PDA

View Full Version : Sala Tungganliri OyghunuptuI.M: MEKKE
22-02-06, 16:17
各位同胞, 我们现在必须要走出一个长期以来存在的误区: 撒拉族有语言没文字。事实上, 撒拉族不仅有自己的语言(这个语言至少可以追溯到一千多年前的唐代时期),而且撒拉族早就有自己的文字(这 是一些著名突厥语学家的看法)。这个文字就是我们历史上的“土尔克文”。撒拉族老 人把这种文字称为Turki Oghax, 我们本身是突厥的一个分支。现在的维吾尔族使用的就是这种文字(察哈台文),为什么维吾尔族用察哈台文算是 他们的文字,而撒拉族同样使用这种文字不算不了自己的文字呢?这个道理是讲不通的。关键是我们自己没有认识 到自己民族的文化。下面是我从《撒拉族风情》(青海人民出版社,西宁,2004年)中选用的一段文字,可以 证明这个看法。当然现在我们已经不用这种文字了(但少数人仍会用),但这不能说明撒拉族没有文字。现在的问 题不是创制文字,而是恢复我们祖先使用的文字,或者转用拉丁文。

国内外语言学家经过调查研究,发现撒拉语与周围的汉藏等民族的语言在语音、词汇、语法方面有着明显的不同, 而与中亚一带的突厥语有着许多共同的特点,撒拉族人可以和土耳其人、土库曼人、乌兹别克人、维吾尔人、哈萨 克人等进行简单的交流,因为这些语言的基本词汇和语法是一样的。语言学家把撒拉语归入阿尔泰语系突厥语族西 匈语支乌古斯语组。这种语言仅为我国所有。撒拉语除保存八个基本元音外,较普遍地存在着清化的变体;由于受 到汉语借词的影响,增加了一些复合元音;元音和谐以部位和谐为主。辅音中的塞音和塞擦音没有清浊的区别,只 分吐气与不吐气。有唇齿清擦音f。词汇方面:汉语借词多于同语族的其他语言。阿拉伯、波斯语借词多为伊斯兰 教术语。由于撒拉族和藏族、蒙古族、土族、保安族等有交往,其语言中也吸收了这些民族语言的词汇。撒拉语内 部较为一致,没有方言差别,一般只分街子土语和孟达土语两种,或者分为街子土语、清水土语和孟 达土语三种。

下面是一段街子土语的语言材料: Bur bosor vumiš, ninusor vumiš,ulïghï anor vumiš,anasini uzïtmiš. 有一对老两口,他们有一个女儿出嫁了。 Anasini uzatjani bur gunor khayni amasini edimiš:“ama ama me uyime bur vaghï yiu?”dimiš.“ya varse on sakis yilniği ašni yidi var,”dimiš.“ay kema yidi,saš kema doghride, jaghï vurdï var,”dimiš. ay kema yimiš, saš kema doghramiš,jaghï vurmiš.“ama ama,vogharo?”dimiš. “ya vogha” dimiš.“inji vaghï yiu?”dimiš. “ay görmeğen, gun görmeğen, yel görmeğen yašni adiğide lolide var” dimiš.

他们的女儿出嫁后,有一天对她的婆婆说:“婆婆,婆婆,我回一下娘家吧?”婆婆说 :“若回娘家,把十八年的饭擀好。擀得像月亮一样,切得像头发一样,晾到架上再走。†她擀得面像月亮一样,切得像头发一样,然后晾到架上,问:“婆婆,婆婆,可以吗?⠝婆婆说:“可以。”“那可以走了吧?”婆婆说: €œ找来一种月亮没照过的,太阳没晒过的,风没吹过的菜,炒好这个菜后,然后再回娘家。†

Inji anaqux izi ay görmeğen,gun görmeğen,yel görmeğen besgiği yašni khadïn akiğur dimišde, neme khaynïtkhushi yaghlamiš.yaghlïse ninisor ot alme gimiš.“ana ana neğe yaghlaburi?”dimiš.“mini ay görmeğen,gun görmeğen, yel görmeğen yašni adiğidi lolide var dir, men besgiği yašni khadïn akiğur di yaghlïbur,”dimiš. “ana ana sen gaŋnankhume, vurïŋ išni enderde, saturmu zizidïn yaŋyiu zizidïn biji tadïdiği,tadïdiğide jiughuŋ išni lolide biji qeydïr,” dimiš. Vuri išni inbamiš, saturmu zizi yaŋyiu zizi biji tadï gimišde, jiughu išni lulamiš. “ama ama men jogh išni lulaji, vogharo?” dimiš. Amasi bur vahmišde vogha dimiš. “inji me vaghï a ?” dimiš. “on sakis yilniği torïhni kutï var,” dimiš. On sakis yilniği toraghni kudïrmiš, “ama ama vogharo?” dimiš. “on sakis yilniği suni damïdï var,” dimiš. On sakis yilniği susini damamiš, “ama ama inji me vaghur,” dimiš. Var dimiš.

这个姑娘不知道怎样找到一种月亮没照过的,太阳没晒过的,风没吹过的菜,她一边做饭,一边哭泣。这时,有个 老奶奶来她这儿取火。“姑娘,姑娘,你为什么哭呢?”这个老奶奶问道。†œ我婆婆让我找一种月亮没照过的,太阳没晒过的,风没吹过的菜,炒好它以后我才能回家。我到哪儿去找这样 的菜啊?我为这事而哭”,这个姑娘答道。“姑娘,姑娘,你不要伤心。下到你的地窖 里,掐点黄萝卜、洋芋芽子炒就行了”,老奶奶告诉她。她从地窖里找来些这样的芽子,在锅里炒了 一下。“婆婆,婆婆,我在锅里炒好了菜,可以吗?”她问婆婆。婆婆说可以了。â €œ现在我可以走了吗?”这个姑娘问婆婆。“把十八年用的土背回家后再走 €,婆婆说。姑娘背了十八年用的土,问“婆婆,婆婆,可以吗?”婆婆又 说:“背回十八年用的水后再走”。姑娘又背了十八年用的水,问“婆婆 ,婆婆,可以吗?”婆婆方才让她回娘家。

关于文字,一般人都认为撒拉族没有自己的文字,而使用汉字。实际上这种看法是不正确的,因为除使用汉文外, 在历史上撒拉族曾使用过一种文字,叫“土尔克”文,这是一种以阿拉伯、波斯文字母 为基础的文字,实际上是中亚和新疆地区各突厥语民族所共同使用的“察合台文”,由 32个字母和9个主要变音符号组成。根据现有材料来看,至十九世纪时,土尔克—†撒拉文不仅用于宗教方面注释经文,翻译经典,而且已经成为社会通信、书写契约、纪事立传、著书立说的应 用文而被一部分撒拉族群众所掌握。至今,在撒拉族民间还保存着不少用这种文字书写的有关历史、文字、宗教等 方面的文献,部分宗教人员还通晓此种文字。对于这一点,著名学者杨涤新先生在1945年就早已指出:â œ撒拉人之能写读其本族文字者,为数已少,此次笔者在街子大寺中,曾见该族之文献资料,其中包括有《 撒拉族志》一部(写于清道光年间),神话故事一部,诗歌两部,天经注解一部,皆为撒拉文所写,书法精缎,保 存亦完全,其字体亦与阿拉伯字母大同小异,此数部书籍虽少,足以证明撒拉人为有文字、有文化之民族。⠝ 此外,在宗教方面撒拉族还使用阿拉伯文和波斯文。可惜有两张土尔克文图片,但界面不支持。[发表时间:2005-12-30 12:51:00]guest

Unregistered
22-02-06, 19:25
Salarlar Tunggan emes, ular 9 Uyghur ning ichidiki "oghuz" qebilisingiz tewe. Ular eyni yillarda Uyghurlar gherbke köchkende yoldin ézip qalghanlar.... Hazir tili yoqilish aldida, yéziqi alliburun yoq bolup bolghan... :)