PDA

View Full Version : Abdureshit Iminning bezi eserliriETIC
15-01-05, 13:20
Qadaymiz Tughimizni

Abdureshit Imin (1922- 1949)

Xitay apet aylandurdi gundi, zindan’gha,
Ömür boyi güzel weten elimizni.
Darlar qurup xuddi xusraw aldimizgha,
Sülük bolup shoridi u qenimizni.
Putqa kishen, qolgha koyza selip chüshep,
Bürküt oxshash tosap qoydi közimizni.
Tün- yoruqqa, jut- tenchliqqa, shum- bextke,
Wekil bolup qara qildi tariximizni.
Künler eghir….taqet qilmay biz qozghalduq,
Meydan ara pida qilip jenimizni.
Gür textni gumran qilip yaritip tench,
Qurduq elni azat qilish hulimizni.
Yengler türüp, ching baghlap bel, sören waqirap,
Dawam qilip rasa qizitip jengimizni.
Yelpülditip xan tengrige qadaymiz biz,
Mubarek bu, mayak bolghan tughimizni.

1945- yil, 31- mart.

Yanmaymiz Zadi

Qarang…Wetenni tütek qaplighan,
Busluq puraqlar kökke yamashqan.
Qara tumanni yerip meydanda,
Ottin yol yasap, oqlar chaqnighan.

Taraq-turuq, güldür qaraslap,
Qanliq küreshler ewjige alghan.
Azatliq tughini kökke oynutup,
Batur jengchiler front boylighan.

Menmu bularning yoldishi- biri,
Azatliq üchün qoral uchlighan.
Yengishning keskin ishenchisi bilen,
Küchlük yürekler tepip uchqighan.

Polattek mehkem bilekler bilen,
Xitay hökmini tashlaymiz awlaq.
Yanmaymiz zadi hechbir artqa,
Bolghachqa bizning nishanimiz parlaq.

CHoqum yasaymiz mungluq tünlerning,
Ornigha qutluq azatliq tughini.
Shehit qanlar bedilige biz,
Yashnaymiz azat qilip wetenni.

(1945-yili 17- aprel)

Qucimiz

Zulmet qara istibdatning mudhish qoynida,
Artuq qanliq, qiydiliq, qirliq soylida,
Opqan jutluq zalimlarning qattiq zulmida,
Ötküzduq qayghu- hesret mungluq tünlerni…

Qanxor jallat rehimsizler eship ketkecke,
Xelq nepesi dehshet tünde siqilip ketkecke,
Ahu-peryad, nale zarlar cekke yetkecke,
Küresh qilduq milyonlap jan, közlep nurlarni.


Bizning küresh heqqanidur shanliq bolghacqa,
Zulmet textni gumran eylep kökke atqacqa,
Yenjish- ezilish, zulum- jutni görge atqacqa,
Qucushtuq biz we qucimiz yoruq künlerni…

1945-yil 22-aprel.

Qizitimiz Jeng

Keng ajunda kökni yarghan wijdanliq oq,
Yawgha birdem hechbir aram bermey qoydi.
Jengchilirimiz shirche atlap qorqush hem yoq,
Zalimlarning beshini chanap qan’gha boyidi.

Qalduq düshmen her terepke pitrap qachsa,
Yigitlirimiz sürüp- qoghlap tart-tart sürdi.
Nechche waqtin höküm sürgen qatil jallat,
Hech qutulalmay janliridin dat-dat toydi.

Shuning bilen bizler erkin nepes sümürüp,
Etek yayghan tang nurini emduq, quchtuq.
Esir boyi xarlan’ghan tariximizni,
Aqlap yengi betler echip namus yuyduq.

Lekin weten quchighining köp yeride,
Minglap mezlum, zulmet daghda zarlanmaqta.
Ay- yultuzluq bizning tughning kökke örlep,
Qutquzushqa töt közi bilen paylimaqta.

Meyli bolsun aldimizda otluq boran,
Zadi yanmay dawam qilip qizitimiz jeng.
Wetendin tazilap haman jutluq tuman,
Xelqimizni azat qilimiz barawer teng.

1945-yil, 20-may.

Qeni

Qeni yoldash, küresh qilmay chidalamduq.
Yurtimizni qara tuman orap tursa.
Chilböriler uyan- buyan yügrep kangship,
Qanlar ichip, köz qizartip huwlap tursa.

Yurtdashlirim qepezdiki bulbullarche,
Zimistanda nale bilen sayrap tursa.
Qorqunchuluq, dehshet tündin qutquzushqa,
Eziz elim ümüt bilen qarap tursa.

Qet’i qaytmaymiz jengimizni qilimiz dawam,
Aldimizda jut- shiwirghan meyli tursa.
Ghalibiyet dahim bizge quchaq achar,
Nishanimiz kündin nurluq roshen tursa.

1945-yil, 23-may.

Weten

Tang nurlar chechip etildi weten,
Ata izliri echildi weten.
Azatliq jeng’ge bizni chaqirip,
Küresh signali chelindi weten.
Turduq orundin gheplet uyqudin,
Qollargha qoral elindi weten.
Algha jöniduq azatliq üchün,
Yanmasqa qesem berildi weten.
Tang, tang qilban miltiqlar attuq,
Üstünlük dahim elindi weten.
Sürüp xitayni görlirige attuq,
Texti gumran qilindi weten.
Yashaymiz endi kenglik qoynida,
Shat- xoram bolup ey qutluq weten.
1945-yil, 1- iyul.

Qurimiz

Ene tarix yalghan bolsa,
Ulugh chelish bizde bolghan.
Külpet, elem, xarlinishta,
Yürek- baghrim dertke tolghan.
Tünler mungluq zimistanda,
Hörlük yoli hem tosalghan,
Ay- yultuzlar ejep meyus,
Mung eytishqa tili tutulghan.

Bulutlarni yerip bu an,
Kün parqirap nur chachsichu…
Yaki güzel bahar kelip,
Köngül külüp dert ketsichu!...

Ghem chölide yükler eghir,
Haman chiqar shori qaynap.
Ümüt üzmey biz hörlüktin,
Medet izdep yürduq qaxshap.

Bahar, yultuz, kökte serwer,
Bizni söydi nurlar septi.
Alduq xenjer, baghlap kemer,
Gheplet, qayghu bizdin ketti.

Küresh qilduq, algha bastuq,
Uzun septe qurban berip.
Jahaletni dessep kettuq,
Ghezep bilen, tulpar minip.

Yenish bizde peqetla yoq,
Qesem berip kirgen jeng’ge.
Yoruq tangni atquzmisaq,
Ana süti haram ten’ge.

Jenglerde biz yengip kelduq,
Awlatlar körer izimizni.
Biz qurimiz utuq bilen,
Jennet qilip yurtimizni.

1945-yil, 2- iyul.

Baghni Eller Toylidi

Qish ketti, eridi qar, egiz aqti yiraqlargha,
Taghlar küldi, baghlar küldi, bahar hidi dimaqlarda.
Aldi ketmen qolgha baghwen shum buyilar qalmidi,
Baqqa ishlep zoq- shox bilen qoli zadi talmidi.
Eriq chaptuq, sular aqti chönek bilen tepmu- teng,
Puraq septi güllirim xüp echip ghunche rengmu- reng.
Köngül söygen, dillar söygen bulbul keldi sayridi,
Etrap güllük, chimenzarliq, baghda dostlar yayridi.
Shox shamallar yelpüp oynap egip gülni boylidi,
Etrap güllük, chimenzarliq baghni eller toylidi.

(“Küresh Ilhamliri” namliq kitaptin Ertekin Hazirlidi)