PDA

View Full Version : gung ga hiyal,Unregistered
20-03-06, 08:25
Qarang gu kicha chuchup oygunop

chiqarman oydin kuzumni achmay

magarman uzaq-uzaqlarga

kuzumni achsammu tang nurin chachmay,

umut yultuzliremu kurunmas asmanda

yoldin adashmaqtiman migip har yanga

tang nurenimu chachtey hamma mashgul

hamma natunush yaklimakta mini

sual quyiman uzamga uyumga qaitmaqqa izdap yol.

mahallamdemu tang atqanmidu?

bar-ber qaytishim kirak

ay natunush shahar hosh aman bol,Alim qushaq

Unregistered
20-03-06, 10:52
Qarang gu kicha chuchup oygunop

chiqarman oydin kuzumni achmay

magarman uzaq-uzaqlarga

kuzumni achsammu tang nurin chachmay,

umut yultuzliremu kurunmas asmanda

yoldin adashmaqtiman migip har yanga

tang nurenimu chachtey hamma mashgul

hamma natunush yaklimakta mini

sual quyiman uzamga uyumga qaitmaqqa izdap yol.

mahallamdemu tang atqanmidu?

bar-ber qaytishim kirak

ay natunush shahar hosh aman bol,Alim qushaqalim qushaq apande siz elmey maqala yazgandin sert ahmatjan osmanni dorap gongga hiyalmu suredekansiz ha?watinigizni seginipsiz ha?

Unregistered
20-03-06, 12:41
Qarang gu kicha chuchup oygunop

chiqarman oydin kuzumni achmay

magarman uzaq-uzaqlarga

kuzumni achsammu tang nurin chachmay,

umut yultuzliremu kurunmas asmanda

yoldin adashmaqtiman migip har yanga

tang nurenimu chachtey hamma mashgul

hamma natunush yaklimakta mini

sual quyiman uzamga uyumga qaitmaqqa izdap yol.

mahallamdemu tang atqanmidu?

bar-ber qaytishim kirak

ay natunush shahar hosh aman bol,Alim qushaq


pikiringz ozgiqa ikan, tirixing!