PDA

View Full Version : Ömer Heyyam rubaiyliriIHTIYARI MUHBIR
18-01-13, 03:58
1
Közüng ach! yultuzni qoghlidi quyash,
Zulmetlik kök tangni eylidi hapash.
Goyaki zersiman nur talasida
Sultanning shéshisi eylendi baghash.

2
Qoyulsa sayida bir ésil dastan,
Bir komzek muselles, bir xalta talqan.
Jarangliq naxshamgha eyliseng tengkesh,
Chöllermu men üchün biliner bostan.

3
Biz üchün qonalghu goya bu jahan,
Kündüz hem tün uning ishiki haman.
Ötüptu shunche téz, bolmastin hayal,
Talay shan - shewketlik padishah - xaqan.

4
Sükütsiz jim turmas saye biz goya,
Turarmiz penerdek aylinip uda .
Tün nisbi etrapqa yayghanda étek,
Séhriger qolida chachtuq nur - ziya.

5
Kainat düm qilip qoyulghan qazan,
Yürimiz uningda ömilep haman.
Bash urup anga biz tilisek shepqet,
Turar u sen , mendek sürmestin zuwan.

Unregistered
18-01-13, 03:59
1
Közüng ach! yultuzni qoghlidi quyash,
Zulmetlik kök tangni eylidi hapash.
Goyaki zersiman nur talasida
Sultanning shéshisi eylendi baghash.

2
Qoyulsa sayida bir ésil dastan,
Bir komzek muselles, bir xalta talqan.
Jarangliq naxshamgha eyliseng tengkesh,
Chöllermu men üchün biliner bostan.

3
Biz üchün qonalghu goya bu jahan,
Kündüz hem tün uning ishiki haman.
Ötüptu shunche téz, bolmastin hayal,
Talay shan - shewketlik padishah - xaqan.

4
Sükütsiz jim turmas saye biz goya,
Turarmiz penerdek aylinip uda .
Tün nisbi etrapqa yayghanda étek,
Séhriger qolida chachtuq nur - ziya.

5
Kainat düm qilip qoyulghan qazan,
Yürimiz uningda ömilep haman.
Bash urup anga biz tilisek shepqet,
Turar u sen , mendek sürmestin zuwan.

Kochurup qoyghuchi;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE

Unregistered
18-01-13, 07:01
1
Közüng ach! yultuzni qoghlidi quyash,
Zulmetlik kök tangni eylidi hapash.
Goyaki zersiman nur talasida
Sultanning shéshisi eylendi baghash.

2
Qoyulsa sayida bir ésil dastan,
Bir komzek muselles, bir xalta talqan.
Jarangliq naxshamgha eyliseng tengkesh,
Chöllermu men üchün biliner bostan.

3
Biz üchün qonalghu goya bu jahan,
Kündüz hem tün uning ishiki haman.
Ötüptu shunche téz, bolmastin hayal,
Talay shan - shewketlik padishah - xaqan.

4
Sükütsiz jim turmas saye biz goya,
Turarmiz penerdek aylinip uda .
Tün nisbi etrapqa yayghanda étek,
Séhriger qolida chachtuq nur - ziya.

5
Kainat düm qilip qoyulghan qazan,
Yürimiz uningda ömilep haman.
Bash urup anga biz tilisek shepqet,
Turar u sen , mendek sürmestin zuwan.

Bu kishige Ereplermu bek qimmet beridu, halbuki sheirliri Eqidige zit, dimek Eqilge hormet qilish her kishide bar nerse iken.

Eqilge hormet qilidhgna Uyghur;


IHTIYARI MUHBIR : MEKKE