PDA

View Full Version : Jennet-Anilarning Ayighi Astida-(Musulman Ana Üchün Küchke Ige)-HedisMusulman
13-02-11, 17:53
Essalamu Eleykum Hörmetlik yurtdashlar, eziz qérindashlar.Adil Mijit,Abdullah Abdurehimlerning orunlishida "Ana" heqqidiki étotni hozurunglargha sunduq. Behriman bolghaysiler.(Bu tüzitilgen nusxisi)

http://www.youtube.com/watch?v=2BNbiJB2qdQ

Anilar qedirliktur.Emma islamiy yahatta yashighan anilar shundaq. Gunah ichide yashighan, azghun anilar bu shereptin mehrum qélishi mumkin.
Sirtqa aile reisi(dadisi yaki küyösi weyaki erkek tughqinining) ruxsiti bilen chiqishi shert,sirtqa chiqqanda beshigha yaghliq artip, yüzi bilen qolining uchidin bashqa barliq yerlirini him yögep chiqishi perz.
Musulman ayallar(Balaghetke yetken qizlar we ayallar) eger yalangbashtaq, wujudining melum yerlirini yat erler köreleysighan qiyapette chiqsa, ta u öyige qaytip kirgüche bolghan ariliqta dunyadiki we asmandiki barliq perishtiler uning'gha lenet oquydu. Dimek Allah uninggha lenet oquydu,razi bolmaydu.
Kochigha, sirtqa chiqqan musulman ayal sirtta qanche kapir erning, qanche pasiq erning shehwane hewisini qozghighan bolsa, qiyamet küni shunche er bilen zina qilghandek gunah bilen hésapqa tartilidu. Shunga bu ishqa hergiz sel qarimasliqi, ewretlirini mehkem yögep andin sirtqa chiqishi, sirtqa chiqishtin burun dadisi, éri yaki erkek tuqqanliridin, aile re'isidin ruxset élishi, meshru(qanunluq) ishini tügitip bolup derhal öyige qaytip kétishi kérek. Kochimu kocha,dukanmu dukan aylinip yüridighan ayallargha perishtiler lenet oquydu.Ayallar sirtqa chiqqanda bashqilarning diqqitini jelp qilidighan etir chachmasliqi, qisqa kiyimler, renglik kiyimlerni kiymesliki, tirnaqlirigha renglik xine yéqip élan qilmasliqi, yat erlerning közining ichige qarimasliqi, yalghuz chögilimesliki lazim.Gherpliklerni, xiristiyanlarni, yehudilarni, dinsiz peskesh komunist kapirlarni dorimasliqi, kiyim-kéchek sétiwalghanda tar,qisqa kiyimlerni sétiwalmaslliqi lazim.Ayallar her yerde, bolupmu sirtqa chiqqanda Allahtin qorqushi,qiyamet küni dozaxqa tashlinip köydülülishtin hezer eylishi, zina qilmasliqi lazim.Musulmanliq sheripini, izzet-ékramini jénidin ziyade körüp qoghdishi, kapir, pasiq erlerning hujumliridin özini qoghdishi, ailisini qoghdishi, érining heqqini her yerde, her zaman qoghdishi lazim.
Ayal-Erining maddiy we meniwi amanetlirini qoghdaydighan saqchi.Bu wezipini ayallargha Allah bergen.Xiyanet qilghuchilar Allah teripidin jazalinidu. Allah hemmini bilip turghuchidur, hemmini körüp turghuchidur, hemmini anglap turghuchidur, köngüldiki sirlarni bilip turghuchidur.

Erlermu elwette Allahtin qorqushi, yat ayallargha nezer salmasliqi, haramdin, zinadin uzaq turushi, ayallargha tikilip qarimasliqi,ayali we qizliri, acha-singilliri sirtqa chiqqanda tesettur(Musulmanliq ölchimi boyiche kiyinish, yöginip) bilen chiqishigha kapaletlik qilishi, yögenmigen ayal we qérindashlirining sirtqa chiqishini cheklishi lazim. Eger er kishi ayaligha yaki özining bashqurushi tewesidiki ayal tuqqinigha ruxset berse, u qilghan gunahlarning bir nusxisi ashu erge artilidu, qiyamet küni jazagha tartilidu.Bu-qorqunushluq derijidiki éghir mes'uliyet.
Ayallar-milletning anisi.Anisi saghlam bolmighan millet zawalliqqa yüz tutidu, weyran bolidu, xar bolidu, depsende bolidu,axiri yoqilidu.Qur'an -Kerimdiki Nisa Sürisi, Nur sürisi, Az'hap sürisi we bashqa sürilerde ayallarning exlaqi we diniy mes'uliyetliri toghrisida Allah teala ayetlerni nazil qilghan bolup,bu ayetlerdiki hokümlerni estayidil üginip ijra qilish kérek.
Özini musulman,dep turup, bash közini yögeshni "zamanimizgha mas kelmeydu","Yaghliq artiwalmisimu bolidu"-dise, yaki u hökümni inkar qilsa kapir bolup kétidu.Kapirlar dehshetlik köydürilidighan, qaynaq su we yiring ichimlik qilinidighan, qattiq tiken ozuqluq qilinidighan, qiziq ot yépinja qilinidighan, "zebani"-dep atilidighan jaza perishitiliri tömür toqmaqlar bilen gumbangshitip urup turidighan dozaxqa tashlinidu we menggü azab qilinidu.
Uyghur xelqi eqilliq xelq, ishchan xelq, 926 yildin béri islam dini bilen shereplinip islamni aile we yurtlirida hökümran qilghan, seltenet sürgen shereplik millet. Shunga milletke,ailimizge, dunya we axiretlik ishlirimizgha yüksek derijidiki mes'uliyet tuyghusi bilen muamile qilishimiz, gunahlardin, kupurdin uzaq turishimiz, Quran we sünnetke mehkem ésilishimiz lazim.
Janabi Allah Uyghur xelqining, jümlidin barliq Türkistanliqlarning bilip bilmey qilip salghan gunahlirini meghpiret qilghaysen,hemmimizni hidayet qilghaysen, xotun-qizlirimizni hidayet qilghaysen, qelbimizni iman we ilm nuri bilen yorutqaysen, yurtlirimizdin paskina kapir xitaylarni qoghlap chiriwetkeysen. Bizni ashu kapirlarni tazilaydighan, yurtlirimizda Allahning hakimiyitini tikleydighan jihadqa nésip qilghaysen, kapirlargha qarshi jihadta bizge nusret ata qilghaysen, hemmige qadir Allah, bu ishlar sanga asasn. Bizge nijatliq ata qilghaysen, bizning sendin bashqa héchnersimiz yoq, dualirimizni qobul qilghaysen,sen dualarni qobul qilghuchisen,Amin!

STRT

Elchi Heqqide
14-02-11, 14:00
Essalamu Eleykum!
Hezriti Sulayman Peyghember heqqidiki qissini hozurunglargha sunduq. Behriman bolghaysiler.

http://www.youtube.com/watch?v=3W-p9bwxdPU

STRT


Essalamu Eleykum Hörmetlik yurtdashlar, eziz qérindashlar.Adil Mijit,Abdullah Abdurehimlerning orunlishida "Ana" heqqidiki étotni hozurunglargha sunduq. Behriman bolghaysiler.(Bu tüzitilgen nusxisi)

http://www.youtube.com/watch?v=2BNbiJB2qdQ

Anilar qedirliktur.Emma islamiy yahatta yashighan anilar shundaq. Gunah ichide yashighan, azghun anilar bu shereptin mehrum qélishi mumkin.
Sirtqa aile reisi(dadisi yaki küyösi weyaki erkek tughqinining) ruxsiti bilen chiqishi shert,sirtqa chiqqanda beshigha yaghliq artip, yüzi bilen qolining uchidin bashqa barliq yerlirini him yögep chiqishi perz.
Musulman ayallar(Balaghetke yetken qizlar we ayallar) eger yalangbashtaq, wujudining melum yerlirini yat erler köreleysighan qiyapette chiqsa, ta u öyige qaytip kirgüche bolghan ariliqta dunyadiki we asmandiki barliq perishtiler uning'gha lenet oquydu. Dimek Allah uninggha lenet oquydu,razi bolmaydu.
Kochigha, sirtqa chiqqan musulman ayal sirtta qanche kapir erning, qanche pasiq erning shehwane hewisini qozghighan bolsa, qiyamet küni shunche er bilen zina qilghandek gunah bilen hésapqa tartilidu. Shunga bu ishqa hergiz sel qarimasliqi, ewretlirini mehkem yögep andin sirtqa chiqishi, sirtqa chiqishtin burun dadisi, éri yaki erkek tuqqanliridin, aile re'isidin ruxset élishi, meshru(qanunluq) ishini tügitip bolup derhal öyige qaytip kétishi kérek. Kochimu kocha,dukanmu dukan aylinip yüridighan ayallargha perishtiler lenet oquydu.Ayallar sirtqa chiqqanda bashqilarning diqqitini jelp qilidighan etir chachmasliqi, qisqa kiyimler, renglik kiyimlerni kiymesliki, tirnaqlirigha renglik xine yéqip élan qilmasliqi, yat erlerning közining ichige qarimasliqi, yalghuz chögilimesliki lazim.Gherpliklerni, xiristiyanlarni, yehudilarni, dinsiz peskesh komunist kapirlarni dorimasliqi, kiyim-kéchek sétiwalghanda tar,qisqa kiyimlerni sétiwalmaslliqi lazim.Ayallar her yerde, bolupmu sirtqa chiqqanda Allahtin qorqushi,qiyamet küni dozaxqa tashlinip köydülülishtin hezer eylishi, zina qilmasliqi lazim.Musulmanliq sheripini, izzet-ékramini jénidin ziyade körüp qoghdishi, kapir, pasiq erlerning hujumliridin özini qoghdishi, ailisini qoghdishi, érining heqqini her yerde, her zaman qoghdishi lazim.
Ayal-Erining maddiy we meniwi amanetlirini qoghdaydighan saqchi.Bu wezipini ayallargha Allah bergen.Xiyanet qilghuchilar Allah teripidin jazalinidu. Allah hemmini bilip turghuchidur, hemmini körüp turghuchidur, hemmini anglap turghuchidur, köngüldiki sirlarni bilip turghuchidur.

Erlermu elwette Allahtin qorqushi, yat ayallargha nezer salmasliqi, haramdin, zinadin uzaq turushi, ayallargha tikilip qarimasliqi,ayali we qizliri, acha-singilliri sirtqa chiqqanda tesettur(Musulmanliq ölchimi boyiche kiyinish, yöginip) bilen chiqishigha kapaletlik qilishi, yögenmigen ayal we qérindashlirining sirtqa chiqishini cheklishi lazim. Eger er kishi ayaligha yaki özining bashqurushi tewesidiki ayal tuqqinigha ruxset berse, u qilghan gunahlarning bir nusxisi ashu erge artilidu, qiyamet küni jazagha tartilidu.Bu-qorqunushluq derijidiki éghir mes'uliyet.
Ayallar-milletning anisi.Anisi saghlam bolmighan millet zawalliqqa yüz tutidu, weyran bolidu, xar bolidu, depsende bolidu,axiri yoqilidu.Qur'an -Kerimdiki Nisa Sürisi, Nur sürisi, Az'hap sürisi we bashqa sürilerde ayallarning exlaqi we diniy mes'uliyetliri toghrisida Allah teala ayetlerni nazil qilghan bolup,bu ayetlerdiki hokümlerni estayidil üginip ijra qilish kérek.
Özini musulman,dep turup, bash közini yögeshni "zamanimizgha mas kelmeydu","Yaghliq artiwalmisimu bolidu"-dise, yaki u hökümni inkar qilsa kapir bolup kétidu.Kapirlar dehshetlik köydürilidighan, qaynaq su we yiring ichimlik qilinidighan, qattiq tiken ozuqluq qilinidighan, qiziq ot yépinja qilinidighan, "zebani"-dep atilidighan jaza perishitiliri tömür toqmaqlar bilen gumbangshitip urup turidighan dozaxqa tashlinidu we menggü azab qilinidu.
Uyghur xelqi eqilliq xelq, ishchan xelq, 926 yildin béri islam dini bilen shereplinip islamni aile we yurtlirida hökümran qilghan, seltenet sürgen shereplik millet. Shunga milletke,ailimizge, dunya we axiretlik ishlirimizgha yüksek derijidiki mes'uliyet tuyghusi bilen muamile qilishimiz, gunahlardin, kupurdin uzaq turishimiz, Quran we sünnetke mehkem ésilishimiz lazim.
Janabi Allah Uyghur xelqining, jümlidin barliq Türkistanliqlarning bilip bilmey qilip salghan gunahlirini meghpiret qilghaysen,hemmimizni hidayet qilghaysen, xotun-qizlirimizni hidayet qilghaysen, qelbimizni iman we ilm nuri bilen yorutqaysen, yurtlirimizdin paskina kapir xitaylarni qoghlap chiriwetkeysen. Bizni ashu kapirlarni tazilaydighan, yurtlirimizda Allahning hakimiyitini tikleydighan jihadqa nésip qilghaysen, kapirlargha qarshi jihadta bizge nusret ata qilghaysen, hemmige qadir Allah, bu ishlar sanga asasn. Bizge nijatliq ata qilghaysen, bizning sendin bashqa héchnersimiz yoq, dualirimizni qobul qilghaysen,sen dualarni qobul qilghuchisen,Amin!

STRT

Gumran Aile
14-02-11, 16:23
Essalamu Eleykum Hörmetlik yurtdashlar, eziz qérindashlar. Bu filimde Ürümchi we Sherqiy Türkistanning chong sheherliridiki exlaqiy buzulush, zawalliqqa yüz tutiwatqan yurtdashlirimiz yirginishlik qilmishliri teswirlen'gen.

http://www.youtube.com/watch?v=pu8bx2t0oDY

Islamdin mehrum bolghan aile bedbext bolidu. Musulmanliq exlaqliridin uzaqlashqan ermu, ayalmu chérikliship chüshkünliship zawalliqqa yüz tutidu.
Bu filimde Uyghurlar jemiyitidiki rezillikler, chüshkümlik, gunah,zina, deyüzluk, xiyanet, jahalet,nadanliq, pasiqliq, azghunluqning janliq misalliri körsitip bérilgen.
Tajawuzchi kapir xitaylarning bowaq öltürüsh jinayetliri we bu jinayetni tetür teshwiq qilip xelqimizni azdurushliri,siyasiy, iqtisadiy we rohi jehettiki tehdit we besimliri oxshimighan derijide xelqimiz arisida tesir körsitishke bashlighan. Perzent körüsh-musulman ümmet üchün mejburiyet we shereplik ish,balilarning rizqini Allah taala özi béridu. Kembighel bolup kétishtin qorqup bala tapmasliq, hamilini qorsaqta öltüriwetish, hamile bolushing aldini élish qatarliqlar emeliyette eger özi xalap qilsa éghir gunah hésaplinidu.
Qara niyet tajawuzchi xitaylar xelqimizning basquchlargha bölüp öltürüp tügitiwétip ziminlirimizni özliri igelliwalmaqchi.
Biz tajawuzchi kapir xitaylargha qarshi jihad qilishimiz, Allah buyrughan ishlarni qilishimiz, Allah chekligen ishlarni qilmasliqimiz,Allahning meghpiritini, rehmitini,yardimini qolgha keltürüp dunyada azadliq, axirette nijatliqni qolgha keltürishimiz lazim.


Essalamu Eleykum Hörmetlik yurtdashlar, eziz qérindashlar.Adil Mijit,Abdullah Abdurehimlerning orunlishida "Ana" heqqidiki étotni hozurunglargha sunduq. Behriman bolghaysiler.(Bu tüzitilgen nusxisi)

http://www.youtube.com/watch?v=2BNbiJB2qdQ

Anilar qedirliktur.Emma islamiy yahatta yashighan anilar shundaq. Gunah ichide yashighan, azghun anilar bu shereptin mehrum qélishi mumkin.
Sirtqa aile reisi(dadisi yaki küyösi weyaki erkek tughqinining) ruxsiti bilen chiqishi shert,sirtqa chiqqanda beshigha yaghliq artip, yüzi bilen qolining uchidin bashqa barliq yerlirini him yögep chiqishi perz.
Musulman ayallar(Balaghetke yetken qizlar we ayallar) eger yalangbashtaq, wujudining melum yerlirini yat erler köreleysighan qiyapette chiqsa, ta u öyige qaytip kirgüche bolghan ariliqta dunyadiki we asmandiki barliq perishtiler uning'gha lenet oquydu. Dimek Allah uninggha lenet oquydu,razi bolmaydu.
Kochigha, sirtqa chiqqan musulman ayal sirtta qanche kapir erning, qanche pasiq erning shehwane hewisini qozghighan bolsa, qiyamet küni shunche er bilen zina qilghandek gunah bilen hésapqa tartilidu. Shunga bu ishqa hergiz sel qarimasliqi, ewretlirini mehkem yögep andin sirtqa chiqishi, sirtqa chiqishtin burun dadisi, éri yaki erkek tuqqanliridin, aile re'isidin ruxset élishi, meshru(qanunluq) ishini tügitip bolup derhal öyige qaytip kétishi kérek. Kochimu kocha,dukanmu dukan aylinip yüridighan ayallargha perishtiler lenet oquydu.Ayallar sirtqa chiqqanda bashqilarning diqqitini jelp qilidighan etir chachmasliqi, qisqa kiyimler, renglik kiyimlerni kiymesliki, tirnaqlirigha renglik xine yéqip élan qilmasliqi, yat erlerning közining ichige qarimasliqi, yalghuz chögilimesliki lazim.Gherpliklerni, xiristiyanlarni, yehudilarni, dinsiz peskesh komunist kapirlarni dorimasliqi, kiyim-kéchek sétiwalghanda tar,qisqa kiyimlerni sétiwalmaslliqi lazim.Ayallar her yerde, bolupmu sirtqa chiqqanda Allahtin qorqushi,qiyamet küni dozaxqa tashlinip köydülülishtin hezer eylishi, zina qilmasliqi lazim.Musulmanliq sheripini, izzet-ékramini jénidin ziyade körüp qoghdishi, kapir, pasiq erlerning hujumliridin özini qoghdishi, ailisini qoghdishi, érining heqqini her yerde, her zaman qoghdishi lazim.
Ayal-Erining maddiy we meniwi amanetlirini qoghdaydighan saqchi.Bu wezipini ayallargha Allah bergen.Xiyanet qilghuchilar Allah teripidin jazalinidu. Allah hemmini bilip turghuchidur, hemmini körüp turghuchidur, hemmini anglap turghuchidur, köngüldiki sirlarni bilip turghuchidur.

Erlermu elwette Allahtin qorqushi, yat ayallargha nezer salmasliqi, haramdin, zinadin uzaq turushi, ayallargha tikilip qarimasliqi,ayali we qizliri, acha-singilliri sirtqa chiqqanda tesettur(Musulmanliq ölchimi boyiche kiyinish, yöginip) bilen chiqishigha kapaletlik qilishi, yögenmigen ayal we qérindashlirining sirtqa chiqishini cheklishi lazim. Eger er kishi ayaligha yaki özining bashqurushi tewesidiki ayal tuqqinigha ruxset berse, u qilghan gunahlarning bir nusxisi ashu erge artilidu, qiyamet küni jazagha tartilidu.Bu-qorqunushluq derijidiki éghir mes'uliyet.
Ayallar-milletning anisi.Anisi saghlam bolmighan millet zawalliqqa yüz tutidu, weyran bolidu, xar bolidu, depsende bolidu,axiri yoqilidu.Qur'an -Kerimdiki Nisa Sürisi, Nur sürisi, Az'hap sürisi we bashqa sürilerde ayallarning exlaqi we diniy mes'uliyetliri toghrisida Allah teala ayetlerni nazil qilghan bolup,bu ayetlerdiki hokümlerni estayidil üginip ijra qilish kérek.
Özini musulman,dep turup, bash közini yögeshni "zamanimizgha mas kelmeydu","Yaghliq artiwalmisimu bolidu"-dise, yaki u hökümni inkar qilsa kapir bolup kétidu.Kapirlar dehshetlik köydürilidighan, qaynaq su we yiring ichimlik qilinidighan, qattiq tiken ozuqluq qilinidighan, qiziq ot yépinja qilinidighan, "zebani"-dep atilidighan jaza perishitiliri tömür toqmaqlar bilen gumbangshitip urup turidighan dozaxqa tashlinidu we menggü azab qilinidu.
Uyghur xelqi eqilliq xelq, ishchan xelq, 926 yildin béri islam dini bilen shereplinip islamni aile we yurtlirida hökümran qilghan, seltenet sürgen shereplik millet. Shunga milletke,ailimizge, dunya we axiretlik ishlirimizgha yüksek derijidiki mes'uliyet tuyghusi bilen muamile qilishimiz, gunahlardin, kupurdin uzaq turishimiz, Quran we sünnetke mehkem ésilishimiz lazim.
Janabi Allah Uyghur xelqining, jümlidin barliq Türkistanliqlarning bilip bilmey qilip salghan gunahlirini meghpiret qilghaysen,hemmimizni hidayet qilghaysen, xotun-qizlirimizni hidayet qilghaysen, qelbimizni iman we ilm nuri bilen yorutqaysen, yurtlirimizdin paskina kapir xitaylarni qoghlap chiriwetkeysen. Bizni ashu kapirlarni tazilaydighan, yurtlirimizda Allahning hakimiyitini tikleydighan jihadqa nésip qilghaysen, kapirlargha qarshi jihadta bizge nusret ata qilghaysen, hemmige qadir Allah, bu ishlar sanga asasn. Bizge nijatliq ata qilghaysen, bizning sendin bashqa héchnersimiz yoq, dualirimizni qobul qilghaysen,sen dualarni qobul qilghuchisen,Amin!

STRT

Unregistered
14-02-11, 16:38
Ereplerning eski mallirigha yene bichare Uyghurlar baza izdep yürüptughu bu yerde !

Agahlandurush
15-02-11, 03:02
Ereplerning eski mallirigha yene bichare Uyghurlar baza izdep yürüptughu bu yerde !

Quranning Xalighan Bir Ayitini Inkar Qilghan Kishi Kapir Bolidu.
Quran we islam dini-pütün insaniyet üchün Allah teripidin Katta perishte Jibri'il Eleyhissalam ariliq peyghembirimiz Muhemmed Eleyhissalamgha 23 yilda nazil qilin'ghan kitap we din bolup u Ereplergila xas din emes.Uyghur,Türk,...pütün dunyadiki musulmanlar üchün ortaqla qanundur.
Islam dinini Ereplerning edebiyatidek, Quranni Ereplerning edebiy esiridek körgüchiler kapir bolidu.
Allah hidayet qilsun.Din'gha chaxchaq qilip kapir bolup dozaxta menggü köydülülishtin hezer eyleng.
Allah sizning itirap qilishingiz,iman keltürishingiz yaki badet qilishingizgha muhtaj emes! Nime qilsingiz özingiz üchün qilisiz. Iman keltürsingiz Allah jennitini béridu.Inkar qilsingiz jehennemge tashlaydu.Tallash hoquqini,iradini sizge bergen.Allah raxman we rehimdur. Allah u qeder méhriban we shepqetlikki,özini yaratqan Allahni inkar qilghan, peyghemberni, Allahning kitaplirini, perishtilerni inkar qilghan tuzkor insanlarghimu rizq béridu,yimek-ichmek,kiyim kechek, öy-makan, mal-mülk,pul-püchek,herxil mihmetlerni ,nurghun pursetlerni, iradini ata qilghan.
Allah bergen nihmetliridin hésap alidu.
Özingiz eger eqilliq bolsingiz oylap höküm qiling.
Musulman-Eqilliq insan dimektur.
Siz ismini bildighan nurghun "Alim"lar eqilsiz.Chünki ular kapir bolup yashap kapir péti ölüp ketken.

Namaz-Perz!
15-02-11, 06:10
Xanefi mez'hipide Fiqih ilmidin sawat.Taharet elish toghrisida omumi ders.
Diniy ustaz Abdulkerim Qarining dersidin behriman bolung.
http://www.youtube.com/watch?v=CyixH_gJofY

Pakizliq-imanning yérşmidur. Namaz-perz ibadettur.Musulman 10 yashtin ta ölgiche bolghan ariliqta her küni 5 waqit namaz oqushi perz. Namazning özrisi yoq.Erler ömür boyi, her küni oqushu shert. Ayallar bolsa balaghetke yetkendin bashlap ömrining axirighiche namazni dawam qilishi shert.Emma heyiz mezgilide, tughut mezgilide namaz oqumaydu. Heyiz mezgilide namaz oqushigha bolmaydu. RRaxman we Rehim bolghan Allah Ayallar üchün heyiz mezgilide alahide ruxset bergen.
Özini musulman,dep hésaplaydighan her bir musulman meyli er bolsun, meyli ayal bolsun jezmen namaz oqushi kérek. Namaz oqumasliq haramdur. Namazsiz ötküzgen bir kün haram bilen ötken kün bolup perz ibadetni terk qilghanliqi üchün kishi éghir gunah ötküzgen bolidu.
Erler saqsiz bolup qalghandimu,yétip qalghandimu, jihad meydanidimu, chöldimu, baghdimu,taghdimu jezmen oqushi shert. Namazdin ilgiri pakiz taharet élishi shert. Taharetni suda alimiz, eger su tapalmisa pakiz topa bilen teyemmum(Topa taharet élishi) qilishi kérek. Taharetsiz oqughan namaz qobul bolmaydu, hetta gunah bolidu.
Taharet alghanlilqi üchün janabi Allah musulman'gha katta sawap béridu, namaz üchün téximu katta sawap béridu. Namaz-imandin qalsa ikkinchi chong ibadettur.Namaz-imanning tuwrüki bolup, namaz oqumaydighan kishining imani gumran bolghan bolidu.
Namaz- pénsiyige chiqaanda oqusimu boliwéridighan ibadet emes.Namazni qanche baldur bashlisingiz özingiz üchnü shunche yaxshi.Adette musulman ewladi namazni 7 yashtin bashlap oqushi kérek. Ata-ana bolghuchi öz perzentige 7 yashqiche namaz oqushni ügitishi, taharet élishni ügitishi, namaz oqushqa ködürüshi lazim. Musulman perzenti 10 yashqa kirgende namazni resmi bashlishi lazim,eger 10 yashqa kirgendimu namaz oqughili unimighan balini urush kérek bolidu.Bu-ata-anilarning zimmisidiki burchtur.
Insan balisi tughulghanda musulman halette tughulidu. Emma nurghun ata-anilar, balilarning kapir bolup kétishige sewepchi bolidu yaki qesten kapir qilip terbiyileydu, balilarning qelbini buzidu.Kapirlar shundaq qilidu.
Bir bala namaz oqumisa uning gunahining bir misli ata-anisigha yüklinidu.Ata ana bolghuchi perzentige namaz oqushni,islami hayat ölchimi boyiche hashashni, haram bilen halalni ayrishni ügetmise yaki muellimlerning wastisi arqilq ügetmise u atana ölüp ketken teqdirdimu ta qiyamet künigiche qebre azabigha duchar bolidu. Bala gunahlirigha töwe qilip, namaz üginip, namaz oqushqa bashlap ,yaxshi ishlarni, salih emellerni qilishqa bashligahnda ata-ana üstidiki qebre azabi kötüriliwétidu,mazarda yatqan ata-ana azabtin qutulidu.Islam dini-mes'uliyet dinidur. Ata-ana balilargha mes'ul bolidu, musulmanlar ailisige, jemetige, mehellisige, yurtidiki xelqqe, hakimiyetke mes'ul bolidu, exlaqqa mes'ul bolidu. Kapirlar bolsa "Méning nime karim"-dep bashqa uruq-tuqqanliri we yurtdashlirini gunahtin tosmaydu. Yehudilar yurtdashlirini yaman ishlardin, gunahlardin tosmighachqa Allah ularni qattiq jazalaydighanliqi heqqide bizge ders bergen.Qolimizdin qanchilik kelse shunchilik derijide kishilerni yaxshiliqqa ündishimiz we yamanliqtin tosushimiz lazim. Yaxshiliqqa ündesh-musulmanning ikki burchi ichidiki asanrazi bolup hemme yerde qilghili bolidu, hetta dinsiz kapir xitaylarmu yaxshiliqqa ündigen musulmanni tosmaydu. Emma yamanliqtin,kupurdin,haramlardin tosmaq, zulumgha qarshi, zalimgha qarshi küreshke ündesh we küresh qilish ikki wezipining qiyini bolup Allah katta sawap we ejir béridu, bu wezipini ötesh yolida öltürülgen yaki wapat bolghan musulman'gha Allah shéhidlik mertiwisini ata qilidu.
Hazir dunya miqyasida kapirlar islam dinini hakimiyetke arilashturmasliq, Allahning dinini aile we jemiyetke hökümranliq qilishtin tosush üchün zulumgha we zalimgha qarshi turmaydighan yumshaqbash musulmanlarni köpeytishke urunmaqta.
Islam dini-hakimiyetni, Allahning hökümlirini qelbide, ailiside, yurtlirida, jemiyette axirida pütün dunyada üstünlükke érishtürüshni ghaye qilghan ilahi din bolup,"din bilen hakimiyetni ayriwétish"- kapirlaning sepsetisidin ibaret. Eger bu kupur mentiqqe ishen'gen bir "musulman" Mekkidiki Kebige tawap qiliwétip ölüp ketse kapir halitide ölgen bolidu!
Bizning dawayimiz yurtlirimizda, Sherqiy Türkistanda, pütkül Türkistanda, eng axirida pütün dunyada Allahning hakimiyitini tikleshtin ibaret.
Xitaylarni yurtlirimizdin qoghlap chiqirish, heq hakimiyetni tiklesh,islam döliti qurush we mustehkemlesh-bizning nöwettiki burchimiz, bu yolda küresh qilish, jihad qilish, teyyarliq qilish-bizning kündilik emilimiz bolushi shert.
Bizning dawayimiz hergiz xitay(kapir tajawuzchi düshmen) din insan heqllirini telep qilish, turmush sewiyisini östürüp bérishni tlép qilish, pikir erkinlikini telep qilish emes! Belki u dğshmenni yurtlirimizdin teltöküs qoghlap chiqirip Allahning adil hakimiyitini qurush kürishidin ibaret.
Hörmet bilen:
STRT


Quranning Xalighan Bir Ayitini Inkar Qilghan Kishi Kapir Bolidu.
Quran we islam dini-pütün insaniyet üchün Allah teripidin Katta perishte Jibri'il Eleyhissalam ariliq peyghembirimiz Muhemmed Eleyhissalamgha 23 yilda nazil qilin'ghan kitap we din bolup u Ereplergila xas din emes.Uyghur,Türk,...pütün dunyadiki musulmanlar üchün ortaqla qanundur.
Islam dinini Ereplerning edebiyatidek, Quranni Ereplerning edebiy esiridek körgüchiler kapir bolidu.
Allah hidayet qilsun.Din'gha chaxchaq qilip kapir bolup dozaxta menggü köydülülishtin hezer eyleng.
Allah sizning itirap qilishingiz,iman keltürishingiz yaki badet qilishingizgha muhtaj emes! Nime qilsingiz özingiz üchün qilisiz. Iman keltürsingiz Allah jennitini béridu.Inkar qilsingiz jehennemge tashlaydu.Tallash hoquqini,iradini sizge bergen.Allah raxman we rehimdur. Allah u qeder méhriban we shepqetlikki,özini yaratqan Allahni inkar qilghan, peyghemberni, Allahning kitaplirini, perishtilerni inkar qilghan tuzkor insanlarghimu rizq béridu,yimek-ichmek,kiyim kechek, öy-makan, mal-mülk,pul-püchek,herxil mihmetlerni ,nurghun pursetlerni, iradini ata qilghan.
Allah bergen nihmetliridin hésap alidu.
Özingiz eger eqilliq bolsingiz oylap höküm qiling.
Musulman-Eqilliq insan dimektur.
Siz ismini bildighan nurghun "Alim"lar eqilsiz.Chünki ular kapir bolup yashap kapir péti ölüp ketken.