PDA

View Full Version : bardurAbduhaliq Uyghur
23-11-04, 04:23
BARDUR

Xair:
BARDUR

Xair: Abduhaliq Uyghur

Jahalet semeresidin bizge bir kun kop japa bardur,
Eytingchu, bugunki halimizning qaysi biride sapa bardur.

Zamanning halidin waqip bolup turmaqning ornigha,
Birini xangyu saylap arqidin dewayimiz bardur.

Ilimning ijdihatigha kongulni qoymiduq bizler,
Oqurmiz-oquturmiz seghiz chayniximiz bardur.

Teawunu-tenasur ornigha bizlerde bir adet,
Yengi baxni koturgenni urup yiqitqanimiz bardur.

Yene yurt paydisigha jemiey bolmaqliq bek muxkul,
Eger bir yerde toy bolsa, berip yatqanimiz bardur.

Umumning paydisigha yuz yilda hem esla chuxenmeymiz,
Ziyan qilmaq uchun bolsa ejep chaqqanimiz bardur.

Biri bir yahxiliq qilsa,uning yadini qilmaq yoq,
Epi kelse berip ewretlirin achqanimiz bardur.

Eger millet uchun bir pul chiqix kelse tapalmasmiz,
Chiqimi yoq nawa pulgha tola ihlasimiz bardur.

Ihwan(1)hem buraderlik nixani qalmidi bizde,
Meger dost bolsaqmu esli,bolek muddiayimiz bardur.

Hataen dostimizda bir eyip zahir bolup qalsa,
Yuxurmay birge onni tepip qatqanimiz bardur.

Ejdatlar xohritini, gheyritini hich seghinmaymiz,
Qilip gheplet jahalette yumup koz,po atqanimiz bardur.

Kireksiz mustehep(2)ixlar uchun janni pida qilmaq,
We likin hejge baj alsa, tuzup qachqanimiz bardur.

Oyun-chaqchaq topeylidin ozara biet bolsaq,
Yaraxturup qoyux nede,arigha ot yaqqanimiz bardur.

Huxamet babida bizdin bolek ustisi hem yoqtur,
Quwlughu xumluq bilen rengmureng yalghanimiz bardur.

It urghanni tunur dep bar idi bir temsil,
Loyi, ambal we darin dep semiz baqqanimiz bardur.

Ilim-penge yurux qilghan uchar kokte-uzer suda,
Minixke qotur exek yoq, piyade qalghanmiz bardur.

Gurkirep kelse aptimobil, nime bu ey Hudayim dep,
Eqilni ixlitelmey hang-tang qetip qalghanimiz bardur.

Huner bilen sana'ette emdi ix putti,
Umach ichmekke humdanda ghedir qoyghanimiz bardur.

Munejjim hem injinir, alimlarning ornigha,
Tonu-selle,nepsi bala mollimiz- sultanimiz bardur.

Qizil kozluk, korelmeslik we ya ozi qilalmasliq,
Qilay dep bel baghlighanlargha turluk tumen bohtanimiz bardur.

El-yurtning derdige qilchimu derman bolmiduq,
Kelur bir kun axu chaghda ornigha kelmes puxmanimiz bardur.

Abduhaliq bes, yiter aware bolma, qahxima,
Xu chagh kelgende bizlerde azapqa teyyar wijdanimiz bardur.

bezi sozlening menisi. > (1)(2)ning
(1)qerindaxliq
(2)qilsimu yaman bolmaydu


Jahalet semeresidin bizge bir kun kop japa bardur,
Eytingchu, bugunki halimizning qaysi biride sapa bardur.

Zamanning halidin waqip bolup turmaqning ornigha,
Birini xangyu saylap arqidin dewayimiz bardur.

Ilimning ijdihatigha kongulni qoymiduq bizler,
Oqurmiz-oquturmiz seghiz chayniximiz bardur.

Teawunu-tenasur ornigha bizlerde bir adet,
Yengi baxni koturgenni urup yiqitqanimiz bardur.

Yene yurt paydisigha jemiey bolmaqliq bek muxkul,
Eger bir yerde toy bolsa, berip yatqanimiz bardur.

Umumning paydisigha yuz yilda hem esla chuxenmeymiz,
Ziyan qilmaq uchun bolsa ejep chaqqanimiz bardur.

Biri bir yahxiliq qilsa,uning yadini qilmaq yoq,
Epi kelse berip ewretlirin achqanimiz bardur.

Eger millet uchun bir pul chiqix kelse tapalmasmiz,
Chiqimi yoq nawa pulgha tola ihlasimiz bardur.

Ihwan(1)hem buraderlik nixani qalmidi bizde,
Meger dost bolsaqmu esli,bolek muddiayimiz bardur.

Hataen dostimizda bir eyip zahir bolup qalsa,
Yuxurmay birge onni tepip qatqanimiz bardur.

Ejdatlar xohritini, gheyritini hich seghinmaymiz,
Qilip gheplet jahalette yumup koz,po atqanimiz bardur.

Kireksiz mustehep(2)ixlar uchun janni pida qilmaq,
We likin hejge baj alsa, tuzup qachqanimiz bardur.

Oyun-chaqchaq topeylidin ozara biet bolsaq,
Yaraxturup qoyux nede,arigha ot yaqqanimiz bardur.

Huxamet babida bizdin bolek ustisi hem yoqtur,
Quwlughu xumluq bilen rengmureng yalghanimiz bardur.

It urghanni tunur dep bar idi bir temsil,
Loyi, ambal we darin dep semiz baqqanimiz bardur.

Ilim-penge yurux qilghan uchar kokte-uzer suda,
Minixke qotur exek yoq, piyade qalghanmiz bardur.

Gurkirep kelse aptimobil, nime bu ey Hudayim dep,
Eqilni ixlitelmey hang-tang qetip qalghanimiz bardur.

Huner bilen sana'ette emdi ix putti,
Umach ichmekke humdanda ghedir qoyghanimiz bardur.

Munejjim hem injinir, alimlarning ornigha,
Tonu-selle,nepsi bala mollimiz- sultanimiz bardur.

Qizil kozluk, korelmeslik we ya ozi qilalmasliq,
Qilay dep bel baghlighanlargha turluk tumen bohtanimiz bardur.

El-yurtning derdige qilchimu derman bolmiduq,
Kelur bir kun axu chaghda ornigha kelmes puxmanimiz bardur.

Abduhaliq bes, yiter aware bolma, qahxima,
Xu chagh kelgende bizlerde azapqa teyyar wijdanimiz bardur.

bezi sozlening menisi. > (1)(2)ning
(1)qerindaxliq
(2)qilsimu yaman bolmaydu

Abduhaliq Uyghur
23-11-04, 04:28
Oyghan!Aptori : Abduhaliq Uyghur

1921-Yil, Turpan

Hey, péqir uyghur, oyghan, uyqung yéter,

Sende mal yoq, emdi ketse jan kéter.

Bu ölümdin özengni qutqazmisang,

Ah, séning haling xeter, haling xeter.Qop! dédim, béshing köter, uyqungni ach!

Reqibning bishini kes, qanini chach!

Köz échip etrapqa obdan baqmisang,

Ölisen armanda, bir kün yoq ilaj.Hélimu jansizgha oxshaydu téning,

Shunga yoqmu anche ölümdin ghéming?

Chaqirsam qimirlimayla yatisen,

Oyghanmay ölmekchimu sen shu péting?Közüngni yoghan échip etrapqa baq,

Öz istiqbaling heqqide oylan uzaq.

Ketse qoldin bu ghenimet, pursiti,

Kilechek ishing chataq, ishing chataq.Échinar könglüm sanga, hey uyghurum,

Sebdishim, qirindishim, bir tuqqunum.

Köyünüp halinggha oyghatsam séni,

Anglimaysen zadi, néme bolghining?!Kélidu bir kün pushayman qilisen,

Tektige gepning shu chaghda yétisen.

"Xep" déseng shu chaghda ülgürmey qalur,

Shunda, uyghur, sözige ten bérisen.Aptori : Abduxaliq Uyghur

1921-Yil, Turpan