PDA

View Full Version : OSMAN BATUR olum xatirisi (?-1890 - 29 NİSAN 1951 )hayrullah efendigil
29-04-06, 11:22
DOĞU TÃœRKİSTAN’IN UNUTULMAZ KAHRAMANLARINDAN
OSMAN BATUR
55. VUSLAT YILINDA DERNEĞİMİZ ANKARA ŞUBESİNDE RAHMETLE ANILDI
(?-1890 - 29 NİSAN 1951 )
Osman BATUR 29.04.2006 Tarihinde saat : 13-00 da Ankara’da faaliyetlerini sürdürmekte olan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara şubesinde sivil toplum kuruluşları ile Ankara’da öğrenim görmekte olan çok sayıda yerli ve yabancı öğrencilerin katıldığı anma toplantısı ile rahmet ve minnetle anıldı.

Türküz dedik çekip çekip vurdunuz...
Bizi vurup bizden hesap sordunuz...
Ölümden öteye köy mü kurdunuz,
Korkumuz yok, korkumuz yok sizden…

Derneğimizin Ankara şube başkanı Hayrullah EFENDİGİL günün anlam ve önemine binaen katılımcılara Merhum Osman BATUR’UN hayatı ve kahramanlıkları ile ilgili kısaca bilgi verdi. Bu vesile ile tüm Doğu Türkistan şehitleri rahmet ve minnetle yad edilerek ruhlarına dua edildi.

Osman BATUR’UN Hayatı:

Altay vilâyetindeki Köktogay bölgesinin Öndirqara mevkiinde doğdu. Altay Kazaklarından Orta halli bir çiftçi olan İslâm Beyin oğludur. Asıl adı Osman İslâmoğlu idi. Batur, O’na milletinin verdiği bir unvan, bir sıfattır. Kahraman ve cesur anlamındadır. O, bu unvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya hak kazanmıştır. Göçebe Kazak hayatını yaşayarak büyüdü. Dedesi din adamı idi. Arkadaşları gibi o da 10 yaşından çok önce usta bir binici ve iyi bir avcıydı. 12 yaşında Kazak Türklerinin büyük kahramanı Böke Batur, ondaki yeteneği görüp yanına aldı. Ona savaş taktiklerinin inceliklerini öğretti. Aynı zamanda Türkçülük ruhu ile Rus ve Çin kinini aşıladı. İki yıl sonra Böke Batur’un büyük yenilgisi oldu. Böke Batur, Osman’a; “Benim işim bitti, ama ileride Türk milletinin sana ihtiyacı olacak, benden ayrıl.” diye buyruk verdi. Böke Batur yenilgiden sonra Türkiye’ye gelmek için Tibet’ten geçerken yakalandı ve başı kesilerek öldürüldü. Osman Beğ, 40 yaşına kadar doğduğu bölgede tarımla uğraşarak geçimini sağladı. 1940 yılında Çin zulmü dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Camilere tecavüz eden, Kur’an-ı Kerim’i yakan Çinlileri protesto eden Türkler, ‘isyancı’ oldukları bahanesiyle tutuklandı. Resmî makamlar, Türk’lerin ellerindeki silâhları toplamaya başladılar. Babası ve ailesinden bâzı kişiler, silâhlarını Çin askerlerine teslim ettiler.Osman Batur “ -Bu gün silâhımızı alanlar, yarın canımızı da alırlar. Ben silâhımı Çinlilere vermem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa, gelip alsınlar !” Dedi ve tek başına dağa çıktı. Savaştan başka kurtuluş yolu olmadığına inanıyordu. Başlattığı mücadele aynı gün destek gördü. Arkasından ilk gidenler arkadaşı Süleyman ve büyük oğlu Şerdiman oldu. Silâhını Çinlilere teslim eden babası İslâm Bey, oğlu için hayır duâlarını ve başarı dileklerini dile getirdi. Oğlunu koruması için Cenab-ı Allah’a duâ etti. Annesi Ayça Hanım: “ Ben oğlumu bu günler için doğurdum. Çinliler asırlardır koyun boğazlar gibi biz Türk’leri öldürüyorlar. Bizim canımız, bizden önce ölenlerin canından daha kıymetli değildir. Bizden sonrakilerin yaşaması için oğlum, ben diğer çocuklarım ölmeye hazırız ” Diyordu.
Bundan sonra Osman BATUR’UN hayatı göçler, gizli tertipler ve baskınlarla geçti. Küçük akıncı toplulukları ile Çin ve Rus kuvvetlerini pusuya düşÃ¼rür, öldürür ve kaçardı. ŞÃ¶hreti kısa zamanda yayıldı. Cesur, şÃ¼pheci ve mağrurdu. İdealinden fedakârlık ettiği veya dostuna ihanet ettiği olmadı. İkinci Dünya Savaşı’nın karışık günlerinde Doğu Türkistan Türkleri zulüm altında ezildiler. Osman, savaştan başka bir yol olmadığına inanmıştı. Yavaş yavaş Altaylar bölgesini Çinlilerden temizledi. Bu sıralarda ona BATUR adını taktılar. Kısa zaman içerisinde, etrafında gözü pek insanlardan bir mücâhit ordusu oluştu. Zelebay Telci, Nurgocay Batur, Kâseyin Batır, Canım Han Hacı, Süleyman Batır, Musa Mergen Aktepe, Sulibay, Ökürbay , Nogaybay, Ahid Hacı, Halil Teyci, Karakul Zalin... bu mücâhidlerden birkaçıdır. O artık, soydaşlarının Osman Batur’u idi.
Osman Batur ve silâh arkadaşlarının mücâdelesi, 1941 yılı Ekiminden 1943 yılı Temmuzuna kadar gerilla savaşı şeklinde devam etti. 22 Temmuz 1943’te Altaylar, Çinlilerden tamamen
temizlenmişti. Altay Türkleri artık bağımsızdı. Bulgun’da yapılan bir törende Osman BATUR Altay Kazak Türklerinin Han’ı ilân edildi. Mücâdelesini sürdürdü. Altay Geçici Halk Cumhuriyeti Başkanlığına seçildi. 1944 – 1945 yıllarında, Tanrı Dağları’nın kuzeyindeki Doğu Türkistan Kazak Türkleri’nin yaşadığı bölgeleri de Çin istilâsından kurtardı. Sonra komünist ordunun baskılarıyla önce Altaylar sonra Tarbagatay dağları yavaş yavaş elden çıktı. 1945 yılının Ekim ayından 1947 yılının Şubatına kadar üç vilâyetten oluşan Doğu Türkistan hükümeti’nin askerî ve mülkî âmiri olarak Vâli sıfatıyla görev yaptı. O’nu, Şubat 1947’den Eylül 1949’a kadar Doğu Türkistan Cumhuriyeti koalisyon hükümetinin aslî üyesi olarak görüyoruz.
Aynı zamanda, Altay Vâliliği görevini de devam ettiriyordu. Bütün bu görevleri sırasında Çinliler ile silâhlı mücâdeleden bir an bile geri kalmadı. Çinliler, yönetimleri altında bulunan Türk’lerle meskûn bölgelerin birer birer elden çıkmakta olduğunu anlayınca, büyük bir ordu oluşturdular. Osman Batur ve beraberindeki mücahitler, sayıca kendilerinden 10 kat fazla ve modern silâhlarla donanmış düzenli orduya karşı savaşa devam ettiler. 1949 yılında Osman BATUR daracık bir dağ bölgesine sıkışmıştı. Başlangıçta 30 bin savaşÃ§ı olan kuvveti 1950’de kadın ve çocuklar dahil 3-4 bine inmişti. Son sığındığı yer Gez Kurt bölgesiydi. Karakışta hayvanlar dağlarda barınamıyor, eteklere inmeye mecbur oluyorlardı. 1951 şubatında komünistler yine bir baskın hücumu yaptılar. Kazakların büyük bir kısmı yine baskından kurtuldu. Osman BATUR’UN kızı Azpay’la birlikte birçok kadın-kız komünistlerin eline geçti. Osman BATUR onları kurtarmak için bir geçitte 200 kişilik bir düşman birliğine tek başına hücuma geçti. Çok sayıda düşmanı öldürdü. Ancak cephanesi bittikten sonra Kamambal Dağı’nda yakalandı.
Tung-Huang şehrine götürüldü. Ellerinden ve ayaklarından zincirlerle bağlanarak zindana atıldı. Her gün kesintisiz işkence görüyor, kendisine yardımcı olan Türk’leri ele vermesi için sıkıştırılıyordu. Çeşitli işkencelerden sonra bir atın üzerine bindirilip “Türkistan’ı, Çinlilerden kurtaracağım diyen adamın hâline bakın” diyerek sokak sokak dolaştırdılar. Bu hâlde bile son sözleri, bağımsızlık için mücadele edenlerin yolunu aydınlatacak bir meşale idi:
Osman BATUR her sokakta “Ben ölebilirim ama, dünya durdukça benim milletim mücadeleye devam edecek” diye haykırdı.
Çinliler, işe yarayacak bilgi alamayacaklarını anlayınca Osman Batur’u göstermelik bir mahkemeye sevk ettiler. Mahkeme, önceden verilmiş kararı, 19 Nisan 1951 tarihinde açıkladı ve “Devrim düşmanlığı suçundan idam” kararı verildi, Karar, 29 Nisan 1951 tarihinde önce kulaklarını, sonra kollarını keserek Urumçi’de kurşunlanmak suretiyle şehit ettiler.


Osman Batur 1,85 boyunda, iri gövdeli bir insandı. Kısa ve kalın boynu, siyah saçları, yarı kapalı denecek ölçüde kısık gözleri vardı. Kaşlarının arası kırışıktı. Çok az konuşurdu.
Kudret ve kötü tâlih şahsiyetinde birleşmişti. Daha 10 yaşında iken usta bir binici ve iyi bir avcı olmuştu. 12 yaşına geldiğinde Kazakların büyük kahramanı Böke Batur’un dikkatini çekti. Böke Batur O’nu himâyesine aldı. İyi bir silahşor, usta bir dövüşÃ§Ã¼ olarak yetişmesine katkıda bulundu. Sonra çete savaşlarının inceliklerini öğretti. Rusların ve Çinlilerin, soydaşlarına yaptığı işkenceleri görüp yaşadığı için Rus ve Çin milletinden nefret ediyordu. Böke Batur’un
telkinleriyle bu nefret, şuurlu bir inanca dönüştü. Dedesi dolayısıyla iyi bir Müslüman olarak yetişmişti. İslâmiyet’in komünizmle bağdaşmadığını anlamakta gecikmedi. Böke Batur, öğrencisinin yetiştiğine inandığı gün: “ Benim sana verebileceğim başka bir şey kalmadı. Benim işim bitti. Artık bana ihtiyacın olmayacak. Fakat milletimizin sana ihtiyacı var.” Dedi. Osman Batur, hayatı boyunca kendisine ihtiyacı olanlar için mücâdele etti. Hayatı, bu mücâdele ile dolu olarak yaşadı ve inandığı ülkü uğruna can verdi. Mekânı Cennettir inşallah.
Kazaklar ve Uygurlar Osman Batur’u hiç unutmadılar. Dünya durdukça unutmayacaklar. “Bize sen ruh ve şuur verdin, hürriyet aşkını sen bize öğrettin. Ey büyük kahraman ! senin yolundan gidecek azimli kahramanlar yetiştireceğiz.” Diyerek O’nu anıyorlar. Adına şiirler yazılıyor, anma günleri düzenleniyor. Osman Batur, yeni ve genç Osman Batur’ların bedeninde yaşamaya devam ediyor.
Çinliler, Altay Türklerinin millî kahramanı Osman Batur’u işkencelerden sonra şehit etmekle ancak, bir büyük kahramanın aziz bedenini ortadan kaldırabilmişlerdi. Bağımsızlık düşÃ¼ncesini, Türk’lerin bağımsızlık için mücâdele azmini yok edemediler. Edebileceklerini zannedip işkence ve zulümlerini sürdürdüler. Osman Batur’un tek erkek kardeşi Delihan İslâmoğlu, istiklâl için giriştiği savaşta esir alınarak şehid edildi. Osman Batur’un ikinci hanımı, üç oğlu ve beş kızı da esir alındı. 18 yaşındaki kızı Kabiyra ile 14 yaşındaki oğlu Baybolla, anneleri Mamey’in gözleri önünde doğranarak şehid edildi. 11 yaşındaki oğlu Kariy ve 9 yaşındaki kızı Sapiyan, 20 metre derinliğindeki kuyuya diri diri atıldı. Evlâtlarına yapılan bu zulme, işkenceye ve katliama dayanamayan Mamey Hatun, aklını kaybetti ve olay yerinin yakınındaki nehrin azgın sularına kendini attı. Osman Batur’un; Şerdiman, Nimetullah ve Nebî isimli oğulları, babalarının şehit edilmesinden sonra da bağımsızlık savaşını devam ettirdiler.

Bu vesile ile Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesinde şahadet şerbeti içmiş olan tüm şehitlerimizi, geçmişlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı, ruhları şad mekanları Cennet olsun.

http://www.gokbayrak.com/turkistan.asp?inc=haberdetay&numara=502

alimjan
29-04-06, 11:27
bu karaman ni unutmighanliqinglar din sherqiy turkistan liqlar namidin silerni teqdirley men allah razi bolsun

Unregistered
29-04-06, 11:37
bu maqalini oqup közlerimge issiq yash keldi, chünki baliliq chaghlirimda rehmetlik chongapam(yatqan yeri jennet olsun) shehitimiz Osman batur heqqide sözlep beretti lekin uning öltürilish aldida wehshi xitay basqunchiliri we milli munapiqlar teripidin qulaqliri we qolliri kesilerek qiynalghanlighini uqmaytim hey wehshi xitaylar silerdinmu intiqamimizni alidighan künler keler!!!!!!!

inshALLA

ötinidighinim bu kitapgha qandaq erishkili bolidu????

Unregistered
30-04-06, 07:48
dos lar man bir nar sini chu shinal midim,
osman islamning uyghur lar ni qarghay gha baghlap qoyup kisin chechip okoydurup oltur gi ni rastmu yaki bu bir oydurmimu?

Unregistered
30-04-06, 07:52
yana bir sual,
uchwilayat hokumiti :ahmatjan qasimi bashliq:nima uchun osman islam gha qarishi urush qilidu?
undaqta ular aski adam lar mu?
osman islam nima uchun eysa yusup alip tikin we masut sabiri lar arqiliq gomin dang bilan alaqa bagh lay du?
bu nima uchun?

Unregistered
30-04-06, 17:41
adsh bu ning uygur chisini chiqirip qoya lam san?


DOĞU TÃœRKİSTAN’IN UNUTULMAZ KAHRAMANLARINDAN
OSMAN BATUR
55. VUSLAT YILINDA DERNEĞİMİZ ANKARA ŞUBESİNDE RAHMETLE ANILDI
(?-1890 - 29 NİSAN 1951 )
Osman BATUR 29.04.2006 Tarihinde saat : 13-00 da Ankara’da faaliyetlerini sürdürmekte olan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara şubesinde sivil toplum kuruluşları ile Ankara’da öğrenim görmekte olan çok sayıda yerli ve yabancı öğrencilerin katıldığı anma toplantısı ile rahmet ve minnetle anıldı.

Türküz dedik çekip çekip vurdunuz...
Bizi vurup bizden hesap sordunuz...
Ölümden öteye köy mü kurdunuz,
Korkumuz yok, korkumuz yok sizden…

Derneğimizin Ankara şube başkanı Hayrullah EFENDİGİL günün anlam ve önemine binaen katılımcılara Merhum Osman BATUR’UN hayatı ve kahramanlıkları ile ilgili kısaca bilgi verdi. Bu vesile ile tüm Doğu Türkistan şehitleri rahmet ve minnetle yad edilerek ruhlarına dua edildi.

Osman BATUR’UN Hayatı:

Altay vilâyetindeki Köktogay bölgesinin Öndirqara mevkiinde doğdu. Altay Kazaklarından Orta halli bir çiftçi olan İslâm Beyin oğludur. Asıl adı Osman İslâmoğlu idi. Batur, O’na milletinin verdiği bir unvan, bir sıfattır. Kahraman ve cesur anlamındadır. O, bu unvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya hak kazanmıştır. Göçebe Kazak hayatını yaşayarak büyüdü. Dedesi din adamı idi. Arkadaşları gibi o da 10 yaşından çok önce usta bir binici ve iyi bir avcıydı. 12 yaşında Kazak Türklerinin büyük kahramanı Böke Batur, ondaki yeteneği görüp yanına aldı. Ona savaş taktiklerinin inceliklerini öğretti. Aynı zamanda Türkçülük ruhu ile Rus ve Çin kinini aşıladı. İki yıl sonra Böke Batur’un büyük yenilgisi oldu. Böke Batur, Osman’a; “Benim işim bitti, ama ileride Türk milletinin sana ihtiyacı olacak, benden ayrıl.” diye buyruk verdi. Böke Batur yenilgiden sonra Türkiye’ye gelmek için Tibet’ten geçerken yakalandı ve başı kesilerek öldürüldü. Osman Beğ, 40 yaşına kadar doğduğu bölgede tarımla uğraşarak geçimini sağladı. 1940 yılında Çin zulmü dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Camilere tecavüz eden, Kur’an-ı Kerim’i yakan Çinlileri protesto eden Türkler, ‘isyancı’ oldukları bahanesiyle tutuklandı. Resmî makamlar, Türk’lerin ellerindeki silâhları toplamaya başladılar. Babası ve ailesinden bâzı kişiler, silâhlarını Çin askerlerine teslim ettiler.Osman Batur “ -Bu gün silâhımızı alanlar, yarın canımızı da alırlar. Ben silâhımı Çinlilere vermem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa, gelip alsınlar !” Dedi ve tek başına dağa çıktı. Savaştan başka kurtuluş yolu olmadığına inanıyordu. Başlattığı mücadele aynı gün destek gördü. Arkasından ilk gidenler arkadaşı Süleyman ve büyük oğlu Şerdiman oldu. Silâhını Çinlilere teslim eden babası İslâm Bey, oğlu için hayır duâlarını ve başarı dileklerini dile getirdi. Oğlunu koruması için Cenab-ı Allah’a duâ etti. Annesi Ayça Hanım: “ Ben oğlumu bu günler için doğurdum. Çinliler asırlardır koyun boğazlar gibi biz Türk’leri öldürüyorlar. Bizim canımız, bizden önce ölenlerin canından daha kıymetli değildir. Bizden sonrakilerin yaşaması için oğlum, ben diğer çocuklarım ölmeye hazırız ” Diyordu.
Bundan sonra Osman BATUR’UN hayatı göçler, gizli tertipler ve baskınlarla geçti. Küçük akıncı toplulukları ile Çin ve Rus kuvvetlerini pusuya düşÃ¼rür, öldürür ve kaçardı. ŞÃ¶hreti kısa zamanda yayıldı. Cesur, şÃ¼pheci ve mağrurdu. İdealinden fedakârlık ettiği veya dostuna ihanet ettiği olmadı. İkinci Dünya Savaşı’nın karışık günlerinde Doğu Türkistan Türkleri zulüm altında ezildiler. Osman, savaştan başka bir yol olmadığına inanmıştı. Yavaş yavaş Altaylar bölgesini Çinlilerden temizledi. Bu sıralarda ona BATUR adını taktılar. Kısa zaman içerisinde, etrafında gözü pek insanlardan bir mücâhit ordusu oluştu. Zelebay Telci, Nurgocay Batur, Kâseyin Batır, Canım Han Hacı, Süleyman Batır, Musa Mergen Aktepe, Sulibay, Ökürbay , Nogaybay, Ahid Hacı, Halil Teyci, Karakul Zalin... bu mücâhidlerden birkaçıdır. O artık, soydaşlarının Osman Batur’u idi.
Osman Batur ve silâh arkadaşlarının mücâdelesi, 1941 yılı Ekiminden 1943 yılı Temmuzuna kadar gerilla savaşı şeklinde devam etti. 22 Temmuz 1943’te Altaylar, Çinlilerden tamamen
temizlenmişti. Altay Türkleri artık bağımsızdı. Bulgun’da yapılan bir törende Osman BATUR Altay Kazak Türklerinin Han’ı ilân edildi. Mücâdelesini sürdürdü. Altay Geçici Halk Cumhuriyeti Başkanlığına seçildi. 1944 – 1945 yıllarında, Tanrı Dağları’nın kuzeyindeki Doğu Türkistan Kazak Türkleri’nin yaşadığı bölgeleri de Çin istilâsından kurtardı. Sonra komünist ordunun baskılarıyla önce Altaylar sonra Tarbagatay dağları yavaş yavaş elden çıktı. 1945 yılının Ekim ayından 1947 yılının Şubatına kadar üç vilâyetten oluşan Doğu Türkistan hükümeti’nin askerî ve mülkî âmiri olarak Vâli sıfatıyla görev yaptı. O’nu, Şubat 1947’den Eylül 1949’a kadar Doğu Türkistan Cumhuriyeti koalisyon hükümetinin aslî üyesi olarak görüyoruz.
Aynı zamanda, Altay Vâliliği görevini de devam ettiriyordu. Bütün bu görevleri sırasında Çinliler ile silâhlı mücâdeleden bir an bile geri kalmadı. Çinliler, yönetimleri altında bulunan Türk’lerle meskûn bölgelerin birer birer elden çıkmakta olduğunu anlayınca, büyük bir ordu oluşturdular. Osman Batur ve beraberindeki mücahitler, sayıca kendilerinden 10 kat fazla ve modern silâhlarla donanmış düzenli orduya karşı savaşa devam ettiler. 1949 yılında Osman BATUR daracık bir dağ bölgesine sıkışmıştı. Başlangıçta 30 bin savaşÃ§ı olan kuvveti 1950’de kadın ve çocuklar dahil 3-4 bine inmişti. Son sığındığı yer Gez Kurt bölgesiydi. Karakışta hayvanlar dağlarda barınamıyor, eteklere inmeye mecbur oluyorlardı. 1951 şubatında komünistler yine bir baskın hücumu yaptılar. Kazakların büyük bir kısmı yine baskından kurtuldu. Osman BATUR’UN kızı Azpay’la birlikte birçok kadın-kız komünistlerin eline geçti. Osman BATUR onları kurtarmak için bir geçitte 200 kişilik bir düşman birliğine tek başına hücuma geçti. Çok sayıda düşmanı öldürdü. Ancak cephanesi bittikten sonra Kamambal Dağı’nda yakalandı.
Tung-Huang şehrine götürüldü. Ellerinden ve ayaklarından zincirlerle bağlanarak zindana atıldı. Her gün kesintisiz işkence görüyor, kendisine yardımcı olan Türk’leri ele vermesi için sıkıştırılıyordu. Çeşitli işkencelerden sonra bir atın üzerine bindirilip “Türkistan’ı, Çinlilerden kurtaracağım diyen adamın hâline bakın” diyerek sokak sokak dolaştırdılar. Bu hâlde bile son sözleri, bağımsızlık için mücadele edenlerin yolunu aydınlatacak bir meşale idi:
Osman BATUR her sokakta “Ben ölebilirim ama, dünya durdukça benim milletim mücadeleye devam edecek” diye haykırdı.
Çinliler, işe yarayacak bilgi alamayacaklarını anlayınca Osman Batur’u göstermelik bir mahkemeye sevk ettiler. Mahkeme, önceden verilmiş kararı, 19 Nisan 1951 tarihinde açıkladı ve “Devrim düşmanlığı suçundan idam” kararı verildi, Karar, 29 Nisan 1951 tarihinde önce kulaklarını, sonra kollarını keserek Urumçi’de kurşunlanmak suretiyle şehit ettiler.


Osman Batur 1,85 boyunda, iri gövdeli bir insandı. Kısa ve kalın boynu, siyah saçları, yarı kapalı denecek ölçüde kısık gözleri vardı. Kaşlarının arası kırışıktı. Çok az konuşurdu.
Kudret ve kötü tâlih şahsiyetinde birleşmişti. Daha 10 yaşında iken usta bir binici ve iyi bir avcı olmuştu. 12 yaşına geldiğinde Kazakların büyük kahramanı Böke Batur’un dikkatini çekti. Böke Batur O’nu himâyesine aldı. İyi bir silahşor, usta bir dövüşÃ§Ã¼ olarak yetişmesine katkıda bulundu. Sonra çete savaşlarının inceliklerini öğretti. Rusların ve Çinlilerin, soydaşlarına yaptığı işkenceleri görüp yaşadığı için Rus ve Çin milletinden nefret ediyordu. Böke Batur’un
telkinleriyle bu nefret, şuurlu bir inanca dönüştü. Dedesi dolayısıyla iyi bir Müslüman olarak yetişmişti. İslâmiyet’in komünizmle bağdaşmadığını anlamakta gecikmedi. Böke Batur, öğrencisinin yetiştiğine inandığı gün: “ Benim sana verebileceğim başka bir şey kalmadı. Benim işim bitti. Artık bana ihtiyacın olmayacak. Fakat milletimizin sana ihtiyacı var.” Dedi. Osman Batur, hayatı boyunca kendisine ihtiyacı olanlar için mücâdele etti. Hayatı, bu mücâdele ile dolu olarak yaşadı ve inandığı ülkü uğruna can verdi. Mekânı Cennettir inşallah.
Kazaklar ve Uygurlar Osman Batur’u hiç unutmadılar. Dünya durdukça unutmayacaklar. “Bize sen ruh ve şuur verdin, hürriyet aşkını sen bize öğrettin. Ey büyük kahraman ! senin yolundan gidecek azimli kahramanlar yetiştireceğiz.” Diyerek O’nu anıyorlar. Adına şiirler yazılıyor, anma günleri düzenleniyor. Osman Batur, yeni ve genç Osman Batur’ların bedeninde yaşamaya devam ediyor.
Çinliler, Altay Türklerinin millî kahramanı Osman Batur’u işkencelerden sonra şehit etmekle ancak, bir büyük kahramanın aziz bedenini ortadan kaldırabilmişlerdi. Bağımsızlık düşÃ¼ncesini, Türk’lerin bağımsızlık için mücâdele azmini yok edemediler. Edebileceklerini zannedip işkence ve zulümlerini sürdürdüler. Osman Batur’un tek erkek kardeşi Delihan İslâmoğlu, istiklâl için giriştiği savaşta esir alınarak şehid edildi. Osman Batur’un ikinci hanımı, üç oğlu ve beş kızı da esir alındı. 18 yaşındaki kızı Kabiyra ile 14 yaşındaki oğlu Baybolla, anneleri Mamey’in gözleri önünde doğranarak şehid edildi. 11 yaşındaki oğlu Kariy ve 9 yaşındaki kızı Sapiyan, 20 metre derinliğindeki kuyuya diri diri atıldı. Evlâtlarına yapılan bu zulme, işkenceye ve katliama dayanamayan Mamey Hatun, aklını kaybetti ve olay yerinin yakınındaki nehrin azgın sularına kendini attı. Osman Batur’un; Şerdiman, Nimetullah ve Nebî isimli oğulları, babalarının şehit edilmesinden sonra da bağımsızlık savaşını devam ettirdiler.

Bu vesile ile Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesinde şahadet şerbeti içmiş olan tüm şehitlerimizi, geçmişlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı, ruhları şad mekanları Cennet olsun.

http://www.gokbayrak.com/turkistan.asp?inc=haberdetay&numara=502

sebir
01-05-06, 11:55
biz hazirghiqe xerki turkistan yenila xerki turkistan dep yuruymiz,emma azat bolghan kazak ,kirgiz, özbek ler , eskiri bar bayrighi tuprukida yelpunup turudighan turkluk nimixke geribi turkistan dep atimaydu? biz uyghurlar ve tuprikimiz baxka milletlerining terethanisimu?

osman batur gomindangdin alghan ilham ve koral bilen 3 vilayet inkilabini parqilax uqun urux kildi likin 3 vilayet inkilabigha katnaxkan kazak, kirghiz, özbek , tunghan, xive ,monghul katarlik cenqilermu bar idi.mining dadam 3 viliayet inkilavigha katnaxkan osman (batur )ning hekiki mahiytini manga oquk dep bergen idi.yeniala canabi allah mekani cennet eylisun!!! amin
mining kelbimde peket birla batur bar o bolsimu Geni batur ,mining kelbimde birla dahi bar o bolsimu Ahmetcan ependim ve elihan tore.
kona hamanni sorusak ix kopuyup kitidu.hekiketen otmxtukilerni suruste kilmakqi bolsak tarih seypisge karap baksak hemme nerse inik bolidu.
uyghurlar osmanni kanqilik yahxi korudu? avaz toplap baksak bolidu.

hazirki dava turkluk yaki musulmanlik davasi emes , belkide İzilgen Uyhur Millitining mukeddes davasidur... eklimizni ixliteyli ! ...baxkilarning qapinida terlextin numus kilayli. veten qukum azat boldu. ixenqimiz kamil. emma xuni unutmayli mustekil bolsak xerki turkistan dep devlet kurulamdu? . buni izilgen hoxna devletler teripidin horlangan Uyghur milliti kubul kilip halamdu?. bu devlet kimning yardimi bilen kuruludu?... tamgha qikivelip ixittin korukmaymen digendek valakxip xan-xohret abroy pereslikni koghluxup yuruymiz... huddi kongamda ixtan yok etim mancanbu digendek... allah hemmimizni hidayet kilsun... qet elde yurgen sergendarlar..............................!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Unregistered
01-05-06, 14:00
digan gap liringz ning tang din tolisi toghra
pikirliringz gha asasi jahattin qoshuliman!biz hazirghiqe xerki turkistan yenila xerki turkistan dep yuruymiz,emma azat bolghan kazak ,kirgiz, özbek ler , eskiri bar bayrighi tuprukida yelpunup turudighan turkluk nimixke geribi turkistan dep atimaydu? biz uyghurlar ve tuprikimiz baxka milletlerining terethanisimu?

osman batur gomindangdin alghan ilham ve koral bilen 3 vilayet inkilabini parqilax uqun urux kildi likin 3 vilayet inkilabigha katnaxkan kazak, kirghiz, özbek , tunghan, xive ,monghul katarlik cenqilermu bar idi.mining dadam 3 viliayet inkilavigha katnaxkan osman (batur )ning hekiki mahiytini manga oquk dep bergen idi.yeniala canabi allah mekani cennet eylisun!!! amin
mining kelbimde peket birla batur bar o bolsimu Geni batur ,mining kelbimde birla dahi bar o bolsimu Ahmetcan ependim ve elihan tore.
kona hamanni sorusak ix kopuyup kitidu.hekiketen otmxtukilerni suruste kilmakqi bolsak tarih seypisge karap baksak hemme nerse inik bolidu.
uyghurlar osmanni kanqilik yahxi korudu? avaz toplap baksak bolidu.

hazirki dava turkluk yaki musulmanlik davasi emes , belkide İzilgen Uyhur Millitining mukeddes davasidur... eklimizni ixliteyli ! ...baxkilarning qapinida terlextin numus kilayli. veten qukum azat boldu. ixenqimiz kamil. emma xuni unutmayli mustekil bolsak xerki turkistan dep devlet kurulamdu? . buni izilgen hoxna devletler teripidin horlangan Uyghur milliti kubul kilip halamdu?. bu devlet kimning yardimi bilen kuruludu?... tamgha qikivelip ixittin korukmaymen digendek valakxip xan-xohret abroy pereslikni koghluxup yuruymiz... huddi kongamda ixtan yok etim mancanbu digendek... allah hemmimizni hidayet kilsun... qet elde yurgen sergendarlar..............................!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Unregistered
02-05-06, 06:35
hoy bu nima digining geping bolsa ochuq qilmamsan,digan gap liringz ning tang din tolisi toghra
pikirliringz gha asasi jahattin qoshuliman!

Unregistered
02-05-06, 10:04
Osman Baturning terjimhalini Uyghurche terjime qilalaydighanlar heli kop .
uyghurche terjime qelip qoysanglar bizmu paydilansaq, ballilimizgha dep bersek bolatti

Unregistered
02-05-06, 13:34
hoy adsh balang gha u qazaqning yikayisini dap barmisang bash qa uyghur qahirmanlirining yikayisi chiqmam dikan, untup qalma u qazaq bakla millat chi qazaq , uyghur lar ni bakla qirghin qilghan qazaq,gomin dang bilan appaq -chapaq bolup uchwilayat hokumitiga qarishi urush qilghan qazaq u,
agar san osam islamni haliq qahir mani disang uchwilayat inqilawini ret qilghan bolisan.Osman Baturning terjimhalini Uyghurche terjime qilalaydighanlar heli kop .
uyghurche terjime qelip qoysanglar bizmu paydilansaq, ballilimizgha dep bersek bolatti

Unregistered
04-05-06, 14:49
hoy adsh balang gha u qazaqning yikayisini dap barmisang bash qa uyghur qahirmanlirining yikayisi chiqmam dikan, untup qalma u qazaq bakla millat chi qazaq , uyghur lar ni bakla qirghin qilghan qazaq,gomin dang bilan appaq -chapaq bolup uchwilayat hokumitiga qarishi urush qilghan qazaq u,
agar san osam islamni haliq qahir mani disang uchwilayat inqilawini ret qilghan bolisan.

hujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Unregistered
04-05-06, 15:12
Hei gacha sen uch wilayet inqilawini itirap qilam sen ???

Unregistered
04-05-06, 15:13
[QUOTE=Unregistered]hoy adsh balang gha u qazaqning yikayisini dap barmisang bash qa uyghur qahirmanlirining yikayisi chiqmam dikan, untup qalma u qazaq bakla millat chi qazaq , uyghur lar ni bakla qirghin qilghan qazaq,gomin dang bilan appaq -chapaq bolup uchwilayat hokumitiga qarishi urush qilghan qazaq u,
agar san osam islamni haliq qahir mani disang uchwilayat inqilawini ret qilghan bolisan.[/QUOTE


Hei gacha sen uch wilayet inqilawini itirap qilam sen ???

Unregistered
04-05-06, 15:39
ha kala bash san uchvilayat inqilawini rat qilidighan oxshimam san?
[QUOTE=Unregistered]hoy adsh balang gha u qazaqning yikayisini dap barmisang bash qa uyghur qahirmanlirining yikayisi chiqmam dikan, untup qalma u qazaq bakla millat chi qazaq , uyghur lar ni bakla qirghin qilghan qazaq,gomin dang bilan appaq -chapaq bolup uchwilayat hokumitiga qarishi urush qilghan qazaq u,
agar san osam islamni haliq qahir mani disang uchwilayat inqilawini ret qilghan bolisan.[/QUOTE


Hei gacha sen uch wilayet inqilawini itirap qilam sen ???

Unregistered
05-05-06, 17:43
ha kala bash san uchvilayat inqilawini rat qilidighan oxshimam san?[QUOTE=Unregistered]
Mao zidong dadang uchwilayet inqilabidep nam qoyop bergendin kiyin sen itap qilidiken sen de?hey..isit sanga kichikkine kallang bolsa kashki he???

Unregistered
05-05-06, 20:38
hay choshqa undaq ta dap baqa zhiang jie shi chong dadang ning yaliqini yalighan 3 apan dini itirap qili dikan san da,?
pah- pah nima digan ishligan kalla bu?
hudayim bandisigimu shun chiwila aqil beridikina???!!!!!!!!!!!

[QUOTE=Unregistered]ha kala bash san uchvilayat inqilawini rat qilidighan oxshimam san?
Mao zidong dadang uchwilayet inqilabidep nam qoyop bergendin kiyin sen itap qilidiken sen de?hey..isit sanga kichikkine kallang bolsa kashki he???

Unregistered
06-05-06, 03:23
hay choshqa undaq ta dap baqa zhiang jie shi chong dadang ning yaliqini yalighan 3 apan dini itirap qili dikan san da,?
pah- pah nima digan ishligan kalla bu?
hudayim bandisigimu shun chiwila aqil beridikina???!!!!!!!!!!!
[QUOTE=Unregistered]
Kala dise baqalchek , Pshirip bireymu dise xamyeymey deydighan , srang niniken sen ? ozengning yazghinni bashqidin oqup baqqin . kalwa mining nezirimde uch wilayet inqilawidigen gep yoq ..boldi emdi sanga gep qilidighan ighizmuyoq....sen ozeng uch wilayet inqilawini ret qilghanliq bolidu dep yizip sen ..........boldila.........................

Unregistered
06-05-06, 13:55
hay laqwa :mining nezirimde uch wilayet inqilawidigen gep yoq:
bu nima digining?
undaqta sining naziring de shinhay inqilawi yaki bashqa xittaylarning inqilawi bar oxshimam du?
san ozung ning nama digan likini oqup baq dap san,
mining dimak chi bolghunum paqat ashu osman digan qazaqni sheriqi turkistanning qaxir mani diyish ka bolmay du digan din ibarat,
chun ki u qazaq
1. azal din sheriqi turkistan diganni oylap baqmighan. uning oylay dighini paqat altay taghliri we ozining qazaqliri, har giz mu uyghur lar amas,:ana yurqa qaral sun:
2. u milli armiya bilan birlishishni rat qil ghan axir da milli armiya ga qari shi urush bash lighan, gomin dang bilan urushush ni toxtat qan, natijida milli armiyaning kuchi balgilik darjide zarbiga uchurghan.:uchwilayat inqilawi toghur sidiki harqan daq bir tarihi kitap qa qaralsun:
3. u qazaq milli inqilapqa:yaki uchwilayat inqilawigha:qarishi turush uchun gomin dang bilan mahpi sohpat otkuzgan hamde gomin dang din xeli kopsan da
yardam lar ga erish kan: tapsili mazmuni omur dastanining 1. qisimidin korulsun:
4. u qazaq uyghur larni taghdiki qar ghay lar gha baghlap qoyup kirsin chechip koydurup olturgan:tiyashan ning shimalida chong bolghan ,yeshi 70 tin ash qan har qan daq bir uyghur din soralsun:

am di dap baqa biz nimishqa u qazaq ni sheri qi tur kistanning milli qaxir mani digudak miz? bizning ozumiz ning qaxir man liri yoq mu?
nimish qa balilirimizgha haqiqi uygur qaxir manlirining hekayisi ni eytip berish ning ornigha u qazaq ning hekayisini eytip bargudak miz?


[QUOTE=Unregistered]hay choshqa undaq ta dap baqa zhiang jie shi chong dadang ning yaliqini yalighan 3 apan dini itirap qili dikan san da,?
pah- pah nima digan ishligan kalla bu?
hudayim bandisigimu shun chiwila aqil beridikina???!!!!!!!!!!!

Kala dise baqalchek , Pshirip bireymu dise xamyeymey deydighan , srang niniken sen ? ozengning yazghinni bashqidin oqup baqqin . kalwa mining nezirimde uch wilayet inqilawidigen gep yoq ..boldi emdi sanga gep qilidighan ighizmuyoq....sen ozeng uch wilayet inqilawini ret qilghanliq bolidu dep yizip sen ..........boldila.........................

Unregistered
06-05-06, 17:00
uuuuuuuukkkkkkkukooooooooohay laqwa :mining nezirimde uch wilayet inqilawidigen gep yoq:
bu nima digining?
undaqta sining naziring de shinhay inqilawi yaki bashqa xittaylarning inqilawi bar oxshimam du?
san ozung ning nama digan likini oqup baq dap san,
mining dimak chi bolghunum paqat ashu osman digan qazaqni sheriqi turkistanning qaxir mani diyish ka bolmay du digan din ibarat,
chun ki u qazaq
1. azal din sheriqi turkistan diganni oylap baqmighan. uning oylay dighini paqat altay taghliri we ozining qazaqliri, har giz mu uyghur lar amas,:ana yurqa qaral sun:
2. u milli armiya bilan birlishishni rat qil ghan axir da milli armiya ga qari shi urush bash lighan, gomin dang bilan urushush ni toxtat qan, natijida milli armiyaning kuchi balgilik darjide zarbiga uchurghan.:uchwilayat inqilawi toghur sidiki harqan daq bir tarihi kitap qa qaralsun:
3. u qazaq milli inqilapqa:yaki uchwilayat inqilawigha:qarishi turush uchun gomin dang bilan mahpi sohpat otkuzgan hamde gomin dang din xeli kopsan da
yardam lar ga erish kan: tapsili mazmuni omur dastanining 1. qisimidin korulsun:
4. u qazaq uyghur larni taghdiki qar ghay lar gha baghlap qoyup kirsin chechip koydurup olturgan:tiyashan ning shimalida chong bolghan ,yeshi 70 tin ash qan har qan daq bir uyghur din soralsun:

am di dap baqa biz nimishqa u qazaq ni sheri qi tur kistanning milli qaxir mani digudak miz? bizning ozumiz ning qaxir man liri yoq mu?
nimish qa balilirimizgha haqiqi uygur qaxir manlirining hekayisi ni eytip berish ning ornigha u qazaq ning hekayisini eytip bargudak miz?

[QUOTE=Unregistered]

Unregistered
06-05-06, 23:58
Sizde Osman Baturdek oz tagh suwluringizgha ,millitingizge kuyunidighan roh barmu?
sherq turkistan ziminini bisip yitip,qirindashlirimizning qan-terige semirip yatqan
hitayning birisini olturush emes bir tal chichini yulup biqing?! bashqilar dimisimu
men sizni bir omur milly qehirmanimiz dep hormitingizni qilip,balilirimgha sizning
qandaq jaseretlerni korsutup wetenge birip "qehirmanliq" qilip kelginingiznila
sozlep birey...
Bir sizning qarshi chiqqiningizgha Osman Batur heliqning neziridin chushup kitidighan ish yoq,halimisingiz ozunguz yahshi korgen baturliringizning yikayisini
baliliringizgha sozlep biring,bu yerde wahtngizni sirap qilmay.hay laqwa :mining nezirimde uch wilayet inqilawidigen gep yoq:
bu nima digining?
undaqta sining naziring de shinhay inqilawi yaki bashqa xittaylarning inqilawi bar oxshimam du?
san ozung ning nama digan likini oqup baq dap san,
mining dimak chi bolghunum paqat ashu osman digan qazaqni sheriqi turkistanning qaxir mani diyish ka bolmay du digan din ibarat,
chun ki u qazaq
1. azal din sheriqi turkistan diganni oylap baqmighan. uning oylay dighini paqat altay taghliri we ozining qazaqliri, har giz mu uyghur lar amas,:ana yurqa qaral sun:
2. u milli armiya bilan birlishishni rat qil ghan axir da milli armiya ga qari shi urush bash lighan, gomin dang bilan urushush ni toxtat qan, natijida milli armiyaning kuchi balgilik darjide zarbiga uchurghan.:uchwilayat inqilawi toghur sidiki harqan daq bir tarihi kitap qa qaralsun:
3. u qazaq milli inqilapqa:yaki uchwilayat inqilawigha:qarishi turush uchun gomin dang bilan mahpi sohpat otkuzgan hamde gomin dang din xeli kopsan da
yardam lar ga erish kan: tapsili mazmuni omur dastanining 1. qisimidin korulsun:
4. u qazaq uyghur larni taghdiki qar ghay lar gha baghlap qoyup kirsin chechip koydurup olturgan:tiyashan ning shimalida chong bolghan ,yeshi 70 tin ash qan har qan daq bir uyghur din soralsun:

am di dap baqa biz nimishqa u qazaq ni sheri qi tur kistanning milli qaxir mani digudak miz? bizning ozumiz ning qaxir man liri yoq mu?
nimish qa balilirimizgha haqiqi uygur qaxir manlirining hekayisi ni eytip berish ning ornigha u qazaq ning hekayisini eytip bargudak miz?

[QUOTE=Unregistered]

Unregistered
07-05-06, 06:59
toghra day siz buyar da rastla waqitni isirap qilghuchiliki yoq ikan,
biraq man shuni dep qoyushni layiq taptim,siz mayli qandaq shexisni tillang yaki maxtang u sizning ishingiz, likin shuni untimang ki weten millatning azatlighi we horluki uchun daryalap qan aqquzghan hesapsiz qurbanlarni bargan milli armiyining ofiser-jangchiliriga qatti tiltakkuzushka baolmay du,
chunki ularning oylaydighini ,arzusi , armini,paqatla mustaqilliq we azatliq tin ibarat,bu ofiser jang chilar ning ichida osman islamgha qarishi jang qilip qurban bolghan qahir man lirimiz mu heli kop sanni igallay du, masilan yusup jian polkownik bashchilighidiki azmat lirimiz

Unregistered
07-05-06, 17:29
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Unregistered
09-05-06, 19:13
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yaz sang tuzuk narsa yaz mam san bu yarni malmatang qil may,,

Unregistered
11-05-06, 09:09
Asalam:
putun dun ya di ki uyghur khrin dax lar .bis ning e hiki terih mi z ni kur dim ,thi mu yahxi qu yu ni vati man .
mei ning bir ar zu rim bar uihuristan jumuriet ehihi musthil bulux ha .
man vetan ni sir tida tur ri vat ti man .
xuni ishildim man ,biz de umut bar ,men er ha qian mu umu dim ni uz maimen .xu ni qu yan dim ki biz uyghur lar putun ni xan ni bir yar gie kal sek mu xu u mu dimiz ar zu ha yi ti du .
men mu shu a zet yuli gie he de huy dim .

hudayim gie a ma nat!