımsızlık Yolundaki Haklı Mücadelesi
Yaşasın Doğu Türkistan Halkının Birlik ve Beraberliği13.09.2006

UYGUR
13-09-06, 17:21
anlasak turkiyeda texkilatlar koperiwatudu.
1.xarki turkistan vakpisi istanbul
2.xarki turkistan koqmenler cemiyiti istanbul
3.xarki turkistan hemkarlik cemiyiti istanbul
4.xarki turkistan hemkarlik wa medeniyet cimiyeti kayseri
5.xarki turksitan hemkarlik wa medeniyet xubesi ankara
6.xarki turkistan milli birligi cemiyiti kayseri
7.xarki turkistan yaxlar cemiyiti istanbul
8.xarki turkistan marip cemiyiti istanbul
9.xarki turkistanlik kadirler cemiyiti istanbul
mashallah 9 bolaptu
hudayim bizlerge qik pul besin
amin

Unregistered
17-09-06, 09:06
iplas parlaménto!