PDA

View Full Version : 63yillik ishghalgha Qarshi Hur Sherqiy Turkistan Munbiri Bayanat İlan QildiHür Doğu Türkistan
01-10-12, 04:51
Doğu Türkistan’da Çin İşgalinin 63. Yıl Dönümü Münasebetiyle
BASIN AÇIKLAMASI
Sayın basın Mensupları,
Biz bugün burada 63 sene önce 1949 yılında Çinin işgaline maruz kalarak bütün çektiği acı, zulüm ve feryatlara rağmen unutularak, desteksiz ve sahipsiz bir şekilde yalnızlaştırılarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış ve tek başına yapa-yalnız varlık ve beka mücadelesi içerisinde çırpınan 40 milyon mazlum Doğu Türkistanlının uzun esaret yolculuğunun 63. Yılına adım attığını hatırlatmak ve çekmekte olduğumuz bu dert ve figanı Türk kamuoyuna duyurmak ve dikkatlerini bu meseleye çekmek için Türkiye de faaliyet göstermekte olan Doğu Türkistanlı Teşkilatlar birlikte Hür Doğu Türkistan Platformu çatısı altında bu faaliyeti tertip etmekteyiz.
Malumunuz, ezelden beri hanlıklar ve bağımsız devletler halinde kendi varlığını şanla sürdüre gelen Doğu Türkistan halkı, 1949 yılında Rus ve Çin İşbirliği ve suikastları neticesinde meşru devletimiz Çin komünistleri tarafından işgal edilmişti. 63 senedir Çin Doğu Türkistan’da Halkımızı asimile etmek ve yok etmek için her türlü katliam ve vahşi politikalarını acımasızca uyguladı. Çin 63 sene içerisinde 30 milyonu aşkın Türkistanlı Müslümanı çeşitli devrim, siyasi hareketler ve operasyonlarla katlederek büyük bir soykırıma imza atmıştır. Aydin, düşünür ve âlimlerimizi çeşitli asılsız bahanelerle yok ettiler, Halkımızı cahil bırakmak, ana dil, kültür ve medeniyetimizi tamamen yok etmek için sinsi uygulamalara başvurdu. Temel insan hakları sayılan yaşam hakkı, seyahat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüklerimize sert kısıtlamalar ve engelleri icra ettiler. Varlığımızı ve Milli kimliğimizi yok etmek için bütün devlet imkânlarını kullandılar. İnsani değer, ahlak, merhamet ve şefkat duygusundan yoksun olan işgalci Çin Rejimi halkımıza yönelik kesintisiz bir şekilde her türlü zülüm ve işkence politikasını uygulamaktadır.63 yıl boyunca Türkistan halkı, olabildiğince dünyadan soyutlanmış ve tecrit edilegelmektedir.
Şuan Doğu Türkistan’da zülüm had safhaya ulaşmış, Çin’in Doğu Türkistan’a uyguladığı siyasi ırkçı politikasının hedefinde olan Doğu Türkistan halkı kendi vatanında 2.sınıf vatandaş muamelesine maruz kalmaktadır. Yer altı kaynakları açısından çok zengin olan bu topraklar Çinliler tarafından talan edilmektedir, bölgenin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri Çin’in iç kesimlerine götürülerek gerçek sahiplerini fakirlik ve sefalete esir etmektedirler.
Çin’in sürekli olarak sürdürdüğü tüm yer altı ve yer üstü nükleer ve kimyasal denemelerinin kasıtlı olarak Doğu Türkistan’da yapılmasının neticesinde yüzbinlerce insanımızda sakat doğum, insanlarda ve tarımcılıkta çeşitli tehlikeli ve ölümcül hastalıkların kalıcı olarak etkisini bırakmaktadır. Çinin anne ve bacılarımıza reva gördüğü ve dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş insanlık dışı bir şekilde uygulayan zorla kürtaj politikası halkımızın sabrının sonunu zorlarken öbür yandan işgal güçleri binlerce genç kızlarımızı Çine zorla götürerek yüreklerimizi dağlamaktadır.
Vatanımıza Sürekli Çinli göçmenlerinin gayri meşru yerleşimi, inanç ve vicdan özgürlüğümüze karşı artan müdahale ve kısıtlamalar, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içeren davranışlar, örf ve adetlerimizi tahrip eden yasaklar, sözde Özerk Bölge kanununa da aykırı olarak yürürlüğe konulan kendi dilinde eğitim görme hakkına yasak getirerek Çince eğitime tabi tutma uygulamalarına yoğunlaşan Çin yönetimi, tarihi eserlerimizi aşamalı olarak yok etmektedir.
Günümüzde Dünyanın dört tarafında yayılan özgürlük çığlıkları ve kuvvetli esen bahar rüzgârları Doğu Türkistan semalarında da yayılmaktadır. Bu hakikat Çini derinden sarsmaktadır. Elbet Çin, er ya geç çözülecektir. Hepimiz Arap baharı olarak bilinen yeni dalgalarda yarım asrilik müstebit ve diktatör rejimlerin örümcek yuvası gibi dağılıp gittiğine şahit olduk. Çinin komünist muktedir çete erkânlarının iç çekişmeleri ve ahlaki, maddi ve manevi açıdan çürüyen devlet yapısı Hür Doğu Türkistan hareketini daha da ümitlendirmektedir.
Biz bu basın açıklaması vesilesiyle, Başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olmak üzere, Dünya kamuoyu, İslam Dünyası, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve özellikle bize din ve soy kardeşlik bağı olan komşu Türki Cumhuriyetlere önemli çağrılarda bulunuyoruz. Doğu Türkistan’da Katliam, İnsan hak ihlalleri, Soykırım amaçlı yapılan bütün sinsi uygulamalar, din ve vicdan özgürlüğüne yapılan darbeler, Çinli göçmenlerin bölgemize gayri meşru yerleşimi, izzet ve namusumuzun çiğnenmesi, binlerce masum esir ve şehitlerimizin uzayan listesi ve bu satırlara sığdıramadığımız nice trajik vahim cinayetler Doğu Türkistan Müslümanlarının üzerinde sürdürülürken, Çinin yalan ve nifakla yoğurulmuş iltifat ve tekliflerine kanmayın, Çin ile yapacağınız dostluk ve ticari, askeri, iktisadi ve diplomatik ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmenizi talep ediyoruz. Doğu Türkistan’da 40 milyon insan kan ağlarken, beddualar ederken, ahu feryat çığlıkları yükselirken nasıl da diplomasi adına, menfaat ve çıkarlar adına bu kadar rahat dostluk ortamı ve duygusal samimi ikili ilişkiler oluşturulabilir? Bunca ciddi sorunun üzerinden atlayarak geride bırakıp hiç sıkıntı yokmuş gibi ilişkiler geliştirilebilir? Vicdanınızın sesine kulak vermenizi ve hak ölçüsüne uymak gibi erdeminizi korumanızı içtenlikle temenni ediyoruz. Doğu Türkistan’ın acısı dinmeden, kardeşlerinizin sıkıntılarına kulak vermeden, acılar ve inlemeler üzerine kimse Doğu Türkistan’ı Çin sevdasına ulaşacak köprü olarak görmesin. Doğu Türkistan halkı ve temsil eden teşkilatların istek ve arzuları Doğu Türkistan’ın tam bağımsızlığıdır, halkımızın iradesi bu konuda her hangi bir tavize fırsat tanımayacaktır. Hür ve bağımsızlığa kavuşma arzumuz menfaat ve çıkarlar için çiğnenerek geçilecek köprü haline gelmesini istemediğimizi ve tek taraflı olarak dayatılan herhangi bir yol haritasını kabul etmediğimizi siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla buradan duyurmak istiyoruz.
Hür Doğu Türkistan Platformu
İrtibat: 0212 523 28 77
Gsm: 05368354523
E-mail: hurdoguturkistanplatformu@gmail.com

Unregistered
01-10-12, 04:54
Namayish ve Bayanat ilan kilish yighinidin korunushler uchun bu yergeqarang.
http://www.istiqlaltv.com/radio/