PDA

View Full Version : Atatürk ve KökBayrakdeli_tokuz
16-07-06, 06:07
Bir gün Muzaffer Kılıç'a Büyük Mîllet Meclisinin damı üzerinde dalgalanan hür bayrağımızın bana verdiği heyecanı anlatmıştım. Sonra ona dedim ki:

— Atatürk bayrağımızı değiştirmeyi düşÃ¼nüyor mu? sen bir şey duydun mu?

Muzaffer gülümseyerek:

— Gök bayrağı kabul etmeği düşÃ¼nüyor!

— Gök bayrak mı?

— Evet! Atalarımızın kullandığı gök renkli bayrağı yeni devletin bayrağı olmasını düşÃ¼nüyor, fakat daha bir şey yok! dedi.

Gök bayrak, Orta Asya da altıncı yüz yılda devlet kurmuş olan "Gök Türk" devletinin bayrağı idi. Bugünkü Kırmızı içinde Ay ve Yıldızı olan Türk bayrağını önce III. Selim, sonra bugünkü seklini resmî bayrak olarak Sultan II. Mahmut kabul etmişti. Atatürk yeni kuracağı devlete yeni bir bayrak kabul etmeği düşÃ¼nmüş olacaktır.


--------------------------------------------------------------------------

Atatürk'ün Türk bayrağı olarak, gök bayrağı kabul edeceğini, üçüncü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'a sormuştum. Dedi ki:

— Atatürk, Cumhuriyetin resmî bayrağını gök bayrak olarak kabul etmeği düşÃ¼nmüştü, fakat bu hususta hiç bir neşriyat yapılmadığından, bu bayrağı kabul etmediler dedi.

Atatürk mavi rengi, yani Turkuvaz rengini severdi. Çünkü bu renk eski Türk bayrağının rengi idi. Bu renk Selçuk çinilerinde ve Mevlâna türbesinde (Kubbe-i Hadra) da görülmektedir. Sünnet çocuklarının entarisi mavidir. Köylü gençleri bayramlarda mavi gömlek giymektedirler. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethi sıralarında giydiği çizme mavi, yani gök renginde idi.


Yani eğer olsaydı Atatürkün emriyle bu gün aynı bayrağı kullanıyor olacaktık. Bizim bayrağımızın rengi kırmızı (al) sizin ki ise kök rengli. Yine de bizim aynı olduğumuzun kanıtıdır. Eğer bizi ayrı gören kardeşlerim varsa kanıtı bu yazıdır.

Kardeşlerim bu yazı yine bir Türkistanlı olan Enver Behnan Şapolyoya aittir. Bu yazının tamamını yine Türkiyedeki Uygur kardeşlerimizin açtığı bir sayfada bulabilirsiniz. http://www.hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_305.htm

Allaha emanetsiniz. Özümüz , sözümüz hep bir biz kardeşiz :)