PDA

View Full Version : Eydiz késilige muptila bolghan ayal we yétim qizUnregistered
26-02-06, 17:32
Eydiz késilige muptila bolghan ayal we yétim qiz

Aptori : shu shin


Ili deryasi boyidiki bir mehellide gülshen isimlik kélishken, emma bextsiz bir uyghur ayal olturidu. Buningdin birnechche yil ilgiri éri zeherge xumar bolup qalghan we ölüp ketkendin kéyin, gülshenning ailiside töt tamdin bashqa héchnéme qalmaydu. U ikki balisini élip, eski _ tüski nersilerni yighish arqiliq kün ötküzidu. Emma, u künini aran kün étip kétiwatqan chaghda, eydiz késilige muptila bolghan ayal tashliwetken bir qiz bowaqni tépiwalidu. Gülshen üch balisi bilen japaliq turmush kechürüwatqanda, özining eydiz wirusi bilen yuqumlan'ghanliqidin xewer tapidu...


Érining ölümi


Gülshen 1995 _ yili sadda qadirgha yatliq bolghan chaghda, toyi bolidighan qizlar adette élip mangidighan qiz mélining sirtida, uning ilkide bir qoru jaymu bar idi. Toydin kéyin, gülshenning éri qadir ata kespige warisliq qilip, yéza igilik mehsulatliri bazirida kawapchiliq qildi, deslep bu ailining turmushi inaq we köngüllük ötti. Biraq, ularning chong oghli dunyagha kélip, aridin uzaq waqit ötmey, gülshen érining zeherge xumar bolup qalghanliqini bayqap qaldi. Érining zeherge xumar bolup qélishi tüpeylidin, aridin uzaq waqit ötmeyla ularning nechche waqittin béri yighip kéliwatqan puli qaq pakiz tügidi. Gülshen 2 _ oghligha hamilidar bolghan mezgilde, qadir ailidiki pulgha yaraydighan hemme nersini we ikki qoru jayni zeherge tégiship bolghanidi...
Qadir 2000 _ yili kech küz künlirining biride gülshenbaghdiki qebristanliqta ölüp qaldi, xeqler uning jesitini bayqighan chaghda, zeher okul qilidighan shpiris uning bilikide ésiqliq turatti.
Shu chaghda gülshen 2 _ oghlini yéngila tughqan bolup, qirqi téxi toshmighanidi, chong oghli bolsa, aran töt yashta idi.
Gülshenning aghriqchan we yashinip qalghan ata _ anisi qizining béshigha kelgen külpettin xewer tapqandin kéyin, qayghu _ elem destidin keyni _ keynidin u dunyagha seper qildi. Gülshen héch ilaj qilalmay, axir yiraq birnewre hedisige derdini éytishqa mejbur boldi, hedisi özi olturuwatqan hoylidiki bir kichik ambarni gülshen we uning balilirining olturushigha boshitip berdi.
Gülshenning ishleydighan ishi bolmighachqa, kirim menbesi yoq idi, emma, balilirini baqmisa bolmaytti. Uruq _ tughqan, dost _ buraderliri uninggha bir mehel yardem berdi. Biraq, qeyser ayal gülshen xeqning yardimi bilen uzaq waqit kün ötküzgili bolmaydighanliqini hés qilip, eski _ tüski nersilerni yighish arqiliq balilirini béqishqa kirishti, u mushundaq japa _ musheqqetlik emgiki arqiliq bir nechche yilni ötküzdi.


Tashliwétilgen qiz


2002 _ Yili etiyaz künlirining bir etigenliki gülshen aditi boyiche qaq seherde öydin chiqti, u özining bashqilardin téximu köp, téximu pulgha yaraydighan eski _ tüski nersilerni yighiwélishini arzu qilatti. U yolda kétiwatqinida, yan kochining béshidiki tam tüwidin chiqqan bowaqning nazuk yigha awazini anglap qaldi. Gülshen awaz chiqqan yerge oqtek étilip bérip qarisa, tam tüwide bir boghcha turghan, u zungziyip olturup boghchini awaylap yeshti, derweqe, boghchida anisining émitishige teshna bolghan bir qiz bowaq yatatti.
Bowaqning hal reng yumran yüzidin uning tughulghinigha anche uzaq waqit bolmighanliqi bilinip turatti, bowaq toxtimay yighlap, gülshen'ge telmürüp qaraytti. »Balining qorsiqi échip kétiptu!« gülshen ichi aghrip bowaqni kötürüwaldi _ de, shu yerde bir haza saqlap turdi, lékin, munche etigende bir kimning öyidin chiqishi natayin idi.
Bowaqning toxtimay yighlishi bu anining yürikini mujushqa bashlidi, gülshen chishini chishlep turup bowaqni öyige élip ketti. Uning kallisigha, awwal balining qorsiqini toyghuzay, andin kéyin béqiwalidighanlarning bar _ yoqluqini sorap körey, dégen xiyal keldi.
Öyde süt parashoki yoq idi, u chénige su quyup, shéker sélip arilashturup, bal qoqoshuq bilen bowaqqa az _ azdin ichürdi, bichare bowaq mushu azraq tatliq suni ichipla yighlashtin toxtidi. Kéyin gülshen sürüshtürüsh arqiliq bu bowaqning tar kochining béshidiki salam'ayning qizi ikenlikini uqti.
Salam'ayning éri zeher chékip eydiz késilini yuqturuwalghachqa, buningdin birnechche ay burun ölüp ketkeniken, salam'ay hamilidar mezgilide, yuqum mudapie ponkitidikiler tekshürüp körüp, uning eydiz késilige muptila bolghanliqini éniqlighaniken. U shu chaghda "boshanmisam bolmaydu" dep ching turuwalghaniken, kéyin uning salametlik ehwali we iqtisadiy ehwali nacharliship, balini béqish imkaniyiti yar bermey qalghan, shuning bilen bowaq tughulghandin kéyin, u bowaqni kochining béshigha tashlap qoyup, iz _ déreksiz ghayip bolghan.
Gülshen bowaqni öyide birnechche kün baqti, u téxichila bu bowaqni iqtisadiy ehwali yaxshi birer ailining béqiwélishini arzu qilatti. U birnechche ailidin sorap kördi, emma ular bu bowaqning eydiz késilige muptila bolghan ayalning balisi ikenlikini anglishi haman béqiwélishqa jür'et qilalmidi. "Bowaqni öyüngge élip kelgendin kéyin, özüng béqiwal!" dep tapa _ tene qilghuchilarmu boldi.


Öyde bir jan köpeygendin kéyin


Gülshen üchün éytqanda, bu bowaqni béqiwalghanliq ölgenning üstige tepkendek ish boldi. Gülshen özining ikki balisini eski _ tüski nersilerni yighish arqiliq béqip kéliwatatti, uning üstige, chong oghli mektepte oqush yéshigha kélip qalghanidi. Biraq, héliqi yétim qizni béqiwalidighan adem chiqmaywatatti, uning bu bowaqning ölük _ tiriki bilen kari bolmisa bolmaydu _ de.
Bu bowaq tughulupla anisidin ayrilip qalghan, anisining sütini émish pursitidin mehrum bolghanidi, shunga bu bichare qizgha süt parashoki bérishke toghra kéletti. Gülshenningghu mushundaq qilghusi bar idi, biraq bu ailining iqtisadiy ehwali nachar bolghachqa, özlirining qorsiqini tuyghuzushmu teske toxtawatatti. Köp yillardin béri, meyli héyt _ bayramda yaki tughulghan künde bolsun, gülshenning baliliri toyghudek göshlük ghizagha yétishelmey, yéngi kiyim kiyelmey kéliwatatti, ularning uchisidiki kiyimler uruq _ tughqanlarning balilirigha kichik kélip qalghan kiyimler idi.
Gülshen undaq hésablapmu, mundaq hésablapmu chiqimni qaplighudek kirimning ornini qilalmidi. Emma, u yenila chishini chishlep turup, shu ayliq yémek _ ichmekke kétidighan xirajetning köp qismini süt parashoki, shéker we émizge botulka sétiwélishqa serp qildi. Shu ayda gülshen we baliliri soyuq'ash ichip, nan yep kün ötküzdi.
U her qétim bowaqqa süt parashokini béridighan chaghda, uningdin chiqqan xush puraq gülshenning ikki balisini özige jelp qilatti. Gülshen balilirining telmürüp qarap turghanliqini körgen chaghda, ichi échiship kétetti, biraq u yenila taqet qilip, balilirigha bir qoshuqtin bérish bilenla kupayilinetti. Uning 2 _ oghli shu chaghda ikki yashtin sel ashqanidi. Gülshen balisining her qétim bir otlam süt parashokini ichkendin kéyinki turqigha qarighinida, yüriki lexte _ lexte qan bolatti.
Künlerning biride gülshen béqiwalghan bowaqning qizitmisi tuyuqsiz örlep ketti, bowaqqa su ichürsimu, soghuq ötküzsimu kar qilmidi. Qarighanda, bowaq sekratqa chüshüp qalghandek qilatti. Gülshen ichi titildap paypétek bolup ketti: u bowaqni dawalitidighan'gha pulning ilajini qilalmaywatatti. U amalsiz qélip, newre hedisige éghiz échishqa mejbur boldi. Bu, uning tunji qétim teshebbuskarliq bilen bashqilardin pul sorishi idi. U newre hedisige:
- Pulni choqum qayturup bérimen, — dédi.
Newre hedisi gülshenning bu yoqilang ishqa arilashqanliqigha bashtin tartipla qarshi idi, özi müshkül ehwalda turuwatqan adem téximu éghir, téximu köp yükni zimmisige qandaqmu alalaydu? Newre hedisi eyni waqitta gülshen'ge téximu köp péshkellikning kéyin körülidighanliqini aldin'ala éytqanidi.
Emma, emeliyette newre hedisi uninggha köyünetti, uning japa _ musheqqet chékishige qarap turalmaytti. Newre hedisi bu doram gülshenni bir dem eyibligen bolsimu, yenila uninggha pul bérip turdi.
Gülshen pulni élipla bowaqni kötürüp doxturxanigha bardi, doxturning gépiche, sella kéchikip kelgen bolsa, bowaqning hayatini saqlap qalghili bolmayttiken.
Bowaq késelxanida üch kün yatti, üch kün asma okul sélin'ghandin kéyin, ölüm girdabidin axir qaytip keldi. Bowaq saqayghandin kéyin, gülshen her küni öydin téximu baldur chiqip, kech qaytidighan, bir aile kishiliri pulni téximu téjep ishlitidighan boldi, u newre hedisidin qerz alghan pulni chishini chishlep turup ikki ay ichide toluq qayturdi.


Üzülmes rishte


Emma, "iqtisadiy krizis" undaq yaki mundaq ishlar tüpeylidin yenila qayta _ qayta yüz berdi, gülshen bowaqni birnechche qétim tépiwalghan ornigha apirip qoymaqchi boldi.
Bash qish künlirining bir etigenliki gülshen bowaqning qorsiqini obdan toyghuzup, pakiz kiyimlirini kiydürüp, astigha pakiz süydük latisini qoyup, körpisige ching oridi, u bowaqni tépiwalghan ornigha apirip qoyush qararigha kelgenidi, u heqiqeten éghir ehwalda qalghachqa, bir axsham idiyiwi küresh qilish arqiliq mushundaq qarargha kelgenidi.
U öydin chiqish aldida bowaqni kötürüp, yüzini bowaqning yüzige tegküzüp, uni söyüp turup:
— Belkim sizge halliqraq bir aile uchrap qalar, u chaghda küningiz bu yerdikidin yaxshi ötidu, — dédi. Bowaq pak közliri bilen uninggha telmürüp qaridi, bowaqqa özining namelum dunyagha yene qaytip baridighanliqi ayan emes idi, u gülshenning tonush chirayini körüp, aghzini échip külüwatatti.
Gülshen'ge bu hal yürikige pichaq sanchilghandek tuyuldi, u közige yash alghan péti bowaqni yan kocha aghzigha apirip qoydi.
Gülshen öyige qaytip kelgendin kéyin, temtirep yürdi, u birnechche qétim u yerge bérip körüp baqmaqchi boldi. Biraq, uning tünügün axshamqi iradisi put _ qolini chüshep turuwaldi. Shundaqtimu uning bowaqqa bolghan ensirishi bir deqiqimu toxtap qalmidi, u kimdur birining bowaqni kötürüp élip kétishini arzu qilatti, shundaqla kimdur birining bowaqni kötürüp élip kétishidinmu qorqatti, uning qelbi qattiq ziddiyet ichide qalghanidi. Aridin bir saet, ikki saet waqit ötüp ketti... Ötüp kétiwatqan her bir minut gülshen'ge tolimu uzaq bilinmekte idi, aridin üch saet ötkende, gülshen özini gunah ötküzüwatqandek hés qildi _ de, öydin oqtek étilip chiqti. U shu tapta bowaqning u yerde yoq bolup qélishidin qattiq ensireytti.
U yan kocha aghzigha barmay turupla, quliqigha bowaqning yighlighan awazi anglandi. U bowaqning yighlighan awazini anglap xoshal boldi we ichi siyrilip ketti _ de, uchqandek bérip bowaqni baghrigha basti. Bowaqning tola yighlap héch hali qalmighanidi. Gülshen bowaqning yénida bir xalta sür parashoki, bir botulka tazilan'ghan su turghanliqini körüp qaldi, yögekni échiwidi, uning ichidin yene 01 yüen pul chiqti.
Bashqilarning bu bowaqqa rehimi kelgenliki, emma héchkimning uni béqiwélishni xalimaydighanliqi gülshen'ge ayan boldi. U xijilliq ilkide bowaqni kötürüp öyige qaytti.
Kéyin, gülshen yene héch ilaj qilalmay bowaqni yan kocha aghzigha ikki qétim apirip qoydi, emma, aridin birer saet öter _ ötmeyla uni yene qayturup ekéliwaldi. U kéyinki ikki qétimda bowaq aldida yüz kélelmeydighanliqini hés qilghanliqidin emes, belki özi héssiyat jehettin uningdin ayrilalmaydighan bolup qalghanliqidin bowaqni öyige qayturup kelgenidi. Uning kallisigha "bu dégen qazan'gha bir chömüch suni artuq quyush, özüm ghizani birnechche otlam az yéyish bilen pütidighan ishqu" dégen xiyal keldi. U özining kishilik turmush sergüzeshtilirini köz aldigha keltürginide, bu bigunah qizgha barghanséri özining balilirining teqdiri bilen oxshash idi.
Qiz bir yérim yashqa kirgende, gülshen salam'ayning ölüp ketkenlik xewirini anglidi. U shuningdin étibaren bu bichare qizdin ikkinchi ayrilmasliqqa bel baghlidi. Gülshen bu qizgha »nurnisa« dégen yéqimliq isim qoydi.


Ana méhri


Buningdin ikki yil ilgiri ghulja sheherlik yuqum mudapie ponkiti sheherdiki zeher chekküchilerning ayalliri we balilirini omumyüzlük tekshürdi, bu qétimqi tekshürüsh gülshen'ge hem xushalliq, hem köngülsizlik élip keldi.
Uni xoshal qilghan ish uning ikki oghli we nurnisaning eydiz wirusi bilen yuqumlanmighanliqi boldi, uninggha köngülsizlik élip kelgen ish özining eydiz késilige muptila bolup qalghanliqi boldi.
Gülshen'ge bu xewer xuddi béshigha chaqmaq chüshkendek bilindi, u éri zeherning kasapitidin u dunyagha seper qilghan chaghda, özige hemishe egiship yüridighan ezrailni qaldurup kétidighanliqini xiyaligha zadila keltürmigenidi. Emdila 32 yashqa kirgen gülshen bu kemtük ailining barliqi idi, uning qoligha qarashliq üch balidin chong oghli yette yashqa, kichik oghli besh yashqa, nurnisa bolsa, aran üch yashqa kirgenidi.
Gülshen yuqum mudapie ponkitidin chiqip, adem yoq yerge yügürüp bérip hönggirek étip yighlap ketti:
Gülshen puxadin chiqquche yighliwalghandin kéyin, özige teselli bérishke, anche köp waqit qalmighan kelgüsining ghémini yéyishke bashlidi. Uning chirayidin ghem _ qayghusini bildürüp qoyushigha bolmaytti, balilar téxi kichik bolghachqa, buninggha berdashliq bérelmeytti. Chong oghlining mektepte oquydighan waqti bolghanidi, gülshen uning bilimlik adem bolup, özining teqdirini özgertishini arzu qilatti. Teliyige yarisha, gülshen yene sekkiz _ toqquz yil ömür köreleydiken, u chaghqa barghanda, chong oghli 15_ 16 yashqa kirip, inisi bilen singlisining halidin xewer alalaydighan bolatti. Gülshenning qarishiche, uning qilidighan ishi késili qozghilishtin ilgiri baliliri üchün köprek pul ghemlesh, ulargha qeyser bolushni, qiyinchiliq ichid qandaq turmush kechürüshni ögitishtin ibaret idi.
Gülshen eslide qeyser, xushxuy ayal idi. U éri wapat bolghanda, héchnémisi yoq aile aldida qeyser bolush yolini talliwalghanidi, u hazir özining saqaymas késelge muptila bolghanliqini, uning üstige, ömrining az qalghanliqini bilgen chaghda, quramigha yetmigen üch balisi aldida yenila qeyser bolush yolini talliwaldi.
Yuqum mudapie ponkitidikiler we mehelle ish bashqarmisidikiler uninggha ilham we teselli bergili uning öyige kelgende, u külüp turup mundaq dédi:
- Méningdin ensirimenglar, men bir kün hayatla bolidikenmen, bir kün berdashliq bérimen, balilirim aldida ülge bolup, ulargha hayatni qedirleshni chüshendürimen, ulargha aniliq méhrimni bexsh étimen.
Uning gépining uranidin xuddi bashqilargha teselli bériwatqandek mene chiqatti.
Gülshenning qeyser we ümidwar turmush pozitsiyisi yuqum mudapie ponkitidikilerni qattiq tesirlendürdi, bu aile yuqum mudapie ponkitining nuqtiliq köngül bölüsh obyékti bolup qaldi. Bu ponkit teshebbuskarliq bilen gülshenni qutquzush we uninggha yardem bérish pilanini yolgha qoydi hemde mehelle ish bashqarmisining yardimi bilen gülshen'ge éyigha 002 yüen eng töwen turmush kapaliti puli hel qilip berdi.
Ghulja sheherlik yuqum mudapie ponkiti eydiz késili bölümining muawin mudiri wang jüping mundaq deydu:
-Bu yerde eydiz késilige muptila bolghanlar az emes, emma, gülshen'ge oxshash késelge we réalliqqa qeyserlik bilen muamile qilidighanlar kem tépilidu.
2005 _ Yil 5 _ ayda shu jaydiki téléwiziye istansisining muxbiri zeher cheklesh teshwiqatigha maslishish yüzisidin eydiz késilige muptila bolghan qeyser we musteqil ish körgüchi gülshenni ziyaret qildi. Gülshenning béshigha kelgen qismetning menbesi zeher bolghachqa, u zeherge chish _ tirniqi bilen öch idi, shunga u baturluq bilen ornidin des turup, öz kechürmishliri arqiliq teshwiqatqa maslashti.
Hazir gülshen pat _ pat biaramliq hés qilidighan bolup qaldi, eydiz késilige egeshme késellik alamiti uning organizmida asta _ asta körülmekte idi. Yuqum mudapie ponkiti uning ömrini téximu uzaq waqit dawamlashturush ümidide uni paal qutquzmaqta.
Gülshen xuddi bipayan chöl _ jeziride ösidighan chighqa oxshash, intayin nachar muhitta qeyserlik bilen yashimaqta. U hayatigha kelgen bu balayiapet dawamida özila tiriship _ tirmishiwatqini yoq, u bu tirishish _ tirmishish dawamida bashqilargha téximu köp méhrini ata qilishni, bolupmu yétim qiz nurnisagha méhrini ata qilishni untup qalmidi.

Gheyur terjimisi .

++++++++++++++++
Menbe : yurtum tor békiti

Unregistered
26-02-06, 18:24
Yurugum mojilip ketti!Ah... huda bu nimedigen dehxetlik teghdir!