PDA

View Full Version : TGRT TV'de CANLI YAYINDA DOĞU TÜRKİSTAN KONUŞULDUETGE-DTSH
11-11-13, 23:57
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz dün akşam 11 Kasım günü saat 19.40'da TGRT HABER TELEVİZYONU'nda Ana Haberi sunan Fuat Kozluklu'nun sunduğu ARTI - EKSİ programına katılarak; canlı yayında Türk-Çin ilişkilerine, Doğu Türkistan'da yaşananlara değindi: Aşağıdaki linkten özet görüntüyü izleyebilirsiniz. : http://tvarsivi.com/program-konugu-avrasya-turk-dernekleri-fed-baskani-ismail-cengiz-11-11-2013-izle-i_2013110344272.html

SÜRGÜN HÜKÜMET
12-11-13, 00:02
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz dün akşam 11 Kasım günü saat 19.40'da TGRT HABER TELEVİZYONU'nda Ana Haberi sunan Fuat Kozluklu'nun sunduğu ARTI - EKSİ programına katılarak; canlı yayında Türk-Çin ilişkilerine, Doğu Türkistan'da yaşananlara değindi: Aşağıdaki linkten özet görüntüyü izleyebilirsiniz. : http://tvarsivi.com/program-konugu-avrasya-turk-dernekleri-fed-baskani-ismail-cengiz-11-11-2013-izle-i_2013110344272.html

Doğu Türkistan İçin
Yeni Sayfalar Açılmalı


12 Kasım tarihi, Doğu Türkistan tarihinde üç önemli günü hatırlatır. Bu tarihte; 1933’de Kaşgar’da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944’de İli’de Doğu Türkistan Cumhuriyeti ve 2004’de ABD’de Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ve Parlamentosu kurulmuştur.
Bundan seksen yıl önce Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Milli Hükümeti, Sovyet Rusya’nın Çinli Genel Vali’ye verdiği desteğiyle bir yıl sonra yıkılmış, 1937’de tamamen ortadan kaldırılmıştır.
İli şehrinde kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin de ömrü uzun olmamış 1946’da yine Rus-Çin işbirliği neticesinde yıkılarak yerini “Karma Hükümet”e bırakmıştır.
1949 yılı Ekim’inde komünist rejimin Çin’de iktidara gelmesi sonrası kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’ne dahil edilen “Doğu Türkistan”, 1955 yılından itibaren “Sincan Uygur Özerk Bölgesi” olarak zikredilmeye başlanmıştır.
Bölgede 1949 yılından bu yana yoğun şekilde devam edegelen insan hakları ihlalleri ve yerel yöneticilerin keyfi uygulamaları karşısında hür dünyanın dikkatini çekmek amacıyla, 2004’de ABD Parlamento binası içinde kurulan Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Parlamentosu dokuz yıldır diasporada “sembolik manada” varlığını sürdürmektedir.
Günümüzde; Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Doğu Türkistan bölgesinde arzu edilen huzur ve istikrar ortamı oluşturulmadığı gibi Çin Halk Cumhuriyeti anayasasında ve Özerk Bölgesi yasalarında yazılı olan insani hak ve hukukların da eşit ve adil şekilde uygulanmasına imkan tanınmadığı anlaşılmaktadır.
Doğu Türkistan Cumhuriyetleri’nin kuruluş yıldönümleri münasebetiyle ABD’ne, İslam Dünyası’na, Türkistan Cumhuriyetleri’ne ve Ankara ile Pekin yönetimlerine seslenmek istiyoruz ki, “Doğu Türkistan” ve “Doğu Türkistan Halkı” içinde yaşadığımız dünyanın ortak sorunlarından biridir. Dolayısıyla Doğu Türkistan’da yaşananlara dünyanın kayıtsız kalması kabul edilir bir durum değildir.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak “Washington” yönetimini ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nu siyasi propaganda malzemesi olarak yaklaşım sergilemeden, en azından Dalay Lama’ya gösterilen ilgi düzeyinde bölgedeki sorunlarla ilgilenmeye, çözüm arayışlarına destek olmaya ve gerekirse sorunu uluslararası alana taşımaya davet ediyoruz.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak; başta Suudi Arabistan ve İran olmak üzere İslam Dünyasını, Filistin, Arakan ve Afrika’da yaşanan sıkıntılara gösterdikleri ilgiyi Doğu Türkistan’daki Müslümanların dert ve davası için göstermeye davet ediyoruz.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak Japonya ve Rusya Federasyonu’nu, Hindistan, Pakistan ve Afganistan gibi sınır komşusu ülkeleri Doğu Türkistan bölgesine yatırım yapmaya davet ediyoruz.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak; başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini dindaş, soydaş, kardeş ve komşu ülke olarak, kendilerini de yakından ilgilendiren ”Uygur Özerk Bölgesi” ile her bakımdan ilişkileri geliştirmeye davet ediyoruz.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak Pekin ile stratejik işbirliği anlaşması imzalayan ve üst düzeyde ilişkileri sürdüren Ankara yönetimini, her alanda Doğu Türkistan bölgesiyle yakından ilgilenmeye ve gündemde tutmaya ve sorunların çözümü noktasında Çin’i ikna etme siyaseti izlemeye davet ediyoruz.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak Pekin yönetimini Doğu Türkistan konusunda daha hassas, daha insani bir yaklaşım sergilemeye, daha demokratik, daha hoşgörülü bir siyaset izlemeye davet ediyoruz.
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti olarak adeta periyodik hale gelen toplumsal çatışmaları fitilleyen pozitif ayrımcılık uygulanmasına son vermeye, bölgeye yönelik Çinli göçü durdurmaya, doğum yasağı ve mecburi kürtaj uygulamasını kaldırmaya, halkların kendi dillerinde eğitim görmelerine, dini ve milli ritüellerin yaşanması için imkan tanımaya davet ediyoruz...
Çünkü; ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda dışlanmanın devam etmesi, sivil ve masum hak arayışlarına karşı orantısız güç kullanılarak öldürücü müdahalelerle karşılık verilmesi ve özellikle dini ve kültürel kimliklere yönelik kısıtlamalar ile keyfi yasakların Doğu Türkistan toplumunu patlama noktasına getirmekte olduğu görülmektedir.
Devasa bir güç olan Çin karşısında tek başımıza karşı koyma ve kısa vadede başarılı olma şansımız az olsa da, küresel ölçekte sesimizi duyurabilecek argümanlardan şimdilik mahrum olsak da, güçlü aidiyet bilincimiz ve temel insani hakları koruma ve yaşama gayretimiz var oldukça haksızlıklar karşısında, kimliğimizi koruma adına toplumsal direnişimizin yasal zeminlerde süreceğinin bilinmesini istiyoruz.
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti olarak; Doğu Türkistan meselesinin küresel ve bölgesel açıdan kapsamlı şekilde analiz etme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Halkımızın başta eğitim olmak üzere ekonomik, siyasal ve sosyal konumlarının iyileştirilmesi durumunda; doğum yasağı, zorunlu kürtaj, planlı göç, dini ve kültürel kısıtlamalar, nükleer çevre kirliliği ve benzeri sorunlara çözüm bulunması halinde bölgede huzur ve istikrarın hakim olacağına inanıyoruz. Ve bu inançla var olan rahatsızlıkların görüşülmesi, tartışılması, sorunlara ortak çözüm bulunması için Türkiye, Kazakistan, Suudi Arabistan ve İran Hükümetlerini Pekin yönetimi ile diyalog ortamını oluşturmaya davet ediyoruz.
Bu münasebetle bölgede ve diasporada yaşayan Doğu Türkistan halkının milli bayramlarını tebrik ediyoruz...