PDA

View Full Version : Nomussiz Kanhor hitaylar !Tarim Yilpizi
03-03-06, 12:29
Kadirlik Adimiy - Insanlar:Tuwandiki aldamqilikta eytilisha 'Markaz maliyasi yod kamqilikki uqun Sharkiy Turkistan`gha 1 million 140 ming yuan' yardam kilghanmish, nima digan razil - yalghan oydurma bu ?


Sharkiy Turkistan parazit hitay hukumutining 1 million 140 ming yuan puligha ehtiyajlikma?Sharkiy Turkistan 1 milliard 300 milliondin kop qoshka hitayning energiya manbasini hal kiliwatsa, milliard kup meter gaz, million tonnulap ham - pishshik nefit, million tonnilap kumur, million tonnilap ashlik, million tonnilap pahta, million tonnilap yung, million tonnilap gush, million tonnilap altun - kumush - guhar, million kup meter yaghaq materiallar, million tonnilap kam uqraydighan madanlar ... keqa - kunduzlap tohtimastin yar asti turuba yolliri, tashyol, tumuryol, hawa yolliri bilan ashkara ham oghurlukqa hitayning mahalla - aymak - bazar - shahar - bash kantiga toshulup, alamshumul amily manpaat beriwatsa, yana kanhor hitay maliyasi Sharkiy Turkistan`gha yardam ajiritamdu?


Silarqa dunyada hitaydin pas - raswa - yalghanqi - kanhor - munapiklar barma?


Agar bar diyilsa nada bar?
مةركةز مالعيعسع، ظاصتونوم رايونعمعزنعث يود كةملعك كئسةللعكلعرعدعن مذداصعظة كأرىش ظعشلعرعغا بعر معليون 140 معث يىةن ياردةم مةبلعغع ظاجراتتعتةثرعتاغ تورع 2006-03-03 11:32:34(تةثرعتاغ تورع خةؤعرع)

مةركةز مالعيعسع، ظاصتونوم رايونعمعزنعث يود كةملعك كئسةللعكلعرعدعن مذداصعظة كأرىش ظعشلعرعغا بعر معليون 140 معث يىةن ياردةم مةبلعغع ظاجراتتع.

ظاصتونوم رايونعمعزنعث زئمعنع دئثعز- ظوكياندعن يعراق بولغاحقا، سذدعكع يود معقدارع تأؤةن. بذ خعل ظةهؤال سةؤةبعدعن ظاصتونوم رايونعمعز ظئغعر دةرعجعدة يود كةمحعل رايونلارنعث بعرع بولذص قالدع. بذلتذر، ظاصتونوم رايونعمعز ظاهالعلعرعنعث يودلعق تذز ظعستئمال قعلعش نعسبعتع %77.12ضة يةتتع. ظذنعثدعن باشقا، ظاصتونوم رايونعمعزدا ظعستئمال قعلعنعؤاتقان يودلذق تذزنعث ظألحةمضة يئتعش نعسبعتعمذ %68.8 ظةتراصعدا بولعؤاتعدذ. نأؤةتتة، بالعلاردا بولعدعغان قالقانسعمان بةز يوغعناش كئسةللعكعنعث يىز بئرعش نعسبعتع %15 كة يةتتع. 35 ناهعية، شةهةردة يود كةملعك كئسةللعكعنع تىصتعن يوقعتعش نعشانع تئخع ظعشقا ظاشذرذلمعدع.

ظاصتونوم رايونلذق سةهعية نازارعتع ظعنتعزام تةكشىرىش ضذرذصصعسعنعث باشلعقع جاث يوثجذث هةر قايسع ؤعلايةت ظوبلاستلارنعث ظالاقعدار مةسظذللعرع بعلةن "مةركةز مالعيعسعنعث مةبلةغ ظاجرعتعشع بعلةن يولغا قويذلغان ظاصتونوم رايونعمعزنعث يود كةملعك كئسةللعكلعرعدعن مذداصعظة كأرىش ؤة ظذنع داؤالاش تىرع مةسظولعيةتنامعسع" ظعمزالعدع. ظذ، مةركةز مالعيعسع ظاجراتقان صذلنعث هةممعسع هةر معللةت ظاممعنعث يود كةملعك كئسةللعكعدعن مذداصعظة كأرىش بعلعملعرعضة بولغان تونذشعنع ظأستىرىش هةمدة ظألحةمضة توشعدعغان يودلذق تذز ظعشلعتعش نعسبعتعنع يذقعرع كأتىرىشكة ظعشلعتعلعدعغانلعقعنع بعلدىردع.


http://uygur.xjts.cn/ww/xjnews/2006/03/03/xjnews1i10i7063.html

gherip
03-03-06, 15:51
Ey Asman!

Yighishtur Asmaqliringni,

Mening Bu Tar Wetinim.

Qobul Qilalmaydu,

Hayatqa Ishqi Yoq Qasmaqliringni!!!!

Ibrahim.turdi