PDA

View Full Version : Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın DİRENİŞ KLAVUZUAtaturkcu
08-08-06, 04:11
*TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ISI'NIN DİRENİŞ KLAVUZU*

Yüce Türk Milleti'nin dünya hakimiyetine giden kutlu yol, Türkçü Devrimi bütün Türk coğrafyalarında gerçekleştirmekle mümkün kılınacaktır. Başbuğ Atatürk'ün ömrünün yetmediği için tamamlayamadığı Türkçü Devrimi gerçekleştirmenin yegane yolu, Türkçü Silahlı Mücadele ile Türk hakimiyetinin tesis edileceğini savunan ve Türkçü Silahlı Mücadeleyi, Türk tarihinde ilk olarak sistemleştiren "Türk İntikam Birliği Teşkilatı", hareket Türkçülüğü noktasında Türkiye'deki yegane örgüttür.

Türkçü direnişÃ§ilerin rehber edinmesi gereken "Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın DİRENİŞ KLAVUZU", dosta güven, düşmana korku vermekle kalmayarak, bütün Türk yurtlarını bir volkan gibi saracak ve topyekün bir direniş, Türk dünyasının kurtuluşuna vesile olup Türklerin dünya hakimiyetine giden kutlu yolda atılacak en etkili adım olarak tarih sayfalarında yerini bulacak ve Türk yurtlarında mutlak bir Türkçü Devrimin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ISI'NIN TATBİKİ EĞİTİMİ

* Türkçü Silahlı Eylem Türleri *

TÃœRKÇÜ SİLAHLI SALDIRI

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, belirlediği hedef yer ve muhiti incelemeli, harekat yapacağı bölgeyi Türk düşmanlarından daha iyi bilmelidir. Silahlı saldırıyı gerçekleştirecek Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı veya Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları, belirlediği hedefe silahlı saldırıda bulunmadan önce gerekli bir şekilde mevzi almalıdır. Mevcud duruma bağlı olarak kamyon, araba gibi taşıtlarla birlikte bir sokak köşesi veya bir duvar arkası mevzi olarak kullanılmalıdır.

Hedefe silahlı saldırıda bulunacak Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları yüzlerini kar maskesi ile kapatmalıdır. Saldırıda kullanılacak silahlardan düşen boş kovanların delil olarak aleyhimize kullanılmaması için mermiler üzerinde herhangi bir parmak izinin bulunmamasına özen gösterilmeli ve harekattan sonra kullanılan silahlar imha edilmelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları harekatlarında her zaman yedek silahlar ve yedek şarjör bulundurmalıdır. Saldırı anında silahın tutuklu kalması gibi sorunlarda, yedek silahı ile Türk düşmanlarını imha etmek için kararlılıkla direnerek sonuca ulaşmalıdır.


TÃœRKÇÜ YAZILAMA YÖNTEMİ

Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları, Yüce Türk Milletinidoğru yönde yönlendirmek ve Türk düşmanlarına karşı Silahlı Mücadele verilmesinin gerekliliğini vurgulamak için çeşitli sloganlar geliştirmeli, bu sloganları "Püskürtücü boya tüpü" ile hızlı ve verimli kullanıp, Türkçü yazılamaları gerçekleştirmelidir. "Püskürtücü boya tüpü" ile yapılan Türkçü yazılamalarda mutlaka eldiven kullanılmalı ve boş boya tüplerinde herhangi bir parmak izinin bulunmamasına özen göstermelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın, Türkçü yazılamada dikkat etmesi gereken bazı hususlar:

* Türkçü yazılamaların yazılacağı yerler önceden tespit edilmeli ve bölgenin içinde bulunduğu şartlara göre sloganlar belirlenmelidir.

* Türkçü yazılamaların yazılacağı yerler, kitlelerin yoğun bulunduğu merkezi yerler olmalı, yazılan Türkçü yazılamaların herkez tarafından görülebileceği yerler olmasına özen gösterilmelidir.

* Her yazılan Türkçü yazılamaların altına mutlaka "TİB - Türk İntikam Birliği" imza olarak atılmalıdır. Yazılamalar aşağıdaki örnekler gibi kısa ve öz olmalıdır.

Örnek (1)
-------------------------------------------------------------------------------
Türkiye Türk Soylularındır

TİB - Türk İntikam Birliği
-------------------------------------------------------------------------------

Örnek (2)
-------------------------------------------------------------------------------
Direnişe Kan, Türklüğe Can Feda

TİB - Türk İntikam Birliği
-------------------------------------------------------------------------------

Örnek (3)
-------------------------------------------------------------------------------
Ey Türk Uyan, Direnişe Devam

TİB - Türk İntikam Birliği
-------------------------------------------------------------------------------

Örnek(4)
-------------------------------------------------------------------------------
Acun Türkündür

TİB - Türk İntikam Birliği
-------------------------------------------------------------------------------

* Türkçü yazılama yapan, Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları gizlilik içinde dikkat çekmeden yazılamaları gece karanlığında gerçekleştirmelidir.

* Türkçü yazılamaları gerçekleştirecek Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları, ikişer kişilik ekiplere ayrılarak Türkçü eylem ekibini oluşturmalıdır. Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı yazılamayı sürdürürken, diğer Türkçü SavaşÃ§ı bölgeyi gözetlemeli ve gelişebilecek her türlü tehlike karşısında hazırlıklı ve kararlılıkla eylem ekibini güvence altına almalıdır.

* Eylem anında bölgeyi gözetleyen Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, eylem alanına yaklaşan kişi ve araçları gördüğünde önceden belirlenmiş işaretle diğer yazıcı Türkçü SavaşÃ§ıyı uyarmalı ve derhal farklı bölgelere dikkat çekmeden yönelmelidir.

* Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı bulunduğu alanı çok iyi gözlemlemelidir. Binalara, pencerelere, sokak giriş çıkışlarına dikkat etmeli ve şÃ¼pheli bir durumda Türkçü yazılamayı durdurmalıdır.


TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ILARI'NIN BİLDİRİ DAĞITMA YÖNTEMİ

Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları dağıtacakları bildirilerde bölgelere göre iki ayrı yol izlemelidir. Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın hedef kitlesi, Türk Irkının asil bireyleridir. Bu bağlamda Türklerin ezici çoğunlukta olduğu bölgelerde beş'er kişilik iki eylem ekibi oluşturup, caddenin veya sokağın solunda beş, sağında beş kişi olmak üzere, seri ve atik davranarak bildirileri cadde veya sokağın sonuna kadar dağıtıp eylem bölgesinden uzaklaşmalıdır. On kişilik iki eylem ekibinin güvenliğini sağlama almak için, bir Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı iki adet silah ve dört yedek şarjörle donatılmalıdır.

Bölgelere göre dağılımdaki ikinci yol, Türkçü eylem ekiplerinin güvenliğini en üst seviyede tutmamızı gerektirir. Bazı Türk yerleşim bölgelerinde yaşayan farklı etnik unsurların bulunduğu bölgelerde ilk aşamada geniş istihbarat toplamalı ve Türk soyluların önceden belirlenmesi, buna bağlı olarak bildirilerin Türk Irkının bireylerine ulaşması sağlanmalıdır. Bu tür bölgelerde on'ar kişilik iki eylem ekibi oluşturup cadde veya sokağın sağında on, solunda on kişi olmak üzere seri ve atik davranarak bildirileri cadde veya sokağın sonuna kadar dağıtıp eylem bölgesinden uzaklaşmalıdır. Yirmi kişilik iki eylem ekibinin güvenliğini sağlama almak için, iki Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı dört adet silah ve dört'er yedek şarjörle donatılmalıdır. Bölgede Türkçü Eylem ekipleri ile diğer etnik unsurlara mensup kişilerle sıcak çatışma yaşanması durumunda, Silahlı Türkçü Şehir SavaşÃ§ıları eylem alanında bulunan, çatışmaya dahil olan bütün farklı etnik unsurları imha etmeli ve Türkçü eylem ekiplerinin güvenli bir şekilde bölgeyi terk etmeleri sağlanmalıdır.


TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ISI'NIN SORGU USULLERİ VE TATBİKİ

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Türklüğün bekası için gerçekleştirdiği harekatlarda gerekli gördüğü durumlarda, Türk düşmanlarını veya yabancı ordu mensupları ve vatandaşlarını tutsak ederek önceden belirlenmiş gizli sorgulama odalarına alıp, sorgu süreci tamamlandıktan sonra bu esirler imha edilmeli, uygun arazilere gece karanlığından faydalanarak gömülmelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, sorgulayacağı esire daima sert ve acımasızca kaba kuvvet kullanmalı, sorularını sert bir şekilde sormalıdır. Esirin doğru bilgileri aktarmadığını sezinleyen Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, silahının dipçiği ile esirin ön dişlerine doğru sert bir darbe vurarak ön dişlerinin kırılmasını sağlayıp esiri soru yağmuruna tutarak piskolojik direncini kırmalıdır. Ardı Ardına sorulan sorular karşısında cevap veren esir, düşÃ¼necek olanak bulamadığından arka arkaya gelen sorulara karşı gerçekleri veya kesin bilgiye yakın konuşabilir. Alınan cevapların doğru olup olmadığı birkaç günlük yoğun sorgularla açığa çıkacaktır.


TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ISI'NIN TANIMI

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Türklerin yaşadığı bütün çoğrafyalarda mutlak bir Türk hakimiyetinin tesis edilmesi ve Türk topraklarında işgalci olarak niteleyebileceğimiz, Türk kanı taşımayan diğer etnik unsurların bertaraf edilip Türkçü Devrimin silahlı mücadele ile mümkün kılınacağına kararlılıkla inanan direnişÃ§idir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Emperyalist güçlere ve yerli işbirlikçilerine karşı yasa dışı her türlü yöntemlerle savaş yapan Türkçü direnişÃ§idir. Türkçü direnişÃ§iler, Türklük ve Türk dünyası uğruna savaşan, Türk Irkının fedakar evlatlarıdır.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Başbuğ Atatürk'ün "Bir Türk Cihana Bedeldir" sözünü özümseyerek, Türklerin özgürce topraklarında baskılara ve saldırılara mağruz kalmadığı bir ortam yaratmak için savaşan ve mutlak bir dünya hakimiyetine giden kutlu yolda canını ortaya koyan Türk direnişÃ§isidir.


TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ISI'NIN ÖN HAZIRLIKLARI

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, her alanda yeteneklerini ve bilgi birikimini geliştirmelidir. Özellikle fiziki dayanıklılığını arttırmak için devamlı talim yapmalı, saldırı ve savunmanın her yönlerini öğrenerek sıkı talimlerine devam etmelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, dağa tırmanma, ormanda yaşama, kamp kurmayı, balık avlama, kus avlama gibi benzeri alanlarda kendini geliştirmeli, her şart altında direnişini sürdürebilmek için azimle kendini geliştirmeli, her türlü motorlu taşıtları, yelkenli ve yelkensiz deniz araçlarını kullanabilmeli, her türlü elektronik cihazlar hakkında genel bilgi dışında kullanıma yönelik ek bilgilerle bilgi birikimini geliştirmelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, harita kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalı, bulunduğu yeri bazı aygıtlarla tespit edebilmeli, mesafeleri hesaplayabilmeli, harita ve çizelgeler çıkartabilmeli, pusula gibi aygıtları anlamalı ve kullanabilmelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, tıbbi yardımın gerekli olduğu durumlar karşısında hekimlik yapabilecek en azından ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmalı, reçeteden, cerrahiden ve ilk yardımı yapacak kadar tıb bilgisini geliştirmelidir.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın, yapması gereken temel hazırlıklar, tabancaların, makineli tüfeklerin ve benzeri silahların kullanımını öğrenmeli ön hazırlık yaparak boş arazilerde silah talimleri yapmalı, attığını vuracak konuma gelmelidir.

TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ISININ KULLANABİLECEĞİ SİLAHLAR

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın dikkat etmesi gereken temel husus verilen direnişte hiçbir şekilde Devletimizin güvenlik birimlerini zarara uğratacak veya onları zor durumda bırakacak girişimlerden uzak durmalıdır.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı bu Devlet için vardır. Türk Devletinin polisi, askeri, memuru, doktoru, çiftçisi, işÃ§isi bu milletin kendisidir. Bu bağlamda mevcut şartlara ve imkanlara dayalı silah seçimi yapılmalıdır.

Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, kolay taşınabilen, satın alınabilen, yurt içi ve yurt dışı bulunduğu Devletin güvenlik birimlerinin dikkatini çekmeyen silah türleri kullanmalı ve bulunduğu ülkede kolay üretilebilen hafif silahlar kullanmalıdır. Hafif silah seçiminde kolay taşınabilen ve hızlı hareket ettirilebilen yakın mesafe isabet alabilecek hedefler için kısa namlulu otomatik silahlar kullanılmalı, uzun mesafede ise uzun namlulu hafif tüfekler kullanılmalıdır, bu hafif tüfekler Türkçü şehir savaşÃ§ısı için bakım ve taşıma açısından elverişli değildir, gelişen şartlara göre uygun görülmesi halinde kullanılmalıdır. Av tüfekleri birkaç ülke hariç her ülkede elde edilebilecek ve o ülkede kullanılabilecek silah türüdür, gece yapılan bir harekatta kısa menzilli atışlarda kullanılabilir.

TÃœRKÇÜ SİLAHLI PROPAGANDA YÖNTEMLERİ

Türk düşmanlarına karşı Silahlı eylemleri gerçekleştirmek, silahlı propagandayı da beraberinde getirir. Kitle iletişim vasıtaları, Türkçü direnişÃ§ilerin Türk Milleti için gerçekleştirdikleri eylemlerin gerekçelerini soydaşlarımıza aktarmak için yönlendirilmesi gereken önemli propaganda vasıtasıdır.

Bu propaganda vasıtalarını doğru yönlendirmenin kazanımı, yüzlerce soydaşımızın Türkçü silahlı direnişe katılmasına vesile olacaktır. Soydaşlarımızın silahlı direnişe katılmaları için bazı propaganda yöntemleri geliştirilebilir, ses kayıt cihazı ile kayda alınmış Türkçü düşÃ¼nce ve silahlı direniş içelikli duyuru ve bildirileri radyo istasyon antenlerine (telsizci soydaşlar tarafından) iletme yolları aranmalı, yayını bölerek Türkçü Silahlı Propaganda radyo kanallarının hatlarına kaçak girerek gerçekleştirilmelidir.

Bulunduğunuz bölgede şehrin işlek yerlerine “Türkçü Silahlı Direnişin başladığını, Türkiyedeki Türk kanı taşımayan unsurları bertaraf etmek için savaşacağımızı” duvarlara, meydanlara, otobus duraklarına, üst geçitlere ve kitlelerin yoğun bulunduğu bölgelere yazılmalıdır.

Türklük şuuru ve bilinci içinde hareket eden basın yayın kuruluşlarında bulunan soydaşlarımıza, Türkçü silahlı Direnişin nedenlerini açıklayıcı mektuplar, e-postalar gönderilmelidir. Ayrıca Türk’e düşman olan basın yayın kuruluşlarındaki yazarlara tehdit içerikli mektuplar ve e-postalar göndererek Türk’e karşı kin kusmalarının önüne set çekmek ve onları bulundukları yerde tedirgin etmek gerekmektedir, Ãœlkemizin içinde ve dışında bulundukları ortamda rahatça hareket etmelerini engellemek için bu gibi tehdit içerikli girişimler yapılmalıdır.

TÃœRKÇÜ ŞEHİR SAVAŞÃ‡ILIĞININ 13 TEMEL KURALI

1- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, dilimize, kültürümüze, geleneklerimize, soydaşlarımıza ve Türk yurtlarına saldıranlara karşı, Türkçü direnişte mevcut şartların elverdiği ölçüde ivedilikle hazırlıklarını tamamlamalıdır.

2- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Türklük şuur ve bilinci içinde hareket ederek Türk’ün çıkarlarını her zümrenin üstünde görüp bu uğurda ölümüne engelleri yenme kararlılığıyla savaşmalı.

3- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Türk düşmanlarını beklenmedik saldırılarla bozguna uğratıp etkisiz konuma getirmek için kararlı ve dirayetli olmalı.

4- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, dünyanın her bölgesinde, farklı iklimlerde, ağır doğa şartlarında ölümüne savaşan ve en iyi savunmanın saldırı olduğunu benimseyerek hedeflerini imha etmek için imkanlar yaratmalı, Türk Dünyası için savaşmalıdır.

5- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, yürüttüğü direnişte hiçbir şekilde Devletimizin güvenlik birimlerini zarara uğratacak veya onları zor durumda bırakacak girişimlerden uzak durmalıdır. Türk Devletinin polisi, askeri, memuru, doktoru, çiftçisi, işÃ§isi bu milletin kendisidir, bu temel kural ekseninde Türkçü silahlı mücadelesini sürdürmelidir.

6- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, dünyanın hangi Ãœlkesinde olursa olsun her zaman harekat düzenleyeceği bölgeyi düşmandan daha iyi bilmesi, harekat planlarını ona göre kurmalıdır.

7- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, bulunduğu ülkede Türk düşmanlarını tespit edip geniş istihbarat toplamalı, hareket yeteneği geniş ve atik olmalı.

8- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, Türk’e karşı gelişen olayları yurt içi ve yurt dışı kontrol altında tutmalı, yönlendirmeli ve uygun şartlar oluştuğunda düşmanı imha etmelidir.

9- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, saldıracağı Türk düşmanlarının konumunu, özellikle istihbarat ve izlenimlerini çok iyi yapmak zorundadır, Türk düşmanlarının saldırıyı önceden tahmin etmelerine ve saldırıyı kimlerin yapacağına dair en ufak bir ip ucu meydanda bırakılmamalıdır.

10- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, düzenleyeceği harekat alanını çok iyi bilmelidir, caddeleri, meydanları, şehir giriş-çıkışlarını, parkları, yapım aşamasında olan evleri-binaları, kanalları, geçitleri beynine yerleştirmelidir. Böylelikle harekat alanını iyi bilen Türkçü kolaylıkla harekattan sonra o bölgeyi koşarak veya tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtlarıyla terk edebilir.

11- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, kısa sürecek harekatlarda motorlu taşıtlarla bölgeyi derhal terk etmelidir. Türkçü şehir savaşÃ§ısı yolları en ince ayrıntısına kadar bilmelidir, çıkmaz sokaklara girmemeli, trafiğin yoğun olduğu saatlerde uygun rotalar önceden belirlenmelidir.

12- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı'nın, harekat bölgesinde yapacağı soruşturma, keşifler ve gözlemleri istihbarat kaynağıdır, Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı emin olmadığı hiç bir harekata girişmemeli çok dikkatli olmalı, gerekli her seyi beynine kazımalıdır.

13- Türkçü Şehir SavaşÃ§ısı, gelişen her olaya hakim olması ve bütün üstün niteliklerini doğru yönde kullanmalı ve kararlı olmalıdır. Kararsız bir Türkçü şehir savaşÃ§ısının harekat planı kusursuz olsa bile, başarıya ulaşamaz. Türkçü her zaman duruma hakim olmalı, kesin kararlar vermeli, Türkler’in üstün vasiflarını sergilemelidir.

TÃœRK İNTİKAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI olarak, Türk düşmanlarına karşı mücadele etmenin ve onları Tarih sahnesinden silip atmanın Tek yolunun Türkçü silahlı mücadeleden geçtiği kanısındayız.

“(Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler, Ruslar, Araplar, Yunanlılar, Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Japonlar, Amerikalılar ve İsrailliler)” İÇ ve DIŞ DÃœŞMANLARIMIZDIR!...

Bu bağlamda Teşkilatımız silahlı eylem kararı almıştır. Türk Irkının ve Devletinin çıkarlarına ters hareket eden, Turan coğrafyasında yaşayan diğer Türk soylu soydaşlarımıza girişilecek her türlü saldırıya karşı Türk İntikam Birliği Teşkilatı, KİŞİ, KURUM, KURULUŞ ve YABANCI DEVLETLERE karşı misillemede bulunacaktır.

Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Türk İntikam Birliği Teşkilatı, Türk Milletinin sonsuzluğa doğru yolculuğunda bütün engelleri bertaraf ederek kutlu Türk direnişini kararlılıkla sürdürecektir. Gücümüzü Türk devletini kuran asil Türk ırkından alıyoruz, Türk devletini kuran Başbuğ Atatürk'ün "birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafa etmektir" sözünü bir emir olarak kabul eden bu uğurda gerektiğinde kan ve can almaktan çekinmeyerek kutlu yürüyüşÃ¼müzü aralıksız olarak sürdüreceğiz. Türk milleti binlerce yıllık öz düşÃ¼ncesi olan Türkçülük ülküsüne sıkıca sarılmış ve hedefe kilitlenmiş vaziyettedir.

Öncelikli iç düşmanlarımız aşağılık kürtleri hedef haline getirip imha edeceğiz, taş üstünde taş kürt omuzları üstünde baş kalmayana kadar Türkçüler olarak savaşacağız! Türk ırkına kin ve nefret tohumlarını ekiyoruz gün geldiğinde bu tohumlar yeşerecek ve Türkiyedeki dereler kürt kanlarıyla sulanacaktır!

Türk devletinin asli unsuru Türklerdir, es kaza bu ülke sınırı içerisinde yaşayan farklı etnik unsurlara mensup kişiler bu ülkede istenmeyen misafir konumundadır. Başbuğ Atatürk'ün kurduğu Türklük esasına dayalı milli devlet yapılanmasında, bütün kurumlarında Türk kanı taşımayanlar tasviye edilmiş, Türklerin kurduğu devlette 1938'e kadar Türkler tam hakimiyet sürmüştür. Başbuğun vefatından sonra bu farklı etnik kökenli iç mihratlar boş durmamış devletimizin bütün kurumlarına 1938'den sonra adeta üşÃ¼şmüşlerdir. Bu bozukluk günümüze kadar intikal etmiş ve şu an siyaset adı altında devşirmeler tarafından devletimizin neredeyse bütün kurumları örtülü bir işgal altındadır. Bu noktada Atatürkçülere düşen görev devletimizin bütün kurumlarından Türk kanı taşımayan devşirmeleri tasviye etmek için direnmektir. Atatürkçülük her şart altında, devletimizin, ordumuzun ve asil Türk milletinin bekası için çağın gereklerine göre hakaret etmeyi gerektiriyor. Başbuğ Atatürk'ün Türkçülük ülküsünü yaşatan soydaşlarımız düşmanları çok iyi analiz ederek topyekün bir imha için ne gerekiyorsa her fedakarlıkta bulunmalı, Türklüğün çıkarlarını her zümrenin üzerinde görmelidir. Başbuğ Atatürk'ün buyurduğu gibi: ''Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herseyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî an'anelerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu ögretilmelidir''. Çağın gerektirdiği Atatürkçülük başbuğumuzun bu ifadelerinde açık olarak belirtilmiştir.

Türk İntikam Birliği Teşkilatı, Başbuğ Atatürk'ün açmış olduğu engin Türkçülük ülküsünü geleceğe taşıyarak, Türk düşmanlarına karşı Türkçü Silahlı Muharebe'yi aralıksız olarak sonsuza kadar, kararlılıkla sürdürecektir.

ATATÜRKÇÜ HAREKET ENGELLENEMEZ!

YA TURAN, YA ÖLÜM!

T.İ.B. - Genel Başkanı: SAVAŞAN ATSIZ

TÃœRK İNTİKAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI

Tarih: 29/07/2006

ALINTI: www.basbugataturk.tr.cx