PDA

View Full Version : ÖgenUnregistered
16-07-11, 01:53
※ Minnetsiz yashashni quyashtin ögen.

※ Ümid asminida chaqnap parlaq nur chëchishni yultuzdin ögen.

※ Sebiy qelblerge ümid nurlirini chëchishni qarangghu öylerge ün - tinsiz yoruqluq ata qiliwatqan, Özini bëghishlash rohi küchlük bolghan shamdin ögen.

※ Tiz pükmey qeysirane yashashni qarighay rohidin ögen.

※ Berdashliq bërishni, Tewrep qalmasliqni, Qeyserlikni dëngizdiki xada tashlardin ögen.

※ Pakliqni apaq qarlardin, Apaq paxtilardin, Apaq ana sütidin ögen.

※ Güzellikni, Tebiiylikni seherning sap hawasidin, Cheksiz ketken dalilardin, Ëriq boyida ösken yawa güllerdin ögen.

※ Waqitni qedirleshni, Hayatqa ehmiyet bërishni, Mëhribanliqni ëqin sulardin, Tangning ëtishidin, Quyashning illiq parlishidin ögen.

※ Özüngni dawamliq yëtildürüp, Takamullashturushni selbiy ishlardin ibret, Yaxshi ishlardin ülge ëlip ögen.

ishqilip etrapingdiki herbir sheyi sen üchün bir eyneklik rol oynaydu. sen bu eynektin bezide öz eksingni körseng, Bezide özgiler eksini körisen. bezide yaxshi ishlarni körseng, Bezide nacharliqlarni, Kishini yirgendüridighan passip, Bolmighur ishlarni körisen...

qisqisi, Özüng yoluqqan herqandaq ishni eqil ishlitip yaxshi bir terep qilip, Turmushungni kündin - kün'ge rengdarliqqa, Güzellikke pürkep soghuqqanliqni ögen.