PDA

View Full Version : Birdem kuleyli, yumurlar...Unregistered
21-09-11, 07:42
By Yengi Chaqchaqchi

1. Birinji qitim Istambulgha kèlgèn Mevlankam olturushqa birish üchün , Professional Uyghur bilèn Terambaygha chiqiptu.
Bilètchi her bikètning ismini atap: Atikali, dèptikèn birsi chushup kitiptu,
azraq mangghandin kiyin: Fatix!, dèptikèn yènè birsi chushuptu.
Istambulni körup hayajanlanghan Mevlankam, Professional Uyghurgha doq qilip: Uka, bizning ismimizni qachan chaqiridu ,-- digudèk.

2. Istambuldiki bu sorun shundaq qizziptu, her-hil paranglar boptu , chaqchaq, yumurlar taza qizziptu, likin shundaq qizziq yumurlarghimu Mevlankam hich külmèmtu, buni bayqighan ,Professional Uyghur: Mevlanka shundaq qizziq sorundimu hich külmèy oltursizghu ?
Mevlankam: Mèn Minkau Hen, öygè barghanda külimen .-- digudèk.

3. Mevlankam sorunda olturup özichila oh olashtin söz ichiptu.
Mevlankam: mèn bir qitip Ghuljida ogha chiqip 999 toshqanni ohlidim deptighu,
bu sözni anglighan Professional Uyghur, Mevlankamning aghzini tartlap:
999 toshqanni ohlidim diguchè , putunla qilip 1000 ni ohlidim dimèmsiz , deptu.
Mevlankam: tèmtirmèy, Ukula ! mèn Istambulgha kilip bir Toshqan üchün yalghan sözlimèymèn digudèk.

4. Mevlankam bilen Professional Uyghur olturushtin kech qaytip, bir mazarlitin ötuptu. Bu chaghqa Mevlanka, Professional Uyghurgha bir Quràn oqup qoyayli èrwalarning rohigha atap dèptikèn .
Professional Uyghur : Quràn oqushni bilmèymèn deptu
Mevlankam: menmu bilmèymén.
Professional Uyghur: undaq bolsa qandaq qilimiz??
Mevlankam: ömulep, töt putluq bulup mangayli, erwalar bizni Eshèk oxshaydu dep qalsun!.

5. Mevlankam , Professional Uyghur bilèn öydè parangliship oltursa , Parangni parang qilmay sirtin Gum-Gum qilghan awaz 21 qitim angliniptu. Bu yiqimsiz awazdin jaq toyghan Mevlankam: Bu nimè awaz dèptikèn?
Professional Uyghur: Hitaydin Hujin Tao kèptikèn shuninggha atap zèmbirèk itiwatidu.
Mevlankam: Mén bolghan bolsam birinji paynila tèkkuzgèn bolattim . -- digudèk.

6. Mevlankam Istambulda Professional Uyghur bilèn biliq tutqini Dengiz boyigha biriptu. Qarmaqni sugha tashlap ikkisi taza mungdushup oltursa bir Saqchi kilip: körmidinglarmu „Bu yèrdè Biliq tutushqa bolmaydu“dèp sizilghan Taxtini.
Mevlankam: körduq, èma biz biliq tutmiduqki
Saqchi: undaqta qolungdiki nimè?
Mevlankam: Yip
Saqchi: uchudiki
Mevlankam: Qarmaq
Saqchi:uning uchudiki
Mevlankam: Sazang
Saqchi: He! Birader, Biliq tutmisang bularni nimè qilisen?
Mevlankam: Sazanggha , su uzushni ügütiwatimèn.

7. Mevlankam Istambulda aghrip qilip Doxturgha biriptikèn.
Doxtur(Türukche): Sigortali misin?
Mevlankam: Yak doktor bey, men Gjuljuluq. -- digudèk.


8. Mevlankamning kisili saqaymay , axiri operasiyè qilidighan boptu.
Mevlankam: Doxtur! Mèn bèk qorqiwatimèn, bu mining birinchi qitim Operasiye qilinishim
Doxtur: Qorqidighan bir ish yoq, bumu mining birinji qitim kiselni operasiye qilishim .-- digudek.

9. Mevlankam Istambuldiki ziyaritini axirlashturup , qaytishida Professional Uyghur , Mevlankamgha töt tilda sözliyèlèydighan chirayliq Shatutdin birni soghat qiptu.
Mevlankam Amerkigha kilip, Professional Uyghgurgha Telefon qilip: hiliqi siz soghat qilghan shatutning göshi bek mizilikkèn . digudèk

10. Mevlankam bu Shatutning Göshini yep qattiq aghrip yitip qaptu, buningdin xèwèrdar bolghan Shökrèt bir Tèsèlli birip qoyay dèp , Mevlankamningkigé kilip.
Mevlanka! Korkma, zaten hèmmimiz ölumiz .--digudèk.

11. Shökrèt: Mevlanka mushu künlèrdè chiching hèjèp chushup kitiwatida?
Mevlankam: uka , shu xiyaldin bolmamdu
Shökrèt: nimè tugmigèn xiyal bu?
Mevlankam: shu chichimni xiyal qilmamdim.

12. Mevlankam Amerkida yingidin hizmetke chiqqanda , bir shirkèt bilèn toxtamlishiptu,
Shirkèt mudiri: sizning maashingiz, shirkitimizge kèlturgèn iqtisadi unumingizgè qarap birilidu
Mevlankam: yaq, men bundaq èrzan ishlimèymèn.-- degudèk.

13. Mevlankam Amerkida , birsini Eshèk dèp qoyuptikèn, u kishi sotqa èrzè qilip, sot ichiliptu.
Sotchi, Mevlankamni gunarkar dèp, 5000$ jirimane qoyuptu.
Mevlankam narazi bolghan halda, Sotchidin mundaq soal soraptu.
Èger mèn Eshèkni Qechir disèm gunarkar bolamdin yoq ?
Sotchi: yaq
Mevlankam: Hiliqi èrzè qilghan kishigè qarap turup, nimigè külisèn Qechir . -- digudék

14. Mevlankam Ghuljida bir baghwening bighigha kirip , Baghwèn Bowaygha èqil ügutushkè bashlaptu:
Mevlankam: Aka, siz bu Alma köchètliringizni waxtida sughurup, yaxshi chatap, tuylirini omdan aghdurup, yaxshi oghutlisingiz, bir tup alma derixidin az bolghanda 20 kg alma alalaysiz.--deptu.
Baghwèn boway : Balam! Bu Alma köchiti èmès , Shaptul köchiti. --digudek.

X bilan U, Ikkis Sarang

JC A.

Bir kuni ozini "U" gap, atilwalghan bir sarang bilan yana bir kanttin kalturulgan ozini "X" dap, ataydighan ikkinqi bir sarang, Saranglarni yighiwelip dawalax, ponkitining bir yatighigha boliniptu.

Yatakka kirgandin keyin bu ikki sarang, jiddi halda yataklirini ozlirining koqak wa aski-puski yighiwalghan taxlanduk lata-putiliri bilan bezaxka baxlaptu.

X, ixlirini aldirax putturup bolup, pahirlangan halda karwitigha ozini taxlap yetip, U ning harkitini kuzutuptu.

Karisa, U aldirax sol koligha bir yoghan orus mikini tutup, ong kolidiki bolka bilan u, mikni tamgha kekip ozining dadisining surutini asmakqi bolupwetiptikan.

Lekin, U nimixkidur mikning uqini ozi tarapka karitiwelip, mikning, kalpikini tamgha koyup, uqigha uriweriptu. Lekin mik yanila kirmaywatkidak. U, xu tarikida uzun eytixiptu

bu harkatni uzun kuzutup, iqi tolimu sikilghan X, kattik aqqighlap:
Mikning uqini bigiz koli bilan korsitip turup:

Hay sarang bu digan, bu tamning miki amas, awu tamning miki dap, karxi taraptiki tamni korsitip beriptu.

Askartix:

Bu yarda tilgha elinghan U bilan X pakat u saranglarning ismining bax haripi, buni harkandak adamning, siyasi jamiyatlarga baghlap tahlik kilinixi kattik mani kilinidu.

Mavlan 1

Yash Mavlan ali maktepni puturup ozi heves khilghan hizmetke iltimas khiptu, u sakhqe kiyim kiyish, tapanqini artish, khara koz-eynek takhash ve mashini heydashdek nersilerge hevisi kuqluk bolghan. U ahiri "En Quan Ju"ge hizmetke kiriptu. Uq ay ugunu korsini tugutip yash Mavlanning bashlighi uninggha tunji vezipini beriptu.

U melum bir adrisdiki aylining oyige Khazakhstandin tukhkhini kilip ketken, uning nime khilghanlirini inikhlap kelish idi. Yash Mavlan shu adris boyiqe tipip beriptu. Ishikni dadisining eng yikhin aghinisi eqiptu, Mavlan sel hodukhkhan boptu. Mavlan oyge kirip, salamliship bolup "Aka, dadam mini ishdin khatghaq silerni yokhlap kel digen, eger Khazakhstandin kelgen mihmanlar ketmigen bolsa aldimizdiki Shenbe kuni oyimizge mihman bolup ketsun digen." dep gepni bashlaptu, Mavlan ikki saettek khizghin parangdiliship dadisining aghinisi bilen hoshlishiptu, u adem Mavlange mundakh dep hoshlishiptu: "Oydikiliringge salam eytkin, vakhit qikhirip yokhlap kegenliginge rehmet, yahshi qong bolupsen oghlum."

Mana Mavlan nurghun yillar boldi, ozining hizmitini yahshi ishlep kelivatidu.

Mavlan 2

bir kunisi meshrep.com'gha eng kop kiridighan "hisam"ning oghli magizingha yugirip kirip keptu de, qarisa magizinda pul toleydighan yerde ochiret iken. lekin deptu;

oghul: men bek aldiraymen, men bashta bir nerse eliwalsam bolamdu?
pirgazchik: bolidu, nime alisiz?
oghul: meni dadam oyde saqlap turidu, tazliq qeghizi bersingiz digudek.

Mavlan 3

bir kuni Mavlan Yasin digen edem hotuni bilen urushup qelip, ayali oydin chiqirwetiptu. shuning bilen bichare sirtqa chiqip kochida kitiwatisa, bir ashhanigha mundaq bir ilan chaplap qoyuptu; "tamaqni siz yeng, pulini newringiz tolisun"

shuning bilen Mavlan ashhanigha kirip, yene ishench qilalmay, garsondin soraptu. garson JC Sokrat chushenduruptu;

_sirttiki ilaningiz rasmu? men tamaq yisem pulini newremdin alamsiler?
_ras, tamaqni siz yisingiz, pulini newringiz toleydu.

shuning bilen Mavlan bolishigha tamaq zakaz qiptu. qosiqi etilip ketkudek yeptu. ishiktin chiqidighan waqtida JC Sokrat 100$ boldi dep hisapni ekep beriptu.

_Mavlan; hoy adash hoy, tehi baya pulni newremdin alimen dewatitingghu?
JC Sokrat; bu sening chong dadangning yigen tamiqining puli...

Mavlan 4

Bir kuni saranglar dohturhanisining bashliqi dohturhanining toshap ketkenlikini hem biraz boshutush kireklikini kozde tutup, bir sinaq qilish kireklikini hem kimning sinaqtin otse, dohturhanidin saghlam digen het bilen chiqirwetidighanliqini kisellerge sozleptu. shuning bilen sinaq kuni keptu we hemme kisellerni su uzush kolining ustidiki sekresh tahtiyigha chiqirip, shu yerdin su yoq quruq kolge sekreshni buyruptu. dohturhanidin tizraq chiqip kitishni oylighanlar tizdin yuqirdin towenge sekreptu, sekreptu, sekreptu... hemmisi quruq kolge chushup, awazi chiqmay olek bolup yitiptu. ahirida nowet Mavlangha keptu. mavlannni ustige chiqirip qoysa, yene peske sekrimey, pellempeydin chushiwalidiken. yene chiqirip qoysa, yene chushiwalidiken. ahiri mavlanni saqiyiptu dep qoyup beriptu. ishiktin chiqidighan waqtida, bashliq mavlandin soraptu, sen nimishke sekrimiding dise, mevlan digudek, men su uzushni bilmeymen...

Mavlan 5


bir kuni beijingdin shanghaige uchqan ayriplanda kichikkine weqe bop qaptu. uchquchi salondikilerge jiddiy bir shekilde bir kishining ayriplandin chushup kitishini, sewebining ayriplangha eghir kelgenlikini, bolmisa ayriplan yerge chushup kitidighanliqini ilan qiptu. shu ayriplanda mavlan yasinmu bar iken... shuning bilen hemme hitaylar mavlanni sekreysen, bolmisa seni tashliwetimiz deptu. mavlan qorqup kitip, sekreshke mejbur boptu we bir eqil tepish kireklikinimu his qilip, bir shert bilen sekreymen deptu. maqul, sherting nime dise, men sekrigenche hemminglar alqishlap chawak chalisiler digudek.... shuning bilen hitaylar chawak chelip tursa, mavlan bek asta asta herket qiptu. del sekreydighan waqtida ayriplan yerge chushup kitiptu...


Mavlan 6

bir kuni Mavlan Yasin hotuni bilen urushup qaptighu... shuning bilen bir birlirige gep qilmay, qilidighan geplirini qeghezge yezip bir birlirige uzitip sozlishiptu... ahshimi yatidighan waqtida, mavlan qeghezge, "hotun meni ete etigen saet 7 de oyghutup qoyghin" dep yeziptu. etisi mavlan yasin saet 8 bilen oyghiniptu. apla dep jiddi ornidin turushqa herket qilip qarisa, ustide bir qeghez turghidek; "Mavlan qopung, saet 7 boldi"

Back to top