PDA

View Full Version : XuyUnregistered
29-06-11, 03:04
Xuy

bir yash, Bir danadin soraptu:

— jahanda nëme üchün qoylar top – top bolup yüreleydü, Emma itlar undaq emes?

dana bu soalgha udul jawab bermey, Qash qarayghanda u yashni ikki qotanning aldigha bashlap keptu we bir qotan'gha on qoyni solap, On baghlam chöp tashlap bëriptu. yene bir qotan'gha on itni solap, On kilogiram gösh tashlap bëriptu. etisi dana yashni yene shu ikki qotanning aldigha bashlap keptu. yash qarisa, Qoylar bexiraman sozulup yëtishqan, Ot – chöplermu yep tügitilgen. itlar bolsa öler haletke këlip qalghan, Gösh esli pëti turghan. yash danadin buning sewebini soraptu. dana:

— qoylar ozuqni körgende topliship bille yeydu. itlar ozuqni körgende özüm yeymen, Dep bir – birige yol qoymay ëlishidu. shunga jahanda qoylar top – top yüreligini bilen, Itlar top – top yürelmeydu, – deptu.

Sun'ghan qacha

tonulghan bir pis'holog bir qëtimliq derste, Oqughuchilargha chirayliq bir qehwe qachisini körsitiptu. oqughuchilar uning süzük, Nepislikini danglishiwatqanda, Pis'holog qachini qesten qolidin chüshürüwëtiptu. qehwe qachisi yerge chüshüp chul – chul bolup këtiptu. oqughuchilar buninggha bekmu ëchiniptu, Pis'holog qehwe qachisining parchilirini körsitip turup:

— siler choqum qehwe qachisining sunup ketkinige epsuslandinglar, Muhimi, Ich aghrittinglar. emma bundaq ich aghritish bilen qachini eslige keltürgili bolmaydu. shunga buningdin këyin siler turmushta eslige keltürgili bolmaydighan ishqa duch kelgende sunup ketken bu qehwe qachisini oylishinglar kërek, – deptu.

Qisqa toxtash

musteqil turmush kechürüshke yëngila qedem qoyup, Birnechche qëtim meghlubiyetke uchrighan bir yash bir muweppeqiyetshunastin meslihet soraptu. muweppeqiyetshunas yashning ehwalini uqup, Uninggha mundaq deptu:

— siz, Walibol, Waskëtbol musabiqilirini körgenmu? bu musabiqilerde sep qalaymiqanliship, Tenheriketchilerning rohi chüshüp, Arqa – arqidin nomurgha ërishelmigende, Tirënër qisqa toxtashni telep qilidu. buningdiki meqset tenheriketchilerni istratëgiye jehettin yëteklep, Keypiyatini turaqlashturup, Weziyetni ongshap, Musabiqide yaxshi netijige ërishish. sizmu kishlik turmushning chëlishlirida, Arqa – arqidin meghlubiyetke uchrisingiz, Birer qëtim qisqa toxtap, Birdemlik jimjitliqtin huzurlinip, Kallingizdiki qalaymiqanliship ketken pikirlerni bir yerge merkezleshtürüng, Tejribiliringizni yekünleng, Yëngibashtin pilan tüzüng we qayta atlining. bu qisqa toxtash kishilik hayatta hëchnëme hësablanmisimu, Lëkin u ongushsiz weziyitingizni ongshap, Ishenchingizni chingitip, Orningizdin des turushingizgha, Ghelibige yüzlinishingizge türtke bolushi mumkin. semingizde bolsunki, Qisqa toxtash köp bolup ketse ilgirilesh qaidisige xilap bolidu – de, Ghelibe qilish pursitingiz qoldin këtidu, Shunga toxtishingiz qisqa bolsun!