PDA

View Full Version : uyghurlar arisida hiristan diniga kirish yamrimakta..Unregistered
30-06-06, 17:00
buni ukup bekinglar...........
http://www.izdinix.com/munbar/ShowPost.asp?ThreadID=16776

Unregistered
30-06-06, 17:01
[

bixarat
ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ: ﻳﯘﺯ ﺑﯧﺸﻰ
ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﺴﻰ: 1381
ﭘﯘﻟﻰ: 1381
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ: 1193
ﯬﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ: 2005-7-7
ﻫﺎﻟﯩﺘﻰ: ﻳﻮﻕ
ﺋﺎﺭﺧﯩﭗ Email ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ No.1

--------------------------------------------------------------------------------

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﻳﺎﻣﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﻳﺎﻣﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ

ﺑﯩﺸﺎﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﻰ :ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﯩﻤﺎ '' ﺷﻪﺑﻨﻪﻡ '' ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﺩﻩ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ '' ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ '' ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﺩﻩﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﯛﻳﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ .ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻤﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻪﻥ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ . ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ''ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ''ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﻣﯩﺰﻣﯘ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ .

ﺑﯘ ﻳﯩﻞ 2-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮﻛﯘﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ . ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﯘﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﺰ ﺗﺎﺭﺍﻕ- ﺗﯘﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ. <ﺗﯘﺭﺳﯘﻧﺌﺎﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭ ؟> ﺩﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻗﭽﻰ .
<ﻣﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﺪﻏﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ > ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ..ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺩﯨﻤﻪﻱ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﭘﻼ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ ...
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ..ﺋﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺗﯘﻗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪﺍ 4 ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﻟﯘﭘﺘﯘ . ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﭼﯘﻕ -ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻩ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﭼﯘﺷﯘﭘﺘﯘ. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.....
ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﭼﯩﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ....ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻼﺷﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ ..
ﺱ: ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ؟ ﻗﺎﭼﺎﻥ ؟ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺪﯗ ؟
ﻕ: ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺩﯨﻨﻨﻰ 7ﻳﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ (ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯖﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ )ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . ﺋﻮﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯘﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .
ﺱ: ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﯔ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪﯓ ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﯨﻤﺎ ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪ ؟ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﭼﯧﺮﻛﺎﯞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ؟
ﻕ: ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩﭼﯩﺮﻛﺎﯞ ﺑﺎﺭ ،ﻳﯩﯖﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﻕ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻱ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺳﺎﻟﺪﯗﻕ . ﺑﯩﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﮬﻪﺗﺘﻪ ﭼﺎﻟﻤﺎ -ﻛﯩﺴﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ.
ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ....2ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .
ﺱ: ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﺩﯨﯔ ؟ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﺮﻩﻣﺪﺍ؟
ﻕ: ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻧﻐﯘ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻛﯩﺮﺳﻪﻙ
5000-ﺩﯨﻦ10000ﻳﯘﻩﻧﮕﯩﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ...<ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ > ﺩﯨﺪﻯ ..ﺩﯨﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ....
ﺱ: ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﻮﭘﻤﯘ ؟
ﻕ: ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻛﻮﭘﯩﻴﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ...ﻛﻮﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭ ،ﺋﻮﻗﻮﻏﯘﭼﯩﻼﺭ..ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .(ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ )
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻼﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ..ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩﻯ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯘﭼﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯘﻟﯘﭖ
ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯗ ؟
ﻛﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻛﻮﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﯚﺭﯗﭖ ﮬﻪﺭﻳﯩﻠﻰ
ﺟﯘﯕﮕﯘﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﯘﯕﮕﯘﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻧﻼﺭ
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.....ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻨﻤﯘ ﮬﻪﺭﻳﯩﻠﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ....ﺑﯘ ﺑﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﮔﻪﺗﺴﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯘﮔﯩﻨﯩﺪﯗﺩﻩ.......ﮬﻪﻱ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻮﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ....ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺷﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ.......ﻛﻪﭼﯘﺭﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ....
ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ :
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﺎﺯﺳﺎﻡ ﺋﯚﭼﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭙﺴﯩﺰ ....ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﻪﺟﯩﺮﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ
ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺑﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﺑﯩﺴﯩﺸﯩﻢ ...ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪﻡ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺗﻤﯩﺴﻪ
ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺧﻪﺕ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯩﻤﻐﺎ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ....
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ...
baxkiram@hotmail.com
ﻣﻪﻧﺒﻪ : ﺷﻪﺑﻨﻪﻡ .
ﻣﺎﻗﺎﻻ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ : ﺳﺎﻟﯩﺨﻨﺎﺥ .

--------------------------------------------------------------------------------

ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯚﭼﯘﺭﯗﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ: 2006-7-1 0:19:50 ozhal IP: ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ.

Unregistered
01-07-06, 06:48
amal yoku kulluktiki millatka hamma narsa xundak tiz yukudu.........

Unregistered
01-07-06, 11:10
Amal shuke millatnig sakiliry yaqshi yol bashlisa, wa idlogeyanig sapligini saqlash hizmite ching tutulsa, bu ishlarmu taderjy tugaydu,pol maqsad kilingan u yige din turkistan topregida pot tirap turalmaydu,sap iteqadimizni qogdash hizmitiga ahmiyat birayli,

Unregistered
01-07-06, 15:50
Dunyadiki Herqandaq Bir Islam Dinini Asas Qilghan Milletning Diniy ölimaliri; Asasliq Imamliri Shu Milletning Diniy Idilogiyisini Qoghdaydu Tereqi Qildurdu, Hazirqi Munqerzliktiki Wetinimizde Bolsa Heli Yillardin Buyan Undaq Diniy ölimalirimiz Yoqap Ketti Hetta Nahayiti Az ; Bar Bolsimu Ularni Qanliq Basturup Yoq Qilip Ish Qilghili Qoymaywatidu Shundaqla Hain Munapiq Xitayning Depigha Usul Oynaydighanlar Imam Boliwatidu Wetende Ehwal Bundaq Tursa Millitimiz Menche Shu Munapiqlar Imamliq Qilghan Jamilerde Namaz Qilsimu Guna Dep Qaraymen !!!! Elwette Bu Diginim Diningdin Tenip Ket Digenlik Emes !!!!

Unregistered
01-07-06, 19:03
hamini xittayga donggash axmaqlikku dayman shundakmu............-
undakta rakin dimugiratik dolatlarda yashap islamdin..ozdinidin yuz origanlarqu.......ularni nima qilish kirak undakta..........

Unregistered
01-07-06, 19:18
hamini xittayga donggash axmaqlikku dayman shundakmu............-
undakta rakin dimugiratik dolatlarda yashap islamdin..ozdinidin yuz origanlarqu.......ularni nima qilish kirak undakta..........

shundaq hemmini xitaygha dönggesh uchigha chiqqan exmaqliq !!!!

lekin meyli yurtta bolsun yaki demokiratik döletlerde bolsun etiqadsiz bihude ölip ketkendin(xeroin chekip, özini öltirwelip ......hayatini chüshkünleshtürgendin) hich bolmighanda dunya sorawatqan dingha kirse (EYSA peyghenberning dinigha) xata emes dep qaraymen bu erkinlik !!!

aldinqi shert: ÖZINING UYGUR KIMLIGINI YOQATMIGHAN ASASTA !!!!!

Unregistered
01-07-06, 19:45
dimak sizmu shu dinga kiripsizda........sizning e-mail adrsingizni dap biring man sizni togra yolga bashlap kuyay.......hiristan dini dunya sorigan digan gapni hata kildingizgu dayman kerindishim.......eysani ning isimni alhida tilga apsiz.

Unregistered
01-07-06, 22:09
shundaq hemmini xitaygha dönggesh uchigha chiqqan exmaqliq !!!!

lekin meyli yurtta bolsun yaki demokiratik döletlerde bolsun etiqadsiz bihude ölip ketkendin(xeroin chekip, özini öltirwelip ......hayatini chüshkünleshtürgendin) hich bolmighanda dunya sorawatqan dingha kirse (EYSA peyghenberning dinigha) xata emes dep qaraymen bu erkinlik !!!

aldinqi shert: ÖZINING UYGUR KIMLIGINI YOQATMIGHAN ASASTA !!!!!
sizni kirindixim diosem artuk kitidu.hazirqe siz dep turay ,siz ozingizni uyghur dep karamsiz? xundak bolsingiz bundin kiyin ketti bundak geplerni kilguqi emes hetta hiyalmu kilmang!axu hiroin qekip olgenler hiq bolmisa jimjit ariga pit salmay olidu. emma siz bolsingiz,(eger hiristiyan yaki baxka dinga itikat kilgan bolsingiz)egexkuqilirngiz kopeyse,uygur musulman, baxka dindiki uygur bop 2ge bolundu . u qagda tugimes iqki ziddiyet kep qikidu,siz yene uygurni nime kun korsun deysiz ?siz oz itikadingizda turalmigan bir adem kandak baxka dinga qin ekide bagliyalaysiz?emdi uygurlar mustekillik kurixi emes ,dinni ozgertix islahati ilip barsunmu?oz wetiningizni kogdiyalmigan adem, kandak diningizni islah kilalaytingiz?oz helkingizning dinni kanqilik bilettingiz?men sizge eng addi yolni korsitey,1- siz kimligingizdin ,wetinngizdin ,baylikingizdin ,allah ata kilgan kilgan kengri nimettin waz keqsingizlam,diningizni ozgertx hajet emes.musulmanlikning hataliki,kengri zimin heddi hisapsiz baylikka ige bolginidur siz weten iqide bolsingiz oylinixka tewsiye itimen eger weten sirtida bolsingiz,sizni kapak kalla dep eyiplexke mejburmen.eng addi misal ,tibetler bilen hitaylar ohxax dinda, nime uqun birlixelmeydu?afrikida nurgun iqki urux,kopinqisi atalmix qong dindikiler,yeni (hiristiyan ,be baxka dindikiler)we aqliktin oliwatidu,nime uqun ohxax dindikiler yardem etmeydu?iqki uruxlar hemmisi dini urux,ulardin baxkilar paydilniwatidu.men dindar emes ,emma sizge xuni tekitlep koyay,siz uygur emes kurgur ikensiz,yokiling bu sorundin 2 zeher tarkatmang!uyghurlar kelguside ,iqki urux kozgiguqi, kurguy doliti emes,kuqluk ,ittipak uyghur milly dowlet kuruxni isteydu.!yehudilar dunyada millet supitide kirilgan, likin ular hiqkandak millet yaki dowletke karxi qikmigan, xundaktimu kirilgan ene xu haldimu ular kimlikidin dinindin,waz keqmigen.uygurlar bolsa milyart hitayga karxi ,oz wetinige sahip bir millet.nime uqun?oz dinini ozgertx bedilige oz wetininge sahip qikkidek?yokalsun ajizlar!!!!!!!!!!!!!

Professional Uyghur!
01-07-06, 23:02
kim jawap bireleydu? bughu bir misal, emma oylinip jawap bering!


egerde qeshqer shehride qurban heyt kunisi bolup, hemme adem heytkar meschiti aldida sama usuli oynawatisa, bir xitay heytkar meschitining munari ustige pilimuttin birni quriwelip dat-dat qilip, peste sama seliwatqan Uyghurlarni qirip itiwatidu, pestikiler pok-pok chushup oliwatidu.... menzire koz aldingizgha kelgendu....

del shu waqtida bir Uyghur beligha bombidin birni tengip, heytkar meschitining munari, yeni meschitning kirish derwazisini munari bilen qoshap partilitiwetti.


emdi oylinip jawap berip beqing. heytkar meschiti Uyghur xelqining tarixiy bir meschiti. meschit bilen partilap bir qisim Uyghurlarmu oldi.... bu kishi gunakarmu emesmu? gunakar bolsa qanchilik derjide gunakar? yaki sawapliq ish qildimu? sawapliq ish qilghan bolsa, zadi qanchilik sawapliq ish qilghandu?

Student
02-07-06, 04:49
Men MISAL gha ezeldin jawap bermeymen. Bolsa hekiki SUAL ingizni sorang. Eger hatalxminghan bolsam kopqilik bu yerde din toghrilik munazire kilixiwatidu. Siz yahxi bilen yamanning mutlek qek qigrisini ayriyment, yaki qongkur philosophy toghrilik talax tartix kilimen disingiz, u qaghda tugimes munazirige quxup kalimiz. untup kalmang, ONE PERSON'S TERRORIST IS ANOTHER PERSON'S FREEDOM FIGHTER.kim jawap bireleydu? bughu bir misal, emma oylinip jawap bering!


egerde qeshqer shehride qurban heyt kunisi bolup, hemme adem heytkar meschiti aldida sama usuli oynawatisa, bir xitay heytkar meschitining munari ustige pilimuttin birni quriwelip dat-dat qilip, peste sama seliwatqan Uyghurlarni qirip itiwatidu, pestikiler pok-pok chushup oliwatidu.... menzire koz aldingizgha kelgendu....

del shu waqtida bir Uyghur beligha bombidin birni tengip, heytkar meschitining munari, yeni meschitning kirish derwazisini munari bilen qoshap partilitiwetti.


emdi oylinip jawap berip beqing. heytkar meschiti Uyghur xelqining tarixiy bir meschiti. meschit bilen partilap bir qisim Uyghurlarmu oldi.... bu kishi gunakarmu emesmu? gunakar bolsa qanchilik derjide gunakar? yaki sawapliq ish qildimu? sawapliq ish qilghan bolsa, zadi qanchilik sawapliq ish qilghandu?

Unregistered
02-07-06, 06:24
siz sawap guna digen bu ayrimiga nisbeten kanqilik bilimge ige?eger bilsingiz siz nime deytingiz? siz buni k kandak hissiyatta yazginingiz ozingizgilam ayan
eger xundakken,nime uqun soalingizni inik otturga koyalmaysiz?

Unregistered
02-07-06, 06:26
27-06-06, 02:43
Oghuzhan Posts: n/a

Bundaq Quyruqinglarni ichige tiqiwalmanglar!

--------------------------------------------------------------------------------

Emdila milliy rohta yashashni bashlighan bir künler bolsa kerek.1995-yili 4-,5-aylarda dadamni böretaladiki yerqaynaqta dawalitip aptobus belen ürümchige qaytip keliwatattuq. radioda shu küni Ghulja sheheride yigirmige yeqin ademning atalmish döletni parchilash jinayiti belen etip tashlanghanliq xewirini berdi. dadamning ehwali birdinla peslep, biaram bolup ürümchige kelgüche zuwan sürmidi. men uni, buni oylap axiri dadamning ming teste yaxshilanghan salametlikining u wehshiy heriket tüpeylidin yamanliship keiwatqanliqini tesewwur qildim,qattiq ichim siqildi.aptobustikilerning hemmisining üni ichige chüshüp ketti...

Biz ürümchige kelduq...Aptobus bizni Bulaqbeshi kochisidiki shimalning bekitige tashlidi...men neme ish bolup ketkendu ürümchide dep etrapqa diqqet qildim, toy, haraq ziyapiti, naxsha muzika sodisi, paskina soda qizip ketken bu kochida hechqandaq bir özgirish bolmighandek kishiler adetlengen hayatini yashawetiptu...

könglüm qattiq yerim bolghan edi...

Bügün Qazaqistan, özbekistan, pakistan, Qirghizistandin nurghun hemsherilirimizning Xitaygha setiwetilgenlikini, milliy rehbirimiz Rabiye anining 3 oghli bir inisi qatarliqlarning türmide behude azap chekiwatqanliqini toluqi belen angliduq... bizde qandaq bir rohi halet höküm süriwatqandu?...

Eger bir Amerikiliq yaki Germaniyelik bir jornalistni ottura sheriqte, yaki xitayda qolgha alghan bolsa German we Engilizlar qandaq qilip keter bolghiydi?...

Qanche waqittin beri Hüsenjan Jelil, Püseyin Jelil deduq....emdi uni xitay qayturup ketti...bizning ehwalimizgha qarap baqsaq bu mangqurt millet qanche waqittin beri xitaydin shu ishni kütüp turiwatqandek...bu heqte söhbetleshmey bir-biri belen kona gheywetlirini bashlidi...biz yana mushundaq deltilik qiliwersek Xitaylar bizni gherip dunyasidin haywanni tutqandek tutup, put-qolimizni yerge tekküzmey appirip türmige tashlaydu...

Ormangha ot ketse qoymu, börimu, yolwasmu, ishekmu, oghlaqmu, toshqanmu bir yolda qachidiken...bizchu...

Biz hemmimiz gepimizni eqilliq bolsaq eqil belen, delte bolsaq deltilik belen bir qiliwalghan bolsaq xitay bunche heddidin eship ketmeyti....

Hey insanlar bügün bu sorunda diyishidighan heqiqi gep chiqti...sözlishinglar, pikir almashturushunglar, chare tedbir izdenglar, xelqinglarning haligha yetinglar, hel qilalmaydigha millet belen aliqisi yoq nersilerni emes özenglarning teqdirige keskin taqishiwatqan nersiler heqqide bash qaturunglar!...

Gheywet qilmanglar, özenglarni chaghlap sözlenglar, chonglarning, bilimliklerning, tejirbiliklerning, yol bashlighuchilarning aghzini tatilanglar, sözige qulaq selinglar!...

Husenjan Jelil arqiliq weten-milletning kelgüsini pilanlaglar...eqil tepinglar...!

Bilsenglar hech bolmisa birqanche kün bolsimu Husenjan Jelil heqqide bir nersilerni deyishettinglar....aghzinglargha gep selip berishni dayim yat milletlerdin kütemsiler?! BUNDAQ jimip ketmenglar...(mushundaq chaghda qanche qorqup ketsingiz xitay boyningizgha minidu, keskin qarshi turalisingiz aldingizgha kelip yelidu...bu nomus tuyghusi wujudigha yerlshmigen xitay millitining milliy xarakteri.)

Unregistered
02-07-06, 06:32
sizni kirindixim diosem artuk kitidu.hazirqe siz dep turay ,siz ozingizni uyghur dep karamsiz? xundak bolsingiz bundin kiyin ketti bundak geplerni kilguqi emes hetta hiyalmu kilmang!axu hiroin qekip olgenler hiq bolmisa jimjit ariga pit salmay olidu. emma siz bolsingiz,(eger hiristiyan yaki baxka dinga itikat kilgan bolsingiz)egexkuqilirngiz kopeyse,uygur musulman, baxka dindiki uygur bop 2ge bolundu . u qagda tugimes iqki ziddiyet kep qikidu,siz yene uygurni nime kun korsun deysiz ?siz oz itikadingizda turalmigan bir adem kandak baxka dinga qin ekide bagliyalaysiz?emdi uygurlar mustekillik kurixi emes ,dinni ozgertix islahati ilip barsunmu?oz wetiningizni kogdiyalmigan adem, kandak diningizni islah kilalaytingiz?oz helkingizning dinni kanqilik bilettingiz?men sizge eng addi yolni korsitey,1- siz kimligingizdin ,wetinngizdin ,baylikingizdin ,allah ata kilgan kilgan kengri nimettin waz keqsingizlam,diningizni ozgertx hajet emes.musulmanlikning hataliki,kengri zimin heddi hisapsiz baylikka ige bolginidur siz weten iqide bolsingiz oylinixka tewsiye itimen eger weten sirtida bolsingiz,sizni kapak kalla dep eyiplexke mejburmen.eng addi misal ,tibetler bilen hitaylar ohxax dinda, nime uqun birlixelmeydu?afrikida nurgun iqki urux,kopinqisi atalmix qong dindikiler,yeni (hiristiyan ,be baxka dindikiler)we aqliktin oliwatidu,nime uqun ohxax dindikiler yardem etmeydu?iqki uruxlar hemmisi dini urux,ulardin baxkilar paydilniwatidu.men dindar emes ,emma sizge xuni tekitlep koyay,siz uygur emes kurgur ikensiz,yokiling bu sorundin 2 zeher tarkatmang!uyghurlar kelguside ,iqki urux kozgiguqi, kurguy doliti emes,kuqluk ,ittipak uyghur milly dowlet kuruxni isteydu.!yehudilar dunyada millet supitide kirilgan, likin ular hiqkandak millet yaki dowletke karxi qikmigan, xundaktimu kirilgan ene xu haldimu ular kimlikidin dinindin,waz keqmigen.uygurlar bolsa milyart hitayga karxi ,oz wetinige sahip bir millet.nime uqun?oz dinini ozgertx bedilige oz wetininge sahip qikkidek?yokalsun ajizlar!!!!!!!!!!!!!

1) men elhemdulla musulman !!!!

2) din bilen UYGUR ikkige bölinip ketmeydu, mesilen: KOSOWO ALBAN musulmanliri (köp sanli) bilen xiristiyanlirining birlikte qilghan mujaidilisi netijiside insALLA pat arida ular musteqil dölet bolghusi !!!!

3) bizge musulmanlar yardem qiliwatamdu ? yaki xiristiyanlar yardem qiliwatamdu ? (MEYLI ULAR QAYSI GHEREZDE BOLSUN)

4) qaysi dingha kirish ademning shexsi ishi, erkinligi peqet u etiqadliq bolsa bashqilargha zereri bolmisila boldi !!!!

Unregistered
02-07-06, 06:36
[QUOTE=Unregistered]1) men elhemdulla musulman !!!!

2) din bilen UYGUR ikkige bölinip ketmeydu, mesilen: KOSOWO ALBAN musulmanliri (köp sanli) bilen xiristiyanlirining birlikte qilghan mujaidilisi netijiside insALLA pat arida ular musteqil dölet bolghusi !!!!

3) bizge musulmanlar yardem qiliwatamdu ? yaki xiristiyanlar yardem qiliwatamdu ? (MEYLI ULAR QAYSI GHEREZDE BOLSUN)

4) qaysi dingha kirish ademning shexsi ishi, erkinligi peqet u etiqadliq bolsa bashqilargha zereri bolmisila boldi !!!![/QUO 01-07-06, 02:20
Qara Boran Posts: n/a

Uyghurlar ADEM bolmay turup hör bolalmaydu!

--------------------------------------------------------------------------------

Yaghi yandin bala qerindashtin digen shu. biz özimiz awal heqiqi adem bolmighiche qiliwatqan herqandaq ishimizgha ALLA nusret ata qilmaydu.Biz eng awal:
Men heqiqiten azat, hör bir Uyghuristan dölitining garajdanliqigha yaramdim? dep özimizdin rastchilliq we semimiylik belen sorap baqsaq hemmisi ayan bolidu.bizdiki kalte pehemlik, munapiqlarche ichi tarliq, chidimasliq, ikki yüzlimichilik, satqunluq, sözide turmasliq, özini we özgini chüshenmeslik, bir-birige sadaqetmen bolmasliq, dawamliq yat milletlerningkini toghra dep qaraydighan sherepsizlik wetenni munqerz milletni qulluqqa chüshürüp qoydi. xelqimizni terbiyelisek, xitay bu muqeddes wetinimizde yashiyalmaydu.hörlükke erishimiz deydikenmiz awal özimizni dawalishimiz kerek.özimizni pat-pat zekshürüp, saqaymighan bolsaq he texi musteqil bolidighan waqtimiz kelmeptu dep qarisaq bolidu. mening pemimche Uyghurdek bundaq chuwalchaq bir millet ALLAdin bir möjize bolmay qalsila aldirap musteqqil bolalmaydu. musteqilliq degen sözning menisinimu chushenmeydiken bu chüprende xeliq.Undaq YARI tazlar hemme erde bar.ularning bezilliri texi cheteld weten -millet dawasi qiliwatidu we bu dawagha "bashchiliq"qiliwatidu.

TE]

************************************************** ********

Unregistered
02-07-06, 06:45
[QUOTE=Unregistered]1) men elhemdulla musulman !!!!

2) din bilen UYGUR ikkige bölinip ketmeydu, mesilen: KOSOWO ALBAN musulmanliri (köp sanli) bilen xiristiyanlirining birlikte qilghan mujaidilisi netijiside insALLA pat arida ular musteqil dölet bolghusi !!!!

3) bizge musulmanlar yardem qiliwatamdu ? yaki xiristiyanlar yardem qiliwatamdu ? (MEYLI ULAR QAYSI GHEREZDE BOLSUN)

4) qaysi dingha kirish ademning shexsi ishi, erkinligi peqet u etiqadliq bolsa bashqilargha zereri bolmisila boldi !!!![/QUO 01-07-06, 02:20
Qara Boran Posts: n/a

Uyghurlar ADEM bolmay turup hör bolalmaydu!
http://uyghuramerican.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=15624
--------------------------------------------------------------------------------

Yaghi yandin bala qerindashtin digen shu. biz özimiz awal heqiqi adem bolmighiche qiliwatqan herqandaq ishimizgha ALLA nusret ata qilmaydu.Biz eng awal:
Men heqiqiten azat, hör bir Uyghuristan dölitining garajdanliqigha yaramdim? dep özimizdin rastchilliq we semimiylik belen sorap baqsaq hemmisi ayan bolidu.bizdiki kalte pehemlik, munapiqlarche ichi tarliq, chidimasliq, ikki yüzlimichilik, satqunluq, sözide turmasliq, özini we özgini chüshenmeslik, bir-birige sadaqetmen bolmasliq, dawamliq yat milletlerningkini toghra dep qaraydighan sherepsizlik wetenni munqerz milletni qulluqqa chüshürüp qoydi. xelqimizni terbiyelisek, xitay bu muqeddes wetinimizde yashiyalmaydu.hörlükke erishimiz deydikenmiz awal özimizni dawalishimiz kerek.özimizni pat-pat zekshürüp, saqaymighan bolsaq he texi musteqil bolidighan waqtimiz kelmeptu dep qarisaq bolidu. mening pemimche Uyghurdek bundaq chuwalchaq bir millet ALLAdin bir möjize bolmay qalsila aldirap musteqqil bolalmaydu. musteqilliq degen sözning menisinimu chushenmeydiken bu chüprende xeliq.Undaq YARI tazlar hemme erde bar.ularning bezilliri texi cheteld weten -millet dawasi qiliwatidu we bu dawagha "bashchiliq"qiliwatidu.

TE]

************************************************** ********

Eqlinglingler bolsa kishiler meyli qandaq mezmundiki exletlerni bu yerge chaplisun inkas qayturmay, süküt arqiliq yitim qaldurush usuli belen jawap qayturattinglar.Uyghurlargha X. dinini teshebbus qiliwatqanlar kelip chiqishi pes, mal-dunya we hoquqning temini tetip baqamighan, özini bir millet emes bir mexluq dep qayraydighan, ghurursiz, dingha emes pulgha setlilidighan, bir qacha umach berseng heli buddist, heli kommenist, heli musulman heli X. bolup yüriydighan, erzimes menpietler üchün heli maymun, heli küchük bolup yashiyalaydighan diwanilarning ewladidur. ular trixtimu shundaq qilghan, yana qilidu, emma poq yigini yigen.

Unregistered
02-07-06, 06:52
[QUOTE=Unregistered]

Eqlinglingler bolsa kishiler meyli qandaq mezmundiki exletlerni bu yerge chaplisun inkas qayturmay, süküt arqiliq yitim qaldurush usuli belen jawap qayturattinglar.Uyghurlargha X. dinini teshebbus qiliwatqanlar kelip chiqishi pes, mal-dunya we hoquqning temini tetip baqamighan, özini bir millet emes bir mexluq dep qayraydighan, ghurursiz, dingha emes pulgha setlilidighan, bir qacha umach berseng heli buddist, heli kommenist, heli musulman heli X. bolup yüriydighan, erzimes menpietler üchün heli maymun, heli küchük bolup yashiyalaydighan diwanilarning ewladidur. ular trixtimu shundaq qilghan, yana qilidu, emma poq yigini yigen.

************************************************** *******

Mening pikirim hazirche ular bilen hech nerse deyishmenglar.ularning rohi dunyasi qup-quruq, jimjitliqinglardinmu qorqidu.ularning qelbide hech etiqat digen nerse yoq, oylawatqini peqet yem-xeshek.ghalchiliq, setilmiliq, jan beqish, lalma ittek puldar we hoquqdarlarning exletxanisini aylinip, ashqan tamaqlirini tökidighan yalaqlarni yalap yürgenler.ular texi silerningköz aldinglarda xeli jiq maymun oyuni oynaydu.biz texi tughan salmay turup selep keldi, tosimiz dep aware bolmanglar, chölge aqidu, bir azdin keyin hemme ish eslige kelidu.

Unregistered
02-07-06, 07:06
[QUOTE=Unregistered]

************************************************** *******

Mening pikirim hazirche ular bilen hech nerse deyishmenglar.ularning rohi dunyasi qup-quruq, jimjitliqinglardinmu qorqidu.ularning qelbide hech etiqat digen nerse yoq, oylawatqini peqet yem-xeshek.ghalchiliq, setilmiliq, jan beqish, lalma ittek puldar we hoquqdarlarning exletxanisini aylinip, ashqan tamaqlirini tökidighan yalaqlarni yalap yürgenler.ular texi silerningköz aldinglarda xeli jiq maymun oyuni oynaydu.biz texi tughan salmay turup selep keldi, tosimiz dep aware bolmanglar, chölge aqidu, bir azdin keyin hemme ish eslige kelidu.
************************************************** *******
Biz Uyghurlarning beshigha kelgen töt apet
1) Milliy zulum
2)Zeherlik chekimlik,
3) Din özgertish,
4) Eydiz kesili,
Nemishqa din özgertish meselisi eydis kesili we zeher bilen teng tereqqi qilidu?
ana bezillliri altundek dini turup din özleshtürmekchi boliwtidu.süküt,süküt,süküt,sà küt,süküt,süküt,sükü t,süküt,süküt,süküt,süküt, bu düshmenlerning jajisi peqet uzaqqa sozulghan süküt!

Professional Uyghur!
02-07-06, 07:22
siz sawap guna digen bu ayrimiga nisbeten kanqilik bilimge ige?eger bilsingiz siz nime deytingiz? siz buni k kandak hissiyatta yazginingiz ozingizgilam ayan
eger xundakken,nime uqun soalingizni inik otturga koyalmaysiz?
mening sualimgha jawap birelmeysizkenyu, emma mening sawap heqqidiki bilimimge qiziqip qapsiz. unutmang, jawap birelmigidek sual qoyushmu bir bilim, aware bolup gepni bumilimang!

eger bilsingiz nime deytingiz? digen sualingizge kelsek, men bilmigenlikim uchun siz bilidighanlardin sorawatidighandimen? :)

mening sualim intayin iniqlam otturida, chushenmisingiz qayta oqup beqing. sizning chushunelmeslikingiz weyaki jawap birelmeslikingiz, mening sualimning iniq emeslikini ipade qilalmaydu. yene gepni burmilimang deymen.... ozingizge hormet qiling!

men shuning uchun sualning eng beshida iniq qilip astini sizip qoyup, oylinip jawap bering, dep yazdim. bu sual sizning diniy, siyasiy, itiqadiy chushenchiliringizni ashuridu. jawap birelmisingizmu meyli, jawap birelmeymen dep iniq yizing. bilmeslik hergiz eyip emes, ugenmeslik eyip!

shuning uchun men bilmeymen dep yiziwerimen.

egerde misalgha elinghandek ehwal bolsa, siz heytkar meshchitini buziwetken Uyghurni tillamsiz? dinsiz, imansiz, kapir demsiz? weyaki kop Uyghurni qutqazghuchi qehriman, mujahid dep atamsiz? bu sizge qalghan bir ish.

tesewwurgha bay bolush, her xil ishlarni oylap beqish, oz kallisi boyiche musteqil halda tehlil yurguzup beqish, Uyghurlarning kallisini tereqqi qilduridu....

Unregistered
02-07-06, 07:26
mundak ikki hil ademler X dinigha kiriwatidu wetendikiler chet til uguniwatkanlar chetke chikishni arzu kilip chikalmay din tarkatkuchi X lar bilen dos bolup chetke chikishimgha yardimi tegip kalamdikindigen umutte yurgenler,ali mektepte okuwatqan ihtisadi kiyinchilighi bar X larning azraq ihtisadi yardimige erixkenler.cheteldikiler bolsa siyasi panaliq jeryanida turluk qiyinqiliqlargha uchrap meniwi we maddi yardemge muhtaj boliwatqanlar yaki chetellerde yalghuz yashash jeryanida ozini we militini untup meniwiyitidiki boshluqni etrapidiki kop sani texkil qilidighan X lar ning etiqatidin toluqlaxni oylashqanlar,shundaqla X larning mediniyitige ,tereqiyatigha ,turmush aditige,qarghularche choqunghuchilar,hewes qilighuchilar,heyran qalghuchilar bolup bulardiki etikat hergizmu ozliri oylighinidek mustekkem emes buhil muhtajliq we qiziqish ustige qurulghan etiqattin ensirep ketmenglar ular hamini bir kuni meniwiyitini yenila shundak bosh, menisiz,qup-quruk hes kilidu,shundila ozining nimini hata qilip nimini toghra qilghinini heskilidu.

Professional Uyghur!
02-07-06, 07:32
Men MISAL gha ezeldin jawap bermeymen. Bolsa hekiki SUAL ingizni sorang. Eger hatalxminghan bolsam kopqilik bu yerde din toghrilik munazire kilixiwatidu. Siz yahxi bilen yamanning mutlek qek qigrisini ayriyment, yaki qongkur philosophy toghrilik talax tartix kilimen disingiz, u qaghda tugimes munazirige quxup kalimiz. untup kalmang, ONE PERSON'S TERRORIST IS ANOTHER PERSON'S FREEDOM FIGHTER.
Misalgha jawap berish yaki bermeslikingiz ozingizning ishi. likin jawap berip beqish, xata bolsa tuzitish, eqilliq insanlarning ishi.

siz oqumushluq kishining bu gepi, (bolsa heqiqi sualingizni sorang) diginingiz peqet chushunuksiz boldi. siz yazghanlirimni qayta oqup beqing, sualni chushenmigensizmu? dimek, qeyin bir sualni sizmu chushenmemsiz weyaki chushunuksiz dep qaramsiz???

yaxshi bilen yamanning mutleq chigrisini ayrimen diyish, heqiqeten nurghunlighan murekkep ishlarda mumkin emes. likin herqandaq normal ishlarda tamamen mumkinmu bir ish. emdi chungqur Philosophy toghriliq talash tartish qilish, heqiqeten tugimes munazirige kirip qalimiz. emma, mening sualim insanlarning Diniy, Siyasiy, Itiqadiy hislirini ghidiqlaydu, oylanduridu.... bu emiliyetni hergizmu chetke qaqquchi emesdursiz?

Unregistered
02-07-06, 08:07
Misalgha jawap berish yaki bermeslikingiz ozingizning ishi. likin jawap berip beqish, xata bolsa tuzitish, eqilliq insanlarning ishi.

siz oqumushluq kishining bu gepi, (bolsa heqiqi sualingizni sorang) diginingiz peqet chushunuksiz boldi. siz yazghanlirimni qayta oqup beqing, sualni chushenmigensizmu? dimek, qeyin bir sualni sizmu chushenmemsiz weyaki chushunuksiz dep qaramsiz???

yaxshi bilen yamanning mutleq chigrisini ayrimen diyish, heqiqeten nurghunlighan murekkep ishlarda mumkin emes. likin herqandaq normal ishlarda tamamen mumkinmu bir ish. emdi chungqur Philosophy toghriliq talash tartish qilish, heqiqeten tugimes munazirige kirip qalimiz. emma, mening sualim insanlarning Diniy, Siyasiy, Itiqadiy hislirini ghidiqlaydu, oylanduridu.... bu emiliyetni hergizmu chetke qaqquchi emesdursiz?


************************************************** *******
SükütSükütSükütSükütSük ütSükütSükütSükütSükütS ükütyana
Süküt!

Unregistered
02-07-06, 08:08
************************************************** *******
SükütSükütSükütSükütSük ütSükütSükütSükütSükütS ükütyana
Süküt!
SHSHSHSHSHSHSHSHSHSHHHÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜSHSHSHSHSHSHSH SH!

Unregistered
02-07-06, 15:14
************************************************** *******
SükütSükütSükütSükütSük ütSükütSükütSükütSükütS ükütyana
Süküt!
Uyghurlar sukut qip qalghan kuni mushudu , yana nimishke sukut qilsiz? jawabigha menmu qiziqip qaldim. jawap birelmey sukut sukut disngiz , chidimas bop qalmang yene .

Unregistered
02-07-06, 20:52
SHSHSHSHSHSHSHSHSHSHHHÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜSHSHSHSHSHSHSH SH!
nimedigen lawza nime bu?ozeng jim tursang bolmamdu?

Unregistered
03-07-06, 17:03
[Qbu nima alamat

Unregistered
04-07-06, 01:32
SHSHSHSHSHSHSHSHSHSHHHÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜSHSHSHSHSHSH SHSH!
hey haraklimm namart kapir sanga nima boldi amdi

Unregistered
04-07-06, 08:43
[
oz dini setix anisini bashkilarga sulap barganliktur halas............

Unregistered
04-07-06, 08:49
[QUOTE=Unregistered][
oz dini setix anisini bashkilarga sulap barganliktur halas............[/QUOTE
--------------------------------------------------------------------------------

Uyghuristandiki TÖRT waba:
1)Xitay
2)Zeher
3)Din tegishish
4)Aydis

Unregistered
04-07-06, 09:05
asilik kilguqi karxi tarapningmu koziga qiraylik korunixi natayin qunki undak kixilar har zaman asilik kilip turidu.azirak manpat uqun...............
bu dunyada kixilarning kozini boyap utuwaykan xu munapiklar u dunyada kandak koz boyamqilik kilar..........alla hammini bilip turguqi.................

Unregistered
04-07-06, 10:38
sizni kirindixim diosem artuk kitidu.hazirqe siz dep turay ,siz ozingizni uyghur dep karamsiz? xundak bolsingiz bundin kiyin ketti bundak geplerni kilguqi emes hetta hiyalmu kilmang!axu hiroin qekip olgenler hiq bolmisa jimjit ariga pit salmay olidu. emma siz bolsingiz,(eger hiristiyan yaki baxka dinga itikat kilgan bolsingiz)egexkuqilirngiz kopeyse,uygur musulman, baxka dindiki uygur bop 2ge bolundu . u qagda tugimes iqki ziddiyet kep qikidu,siz yene uygurni nime kun korsun deysiz ?siz oz itikadingizda turalmigan bir adem kandak baxka dinga qin ekide bagliyalaysiz?emdi uygurlar mustekillik kurixi emes ,dinni ozgertix islahati ilip barsunmu?oz wetiningizni kogdiyalmigan adem, kandak diningizni islah kilalaytingiz?oz helkingizning dinni kanqilik bilettingiz?men sizge eng addi yolni korsitey,1- siz kimligingizdin ,wetinngizdin ,baylikingizdin ,allah ata kilgan kilgan kengri nimettin waz keqsingizlam,diningizni ozgertx hajet emes.musulmanlikning hataliki,kengri zimin heddi hisapsiz baylikka ige bolginidur siz weten iqide bolsingiz oylinixka tewsiye itimen eger weten sirtida bolsingiz,sizni kapak kalla dep eyiplexke mejburmen.eng addi misal ,tibetler bilen hitaylar ohxax dinda, nime uqun birlixelmeydu?afrikida nurgun iqki urux,kopinqisi atalmix qong dindikiler,yeni (hiristiyan ,be baxka dindikiler)we aqliktin oliwatidu,nime uqun ohxax dindikiler yardem etmeydu?iqki uruxlar hemmisi dini urux,ulardin baxkilar paydilniwatidu.men dindar emes ,emma sizge xuni tekitlep koyay,siz uygur emes kurgur ikensiz,yokiling bu sorundin 2 zeher tarkatmang!uyghurlar kelguside ,iqki urux kozgiguqi, kurguy doliti emes,kuqluk ,ittipak uyghur milly dowlet kuruxni isteydu.!yehudilar dunyada millet supitide kirilgan, likin ular hiqkandak millet yaki dowletke karxi qikmigan, xundaktimu kirilgan ene xu haldimu ular kimlikidin dinindin,waz keqmigen.uygurlar bolsa milyart hitayga karxi ,oz wetinige sahip bir millet.nime uqun?oz dinini ozgertx bedilige oz wetininge sahip qikkidek?yokalsun ajizlar!!!!!!!!!!!!!


aghina hamma inlar ohshash hechqaysisini hata diyishka bolmay du
likin shuni isimizda ching tutushimiz kerekki herqandaq dinning cheklimiliki boli du, biz mayli qan daq din gha itqat qilmayli, shu din gha otura hal muamila
qilishimiz kerek,
hadidin ziyade dindar bolup katmaslikimiz kerek.

Unregistered
04-07-06, 10:59
asilik kilguqi karxi tarapningmu koziga qiraylik korunixi natayin qunki undak kixilar har zaman asilik kilip turidu.azirak manpat uqun...............
bu dunyada kixilarning kozini boyap utuwaykan xu munapiklar u dunyada kandak koz boyamqilik kilar..........alla hammini bilip turguqi.................

Qarighanda siz bu yerdiki munazirining höddisidin chiqalmaysiz, taqqa-tuqqa gep qilip, bu mezmunni paytimidek sörep, muhim timilarning aldigha elip yürmey qungingizni qisip bashqa ishlarni qiling. men bir musulman Xiristiyan dini heqqide chongqur izdiniwatqan.bu sorunda yazlisingiz yaxshiraq, ilmiyraq, tetqiqat xarakterigha ege bir nerse yezip munazirini axirlashturung.urushqaq, nadan, telwe ademlerdek gep qiliwersingiz barghanche bilim, etiqat we yeziqchiliq jehettiki ajizliqliringizni chandurup qoyidikensiz...bu sorungha kiriwalghan atalmish islam qoghdughuchilliri we Uyghuristanliqlarning ichidin 21-esirde chiqqan öz dinini, ghururuni, wijdanini we milliy rohiyni sétish arqiliq jan beqiwatqan diwanilargha kelishtürüp jawap teyyarliniwatidu.bundaq taqa-tuqa, chupur-chechek sözlep özingiz we bashqilarni aware qilip yürmey mening meslehetim asasida SSSSSSSSSSSSSSÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜKKKKKKKKKKKKÜÜÜÜÜÜà œÃœÃœÃœÃœTTTTTTTTTT
qilsingiz yaxshimikin.sizningkidek bu qapaq kalla belen qanche qarshi pikirni sözligenche shunche paxshe bolup yashaydighan gep.yaki munazirini horun xotunning paytimisidek uzartmay küchüngiz bolsa birqanche parche yaxshi nerse yezip axirlashturung! Bolmisa qisidighan yiringizni qisip wat-wat aghzighizni bu heqtiki nadanliq we bilimsizlik belen elip beriwatqan söhbitingizdin yighing!YANA deydighinim siz dinimiz we millitimizge köyiney, ziyan salmay disingiz jim turung... eger bu yazmigha asasen X dinini qollaydighan chüprende Uyghurdin birsi chiqip qalsa bash qaturmisingizmu uninggha biz(men) ba.emma Ular bilen birnersilerni dep taliship yürüsh waqit israpchiliqidin bashqa nerse emes. birqanche Uyghurning yoldin chiqqini bu milletning tügeshkini, birqanche Uyghurning saxtapezlik bilen din almashturghini Uyghuristanda islam dinning patqini emes.
Bundaq bolmisa bolatti, boldi. bu xuddi tughansiz sukelgendek bir ish. tosimen desingiz özingizni charchitip kardin chiqirisiz. jim turiwalsingiz chölge aqidu.ular üchün teximu payxdisiz. yana deymen teximu yaman geptin birni anglimay desingiz heliqi yeringizni qisip qilalaydighan ishni qiling, yazalaydighan nersini yezing, bu yerde paskina jinlardrk aylinip yürmeng, xeliqning diqqitini buzmang.gepingiz bolsa manga Oghuzhan@hotmail.de arqiliq desingizmu bolidu. Bizning hazir chrayliq etiqadimiz, yerlik we diniy medeniyitimiz,dunyada kem tepilidighan güzel insaniy xisletlerni pepilep yetushturidighan milliy enenimiz bar.uni buziwetish nechche xayinning qolidin kelmeydu. bizge yengi din emes, heqiqiy milliy roh kerek, bizge yengi dinni tengish qursiqi polo yep toyghan ademge umach zolighandek ish.Uyghurlarningqenida esli tilemchilik degen nerse yoq. ular ach, namrat, qehet ichide ölüp ketsimu tilimeydu. tilewatqanlarning qeni buzulghanlar. ular uyghuristanliq emes. bundin keyin ular heqqide sözligende ularnini Uyghur, Uyghurlar, Uyghuristanliqlar dep sözlimey kep chiqishi eniq bolmighan bir top xelqaraliq diwanilar, bir tawaq umachqa numisini satidighan peskeshler yaki Xlar dep atisaq yaxshi bolatti. dimek siz we sizdek eng muhim ishni eng xosh yaqmighandek qilidighan, kallisida qoyning beshidikichilikmu ilmiy pikir bolmighan, bu yerning dayimliq mihminigha aylinip qelip, oylimighan yerdin waqtimizni aware qiliwatqan ebgalargha watildima, yazma, oqu, köp angla eng yaxshisi tilingni yum degendin bashqini deyelmeymiz!heqiqiy sözleydighanlar qanche az sözliseng millet we islamgha shunche xizmet qilghan bolisen.qarap turup jim tur degenni chüshenmiding. Xlar herigiz sanga jim tur demeydu.meqsidi aghzingni tatilap, zihningni chechip, pikiringni ram qilish qapaq bash.
sssssssssüüüüüüüüüü ¼Ã¼Ã¼Ã¼kkkkkkkkkkkkkkkkküüüüà ¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼tttt ttttttttt!
Shshshshshshsüüüüüüüüü ¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼shs hshshshshshshshshshshshshshs
shundaq qilsang ularning aghzi besiqip, osal bolup, sen belenn hepilishiwerishtin waz kechidu.

Unregistered
04-07-06, 17:29
Qarighanda siz bu yerdiki munazirining höddisidin chiqalmaysiz, taqqa-tuqqa gep qilip, bu mezmunni paytimidek sörep, muhim timilarning aldigha elip yürmey qungingizni qisip bashqa ishlarni qiling. men bir musulman Xiristiyan dini heqqide chongqur izdiniwatqan.bu sorunda yazlisingiz yaxshiraq, ilmiyraq, tetqiqat xarakterigha ege bir nerse yezip munazirini axirlashturung.urushqaq, nadan, telwe ademlerdek gep qiliwersingiz barghanche bilim, etiqat we yeziqchiliq jehettiki ajizliqliringizni chandurup qoyidikensiz...bu sorungha kiriwalghan atalmish islam qoghdughuchilliri we Uyghuristanliqlarning ichidin 21-esirde chiqqan öz dinini, ghururuni, wijdanini we milliy rohiyni sétish arqiliq jan beqiwatqan diwanilargha kelishtürüp jawap teyyarliniwatidu.bundaq taqa-tuqa, chupur-chechek sözlep özingiz we bashqilarni aware qilip yürmey mening meslehetim asasida SSSSSSSSSSSSSSÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜKKKKKKKKKKKKÜÜÜÜÜÜà œÃœÃœÃœÃœTTTTTTTTTT
qilsingiz yaxshimikin.sizningkidek bu qapaq kalla belen qanche qarshi pikirni sözligenche shunche paxshe bolup yashaydighan gep.yaki munazirini horun xotunning paytimisidek uzartmay küchüngiz bolsa birqanche parche yaxshi nerse yezip axirlashturung! Bolmisa qisidighan yiringizni qisip wat-wat aghzighizni bu heqtiki nadanliq we bilimsizlik belen elip beriwatqan söhbitingizdin yighing!YANA deydighinim siz dinimiz we millitimizge köyiney, ziyan salmay disingiz jim turung... eger bu yazmigha asasen X dinini qollaydighan chüprende Uyghurdin birsi chiqip qalsa bash qaturmisingizmu uninggha biz(men) ba.emma Ular bilen birnersilerni dep taliship yürüsh waqit israpchiliqidin bashqa nerse emes. birqanche Uyghurning yoldin chiqqini bu milletning tügeshkini, birqanche Uyghurning saxtapezlik bilen din almashturghini Uyghuristanda islam dinning patqini emes.
Bundaq bolmisa bolatti, boldi. bu xuddi tughansiz sukelgendek bir ish. tosimen desingiz özingizni charchitip kardin chiqirisiz. jim turiwalsingiz chölge aqidu.ular üchün teximu payxdisiz. yana deymen teximu yaman geptin birni anglimay desingiz heliqi yeringizni qisip qilalaydighan ishni qiling, yazalaydighan nersini yezing, bu yerde paskina jinlardrk aylinip yürmeng, xeliqning diqqitini buzmang.gepingiz bolsa manga Oghuzhan@hotmail.de arqiliq desingizmu bolidu. Bizning hazir chrayliq etiqadimiz, yerlik we diniy medeniyitimiz,dunyada kem tepilidighan güzel insaniy xisletlerni pepilep yetushturidighan milliy enenimiz bar.uni buziwetish nechche xayinning qolidin kelmeydu. bizge yengi din emes, heqiqiy milliy roh kerek, bizge yengi dinni tengish qursiqi polo yep toyghan ademge umach zolighandek ish.Uyghurlarningqenida esli tilemchilik degen nerse yoq. ular ach, namrat, qehet ichide ölüp ketsimu tilimeydu. tilewatqanlarning qeni buzulghanlar. ular uyghuristanliq emes. bundin keyin ular heqqide sözligende ularnini Uyghur, Uyghurlar, Uyghuristanliqlar dep sözlimey kep chiqishi eniq bolmighan bir top xelqaraliq diwanilar, bir tawaq umachqa numisini satidighan peskeshler yaki Xlar dep atisaq yaxshi bolatti. dimek siz we sizdek eng muhim ishni eng xosh yaqmighandek qilidighan, kallisida qoyning beshidikichilikmu ilmiy pikir bolmighan, bu yerning dayimliq mihminigha aylinip qelip, oylimighan yerdin waqtimizni aware qiliwatqan ebgalargha watildima, yazma, oqu, köp angla eng yaxshisi tilingni yum degendin bashqini deyelmeymiz!heqiqiy sözleydighanlar qanche az sözliseng millet we islamgha shunche xizmet qilghan bolisen.qarap turup jim tur degenni chüshenmiding. Xlar herigiz sanga jim tur demeydu.meqsidi aghzingni tatilap, zihningni chechip, pikiringni ram qilish qapaq bash.
sssssssssüüüüüüüüüü ¼Ã¼Ã¼Ã¼kkkkkkkkkkkkkkkkküüüüà ¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼tttt ttttttttt!
Shshshshshshsüüüüüüüüü ¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼Ã¼shs hshshshshshshshshshshshshshs
shundaq qilsang ularning aghzi besiqip, osal bolup, sen belenn hepilishiwerishtin waz kechidu.
ixak guy .......ning gipini karang

Unregistered
05-07-06, 05:25
hay,shuttttttttttttttttt dap olturidigan kapak kala............helimu sandak latilarning shut.shut....shut kilip olturixingdin uyghurlirimizni 4 wapa tugaxturieatidu.sandak ixaklar anangni sikiwatsimu xu shuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuutttttttttttt tttttt bilan hozurlunup olturisan.

Unregistered
05-07-06, 06:04
shuuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuut tttttttttttt kiliguqi,man hetingizni tuzuk okumayla zitingizga tegidigan sozlarni kilip saptiman..........meni kaqurung. meni quxunuxingizni umut kiliman,qunki hazir uyghurlirimizni 4wapa xiddat bilan tugaxturiwatidu.watanda uyghurlar bilan hitaylar ni pakat wa payatla bir islam dini ayrip turiwatidu.hitaylar tilimizni ,madiniyitimizni,ahlakimizni tugaxturup boldi.islam dinidin ibarat butam bizni saklap kiliwatidu.hitaylarmu muxu tamni yekitsa bizning putun tuguxidiginimizni bilip yatkajka putun kuqi bilan tamni yikitixka urunuwatidu,lekin batur uyghurlirimiz bu tamni tehimu mustakkamlawatidu.................apsus...watan sirtidiki bir kisim satkunlar ozining dinini setip kosak bekiwatidu............bu yar arkin dunya dinni satmisimu kosak bekixka bolidigu....................................adamni oyga salidu.........

Uyghur Awazi
05-07-06, 06:31
05-07-06, 05:55
Unregistered Posts: n/a--------------------------------------------------------------------------------

Posts: n/a

baliliringizgha aga bolung!

--------------------------------------------------------------------------------

#1 04-07-06, 01:16
Uyghur Awazi Posts: n/a

Uyghuristandiki tört waba!

--------------------------------------------------------------------------
Biz dayim bezi ishlar heqqide sözleshkenda awal anilarni andin balilarni xiyalimizgha keltürüshimiz kerek.balilirimizning birinchi oqutquchisi anilar, anilarsiz hech ish qilalmaymiz.balilirimizni tört apettin saqlap qelishning charesi Rabiye Qadir Xanimdek jessur anilarni yetishtürüp chiqish.balilrning terbiyilinishi we anilarning izzetlinishini nezerge elip, Uyghur Awazining bu maqalisini ata-anilargha sunduq. oqup zoqlinarsiler!
__________________________________________________ _______________

Yeqindin beri xuddi tariximizda talay qetim yüz bergendekla kötürelmiseng sanggilitiwal dep zeher istimal qilish, xiristiyanlishish, eydiz kesili bolush we pahashiwazliq ewij elip ketiwatidu.
Hazirqi weziyette bizning eng hushyar turup özimizni qoghdap qalidighan tört kisel:
1) Xitay
2)Zeher
3)Xiristiyanlishish
4)Aydis qatarliqlardur!
Men bu tor betide Xiristiyan dini heqqide boliwatqan munazirilerni körüp, xelqimiz ming teste yetildürgen diniy alimlirimiz nimishqa bunche sewrichandur? nimihqa ular ikki eghiz kawapmu, zixmu köymeydighan gep qilip bu eqilsiz bir top alamanlarning aghzini etmeydighandu dep heyran qaldim.qarshi elinmaydighan bir nersini qanche köp tilgha alghanche shunche ziyanliq bolidighanliqini bu yerdikiler bilmey din heqqide bir nersilerni dep ketiwatidu.ulargha toghra bolghan jamaet pikiri belen yol bashlash diniy sahidiki ziyalilirimizning estayidil elip baridighan ishi edi. emma islamiy jehette mexsus terbiye körmigen mendek bir adem alla bergen bilim we eqlimge tayinip ikki eghiz sözlep qoyush qararigha keldim.
Bu heqte quruq parangni qanche köpeytiwetkenche temidin uzap ketidighan, deplomatiye we jamaetdarchiliqqa ekis tesir beridighan ishlarning kelip chiqishidin saqlanghili bolmaydighan ish chiqidiken, bolmisa ularning ediwini beridighan bir purset edi bu.uning üstige bizning bezi ziyalilirimizning bilim we bashqa tereplerdiki terbiylinishimiz, hazir emes axirda biz bilen tighmu- tigh munazirilishidighanlarningkige yetmeydu.yetidighanlar biz terepte turup ish qilmaydu.uning üstige bu ishning Uyghuristanliqlarning riyal siyasiy problemliri belen anche munasiwiti yoq.
Gepimizge kelsek:Uyghuristanda tört waba kesili bar! Bularning biri Uyghuristandiki bezi kelip chiqishi pes munapiqlarning xiristiyan bolushi meselisi. qarisam ishlar taza yaxshi emes ketiwatidu. dindin chiqqanlar yaki mundaqche qilip eytqanda, Uyghurche bilidighan xiristiyan xitaylar we erep, ordu we hendi nesillik xumsilar bu temigha kirip kalte -kösey bir nersilerni yezip yürgen awam-puqralarni rasa kodurlatqili turuptu. bu ish mening bir az ghururumgha tegip, dininy qerindashlirim bolghan musulmanlarni jim turushqa isharet qildim.emma ular yiqilghan chelishqa toymaptu degendek ajizliqigha baqmay bir nersilerni dep yürüshti we aq-qarini perq etmey meni set gepler belen haqaretlidi.qarisam ular özini tutalaydighandek emes,shunga bu pikirni yezishqa mejbur boldum.
Qerindashlirim ( bu temigha kirgen)qarighanda sizler bu yerdiki munazirining höddisidin chiqalmaysizler, taqqa-tuqqa gep qilip, bu mezmunni paytimidek sörep, muhim timilarning aldigha elip yürmey heliqi yeringizlarni qisip bashqa ishlarni qilingizlar. men bir Uyghur musulman, uyghurlargha din özgertish kesili tegkendin keyin, Xiristiyan dini heqqide chongqur izdiniwatqan.bu sorunda yazalisingizlar yaxshiraq, ilmiyraq, tetqiqat xarakterigha ege bir nerse yezip, özingizlar üchün barghanche paydisiz boliwatqan bu munazirini chapsanraq axirlashturungizlar.urushqaq, nadan, telwe ademlerdek gep qiliwersingizlar barghanche bilim, etiqat we yeziqchiliq jehettiki ajizliqliringizlarni chandurup qoyidikensizler...bu sorungha kiriwalghan atalmish islam "qoghdughuchilliri" we Uyghuristanliqlarning ichidin 21-esirde chiqqan öz dinini, ghururuni, wijdanini we milliy kimlikini sétish arqiliq jan beqiwatqan diwanilargha kelishtürüp jawap teyyarliniwatidu.bundaq taqa-tuqa, chupur-chechek sözlep özingizlar we bashqilarni aware qilip yürmey mening meslehetim asasida Süküt
qilishsingizlar yaxshimikin.sizlerningkidek bu qapaq kalla belen bu temida qanche qarshi pikirni sözligenche shunche paxshe bolup yashaydighan gep.yaki munazirini horun xotunning paytimisidek uzartmay küchüngiz bolsa birqanche parche yaxshi nerse yezip axirlashturungizlar! Bolmisa qisidighan yiringizlarni qisip, wat-wat aghzighizlarni bu heqtiki nadanliq we bilimsizlik belen elip beriliwatqan söhbitingizlardin yighingizlar!YANA deydighinim sizler dinimiz we millitimizge köyiney, ziyan salmay disingizlar jim turingizlar... eger bu yazmigha asasen X dinini qollaydighan chüprende "Uyghurdin" birsi chiqip qalsa bash qaturmisingizlarmu bolidu.uninggha biz(men) bar.emma Ular bilen birnersilerni dep taliship yürüsh waqit israpchiliqidin bashqa nerse emes. hem ulardimu texi biz bilen ilmiy munazirige chüshkudek sapa yoq.eng muhimi ular itiqattiki gheripsinish tuyghisi ichide xuddi Aydis kesellirige oxshash jan talishiwatidu.ular yaxshi ishta siler bilen birge xushal bolushni oylimighan belen yaman ishta birge azaplinishni yaxshi köridu.birqanche Uyghurning yoldin chiqqini bu milletning tügeshkini, birqanche Uyghurning saxtapezlik bilen din almashturghini Uyghuristanda islam dini quyashining patqini emes!Biz bashqa milletlerning dinini inkar qilmaymiz, emma Uyghuristanning milliy dinini inkar qilghan bir Uyghuristanliqqa wetenning xayini pozitsiysini bildürimiz.xiristiyan dunyasi belen dayim teng barawerlik we öz-ara hörmetleshni aldinqi shert qilidighan dostluq we qerindashliqni qoghdaymiz emma ichimizdin, mushundaq yaman künde qalghanliqimizni bilip turup, bölünüp chiqip eshu dingha etiqat qilidighan xitaylar... bilen birlishiwalghanlarni ölgendin keyinmu kechürmeymiz.
Bundaq bolmisa bolatti, boldi. bu xuddi tughansiz su kelgendek bir ish. tosimen desingizlar özingizlarni charchitip kardin chiqirisizler. jim turiwalsingizlar bu sesiq su chölge aqidu.sükütmu ajayip bir urush, süküt qilp ularni yetim qaldursingizlar, ular üchün teximu paydisiz, teximu eghir zerbe bolidu. yana tekitleymen teximu yaman geptin birni anglimay desingizler qilalaydighan ishingizlarni qilingizler, yazalaydighan nersingizlarni yezingizler, bu yerde u nakesler bilen paskina jinlardek aylinip yürmengizler, xeliqning diqqitini orunsiz ishlar üchün chachmingizler.pikirimge qarshi gepingizler bolsa tartinmastin manga Oghuzhan@hotmail.de arqiliq desingizlermu bolidu... Bizning hazir chrayliq etiqadimiz, yerlik we diniy medeniyitimiz,dunyada kem tepilidighan güzel insaniy xisletlerni pepilep yetishtüridighan milliy enenimiz bar.uni buziwetish nechche xayinning qolidin kelmeydu. bizge yengi din emes, heqiqiy milliy roh, musteqqil, milliy dölet kerek, bizge yengi dinni tengish qursiqi polo yep toyghan ademge umach zorlighandek ish.Uyghurlarning qenida esli tilemchilik degen nerse yoq. ular ach, namrat, qehet ichide qirilip ketsimu tilimeydu. din özgertiwalghanlar eyni waqitta islamgha kirip Uyghuristanliqtin tiligen, emdi yawropaliqtin tilimekchi bolghan, ottura sheriqliq diwanilerning uyghur tilida sözleydighan keyinki ewlatliri.hech bolmighanda ularning irsiyitini toshup yürgen qeni buzulghanlar. ular uyghuristanliq emes. ularning qenida sap Uyghuristanliqning qeni aqmaydu.bundin keyin ular heqqide sözligende ularnini Uyghur, Uyghurlar, Uyghuristanliqlar dep sözlimey kep chiqishi eniq bolmighan bir top xelqaraliq diwanilar, bir tawaq umachqa numisini satidighan peskeshler yaki Xlar, asiy-munapiqlar, qalmaqlar dep atisaq yaxshi bolatti. dimek sizler we sizlerdek eng muhim ishni eng xosh yaqmighandek qilidighan, kallisida qoyning beshidikichilikmu eqil we pikir bolmighan, bu yerning dayimliq mihminigha aylinip qelip, oylimighan yerdin waqtimizni aware qiliwatqan, jamaet pikirimizge bilmestin ziyan seliwatqan ebgalargha watildima, yazma, sözlime, oqu, köp angla, ügen! eng yaxshisi aghzingni yum degendin bashqini deyelmeymiz!heqiqiy sözleydighanlar bu mesilini hel qilishtiki teqezzani tuyghuche, qanche az sözlisengizlar weten we milletke shunche xizmet qilghan bolisizler.qarap turup jim tur degen, isharetni chüshenmidingizlar. yengi qalmaqlar(asiy-munapiq) herigiz sizlerge jim tur demeydu.bu ularning din tarqitishtiki pirinsipi. meqsidi aghzingizlarni tatilap, zehningizlarni chechip, waqtingizlarni igillep,pikiringizlarni ram qilishtin bashqa nerse emes.ular din özgertip alla burun gheripliq ichige petip qalghan.shunga bu gheripsinishqa azapqa siznimu shirik qilishni oylaydu.men tartqan azapni ummu tartsun deyishtin bashqa gherizi yoq.yene birge eger ular wetende we wetendin ayrilishtin awal kichik bir menpeet üchün bir saxtapez missonergha setilghan.emdi wediside turup sizlernimu u yerge tartip kirmise xujayini itni jazalighandek ularning qongigha tepidu. ular chetelge chiqqandin keyin teximu yaman künde qaldi. bashqilar bu qara chachliq satqunlarni bolushiche kemsitidu, itlirini silkigendek silkiydu, doquslitidu, yep yetiweremsen, xelqingni parchila, dindin chiqar deydu.az tula bundaq missonerliq qilsa eplep seplep yashap ketidighanliqini, ghujayinlirining ikki- üch parche söngek tashlap beridighanliqini bilidu.shu kichikkini menpeetni dep sizlerni we ewlatliringizlerni ot dengizi ichige ittiridu.

Eng yaxshisi bu heqte bir nerse yazmingizlar!ular jim turghiningizlardin eng qoridu we wehimige chümidu. jim turghanliqi üchün hetta ölükmu shu qeder sürlük emesmu qerindashlirim! Emma Xitayning milliy zulimigha süküt qilmingizlar!
shundaq qilsingizlar ularning aghzi besiqip, osal bolup, sizler belen hepilishiwerishtin, qiliwatqan ishliri we seliwatqan ziyanliridin axiri waz kechidu.

Unregistered
05-07-06, 06:50
hay,shuttttttttttttttttt dap olturidigan kapak kala............helimu sandak latilarning shut.shut....shut kilip olturixingdin uyghurlirimizni 4 wapa tugaxturieatidu.sandak ixaklar anangni sikiwatsimu xu shuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuutttttttttttt tttttt bilan hozurlunup olturisan.
hahahahahahaha hejep keptu yigit

Unregistered
07-07-06, 01:36
[keni hristan dindiki yumulak tawuzlar sozlap baksun.........

Unregistered
07-07-06, 06:21
Andaqta musulman qerindax digen Erep we Pakistanliq akiliringhimu atishimiz kerek ikende ?


hamini xittayga donggash axmaqlikku dayman shundakmu............-
undakta rakin dimugiratik dolatlarda yashap islamdin..ozdinidin yuz origanlarqu.......ularni nima qilish kirak undakta..........

Unregistered
07-07-06, 06:25
Eger bombini özenge tengip, meyli mejitning ichide üstige atamsen yaki yenighimu, peqet Hitaynila öltürseng bu Vijdani wezipe bulidu we resmi Profesional Uyghur bolghan bulisen. Uyghurni hichqandaq din qutulduralmaydu uni öz vijdanimiz bilen özimiz qutulduralaymiz.kim jawap bireleydu? bughu bir misal, emma oylinip jawap bering!


egerde qeshqer shehride qurban heyt kunisi bolup, hemme adem heytkar meschiti aldida sama usuli oynawatisa, bir xitay heytkar meschitining munari ustige pilimuttin birni quriwelip dat-dat qilip, peste sama seliwatqan Uyghurlarni qirip itiwatidu, pestikiler pok-pok chushup oliwatidu.... menzire koz aldingizgha kelgendu....

del shu waqtida bir Uyghur beligha bombidin birni tengip, heytkar meschitining munari, yeni meschitning kirish derwazisini munari bilen qoshap partilitiwetti.


emdi oylinip jawap berip beqing. heytkar meschiti Uyghur xelqining tarixiy bir meschiti. meschit bilen partilap bir qisim Uyghurlarmu oldi.... bu kishi gunakarmu emesmu? gunakar bolsa qanchilik derjide gunakar? yaki sawapliq ish qildimu? sawapliq ish qilghan bolsa, zadi qanchilik sawapliq ish qilghandu?

qapaq
07-07-06, 06:29
Kosova Albanlirigha "Inshah Allah" diyish hajetsiz, ularni qutuldurghan NATO !!!1) men elhemdulla musulman !!!!

2) din bilen UYGUR ikkige bölinip ketmeydu, mesilen: KOSOWO ALBAN musulmanliri (köp sanli) bilen xiristiyanlirining birlikte qilghan mujaidilisi netijiside insALLA pat arida ular musteqil dölet bolghusi !!!!

3) bizge musulmanlar yardem qiliwatamdu ? yaki xiristiyanlar yardem qiliwatamdu ? (MEYLI ULAR QAYSI GHEREZDE BOLSUN)

4) qaysi dingha kirish ademning shexsi ishi, erkinligi peqet u etiqadliq bolsa bashqilargha zereri bolmisila boldi !!!!

Ehlaqsiz
07-07-06, 06:32
Andaqta, Uyghurlar Islam dinigha kirishtin burun bashqa dinda idi, u chaghda hemmeylen (yeni siningmu ata-bowilliringni öz ichige alidu) anisini bashkilarga sulap biriptikende ?[
oz dini setix anisini bashkilarga sulap barganliktur halas............

Unregistered
07-07-06, 09:41
Andaqta, Uyghurlar Islam dinigha kirishtin burun bashqa dinda idi, u chaghda hemmeylen (yeni siningmu ata-bowilliringni öz ichige alidu) anisini bashkilarga sulap biriptikende ?
Bu sualni uningdin sorimay özengdin sora! eng yaxshisi özeng chong bilidighan muqeddes kitablardin qaysini bolsa ademdek bir oqup chiq, eng yaxshisi quranni chüshineligining asasida bir oqup chiq.andin chüshinisen, bu yerde sanga neme degen bilen bikar qerindash!

Unregistered
07-07-06, 10:42
Kosova Albanlirigha "Inshah Allah" diyish hajetsiz, ularni qutuldurghan NATO !!!
bu ahmakka ALLAH tin iman tilayli!!