PDA

View Full Version : ABD, askersiz kalýyor!Birsi
24-12-04, 11:19
ABD, askersiz kalýyor!
19.12.2004


ABD asker toplamakta zorluk çekiyor

'The New York Times' gazetesinde çýkan habere göre, Irak'ta devam eden savaþ yüzünden, ABD eyaletleri tarafýndan yedekte tutulan Ulusal Muhafýz Ordusu'nun asker bulmakta güçlük çekiyor.

Son iki ayda hedeflenen rakamlardan ancak yüzde 70'i askere alýnabildi. Orduya kayýtlarý teþvik için eskiden 5 bin dolar olan kayýt avansý 15 bin dolara çýkarýldý.

Irak ve Afganistan'da kullanýlan silah ve ekipmanlarýn yerine yenilerini alabilmek için ulusal muhafýzlarýn 20 milyar dolara ihtiyaçlarý olduðu belirtiliyor.

Irak'taki askerlerin yüzde 40'ý
________________________

Irak'ta görev yapan 148 bin kiþilik ABD ordusunun yüzde 40'ýný Ulusal Muhafýz Ordusu askerleri oluþturuyor ve bu askerler daha çok þoför ve askeri polis olarak görev yapýyor.

Irak ve Kuveyt'te görev yapan bu askerlerin sayýsý toplam 42 bini bulurken, Afganistan'da da 8 bin 200 Ulusal Muhafýz Ordusu askeri görev yapýyor ve ABD'de her an aktif göreve hazýr bu tür 100 bin asker bulunuyor.

Irak'a dönmemek için kendini vurdu
_____________________________

Öte yandan Georgia'da bir ABD askeri, Irak'a geri dönme ihtimaline karþý, kuzeninin yardýmýyla kendini silahla vurarak yaraladý. Bacaðýndan hafif yaralanan 23 yaþýndaki asker Marquise J. Roberts'in hastanede tedavi gördükten sonra tutuklandý.

Roberts ve kuzeni, yaralanma konusunda bir hikaye uydurduklarýný kabul etti. Önceki ifadelerinde bir gasp teþebbüsü sýrasýnda vurulduðunu söyleyen 23 yaþýndaki asker Roberts'e, polise yanlýþ bilgi vermek, kuzeni Roland Fuller'e ise kasten saldýrý suçlamasýnda bulunuldu.

Ýki haftalýðýna ailesini ziyarete gelen Roberts'ýn bu hafta içinde 3. Piyade Birliði'ne geri dönmesi gerekiyordu. Baðdat'a ilk giren birlik olan 3. Piyade Birliði'nin 2003 yazýndan bu yana ABD'de bulunduðu, ancak birkaç ay içinde yeniden Irak'a gönderilmesinin gündemde olduðu kaydediliyor.