PDA

View Full Version : hay biqqara uyghural hayat
15-06-06, 21:54
hay biqqara uyghur

--------------------------------------------------------------------------------

hay biqqara uyghur, kara , dunyada orning yok.

hay biqqara uyghur ,aterapingda dostting yok.

hay biqqara uyghur , na watining yok.

hay biqqara uyghur , dunyada put dasap turidighan oyning yok.


hay biqqara uyghur na tiling yok,

hay biqqara uyghur na wizdan - akillik isaning yok.

hay biqqara uyghur dunyada awazing yok,

hay biqqara uygur yitilgan baxlamqing yok.

hay biqqara uyghur amdi uykidin oyghanmisang dunyada

yatar jaying yok ,

amdi oyghan . haram uykidin , ghaplat uykidin , kilaqak awlatliring uqun badal tola . tur tur orningdin tur.